ราคาชะอม

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ชะอม 13.50 บาท/กำ
วันที่ (A) ชะอม
24/05/2562 13.50
23/05/2562 12.50
22/05/2562 12.00
21/05/2562 14.00
20/05/2562 15.00
19/05/2562 15.00
18/05/2562 15.00
17/05/2562 15.00
16/05/2562 15.00
15/05/2562 13.00
14/05/2562 17.50
13/05/2562 17.50
12/05/2562 25.00
11/05/2562 17.50
10/05/2562 17.50
09/05/2562 20.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาชะอมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาชะอมรายวัน, ราคาชะอม,
bg product