ขาย
มะม่วง
ปริมาณ
แหล่งผลิต
วันที่โพส
5 ตัน
นนทบุรี
21 ม.ค. 2020
21/01/2020
มีมะม่วงนำ้ดอกไม้ แช่แข็งขาย คุณภาพเกรดส่งออก ญี่ปุ่น หั่นเต๋าและ หั่นชิ้น ปลอดภัยจากสารเคมึตกค้าง
icon
Kittima
-
ความคิดเห็น (0)
icon