ขาย
ผักกวางตุ้ง
ปริมาณ
แหล่งผลิต
วันที่โพส
3 ตัน
นครปฐม
30 ก.ค. 2020
30/07/2020
ปลูกหมุนเวียนหลายไร่ ใกล้ตัดได้ช่วงวันที่ 03052563
หญิง
สวนกวางตุ้งและคะน้า อยู่ในเขต อำเภอเมืองนครปฐม
ความคิดเห็น (0)
icon