ราคากบ

ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กบเบอร์ใหญ่ 103.75 บาท/กก.
(B) กบเบอร์เล็ก 100.00 บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) กบเบอร์ใหญ่ (B) กบเบอร์เล็ก
26/05/2560 103.75 100.00
25/05/2560 103.75 100.00
24/05/2560 115.00 100.00
23/05/2560 103.75 100.00
22/05/2560 103.75 100.00
21/05/2560 103.75 100.00
20/05/2560 115.00 100.00
17/05/2560 103.75 100.00
16/05/2560 103.75 100.00
15/05/2560 101.25 100.00
14/05/2560 101.25 100.00
13/05/2560 101.25 100.00
12/05/2560 101.25 100.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากบที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากบรายวัน, ราคากบเบอร์ใหญ่, ราคากบเบอร์เล็ก,
bg product