ราคากระท้อน

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ทับทิมเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) ทับทิมเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) ปุยฝ้ายเบอร์ใหญ่ 70.00 บาท/กก.
(D) ปุยฝ้ายเบอร์เล็ก 45.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) อิล่าเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(F) อิล่าเบอร์เล็ก - บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ทับทิมเบอร์ใหญ่ (B) ทับทิมเบอร์เล็ก (C) ปุยฝ้ายเบอร์ใหญ่ (D) ปุยฝ้ายเบอร์เล็ก (E) อิล่าเบอร์ใหญ่ (F) อิล่าเบอร์เล็ก
19/09/2561 - - 70.00 45.00 - -
18/09/2561 - - 55.00 33.75 40.00 17.50
17/09/2561 - - 40.00 17.50 40.00 17.50
16/09/2561 - - 50.00 31.25 50.00 31.25
15/09/2561 - - 50.00 31.25 50.00 31.25
14/09/2561 - - 40.00 17.50 40.00 17.50
13/09/2561 - - 40.00 17.50 40.00 17.50
12/09/2561 - - 40.00 20.00 40.00 17.50
11/09/2561 - - 40.00 17.50 45.00 21.25
10/09/2561 - - - - 50.00 24.00
08/09/2561 - - - - 50.00 24.96
07/09/2561 - - - - 50.00 25.00
06/09/2561 - - - - 50.00 25.00
05/09/2561 - - 37.50 12.50 43.75 18.75
04/09/2561 - - 37.50 12.50 37.50 12.50
ข้อมูลนี้เป็นราคากระท้อนที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคากระท้อนรายวัน, ราคาทับทิมเบอร์ใหญ่, ราคาทับทิมเบอร์เล็ก, ราคาปุยฝ้ายเบอร์ใหญ่, ราคาปุยฝ้ายเบอร์เล็ก, ราคาอิล่าเบอร์ใหญ่, ราคาอิล่าเบอร์เล็ก,
bg product