ราคาปลาตะเพียนวันนี้ > ราคาปลาตะเพียนย้อนหลัง ตั้งแต่ 5 พ.ย. 2017 ถึง 19 พ.ย. 2017
วันที่ (A) ปลาตะเพียนเบอร์ใหญ่ (B) ปลาตะเพียนเบอร์กลาง (C) ปลาตะเพียนเบอร์เล็ก
19/11/2017 67.50 50.00 -
18/11/2017 67.50 50.00 -
17/11/2017 67.50 50.00 -
16/11/2017 67.50 50.00 -
15/11/2017 67.50 50.00 -
14/11/2017 60.00 50.00 -
13/11/2017 60.00 50.00 -
12/11/2017 60.00 50.00 -
11/11/2017 60.00 50.00 -
10/11/2017 60.00 50.00 -
09/11/2017 60.00 50.00 -
08/11/2017 60.00 50.00 -
07/11/2017 60.00 50.00 -
06/11/2017 60.00 50.00 -
05/11/2017 60.00 50.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาตะเพียนที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาตะเพียนย้อนหลัง, ราคาปลาตะเพียนเบอร์ใหญ่, ราคาปลาตะเพียนเบอร์กลาง, ราคาปลาตะเพียนเบอร์เล็ก,
bg product