ราคากระชาย

ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กระชายหัว 27.50 บาท/กก.
(B) กระชายซอย 35.00 บาท/กก.
วันที่ (A) กระชายหัว (B) กระชายซอย
23/05/2561 27.50 35.00
22/05/2561 30.00 38.33
21/05/2561 30.00 38.33
20/05/2561 35.00 42.50
19/05/2561 30.00 38.33
18/05/2561 30.00 38.33
17/05/2561 35.00 40.00
16/05/2561 35.00 42.50
15/05/2561 30.00 38.33
14/05/2561 28.33 38.33
13/05/2561 32.50 42.50
12/05/2561 28.33 38.33
11/05/2561 30.00 38.33
10/05/2561 30.00 38.33
09/05/2561 30.00 38.33
08/05/2561 27.50 35.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากระชายที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากระชายรายวัน, ราคากระชายหัว, ราคากระชายซอย,
bg product