ราคาส้ม

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ส้มเขียวหวานเบอร์ 00 60.00 บาท/กก.
(B) ส้มเขียวหวานเบอร์ 1 52.50 บาท/กก.
(C) ส้มเขียวหวานเบอร์ 3 38.00 บาท/กก.
(D) ส้มโชกุนเบอร์ 7 80.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ส้มโชกุนเบอร์ 5 65.00 บาท/กก.
(F) ส้มโชกุนเบอร์ 3 - บาท/กก.
(G) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 7 80.00 บาท/กก.
(H) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 5 67.50 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 3 - บาท/กก.
(J) ส้มเหนือเบอร์ 00 - บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ส้มเขียวหวานเบอร์ 00 (B) ส้มเขียวหวานเบอร์ 1 (C) ส้มเขียวหวานเบอร์ 3 (D) ส้มโชกุนเบอร์ 7 (E) ส้มโชกุนเบอร์ 5 (F) ส้มโชกุนเบอร์ 3 (G) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 7 (H) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 5 (I) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 3 (J) ส้มเหนือเบอร์ 00
16/07/2562 60.00 52.50 38.00 80.00 65.00 - 80.00 67.50 - -
15/07/2562 - 55.00 - 80.00 65.00 - - 65.00 - -
13/07/2562 60.00 52.50 38.00 85.00 75.00 - 80.00 72.50 - -
12/07/2562 - 50.00 - 80.00 70.00 - - 70.00 - -
11/07/2562 65.00 52.00 40.00 75.00 55.00 - 80.00 62.50 - -
10/07/2562 65.00 56.00 40.00 85.00 75.00 - 80.00 72.50 - -
09/07/2562 65.00 52.00 40.00 70.00 55.00 - 80.00 62.50 - -
08/07/2562 65.00 52.00 40.00 70.00 55.00 - 80.00 62.50 - -
06/07/2562 58.00 45.00 35.00 - - - 75.00 65.00 - -
05/07/2562 58.00 46.00 35.00 70.00 55.00 - 75.00 60.00 - -
04/07/2562 58.00 46.00 35.00 70.00 55.00 - 75.00 60.00 - -
03/07/2562 58.00 45.00 35.00 70.00 55.00 - 75.00 60.00 - -
02/07/2562 - 47.00 - 70.00 55.00 - - 55.00 - -
01/07/2562 58.00 46.00 35.00 70.00 55.00 - 75.00 60.00 - -
ข้อมูลนี้เป็นราคาส้มที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาส้มรายวัน, ราคาส้มเขียวหวานเบอร์ 00, ราคาส้มเขียวหวานเบอร์ 1, ราคาส้มเขียวหวานเบอร์ 3, ราคาส้มโชกุนเบอร์ 7, ราคาส้มโชกุนเบอร์ 5, ราคาส้มโชกุนเบอร์ 3, ราคาส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 7, ราคาส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 5, ราคาส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 3, ราคาส้มเหนือเบอร์ 00,
bg product