ราคากบ

ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กบเบอร์ใหญ่ 92.50 บาท/กก.
(B) กบเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) กบเบอร์ใหญ่ (B) กบเบอร์เล็ก
19/11/2560 92.50 -
18/11/2560 88.75 75.00
17/11/2560 88.75 75.00
16/11/2560 88.75 75.00
15/11/2560 88.75 75.00
14/11/2560 88.75 75.00
13/11/2560 88.75 75.00
12/11/2560 88.75 75.00
11/11/2560 88.75 75.00
10/11/2560 88.75 75.00
09/11/2560 88.75 75.00
08/11/2560 88.75 75.00
07/11/2560 88.75 75.00
06/11/2560 88.75 75.00
05/11/2560 88.75 75.00
04/11/2560 85.00 75.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากบที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากบรายวัน, ราคากบเบอร์ใหญ่, ราคากบเบอร์เล็ก,
bg product