ราคาส้ม

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ส้มเขียวหวานเบอร์ 00 45.00 บาท/กก.
(B) ส้มเขียวหวานเบอร์ 1 28.67 บาท/กก.
(C) ส้มเขียวหวานเบอร์ 3 18.50 บาท/กก.
(D) ส้มโชกุนเบอร์ 7 102.50 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ส้มโชกุนเบอร์ 5 67.50 บาท/กก.
(F) ส้มโชกุนเบอร์ 3 35.00 บาท/กก.
(G) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 7 105.00 บาท/กก.
(H) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 5 85.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 3 50.00 บาท/กก.
(J) ส้มเหนือเบอร์ 00 30.00 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ส้มเขียวหวานเบอร์ 00 (B) ส้มเขียวหวานเบอร์ 1 (C) ส้มเขียวหวานเบอร์ 3 (D) ส้มโชกุนเบอร์ 7 (E) ส้มโชกุนเบอร์ 5 (F) ส้มโชกุนเบอร์ 3 (G) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 7 (H) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 5 (I) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 3 (J) ส้มเหนือเบอร์ 00
19/09/2561 45.00 28.67 18.50 102.50 67.50 35.00 105.00 85.00 50.00 30.00
18/09/2561 46.50 28.67 17.50 102.50 70.00 35.00 120.00 95.00 50.00 32.00
17/09/2561 46.50 28.67 17.50 105.00 77.50 35.00 117.50 96.67 50.00 32.00
16/09/2561 38.00 30.00 20.00 115.00 70.00 35.00 120.00 105.00 50.00 32.00
15/09/2561 50.00 31.00 22.00 107.50 80.00 35.00 120.00 96.67 50.00 35.00
14/09/2561 47.50 31.67 18.50 107.50 75.00 35.00 120.00 96.67 50.00 35.00
13/09/2561 50.00 31.00 18.50 107.50 80.00 35.00 120.00 98.33 50.00 35.00
12/09/2561 45.00 29.33 20.00 105.00 80.00 45.00 125.00 100.00 55.00 32.00
11/09/2561 50.00 33.33 17.50 105.00 80.00 45.00 117.50 100.00 55.00 32.00
10/09/2561 50.00 33.33 16.00 97.50 70.00 40.00 117.50 88.33 50.00 32.00
09/09/2561 35.00 30.00 20.00 115.00 70.00 40.00 120.00 100.00 50.00 32.00
08/09/2561 42.50 29.33 20.00 95.00 67.50 45.00 120.00 90.00 50.00 30.00
07/09/2561 42.50 29.33 17.50 95.00 67.50 45.00 112.50 90.00 50.00 30.00
06/09/2561 47.50 30.00 20.00 95.00 75.00 40.00 115.00 88.33 50.00 30.00
05/09/2561 55.00 35.00 20.00 95.00 70.00 40.00 115.00 88.33 50.00 30.00
04/09/2561 55.00 35.67 17.50 102.50 75.00 45.00 115.00 93.33 55.00 35.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาส้มที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาส้มรายวัน, ราคาส้มเขียวหวานเบอร์ 00, ราคาส้มเขียวหวานเบอร์ 1, ราคาส้มเขียวหวานเบอร์ 3, ราคาส้มโชกุนเบอร์ 7, ราคาส้มโชกุนเบอร์ 5, ราคาส้มโชกุนเบอร์ 3, ราคาส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 7, ราคาส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 5, ราคาส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 3, ราคาส้มเหนือเบอร์ 00,
bg product