ขาย
มะนาว
ปริมาณ
แหล่งผลิต
วันที่โพส
1000 กก.
ปทุมธานี
12 ก.ย. 2020
12/09/2020
มะนาวไร้เมล็ด หรือมะนาวทูลเกล้า เปลือกบาง น้ำเยอะ กลิ่นค่อนข้างหอม ขายมะนาว 1000 กก. ( 25 บาท / กก. ) ปทุมธานี ( 1 กก. มีประมาณ 15-17 ลูก) โทร 065-591-9451
Zocial Store
สินค้าเกษตรแปรรูปเพื่อสุขภาพ สินค้าเกษตรออร์แกรนิค สินค้าไร้สารพิษ ต้นกล้าพันธ์ สมุนไพรสกัด
ความคิดเห็น (0)
icon