ราคาส้ม

ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ส้มเขียวหวานเบอร์ 00 28.00 บาท/กก.
(B) ส้มเขียวหวานเบอร์ 1 22.00 บาท/กก.
(C) ส้มเขียวหวานเบอร์ 3 15.00 บาท/กก.
(D) ส้มโชกุนเบอร์ 7 60.00 บาท/กก.
(E) ส้มโชกุนเบอร์ 5 40.00 บาท/กก.
(F) ส้มโชกุนเบอร์ 3 20.00 บาท/กก.
(G) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 7 68.00 บาท/กก.
(H) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 5 55.00 บาท/กก.
(I) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 3 30.00 บาท/กก.
(J) ส้มเหนือเบอร์ 00 25.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
วันที่ (A) ส้มเขียวหวานเบอร์ 00 (B) ส้มเขียวหวานเบอร์ 1 (C) ส้มเขียวหวานเบอร์ 3 (D) ส้มโชกุนเบอร์ 7 (E) ส้มโชกุนเบอร์ 5 (F) ส้มโชกุนเบอร์ 3 (G) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 7 (H) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 5 (I) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 3 (J) ส้มเหนือเบอร์ 00
29/03/2560 28.00 22.00 15.00 60.00 40.00 20.00 68.00 55.00 30.00 25.00
28/03/2560 34.00 24.50 12.50 60.00 40.00 20.00 69.00 57.50 30.00 25.00
27/03/2560 34.00 25.00 13.00 60.00 40.00 20.00 67.50 57.50 30.00 25.00
26/03/2560 31.50 24.50 16.00 60.00 40.00 20.00 67.50 57.50 30.00 25.00
25/03/2560 31.50 24.00 15.00 60.00 45.00 20.00 71.50 57.50 30.00 25.00
24/03/2560 33.00 24.00 13.50 60.00 45.00 20.00 69.00 57.50 30.00 25.00
23/03/2560 34.00 25.50 13.50 55.00 40.00 20.00 67.50 57.50 30.00 28.00
22/03/2560 38.50 27.50 15.00 55.00 40.00 20.00 65.00 57.50 30.00 28.00
21/03/2560 35.00 26.50 16.00 60.00 45.00 25.00 65.00 57.50 30.00 25.00
20/03/2560 35.00 26.50 16.00 60.00 45.00 25.00 65.00 60.00 - 25.00
19/03/2560 35.00 26.50 16.00 60.00 45.00 25.00 65.00 56.50 30.00 25.00
18/03/2560 35.00 26.50 16.00 60.00 45.00 25.00 65.00 56.50 30.00 25.00
17/03/2560 35.00 26.50 16.00 60.00 45.00 25.00 65.00 56.50 30.00 25.00
16/03/2560 35.00 25.50 16.00 60.00 45.00 25.00 65.00 56.50 35.00 25.00
15/03/2560 35.00 25.50 16.00 60.00 45.00 25.00 65.00 56.50 35.00 25.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาส้มที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาส้มรายวัน, ราคาส้มเขียวหวานเบอร์ 00, ราคาส้มเขียวหวานเบอร์ 1, ราคาส้มเขียวหวานเบอร์ 3, ราคาส้มโชกุนเบอร์ 7, ราคาส้มโชกุนเบอร์ 5, ราคาส้มโชกุนเบอร์ 3, ราคาส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 7, ราคาส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 5, ราคาส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 3, ราคาส้มเหนือเบอร์ 00,
bg product