ราคากระชาย

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กระชายหัว 42.00 บาท/กก.
(B) กระชายซอย 50.00 บาท/กก.
วันที่ (A) กระชายหัว (B) กระชายซอย
16/01/2562 42.00 50.00
15/01/2562 40.00 50.67
14/01/2562 39.33 54.00
13/01/2562 44.00 55.00
12/01/2562 42.00 51.33
11/01/2562 44.00 45.00
10/01/2562 42.00 51.33
09/01/2562 42.00 51.33
08/01/2562 42.00 51.33
07/01/2562 42.00 51.33
06/01/2562 42.50 60.00
05/01/2562 41.00 54.67
04/01/2562 41.33 54.67
03/01/2562 43.67 54.67
02/01/2562 38.33 54.67
01/01/2562 42.50 60.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากระชายที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากระชายรายวัน, ราคากระชายหัว, ราคากระชายซอย,
bg product