ราคาชะอม

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ชะอม 17.00 บาท/กำ
วันที่ (A) ชะอม
19/09/2561 17.00
18/09/2561 17.00
17/09/2561 17.00
16/09/2561 20.00
15/09/2561 17.00
14/09/2561 17.00
13/09/2561 17.00
12/09/2561 1,032.00
11/09/2561 16.50
10/09/2561 16.50
09/09/2561 20.00
08/09/2561 16.50
07/09/2561 16.50
06/09/2561 17.00
05/09/2561 16.50
04/09/2561 16.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาชะอมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาชะอมรายวัน, ราคาชะอม,
bg product