ขาย
พริก
ปริมาณ
แหล่งผลิต
วันที่โพส
-
สตูล
26 พ.ย. 2019
26/11/2019
มีพริกไทยอ่อนสดส่งทุกวัน ราคาเป็นไปตามกลไกตลาด
ไร่ ๒ เล
ปลูกองุ่นในโรงเรือน ปลูกพริกไทย ปลูกพริกขี้หนู ปลูกยางพารา ปลูกข้าว ปลูกผักปลอดสารพิษ ทำเกษตรแบบผสมผสาน เป็นลูกจ้างประจำอยู่โรงเรียนบ้านวังพระเคียน จ.สตูล
ความคิดเห็น (0)
icon