ราคาชะอม

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ชะอม 13.50 บาท/กำ
วันที่ (A) ชะอม
16/07/2562 13.50
15/07/2562 12.50
14/07/2562 15.00
13/07/2562 13.00
12/07/2562 11.00
11/07/2562 12.00
10/07/2562 12.00
09/07/2562 12.00
08/07/2562 12.00
07/07/2562 12.00
06/07/2562 12.00
05/07/2562 11.00
04/07/2562 12.00
03/07/2562 11.00
02/07/2562 14.00
01/07/2562 12.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาชะอมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาชะอมรายวัน, ราคาชะอม,
bg product