ราคากระท้อน

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ทับทิมเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) ทับทิมเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) ปุยฝ้ายเบอร์ใหญ่ 45.00 บาท/กก.
(D) ปุยฝ้ายเบอร์เล็ก 25.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) อิล่าเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(F) อิล่าเบอร์เล็ก - บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ทับทิมเบอร์ใหญ่ (B) ทับทิมเบอร์เล็ก (C) ปุยฝ้ายเบอร์ใหญ่ (D) ปุยฝ้ายเบอร์เล็ก (E) อิล่าเบอร์ใหญ่ (F) อิล่าเบอร์เล็ก
16/07/2562 - - 45.00 25.00 - -
15/07/2562 - - 40.00 25.00 - -
14/07/2562 - - 40.00 25.00 - -
13/07/2562 - - - - 60.00 -
12/07/2562 - - - - 60.00 30.00
11/07/2562 - - 60.00 35.00 60.00 35.00
09/07/2562 - - 60.00 35.00 60.00 35.00
08/07/2562 - - 60.00 35.00 60.00 35.00
07/07/2562 - - 62.00 35.00 59.99 35.00
06/07/2562 - - 60.00 35.00 60.00 35.00
05/07/2562 - - 79.99 40.00 - -
04/07/2562 - - 80.00 40.00 - -
03/07/2562 - - 70.00 40.00 - -
02/07/2562 - - 70.00 40.00 - -
01/07/2562 - - 70.00 40.00 - -
ข้อมูลนี้เป็นราคากระท้อนที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคากระท้อนรายวัน, ราคาทับทิมเบอร์ใหญ่, ราคาทับทิมเบอร์เล็ก, ราคาปุยฝ้ายเบอร์ใหญ่, ราคาปุยฝ้ายเบอร์เล็ก, ราคาอิล่าเบอร์ใหญ่, ราคาอิล่าเบอร์เล็ก,
bg product