ราคากระชายวันนี้ > ราคากระชายย้อนหลัง ตั้งแต่ 10 พ.ค. 2019 ถึง 24 พ.ค. 2019
วันที่ (A) กระชายหัว (B) กระชายซอย
24/05/2019 66.67 68.67
23/05/2019 66.67 68.00
22/05/2019 64.67 68.00
21/05/2019 66.00 68.00
20/05/2019 66.00 68.00
19/05/2019 70.00 70.00
18/05/2019 65.00 70.00
17/05/2019 62.67 68.00
16/05/2019 62.67 68.00
15/05/2019 62.67 68.00
14/05/2019 62.67 68.00
13/05/2019 62.00 68.00
12/05/2019 62.50 70.00
11/05/2019 60.33 68.00
10/05/2019 60.33 68.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากระชายที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากระชายย้อนหลัง, ราคากระชายหัว, ราคากระชายซอย,
bg product