ราคากระชาย

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กระชายหัว 38.33 บาท/กก.
(B) กระชายซอย 45.00 บาท/กก.
วันที่ (A) กระชายหัว (B) กระชายซอย
18/07/2561 38.33 45.00
17/07/2561 37.67 45.00
16/07/2561 37.67 45.00
15/07/2561 42.50 52.50
14/07/2561 37.67 45.00
13/07/2561 36.50 42.50
12/07/2561 45.00 55.00
11/07/2561 37.67 48.33
10/07/2561 37.67 46.67
09/07/2561 37.67 45.00
08/07/2561 40.00 52.50
07/07/2561 36.00 46.67
06/07/2561 36.00 46.67
05/07/2561 36.00 46.67
04/07/2561 36.00 46.67
03/07/2561 36.00 46.67
ข้อมูลนี้เป็นราคากระชายที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากระชายรายวัน, ราคากระชายหัว, ราคากระชายซอย,
bg product