ราคากระชาย

ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กระชายหัว 30.00 บาท/กก.
(B) กระชายซอย 40.00 บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) กระชายหัว (B) กระชายซอย
24/03/2561 30.00 40.00
23/03/2561 26.67 36.67
22/03/2561 30.00 40.00
21/03/2561 26.67 36.67
20/03/2561 28.33 36.67
19/03/2561 28.33 36.67
18/03/2561 32.50 40.00
17/03/2561 28.33 36.67
16/03/2561 28.33 36.67
15/03/2561 31.67 36.67
14/03/2561 28.33 36.67
13/03/2561 32.50 40.00
12/03/2561 32.50 40.00
11/03/2561 28.33 36.67
10/03/2561 28.33 36.67
09/03/2561 28.33 36.67
ข้อมูลนี้เป็นราคากระชายที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากระชายรายวัน, ราคากระชายหัว, ราคากระชายซอย,
bg product