ราคากบ

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กบเบอร์ใหญ่ 90.00 บาท/กก.
(B) กบเบอร์เล็ก - บาท/กก.
วันที่ (A) กบเบอร์ใหญ่ (B) กบเบอร์เล็ก
16/01/2562 90.00 -
15/01/2562 95.00 80.00
14/01/2562 95.00 80.00
13/01/2562 95.00 80.00
12/01/2562 95.00 80.00
11/01/2562 95.00 80.00
10/01/2562 95.00 80.00
09/01/2562 95.00 80.00
08/01/2562 95.00 80.00
07/01/2562 95.00 80.00
06/01/2562 95.00 80.00
05/01/2562 95.00 80.00
04/01/2562 95.00 80.00
03/01/2562 95.00 80.00
02/01/2562 95.00 80.00
01/01/2562 95.00 80.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากบที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากบรายวัน, ราคากบเบอร์ใหญ่, ราคากบเบอร์เล็ก,
bg product