ราคากบ

ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กบเบอร์ใหญ่ 97.50 บาท/กก.
(B) กบเบอร์เล็ก 80.00 บาท/กก.
วันที่ (A) กบเบอร์ใหญ่ (B) กบเบอร์เล็ก
23/03/2562 97.50 80.00
22/03/2562 97.50 80.00
21/03/2562 97.50 80.00
20/03/2562 97.50 80.00
19/03/2562 97.50 80.00
18/03/2562 100.00 80.00
17/03/2562 100.00 80.00
16/03/2562 95.00 -
15/03/2562 97.50 80.00
14/03/2562 97.50 80.00
13/03/2562 97.50 80.00
12/03/2562 97.50 80.00
11/03/2562 97.50 80.00
10/03/2562 100.00 80.00
09/03/2562 97.50 80.00
08/03/2562 95.00 80.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากบที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคากบรายวัน, ราคากบเบอร์ใหญ่, ราคากบเบอร์เล็ก,
bg product