ราคากบ

ประจำวันที่ 23 มกราคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กบเบอร์ใหญ่ 90.00 บาท/กก.
(B) กบเบอร์เล็ก 75.00 บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) กบเบอร์ใหญ่ (B) กบเบอร์เล็ก
23/01/2560 90.00 75.00
22/01/2560 90.00 75.00
21/01/2560 90.00 75.00
20/01/2560 90.00 75.00
19/01/2560 90.00 75.00
18/01/2560 90.00 75.00
17/01/2560 90.00 70.00
16/01/2560 90.00 70.00
15/01/2560 90.00 70.00
14/01/2560 93.75 70.00
13/01/2560 96.25 70.00
12/01/2560 96.25 70.00
11/01/2560 96.25 70.00
10/01/2560 96.25 70.00
09/01/2560 96.25 70.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากบที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากบรายวัน, ราคากบเบอร์ใหญ่, ราคากบเบอร์เล็ก,
bg product