ราคากระชาย

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กระชายหัว 66.67 บาท/กก.
(B) กระชายซอย 68.67 บาท/กก.
วันที่ (A) กระชายหัว (B) กระชายซอย
24/05/2562 66.67 68.67
23/05/2562 66.67 68.00
22/05/2562 64.67 68.00
21/05/2562 66.00 68.00
20/05/2562 66.00 68.00
19/05/2562 70.00 70.00
18/05/2562 65.00 70.00
17/05/2562 62.67 68.00
16/05/2562 62.67 68.00
15/05/2562 62.67 68.00
14/05/2562 62.67 68.00
13/05/2562 62.00 68.00
12/05/2562 62.50 70.00
11/05/2562 60.33 68.00
10/05/2562 60.33 68.00
09/05/2562 58.67 71.33
ข้อมูลนี้เป็นราคากระชายที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากระชายรายวัน, ราคากระชายหัว, ราคากระชายซอย,
bg product