ราคากระชาย

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กระชายหัว 91.00 บาท/กก.
(B) กระชายซอย 100.00 บาท/กก.
วันที่ (A) กระชายหัว (B) กระชายซอย
16/07/2562 91.00 100.00
15/07/2562 91.00 100.00
14/07/2562 100.00 100.00
13/07/2562 93.00 100.00
12/07/2562 83.00 95.00
11/07/2562 83.00 95.00
10/07/2562 83.00 95.00
09/07/2562 82.00 95.00
08/07/2562 82.00 94.00
07/07/2562 80.00 90.00
06/07/2562 80.00 90.00
05/07/2562 80.00 92.50
04/07/2562 80.00 92.50
03/07/2562 79.00 92.50
02/07/2562 81.00 92.50
01/07/2562 82.00 95.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากระชายที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคากระชายรายวัน, ราคากระชายหัว, ราคากระชายซอย,
bg product