ราคาส้ม

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ส้มเขียวหวานเบอร์ 00 30.00 บาท/กก.
(B) ส้มเขียวหวานเบอร์ 1 24.00 บาท/กก.
(C) ส้มเขียวหวานเบอร์ 3 16.00 บาท/กก.
(D) ส้มโชกุนเบอร์ 7 60.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ส้มโชกุนเบอร์ 5 35.00 บาท/กก.
(F) ส้มโชกุนเบอร์ 3 20.00 บาท/กก.
(G) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 7 65.00 บาท/กก.
(H) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 5 55.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 3 25.00 บาท/กก.
(J) ส้มเหนือเบอร์ 00 25.00 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ส้มเขียวหวานเบอร์ 00 (B) ส้มเขียวหวานเบอร์ 1 (C) ส้มเขียวหวานเบอร์ 3 (D) ส้มโชกุนเบอร์ 7 (E) ส้มโชกุนเบอร์ 5 (F) ส้มโชกุนเบอร์ 3 (G) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 7 (H) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 5 (I) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 3 (J) ส้มเหนือเบอร์ 00
27/05/2561 30.00 24.00 16.00 60.00 35.00 20.00 65.00 55.00 25.00 25.00
26/05/2561 30.00 28.00 16.00 60.00 37.50 20.00 65.00 55.00 25.00 25.00
25/05/2561 35.00 27.50 15.00 55.00 50.00 - 55.00 47.50 - -
24/05/2561 31.50 25.00 16.50 60.00 35.00 20.00 60.00 50.00 28.00 25.00
23/05/2561 31.50 26.33 15.50 57.50 40.00 20.00 57.50 48.33 25.00 25.00
22/05/2561 31.50 27.67 15.50 52.50 37.50 20.00 57.50 45.00 25.00 25.00
21/05/2561 28.00 24.50 16.00 52.50 42.50 20.00 65.00 50.00 25.00 25.00
20/05/2561 36.00 28.00 20.00 50.00 35.00 20.00 60.00 47.50 25.00 25.00
19/05/2561 35.00 27.67 15.50 57.50 42.50 20.00 61.50 50.00 25.00 25.00
18/05/2561 35.00 29.33 15.50 57.50 42.50 20.00 61.50 50.00 25.00 25.00
17/05/2561 35.00 26.50 15.50 60.00 35.00 20.00 61.50 50.00 25.00 25.00
16/05/2561 31.50 23.50 15.00 60.00 35.00 20.00 57.50 46.00 25.00 25.00
15/05/2561 31.50 26.33 15.00 57.50 42.50 20.00 57.50 47.33 25.00 25.00
14/05/2561 36.50 29.00 18.00 55.00 42.50 20.00 65.00 48.33 35.00 25.00
13/05/2561 36.50 27.50 18.00 50.00 35.00 20.00 65.00 47.50 25.00 25.00
12/05/2561 36.50 28.00 15.00 57.50 41.50 20.00 65.00 49.33 28.00 25.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาส้มที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาส้มรายวัน, ราคาส้มเขียวหวานเบอร์ 00, ราคาส้มเขียวหวานเบอร์ 1, ราคาส้มเขียวหวานเบอร์ 3, ราคาส้มโชกุนเบอร์ 7, ราคาส้มโชกุนเบอร์ 5, ราคาส้มโชกุนเบอร์ 3, ราคาส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 7, ราคาส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 5, ราคาส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 3, ราคาส้มเหนือเบอร์ 00,
bg product