ราคาส้ม

ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ส้มเขียวหวานเบอร์ 00 33.50 บาท/กก.
(B) ส้มเขียวหวานเบอร์ 1 24.00 บาท/กก.
(C) ส้มเขียวหวานเบอร์ 3 16.00 บาท/กก.
(D) ส้มโชกุนเบอร์ 7 60.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ส้มโชกุนเบอร์ 5 30.00 บาท/กก.
(F) ส้มโชกุนเบอร์ 3 20.00 บาท/กก.
(G) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 7 65.00 บาท/กก.
(H) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 5 41.50 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 3 25.00 บาท/กก.
(J) ส้มเหนือเบอร์ 00 25.00 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ส้มเขียวหวานเบอร์ 00 (B) ส้มเขียวหวานเบอร์ 1 (C) ส้มเขียวหวานเบอร์ 3 (D) ส้มโชกุนเบอร์ 7 (E) ส้มโชกุนเบอร์ 5 (F) ส้มโชกุนเบอร์ 3 (G) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 7 (H) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 5 (I) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 3 (J) ส้มเหนือเบอร์ 00
17/11/2561 33.50 24.00 16.00 60.00 30.00 20.00 65.00 41.50 25.00 25.00
16/11/2561 35.00 22.50 16.00 65.00 37.50 20.00 65.00 45.00 25.00 25.00
15/11/2561 35.00 21.50 16.00 65.00 37.50 20.00 65.00 45.00 25.00 25.00
14/11/2561 - 15.00 - 70.00 45.00 - - 45.00 - -
13/11/2561 32.00 21.50 10.00 70.00 45.00 - 55.00 41.50 - -
12/11/2561 32.00 21.50 10.00 70.00 45.00 - 55.00 41.50 - -
11/11/2561 35.00 25.00 15.00 55.00 30.00 15.00 80.00 45.00 25.00 25.00
10/11/2561 32.00 20.00 10.00 70.00 45.00 - 55.00 42.50 - -
09/11/2561 33.50 22.33 12.50 62.50 37.50 20.00 62.50 43.33 25.00 25.00
08/11/2561 33.50 22.33 12.50 62.50 37.50 20.00 65.00 43.33 25.00 25.00
07/11/2561 33.50 23.00 10.00 65.00 37.50 20.00 64.00 41.67 25.00 25.00
06/11/2561 33.50 22.33 12.50 62.50 37.50 20.00 70.00 43.33 25.00 25.00
05/11/2561 33.50 21.67 12.50 60.00 37.50 20.00 70.00 42.67 25.00 25.00
04/11/2561 35.00 25.00 15.00 60.00 30.00 20.00 80.00 45.00 25.00 25.00
03/11/2561 32.50 22.33 11.50 62.50 37.50 20.00 80.00 42.67 25.00 25.00
02/11/2561 33.50 25.67 12.50 62.50 37.50 20.00 70.00 42.67 25.00 25.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาส้มที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาส้มรายวัน, ราคาส้มเขียวหวานเบอร์ 00, ราคาส้มเขียวหวานเบอร์ 1, ราคาส้มเขียวหวานเบอร์ 3, ราคาส้มโชกุนเบอร์ 7, ราคาส้มโชกุนเบอร์ 5, ราคาส้มโชกุนเบอร์ 3, ราคาส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 7, ราคาส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 5, ราคาส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 3, ราคาส้มเหนือเบอร์ 00,
bg product