ราคากบ

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กบเบอร์ใหญ่ 100.00 บาท/กก.
(B) กบเบอร์เล็ก 85.00 บาท/กก.
วันที่ (A) กบเบอร์ใหญ่ (B) กบเบอร์เล็ก
18/07/2561 100.00 85.00
17/07/2561 100.00 85.00
16/07/2561 100.00 85.00
15/07/2561 100.00 85.00
14/07/2561 105.00 -
13/07/2561 105.00 -
12/07/2561 100.00 85.00
11/07/2561 100.00 85.00
10/07/2561 100.00 85.00
09/07/2561 100.00 85.00
08/07/2561 105.00 95.00
07/07/2561 105.00 95.00
06/07/2561 105.00 95.00
05/07/2561 105.00 95.00
04/07/2561 105.00 95.00
03/07/2561 105.00 95.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากบที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากบรายวัน, ราคากบเบอร์ใหญ่, ราคากบเบอร์เล็ก,
bg product