ราคาส้ม

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ส้มเขียวหวานเบอร์ 00 32.50 บาท/กก.
(B) ส้มเขียวหวานเบอร์ 1 26.50 บาท/กก.
(C) ส้มเขียวหวานเบอร์ 3 16.50 บาท/กก.
(D) ส้มโชกุนเบอร์ 7 55.00 บาท/กก.
(E) ส้มโชกุนเบอร์ 5 45.00 บาท/กก.
(F) ส้มโชกุนเบอร์ 3 25.00 บาท/กก.
(G) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 7 65.00 บาท/กก.
(H) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 5 57.50 บาท/กก.
(I) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 3 35.00 บาท/กก.
(J) ส้มเหนือเบอร์ 00 28.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
วันที่ (A) ส้มเขียวหวานเบอร์ 00 (B) ส้มเขียวหวานเบอร์ 1 (C) ส้มเขียวหวานเบอร์ 3 (D) ส้มโชกุนเบอร์ 7 (E) ส้มโชกุนเบอร์ 5 (F) ส้มโชกุนเบอร์ 3 (G) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 7 (H) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 5 (I) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 3 (J) ส้มเหนือเบอร์ 00
20/02/2560 32.50 26.50 16.50 55.00 45.00 25.00 65.00 57.50 35.00 28.00
19/02/2560 37.50 30.00 18.00 55.00 45.00 25.00 65.00 57.50 35.00 28.00
18/02/2560 37.50 30.00 15.00 55.00 40.00 20.00 65.00 57.50 35.00 28.00
17/02/2560 41.00 34.00 15.00 55.00 40.00 20.00 65.00 57.50 35.00 28.00
16/02/2560 51.00 41.50 25.00 65.00 50.00 25.00 65.00 55.00 25.00 25.00
15/02/2560 41.00 34.00 16.00 55.00 40.00 25.00 65.00 57.50 35.00 25.00
14/02/2560 40.00 34.00 16.00 55.00 40.00 25.00 62.50 56.50 35.00 28.00
13/02/2560 40.00 34.00 16.50 55.00 40.00 25.00 65.00 56.50 35.00 28.00
12/02/2560 40.00 33.50 16.00 55.00 40.00 25.00 62.50 55.00 35.00 28.00
11/02/2560 40.00 34.00 16.00 55.00 40.00 25.00 62.50 52.50 35.00 28.00
10/02/2560 40.00 34.00 16.00 55.00 40.00 25.00 62.50 52.50 35.00 28.00
09/02/2560 35.00 30.50 16.00 55.00 40.00 25.00 59.00 52.50 35.00 28.00
08/02/2560 42.50 34.50 20.00 55.00 40.00 25.00 61.50 55.00 35.00 30.00
07/02/2560 37.50 29.00 16.00 55.00 40.00 25.00 304.00 55.00 35.00 30.00
06/02/2560 37.50 29.50 18.00 55.00 45.00 28.00 61.50 55.00 35.00 30.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาส้มที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาส้มรายวัน, ราคาส้มเขียวหวานเบอร์ 00, ราคาส้มเขียวหวานเบอร์ 1, ราคาส้มเขียวหวานเบอร์ 3, ราคาส้มโชกุนเบอร์ 7, ราคาส้มโชกุนเบอร์ 5, ราคาส้มโชกุนเบอร์ 3, ราคาส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 7, ราคาส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 5, ราคาส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 3, ราคาส้มเหนือเบอร์ 00,
bg product