ราคาปลาตะเพียนวันนี้ > ราคาปลาตะเพียนย้อนหลัง ตั้งแต่ 5 พ.ย. 2017 ถึง 19 พ.ย. 2017
(A)
(B)
วันที่ (A) ปลาตะเพียนเบอร์ใหญ่ (B) ปลาตะเพียนเบอร์กลาง
19/11/2017 67.50 50.00
18/11/2017 67.50 50.00
17/11/2017 67.50 50.00
16/11/2017 67.50 50.00
15/11/2017 67.50 50.00
14/11/2017 60.00 50.00
13/11/2017 60.00 50.00
12/11/2017 60.00 50.00
11/11/2017 60.00 50.00
10/11/2017 60.00 50.00
09/11/2017 60.00 50.00
08/11/2017 60.00 50.00
07/11/2017 60.00 50.00
06/11/2017 60.00 50.00
05/11/2017 60.00 50.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาตะเพียนที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาตะเพียนย้อนหลัง, ราคาปลาตะเพียนเบอร์ใหญ่, ราคาปลาตะเพียนเบอร์กลาง,
bg product