ราคาชะอม

ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ชะอม 15.00 บาท/กำ
วันที่ (A) ชะอม
23/05/2561 15.00
22/05/2561 14.50
21/05/2561 14.00
20/05/2561 12.00
19/05/2561 13.00
18/05/2561 15.00
17/05/2561 15.00
16/05/2561 12.00
15/05/2561 13.00
14/05/2561 15.00
13/05/2561 15.00
12/05/2561 14.50
11/05/2561 14.50
10/05/2561 14.50
09/05/2561 12.00
08/05/2561 14.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาชะอมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาชะอมรายวัน, ราคาชะอม,
bg product