ราคากระชาย

ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กระชายหัว 40.33 บาท/กก.
(B) กระชายซอย 43.67 บาท/กก.
วันที่ (A) กระชายหัว (B) กระชายซอย
23/03/2562 40.33 43.67
22/03/2562 40.33 43.67
21/03/2562 40.33 43.67
20/03/2562 40.33 43.33
19/03/2562 40.33 43.33
18/03/2562 38.00 42.50
16/03/2562 40.33 43.33
15/03/2562 43.67 43.33
14/03/2562 43.67 43.33
13/03/2562 43.67 43.33
12/03/2562 43.67 43.33
11/03/2562 41.33 43.33
10/03/2562 50.00 50.00
09/03/2562 41.33 43.33
08/03/2562 42.00 45.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากระชายที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคากระชายรายวัน, ราคากระชายหัว, ราคากระชายซอย,
bg product