ราคากบ

ประจำวันที่ 22 กันยายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กบเบอร์ใหญ่ 92.50 บาท/กก.
(B) กบเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) กบเบอร์ใหญ่ (B) กบเบอร์เล็ก
22/09/2560 92.50 -
21/09/2560 91.25 75.00
20/09/2560 91.25 75.00
19/09/2560 91.25 75.00
18/09/2560 91.25 75.00
17/09/2560 91.25 75.00
16/09/2560 91.25 75.00
15/09/2560 91.25 75.00
14/09/2560 91.25 75.00
13/09/2560 91.25 75.00
12/09/2560 91.25 75.00
11/09/2560 91.25 75.00
10/09/2560 91.25 75.00
09/09/2560 91.25 75.00
08/09/2560 91.25 75.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากบที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากบรายวัน, ราคากบเบอร์ใหญ่, ราคากบเบอร์เล็ก,
bg product