ราคาเผือกวันนี้ > ราคาเผือกย้อนหลัง ตั้งแต่ 10 พ.ค. 2019 ถึง 24 พ.ค. 2019
วันที่ (A) เผือกพื้นเมืองเบอร์ใหญ่ (B) เผือกพื้นเมืองเบอร์เล็ก (C) เผือกหอมเบอร์ใหญ่ (D) เผือกหอมเบอร์เล็ก
24/05/2019 26.00 8.00 37.00 17.50
23/05/2019 26.00 8.00 37.00 17.50
22/05/2019 26.00 8.00 37.00 17.50
21/05/2019 26.00 8.00 28.00 8.00
20/05/2019 26.00 8.00 37.00 17.50
19/05/2019 26.00 8.00 40.50 17.50
18/05/2019 26.00 8.00 40.50 17.50
17/05/2019 26.00 8.00 27.00 8.00
16/05/2019 30.00 10.00 29.00 10.00
15/05/2019 30.00 10.00 37.67 18.50
14/05/2019 30.00 10.00 29.00 10.00
13/05/2019 30.00 10.00 29.00 10.00
12/05/2019 30.00 10.00 30.00 10.00
11/05/2019 30.00 10.00 29.00 10.00
10/05/2019 30.00 10.00 29.00 10.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเผือกที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเผือกย้อนหลัง, ราคาเผือกพื้นเมืองเบอร์ใหญ่, ราคาเผือกพื้นเมืองเบอร์เล็ก, ราคาเผือกหอมเบอร์ใหญ่, ราคาเผือกหอมเบอร์เล็ก,
bg product