ราคากระชาย

ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กระชายหัว 48.67 บาท/กก.
(B) กระชายซอย 60.00 บาท/กก.
วันที่ (A) กระชายหัว (B) กระชายซอย
20/11/2561 48.67 60.00
19/11/2561 43.00 55.00
18/11/2561 50.00 60.00
17/11/2561 55.00 65.00
16/11/2561 50.00 60.67
15/11/2561 50.00 60.67
14/11/2561 45.00 57.00
13/11/2561 45.00 57.00
12/11/2561 45.00 57.00
11/11/2561 55.00 70.00
10/11/2561 46.00 57.00
09/11/2561 50.67 61.33
08/11/2561 50.67 61.33
07/11/2561 50.67 61.33
06/11/2561 51.33 64.67
05/11/2561 51.33 64.67
ข้อมูลนี้เป็นราคากระชายที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากระชายรายวัน, ราคากระชายหัว, ราคากระชายซอย,
bg product