ราคาส้ม

ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ส้มเขียวหวานเบอร์ 00 35.00 บาท/กก.
(B) ส้มเขียวหวานเบอร์ 1 27.50 บาท/กก.
(C) ส้มเขียวหวานเบอร์ 3 20.00 บาท/กก.
(D) ส้มโชกุนเบอร์ 7 65.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ส้มโชกุนเบอร์ 5 47.50 บาท/กก.
(F) ส้มโชกุนเบอร์ 3 22.00 บาท/กก.
(G) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 7 70.00 บาท/กก.
(H) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 5 55.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 3 32.00 บาท/กก.
(J) ส้มเหนือเบอร์ 00 28.00 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ส้มเขียวหวานเบอร์ 00 (B) ส้มเขียวหวานเบอร์ 1 (C) ส้มเขียวหวานเบอร์ 3 (D) ส้มโชกุนเบอร์ 7 (E) ส้มโชกุนเบอร์ 5 (F) ส้มโชกุนเบอร์ 3 (G) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 7 (H) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 5 (I) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 3 (J) ส้มเหนือเบอร์ 00
26/03/2562 35.00 27.50 20.00 65.00 47.50 22.00 70.00 55.00 32.00 28.00
25/03/2562 35.00 26.50 20.00 62.50 47.50 20.00 68.00 55.00 32.00 32.00
24/03/2562 35.00 28.00 20.00 55.00 40.00 20.00 68.00 55.00 32.00 32.00
23/03/2562 35.00 26.50 20.00 62.50 47.50 20.00 68.00 55.00 32.00 32.00
22/03/2562 38.00 26.67 18.50 62.50 49.00 20.00 65.00 55.67 30.00 28.00
21/03/2562 36.50 25.67 17.50 62.50 44.00 20.00 65.00 52.33 30.00 28.00
20/03/2562 36.50 25.67 17.50 62.50 45.00 20.00 65.00 52.33 30.00 32.00
19/03/2562 36.50 26.00 17.50 62.50 45.00 20.00 65.00 52.33 30.00 32.00
18/03/2562 35.00 24.67 15.00 60.00 44.00 20.00 60.00 49.00 28.00 28.00
17/03/2562 32.00 26.00 15.00 50.00 38.00 20.00 60.00 45.00 28.00 28.00
16/03/2562 32.00 24.00 15.00 57.50 46.50 20.00 60.00 50.00 28.00 28.00
15/03/2562 31.00 22.33 15.00 57.50 45.00 20.00 60.00 51.00 25.00 28.00
14/03/2562 31.00 23.33 12.50 57.50 42.50 20.00 60.00 49.33 25.00 28.00
13/03/2562 31.00 24.00 15.00 57.50 45.00 20.00 60.00 51.00 25.00 28.00
12/03/2562 31.00 23.67 15.00 55.00 42.50 20.00 60.00 49.33 25.00 28.00
11/03/2562 31.00 24.33 15.50 55.00 42.50 20.00 60.00 47.67 25.00 30.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาส้มที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาส้มรายวัน, ราคาส้มเขียวหวานเบอร์ 00, ราคาส้มเขียวหวานเบอร์ 1, ราคาส้มเขียวหวานเบอร์ 3, ราคาส้มโชกุนเบอร์ 7, ราคาส้มโชกุนเบอร์ 5, ราคาส้มโชกุนเบอร์ 3, ราคาส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 7, ราคาส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 5, ราคาส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 3, ราคาส้มเหนือเบอร์ 00,
bg product