ราคากบ

ประจำวันที่ 20 มกราคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กบเบอร์ใหญ่ 95.00 บาท/กก.
(B) กบเบอร์เล็ก 80.00 บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) กบเบอร์ใหญ่ (B) กบเบอร์เล็ก
20/01/2561 95.00 80.00
19/01/2561 73.75 80.00
18/01/2561 73.75 80.00
17/01/2561 73.75 80.00
16/01/2561 71.25 80.00
15/01/2561 90.00 80.00
14/01/2561 90.00 80.00
13/01/2561 90.00 80.00
12/01/2561 71.25 80.00
11/01/2561 71.25 80.00
10/01/2561 71.25 80.00
09/01/2561 91.25 80.00
08/01/2561 91.25 80.00
07/01/2561 91.25 80.00
06/01/2561 91.25 80.00
05/01/2561 91.25 80.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากบที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ราคาข่า
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ข่าแก่ 16.00 บาท/กก.
ข่าอ่อน 30.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ข้าวโพดเม็ด 9.56 บาท/กก.
19/01/2561
ราคาข้าวเปลือก
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
หอมมะลิ (ไม่เกิน 1 ปี) 10,200.00 บาท/ตัน
หอมปทุมธานี 1 11,350.00 บาท/ตัน
ข้าวเจ้า 7,650.00 บาท/ตัน
ข้าวเหนียวเมล็ดยาว (ไม่เกิน 1 ปี) - บาท/ตัน
ข้าวเหนียวเมล็ดสั้น (ไม่เกิน 1 ปี) - บาท/ตัน
19/01/2561
ราคาขิง
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ขิงซอย 30.00 บาท/กก.
ขิงแก่ 29.00 บาท/กก.
ขิงอ่อน 40.00 บาท/กก.
20/01/2561
ป้ายกำกับ: ราคากบรายวัน, ราคากบเบอร์ใหญ่, ราคากบเบอร์เล็ก,
bg product