ราคาชะอม

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ชะอม 16.00 บาท/กำ
วันที่ (A) ชะอม
18/07/2561 16.00
17/07/2561 14.00
16/07/2561 13.50
15/07/2561 20.00
14/07/2561 16.00
13/07/2561 13.00
11/07/2561 16.00
10/07/2561 16.00
09/07/2561 16.00
08/07/2561 20.00
07/07/2561 16.00
06/07/2561 11.50
05/07/2561 14.00
04/07/2561 14.00
03/07/2561 14.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาชะอมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาชะอมรายวัน, ราคาชะอม,
bg product