ราคาชะอม

ประจำวันที่ 15 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ชะอม 25.50 บาท/กำ
วันที่ (A) ชะอม
15/01/2562 25.50
14/01/2562 25.50
13/01/2562 25.00
12/01/2562 25.50
11/01/2562 25.50
10/01/2562 26.50
09/01/2562 26.50
08/01/2562 26.50
07/01/2562 24.00
06/01/2562 20.00
05/01/2562 24.00
04/01/2562 24.00
03/01/2562 24.00
02/01/2562 24.00
01/01/2562 20.00
31/12/2561 20.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาชะอมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาชะอมรายวัน, ราคาชะอม,
bg product