ราคากบ

ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กบเบอร์ใหญ่ 102.50 บาท/กก.
(B) กบเบอร์เล็ก 80.00 บาท/กก.
วันที่ (A) กบเบอร์ใหญ่ (B) กบเบอร์เล็ก
20/11/2561 102.50 80.00
19/11/2561 100.00 80.00
18/11/2561 100.00 80.00
17/11/2561 102.50 80.00
16/11/2561 102.50 80.00
15/11/2561 102.50 80.00
14/11/2561 100.00 80.00
13/11/2561 100.00 80.00
12/11/2561 100.00 80.00
11/11/2561 102.50 80.00
10/11/2561 100.00 80.00
09/11/2561 102.50 80.00
08/11/2561 102.50 80.00
07/11/2561 102.50 80.00
06/11/2561 102.50 80.00
05/11/2561 102.50 80.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากบที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากบรายวัน, ราคากบเบอร์ใหญ่, ราคากบเบอร์เล็ก,
bg product