ราคากบ
ประจำวันที่ 07 มีนาคม 2564
กบเบอร์ใหญ่
105.00
บาท/กก.
กบเบอร์เล็ก
95.00
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
กบ
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม