ราคาส้ม

ประจำวันที่ 23 มกราคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ส้มเขียวหวานเบอร์ 00 43.50 บาท/กก.
(B) ส้มเขียวหวานเบอร์ 1 37.50 บาท/กก.
(C) ส้มเขียวหวานเบอร์ 3 23.00 บาท/กก.
(D) ส้มโชกุนเบอร์ 7 55.00 บาท/กก.
(E) ส้มโชกุนเบอร์ 5 40.00 บาท/กก.
(F) ส้มโชกุนเบอร์ 3 22.00 บาท/กก.
(G) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 7 67.50 บาท/กก.
(H) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 5 57.50 บาท/กก.
(I) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 3 35.00 บาท/กก.
(J) ส้มเหนือเบอร์ 00 32.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
วันที่ (A) ส้มเขียวหวานเบอร์ 00 (B) ส้มเขียวหวานเบอร์ 1 (C) ส้มเขียวหวานเบอร์ 3 (D) ส้มโชกุนเบอร์ 7 (E) ส้มโชกุนเบอร์ 5 (F) ส้มโชกุนเบอร์ 3 (G) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 7 (H) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 5 (I) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 3 (J) ส้มเหนือเบอร์ 00
23/01/2560 43.50 37.50 23.00 55.00 40.00 22.00 67.50 57.50 35.00 32.00
22/01/2560 38.50 31.50 21.50 55.00 40.00 22.00 61.50 55.00 35.00 32.00
21/01/2560 38.50 31.50 21.50 55.00 40.00 22.00 61.50 55.00 35.00 32.00
20/01/2560 40.00 33.00 21.50 55.00 40.00 22.00 61.50 55.00 35.00 32.00
19/01/2560 40.00 33.00 20.50 55.00 40.00 22.00 65.00 55.00 35.00 32.00
18/01/2560 40.00 33.00 21.50 60.00 45.00 25.00 65.00 55.00 38.00 30.00
17/01/2560 40.00 34.00 21.00 60.00 45.00 25.00 62.50 55.00 38.00 30.00
16/01/2560 38.50 32.50 21.50 60.00 42.00 28.00 60.00 54.50 38.00 30.00
15/01/2560 37.00 31.50 19.00 60.00 42.00 28.00 65.00 55.50 38.00 30.00
14/01/2560 37.00 32.50 19.00 60.00 42.00 28.00 65.00 55.50 38.00 30.00
13/01/2560 37.00 31.00 20.50 60.00 42.00 28.00 62.50 55.00 38.00 30.00
12/01/2560 38.50 31.50 21.50 60.00 45.00 25.00 62.50 55.00 38.00 32.00
11/01/2560 38.50 31.50 20.50 60.00 45.00 25.00 62.50 55.00 38.00 32.00
10/01/2560 39.50 32.50 22.50 60.00 45.00 25.00 62.50 55.00 38.00 32.00
09/01/2560 40.00 32.00 21.00 60.00 45.00 25.00 62.50 56.50 38.00 30.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาส้มที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาส้มรายวัน, ราคาส้มเขียวหวานเบอร์ 00, ราคาส้มเขียวหวานเบอร์ 1, ราคาส้มเขียวหวานเบอร์ 3, ราคาส้มโชกุนเบอร์ 7, ราคาส้มโชกุนเบอร์ 5, ราคาส้มโชกุนเบอร์ 3, ราคาส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 7, ราคาส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 5, ราคาส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 3, ราคาส้มเหนือเบอร์ 00,
bg product