ราคาส้ม

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ส้มเขียวหวานเบอร์ 00 28.00 บาท/กก.
(B) ส้มเขียวหวานเบอร์ 1 20.00 บาท/กก.
(C) ส้มเขียวหวานเบอร์ 3 12.00 บาท/กก.
(D) ส้มโชกุนเบอร์ 7 45.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ส้มโชกุนเบอร์ 5 25.00 บาท/กก.
(F) ส้มโชกุนเบอร์ 3 15.00 บาท/กก.
(G) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 7 55.00 บาท/กก.
(H) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 5 40.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 3 22.00 บาท/กก.
(J) ส้มเหนือเบอร์ 00 25.00 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ส้มเขียวหวานเบอร์ 00 (B) ส้มเขียวหวานเบอร์ 1 (C) ส้มเขียวหวานเบอร์ 3 (D) ส้มโชกุนเบอร์ 7 (E) ส้มโชกุนเบอร์ 5 (F) ส้มโชกุนเบอร์ 3 (G) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 7 (H) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 5 (I) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 3 (J) ส้มเหนือเบอร์ 00
16/01/2562 28.00 20.00 12.00 45.00 25.00 15.00 55.00 40.00 22.00 25.00
15/01/2562 28.00 19.00 12.00 47.50 35.00 15.00 55.00 42.50 22.00 25.00
14/01/2562 27.50 20.00 12.50 50.00 35.50 15.00 52.50 40.00 22.00 25.00
13/01/2562 30.00 22.00 13.00 45.00 26.00 15.00 60.00 40.00 22.00 25.00
12/01/2562 28.00 22.00 10.00 50.00 35.00 16.00 55.00 39.33 22.00 22.00
11/01/2562 26.50 18.67 10.00 50.00 35.00 16.00 50.00 38.67 22.00 22.00
10/01/2562 28.00 20.50 15.00 47.50 34.00 18.00 55.00 39.00 22.00 25.00
09/01/2562 30.00 21.00 15.00 47.50 32.50 15.00 53.00 40.00 22.00 25.00
08/01/2562 27.50 19.00 12.00 52.50 33.00 18.00 50.00 38.33 22.00 25.00
07/01/2562 30.00 20.00 12.00 50.00 35.50 18.00 55.00 42.50 22.00 25.00
06/01/2562 28.00 20.00 15.00 45.00 25.00 15.00 55.00 40.00 20.00 25.00
05/01/2562 26.50 19.00 12.50 50.00 32.50 15.00 55.00 38.33 20.00 25.00
04/01/2562 28.00 19.00 15.00 47.50 30.00 15.00 55.00 37.50 20.00 25.00
03/01/2562 27.00 19.33 13.50 50.00 31.50 20.00 50.00 36.67 22.00 25.00
02/01/2562 30.00 20.00 15.00 47.50 30.00 15.00 55.00 37.50 22.00 25.00
01/01/2562 30.00 24.00 15.00 45.00 25.00 15.00 55.00 40.00 22.00 25.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาส้มที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาส้มรายวัน, ราคาส้มเขียวหวานเบอร์ 00, ราคาส้มเขียวหวานเบอร์ 1, ราคาส้มเขียวหวานเบอร์ 3, ราคาส้มโชกุนเบอร์ 7, ราคาส้มโชกุนเบอร์ 5, ราคาส้มโชกุนเบอร์ 3, ราคาส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 7, ราคาส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 5, ราคาส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 3, ราคาส้มเหนือเบอร์ 00,
bg product