ราคาส้ม

ประจำวันที่ 20 มกราคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ส้มเขียวหวานเบอร์ 00 26.00 บาท/กก.
(B) ส้มเขียวหวานเบอร์ 1 24.00 บาท/กก.
(C) ส้มเขียวหวานเบอร์ 3 10.00 บาท/กก.
(D) ส้มโชกุนเบอร์ 7 40.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ส้มโชกุนเบอร์ 5 35.00 บาท/กก.
(F) ส้มโชกุนเบอร์ 3 - บาท/กก.
(G) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 7 35.00 บาท/กก.
(H) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 5 32.50 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 3 - บาท/กก.
(J) ส้มเหนือเบอร์ 00 - บาท/กก.
     
     
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
วันที่ (A) ส้มเขียวหวานเบอร์ 00 (B) ส้มเขียวหวานเบอร์ 1 (C) ส้มเขียวหวานเบอร์ 3 (D) ส้มโชกุนเบอร์ 7 (E) ส้มโชกุนเบอร์ 5 (F) ส้มโชกุนเบอร์ 3 (G) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 7 (H) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 5 (I) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 3 (J) ส้มเหนือเบอร์ 00
20/01/2561 26.00 24.00 10.00 40.00 35.00 - 35.00 32.50 - -
19/01/2561 30.00 25.67 15.00 43.50 34.00 18.00 44.00 37.00 24.00 28.00
18/01/2561 30.00 25.33 15.00 47.50 30.50 16.00 44.00 34.33 23.00 26.00
17/01/2561 30.00 25.00 15.00 42.50 30.50 16.00 44.00 36.00 23.00 26.00
16/01/2561 30.00 25.00 15.00 42.50 30.50 16.00 44.00 34.33 23.00 26.00
15/01/2561 28.00 24.50 12.00 50.00 40.00 - 40.00 37.50 - -
14/01/2561 28.00 22.00 12.00 - - - 40.00 35.00 - -
13/01/2561 34.00 27.00 12.00 45.00 40.00 - 45.00 37.50 - -
12/01/2561 33.00 26.33 15.00 46.50 31.50 18.00 50.00 36.67 25.00 26.00
11/01/2561 32.00 26.50 15.00 50.00 28.00 18.00 52.50 36.50 25.00 28.00
10/01/2561 29.00 25.67 15.50 50.00 31.50 18.00 54.00 37.67 25.00 28.00
09/01/2561 32.00 26.00 15.50 50.00 31.50 18.00 52.50 39.33 25.00 25.00
08/01/2561 29.00 25.67 15.50 55.00 39.00 18.00 54.00 43.33 25.00 25.00
07/01/2561 30.00 24.00 18.00 50.00 28.00 20.00 60.00 40.00 25.00 28.00
06/01/2561 30.00 25.00 18.00 52.50 34.00 20.00 60.00 40.00 25.00 28.00
05/01/2561 29.00 24.00 15.00 55.00 40.00 18.00 56.50 45.00 25.00 25.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาส้มที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ราคาเนื้อหมู
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ขาหมู 55.00 บาท/กก.
ซี่โครงหมู 45.00 บาท/กก.
ตับหมู 120.00 บาท/กก.
เนื้อก้อน 70.00 บาท/กก.
เนื้อแดง 110.00 บาท/กก.
เนื้อไหล่ 95.00 บาท/กก.
สะโพกหมู 110.00 บาท/กก.
สันนอก 110.00 บาท/กก.
สันใน 115.00 บาท/กก.
สามชั้น 110.00 บาท/กก.
ไส้ตันหมู 140.00 บาท/กก.
ไส้ใหญ่หมู 35.00 บาท/กก.
ไส้อ่อนหมู 125.00 บาท/กก.
หมูบด 100.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาปลากด
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ปลากดเหลือง 120.00 บาท/กก.
ปลากดคัง 230.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาเนื้อวัว
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ขอบกระด้ง 220.00 บาท/กก.
ขี้ริ้ว 210.00 บาท/กก.
เครื่องใน 220.00 บาท/กก.
ดอกจอก - บาท/กก.
น่อง 220.00 บาท/กก.
ซี่โครง 200.00 บาท/กก.
เนื้อแดง 220.00 บาท/กก.
เนื้อปลีก 220.00 บาท/กก.
เศษเนื้อ 220.00 บาท/กก.
สันคอ 190.00 บาท/กก.
เนื้อวัวบด - บาท/กก.
เนื้อก้อน 220.00 บาท/กก.
สันใน 140.00 บาท/กก.
สันนอก - บาท/กก.
20/01/2561
ราคาใบเฟิร์น
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ใบเฟิร์นนาคราช 20.00 บาท/กำ
ใบเฟิร์นมะขาม - บาท/กำ
ใบเฟิร์นหนัง - บาท/กำ
20/01/2561
ป้ายกำกับ: ราคาส้มรายวัน, ราคาส้มเขียวหวานเบอร์ 00, ราคาส้มเขียวหวานเบอร์ 1, ราคาส้มเขียวหวานเบอร์ 3, ราคาส้มโชกุนเบอร์ 7, ราคาส้มโชกุนเบอร์ 5, ราคาส้มโชกุนเบอร์ 3, ราคาส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 7, ราคาส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 5, ราคาส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 3, ราคาส้มเหนือเบอร์ 00,
bg product