ราคากบ

ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กบเบอร์ใหญ่ 92.50 บาท/กก.
(B) กบเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) กบเบอร์ใหญ่ (B) กบเบอร์เล็ก
29/03/2560 92.50 -
28/03/2560 93.75 85.00
27/03/2560 93.75 85.00
26/03/2560 93.75 85.00
25/03/2560 93.75 85.00
24/03/2560 93.75 85.00
23/03/2560 92.50 85.00
22/03/2560 92.50 85.00
21/03/2560 92.50 85.00
20/03/2560 95.00 85.00
19/03/2560 92.50 80.00
18/03/2560 92.50 80.00
17/03/2560 92.50 80.00
16/03/2560 92.50 80.00
15/03/2560 92.50 80.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากบที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากบรายวัน, ราคากบเบอร์ใหญ่, ราคากบเบอร์เล็ก,
bg product