ราคาส้ม

ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ส้มเขียวหวานเบอร์ 00 34.00 บาท/กก.
(B) ส้มเขียวหวานเบอร์ 1 27.33 บาท/กก.
(C) ส้มเขียวหวานเบอร์ 3 19.00 บาท/กก.
(D) ส้มโชกุนเบอร์ 7 50.00 บาท/กก.
(E) ส้มโชกุนเบอร์ 5 34.00 บาท/กก.
(F) ส้มโชกุนเบอร์ 3 18.00 บาท/กก.
(G) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 7 55.00 บาท/กก.
(H) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 5 43.33 บาท/กก.
(I) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 3 25.00 บาท/กก.
(J) ส้มเหนือเบอร์ 00 25.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
วันที่ (A) ส้มเขียวหวานเบอร์ 00 (B) ส้มเขียวหวานเบอร์ 1 (C) ส้มเขียวหวานเบอร์ 3 (D) ส้มโชกุนเบอร์ 7 (E) ส้มโชกุนเบอร์ 5 (F) ส้มโชกุนเบอร์ 3 (G) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 7 (H) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 5 (I) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 3 (J) ส้มเหนือเบอร์ 00
26/05/2560 34.00 27.33 19.00 50.00 34.00 18.00 55.00 43.33 25.00 25.00
25/05/2560 34.00 27.33 15.00 52.50 36.50 15.00 55.00 41.00 22.00 25.00
24/05/2560 40.00 28.00 20.00 - - - 50.00 40.00 - -
23/05/2560 34.00 27.33 18.00 55.00 37.50 18.00 55.00 45.00 22.00 25.00
22/05/2560 34.00 27.33 19.00 50.00 35.00 18.00 55.00 41.67 22.00 25.00
21/05/2560 28.00 24.00 18.00 50.00 30.00 18.00 60.00 45.00 22.00 25.00
20/05/2560 40.00 31.00 20.00 55.00 45.00 - 40.00 40.00 - -
19/05/2560 - 30.00 - 55.00 45.00 - - 45.00 - -
18/05/2560 40.00 30.00 20.00 60.00 40.00 - 52.00 46.00 - -
17/05/2560 35.00 27.67 18.00 55.00 37.50 18.00 57.50 48.33 25.00 25.00
16/05/2560 28.00 27.50 16.00 55.00 37.50 18.00 60.00 52.50 25.00 25.00
15/05/2560 35.00 26.33 18.00 60.00 45.00 18.00 57.50 51.67 25.00 25.00
14/05/2560 35.00 28.50 18.00 50.00 30.00 18.00 57.50 45.00 25.00 25.00
13/05/2560 28.00 27.50 16.00 55.00 37.50 20.00 65.00 47.50 25.00 25.00
12/05/2560 35.00 28.33 18.00 52.50 37.50 20.00 60.00 45.00 25.00 25.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาส้มที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาส้มรายวัน, ราคาส้มเขียวหวานเบอร์ 00, ราคาส้มเขียวหวานเบอร์ 1, ราคาส้มเขียวหวานเบอร์ 3, ราคาส้มโชกุนเบอร์ 7, ราคาส้มโชกุนเบอร์ 5, ราคาส้มโชกุนเบอร์ 3, ราคาส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 7, ราคาส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 5, ราคาส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 3, ราคาส้มเหนือเบอร์ 00,
bg product