ราคากบ

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กบเบอร์ใหญ่ 101.25 บาท/กก.
(B) กบเบอร์เล็ก 80.00 บาท/กก.
วันที่ (A) กบเบอร์ใหญ่ (B) กบเบอร์เล็ก
24/05/2562 101.25 80.00
23/05/2562 101.25 80.00
22/05/2562 101.25 80.00
21/05/2562 101.25 80.00
20/05/2562 101.25 80.00
19/05/2562 101.25 80.00
18/05/2562 102.50 -
17/05/2562 101.25 80.00
16/05/2562 101.25 80.00
15/05/2562 101.25 80.00
14/05/2562 101.25 80.00
13/05/2562 101.25 80.00
12/05/2562 101.25 80.00
11/05/2562 101.25 80.00
10/05/2562 102.50 -
09/05/2562 101.25 80.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากบที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากบรายวัน, ราคากบเบอร์ใหญ่, ราคากบเบอร์เล็ก,
bg product