ราคาส้ม

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ส้มเขียวหวานเบอร์ 00 44.00 บาท/กก.
(B) ส้มเขียวหวานเบอร์ 1 34.00 บาท/กก.
(C) ส้มเขียวหวานเบอร์ 3 25.00 บาท/กก.
(D) ส้มโชกุนเบอร์ 7 69.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ส้มโชกุนเบอร์ 5 48.50 บาท/กก.
(F) ส้มโชกุนเบอร์ 3 25.00 บาท/กก.
(G) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 7 67.50 บาท/กก.
(H) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 5 56.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 3 32.00 บาท/กก.
(J) ส้มเหนือเบอร์ 00 35.00 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ส้มเขียวหวานเบอร์ 00 (B) ส้มเขียวหวานเบอร์ 1 (C) ส้มเขียวหวานเบอร์ 3 (D) ส้มโชกุนเบอร์ 7 (E) ส้มโชกุนเบอร์ 5 (F) ส้มโชกุนเบอร์ 3 (G) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 7 (H) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 5 (I) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 3 (J) ส้มเหนือเบอร์ 00
24/05/2562 44.00 34.00 25.00 69.00 48.50 25.00 67.50 56.00 32.00 35.00
23/05/2562 44.00 34.00 25.00 69.00 48.50 25.00 67.50 56.00 32.00 35.00
22/05/2562 35.00 30.00 20.00 69.00 48.50 22.00 70.00 57.50 32.00 35.00
21/05/2562 35.00 31.50 20.00 69.00 48.50 22.00 70.00 57.50 32.00 35.00
20/05/2562 44.00 34.00 24.00 70.00 50.00 22.00 66.50 56.67 32.00 35.00
19/05/2562 38.00 30.00 20.00 70.00 45.00 22.00 68.00 60.00 32.00 35.00
18/05/2562 41.50 32.50 23.50 70.00 45.00 22.00 68.00 59.00 32.00 35.00
17/05/2562 40.00 32.33 23.50 67.50 50.00 22.00 69.00 54.33 32.00 35.00
16/05/2562 40.00 31.67 23.50 67.50 49.00 20.00 71.50 57.67 32.00 35.00
15/05/2562 40.00 32.67 23.50 67.50 49.00 20.00 71.50 57.67 32.00 35.00
14/05/2562 35.00 30.50 20.00 67.50 49.00 20.00 75.00 57.50 32.00 35.00
13/05/2562 45.00 32.67 23.50 65.00 50.00 25.00 69.00 57.67 32.00 35.00
12/05/2562 38.00 28.00 20.00 65.00 45.00 25.00 70.00 58.00 30.00 35.00
11/05/2562 41.50 31.67 20.00 67.50 50.00 25.00 65.00 55.00 30.00 35.00
10/05/2562 41.50 31.00 20.00 67.50 50.00 25.00 65.00 55.00 30.00 35.00
09/05/2562 41.50 31.00 20.00 67.50 50.00 25.00 65.00 55.00 30.00 35.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาส้มที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาส้มรายวัน, ราคาส้มเขียวหวานเบอร์ 00, ราคาส้มเขียวหวานเบอร์ 1, ราคาส้มเขียวหวานเบอร์ 3, ราคาส้มโชกุนเบอร์ 7, ราคาส้มโชกุนเบอร์ 5, ราคาส้มโชกุนเบอร์ 3, ราคาส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 7, ราคาส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 5, ราคาส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 3, ราคาส้มเหนือเบอร์ 00,
bg product