ราคาชะอม

ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ชะอม 12.50 บาท/กำ
(A)
วันที่ (A) ชะอม
23/03/2561 12.50
22/03/2561 15.00
21/03/2561 12.50
20/03/2561 12.50
19/03/2561 12.00
18/03/2561 15.00
17/03/2561 14.50
16/03/2561 14.50
15/03/2561 14.50
14/03/2561 12.00
13/03/2561 10.00
12/03/2561 10.00
11/03/2561 12.00
10/03/2561 12.00
09/03/2561 12.00
08/03/2561 12.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาชะอมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาชะอมรายวัน, ราคาชะอม,
bg product