ราคากระชาย

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กระชายหัว 70.33 บาท/กก.
(B) กระชายซอย 70.00 บาท/กก.
วันที่ (A) กระชายหัว (B) กระชายซอย
19/09/2561 70.33 70.00
18/09/2561 70.33 70.00
17/09/2561 70.33 70.00
16/09/2561 77.50 75.00
15/09/2561 68.33 70.00
14/09/2561 68.33 70.00
13/09/2561 68.33 70.00
12/09/2561 70.00 70.00
11/09/2561 70.00 70.00
10/09/2561 70.00 70.00
09/09/2561 77.50 75.00
08/09/2561 70.33 70.00
07/09/2561 70.33 71.67
06/09/2561 73.33 71.67
05/09/2561 73.33 73.33
04/09/2561 73.33 73.33
ข้อมูลนี้เป็นราคากระชายที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากระชายรายวัน, ราคากระชายหัว, ราคากระชายซอย,
bg product