ราคาส้ม

ประจำวันที่ 22 กันยายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ส้มเขียวหวานเบอร์ 00 35.00 บาท/กก.
(B) ส้มเขียวหวานเบอร์ 1 28.00 บาท/กก.
(C) ส้มเขียวหวานเบอร์ 3 20.00 บาท/กก.
(D) ส้มโชกุนเบอร์ 7 80.00 บาท/กก.
(E) ส้มโชกุนเบอร์ 5 60.00 บาท/กก.
(F) ส้มโชกุนเบอร์ 3 30.00 บาท/กก.
(G) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 7 85.00 บาท/กก.
(H) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 5 80.00 บาท/กก.
(I) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 3 40.00 บาท/กก.
(J) ส้มเหนือเบอร์ 00 35.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
วันที่ (A) ส้มเขียวหวานเบอร์ 00 (B) ส้มเขียวหวานเบอร์ 1 (C) ส้มเขียวหวานเบอร์ 3 (D) ส้มโชกุนเบอร์ 7 (E) ส้มโชกุนเบอร์ 5 (F) ส้มโชกุนเบอร์ 3 (G) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 7 (H) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 5 (I) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 3 (J) ส้มเหนือเบอร์ 00
22/09/2560 35.00 28.00 20.00 80.00 60.00 30.00 85.00 80.00 40.00 35.00
21/09/2560 48.50 35.50 20.00 85.00 60.00 30.00 87.50 75.00 40.00 35.00
20/09/2560 47.50 32.00 22.50 85.00 60.00 30.00 87.50 75.00 40.00 35.00
19/09/2560 49.00 34.00 23.50 80.00 60.00 30.00 85.00 77.50 40.00 35.00
18/09/2560 50.00 34.00 23.50 80.00 60.00 30.00 87.50 77.50 40.00 32.00
17/09/2560 46.50 35.00 25.00 80.00 60.00 30.00 85.00 77.50 40.00 35.00
16/09/2560 46.50 35.00 25.00 80.00 60.00 30.00 85.00 77.50 40.00 35.00
15/09/2560 38.00 30.00 22.00 80.00 60.00 30.00 90.00 80.00 40.00 35.00
14/09/2560 46.50 35.00 25.00 80.00 60.00 30.00 87.50 77.50 40.00 35.00
13/09/2560 47.50 35.00 23.50 80.00 60.00 30.00 85.00 75.00 40.00 32.00
12/09/2560 47.50 35.00 23.50 80.00 60.00 30.00 85.00 75.00 40.00 32.00
11/09/2560 47.50 35.00 23.50 80.00 55.00 30.00 87.50 75.00 40.00 30.00
10/09/2560 50.00 34.00 22.50 80.00 60.00 30.00 85.00 72.50 40.00 32.00
09/09/2560 45.00 34.00 20.00 80.00 60.00 30.00 87.50 76.50 40.00 32.00
08/09/2560 55.00 41.50 20.00 80.00 60.00 30.00 85.00 72.50 40.00 32.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาส้มที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาส้มรายวัน, ราคาส้มเขียวหวานเบอร์ 00, ราคาส้มเขียวหวานเบอร์ 1, ราคาส้มเขียวหวานเบอร์ 3, ราคาส้มโชกุนเบอร์ 7, ราคาส้มโชกุนเบอร์ 5, ราคาส้มโชกุนเบอร์ 3, ราคาส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 7, ราคาส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 5, ราคาส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 3, ราคาส้มเหนือเบอร์ 00,
bg product