ราคาลูกชิ้นวันนี้ > ราคาลูกชิ้นย้อนหลัง ตั้งแต่ 5 ก.ย. 2018 ถึง 19 ก.ย. 2018
วันที่ (A) ลูกชิ้นหมู (B) ลูกชิ้นปลา (C) ลูกชิ้นเนื้อ
19/09/2018 145.00 70.00 200.00
18/09/2018 145.00 70.00 200.00
17/09/2018 145.00 70.00 200.00
16/09/2018 145.00 70.00 200.00
15/09/2018 145.00 70.00 200.00
14/09/2018 145.00 70.00 200.00
13/09/2018 145.00 70.00 200.00
12/09/2018 145.00 70.00 200.00
11/09/2018 145.00 70.00 200.00
10/09/2018 145.00 70.00 200.00
09/09/2018 145.00 70.00 200.00
08/09/2018 145.00 70.00 200.00
07/09/2018 147.50 70.00 200.00
06/09/2018 145.00 70.00 200.00
05/09/2018 145.00 70.00 200.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาลูกชิ้นที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาลูกชิ้นย้อนหลัง, ราคาลูกชิ้นหมู, ราคาลูกชิ้นปลา, ราคาลูกชิ้นเนื้อ,
bg product