ราคาส้ม

ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ส้มเขียวหวานเบอร์ 00 32.00 บาท/กก.
(B) ส้มเขียวหวานเบอร์ 1 28.00 บาท/กก.
(C) ส้มเขียวหวานเบอร์ 3 20.00 บาท/กก.
(D) ส้มโชกุนเบอร์ 7 70.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ส้มโชกุนเบอร์ 5 55.00 บาท/กก.
(F) ส้มโชกุนเบอร์ 3 35.00 บาท/กก.
(G) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 7 80.00 บาท/กก.
(H) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 5 70.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 3 50.00 บาท/กก.
(J) ส้มเหนือเบอร์ 00 25.00 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ส้มเขียวหวานเบอร์ 00 (B) ส้มเขียวหวานเบอร์ 1 (C) ส้มเขียวหวานเบอร์ 3 (D) ส้มโชกุนเบอร์ 7 (E) ส้มโชกุนเบอร์ 5 (F) ส้มโชกุนเบอร์ 3 (G) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 7 (H) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 5 (I) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 3 (J) ส้มเหนือเบอร์ 00
23/07/2561 32.00 28.00 20.00 70.00 55.00 35.00 80.00 70.00 50.00 25.00
22/07/2561 43.00 35.50 19.00 65.00 50.00 35.00 77.50 69.00 45.00 25.00
21/07/2561 42.50 39.33 19.00 67.50 55.00 35.00 77.50 63.33 45.00 25.00
20/07/2561 42.50 39.33 19.00 70.00 57.50 35.00 77.50 65.00 45.00 25.00
19/07/2561 42.50 39.33 19.00 72.50 60.00 35.00 77.50 66.67 45.00 25.00
18/07/2561 43.50 39.33 20.00 72.50 62.50 40.00 77.50 65.67 50.00 25.00
17/07/2561 43.50 39.33 19.00 65.00 52.50 30.00 77.50 61.67 50.00 25.00
16/07/2561 43.50 41.33 25.00 67.50 55.00 30.00 80.00 65.00 50.00 25.00
15/07/2561 43.50 38.00 25.00 65.00 50.00 30.00 77.50 67.00 50.00 26.00
14/07/2561 32.00 37.00 20.00 67.50 58.50 30.00 80.00 69.50 50.00 26.00
13/07/2561 32.00 26.00 20.00 67.50 55.00 35.00 80.00 66.00 50.00 26.00
12/07/2561 35.00 30.00 22.00 65.00 55.00 30.00 80.00 70.00 45.00 26.00
11/07/2561 42.50 35.00 25.00 67.50 52.50 30.00 77.50 66.00 45.00 26.00
10/07/2561 43.50 35.00 25.00 66.50 54.00 35.00 76.50 63.67 50.00 25.00
09/07/2561 43.50 38.00 25.00 70.00 60.00 35.00 76.50 67.67 50.00 25.00
08/07/2561 48.50 39.00 26.00 65.00 45.00 28.00 76.50 66.50 40.00 28.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาส้มที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาส้มรายวัน, ราคาส้มเขียวหวานเบอร์ 00, ราคาส้มเขียวหวานเบอร์ 1, ราคาส้มเขียวหวานเบอร์ 3, ราคาส้มโชกุนเบอร์ 7, ราคาส้มโชกุนเบอร์ 5, ราคาส้มโชกุนเบอร์ 3, ราคาส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 7, ราคาส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 5, ราคาส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 3, ราคาส้มเหนือเบอร์ 00,
bg product