ราคาส้ม
ประจำวันที่ 17 กันยายน 2562
ส้มเขียวหวานเบอร์ 00
49.33
บาท/กก.
ส้มเขียวหวานเบอร์ 1
36.67
บาท/กก.
ส้มเขียวหวานเบอร์ 3
27.50
บาท/กก.
ส้มโชกุนเบอร์ 7
67.50
บาท/กก.
ส้มโชกุนเบอร์ 5
72.50
บาท/กก.
ส้มโชกุนเบอร์ 3
85.00
บาท/กก.
ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 7
55.00
บาท/กก.
ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 5
71.67
บาท/กก.
ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 3
85.00
บาท/กก.
ส้มเหนือเบอร์ 00
-
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
ส้ม
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม