ขาย
อ้อยโรงงาน
ปริมาณ
แหล่งผลิต
วันที่โพส
1000 กก.
กรุงเทพมหานคร
4 ส.ค. 2019
04/08/2019
มีอ้อยคั้นน้ำสุพรรณบุรี50 ทุกสัปดาห์ 0981218916
นายพล
ขายอ้อยคั้นน้ำสุพรรณบุรี 50 อ้อยเหลืองสิงค์โปร์ อ้อยดำเมอริชาร์ด ของมีส่งทุกอาทิตย์
ความคิดเห็น (0)
icon