ราคากระท้อน

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ทับทิมเบอร์ใหญ่ 25.00 บาท/กก.
(B) ทับทิมเบอร์เล็ก 10.00 บาท/กก.
(C) ปุยฝ้ายเบอร์ใหญ่ 45.00 บาท/กก.
(D) ปุยฝ้ายเบอร์เล็ก 35.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) อิล่าเบอร์ใหญ่ 50.00 บาท/กก.
(F) อิล่าเบอร์เล็ก 35.00 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ทับทิมเบอร์ใหญ่ (B) ทับทิมเบอร์เล็ก (C) ปุยฝ้ายเบอร์ใหญ่ (D) ปุยฝ้ายเบอร์เล็ก (E) อิล่าเบอร์ใหญ่ (F) อิล่าเบอร์เล็ก
24/05/2562 25.00 10.00 45.00 35.00 50.00 35.00
23/05/2562 25.00 10.00 45.00 35.00 50.00 35.00
22/05/2562 25.00 10.00 50.00 35.00 50.00 35.00
21/05/2562 25.00 10.00 55.00 35.00 55.00 35.00
20/05/2562 25.00 18.00 55.00 25.00 45.00 21.25
19/05/2562 - - - - 45.00 18.75
18/05/2562 - - - - 47.50 17.75
17/05/2562 - - 50.00 35.00 52.50 26.50
16/05/2562 - - 50.00 35.00 52.50 26.50
15/05/2562 - - 60.00 25.00 46.50 19.00
14/05/2562 - - 50.00 25.00 46.50 19.00
13/05/2562 25.00 10.00 57.50 29.00 60.00 26.00
12/05/2562 25.00 15.00 57.50 29.00 60.00 26.00
11/05/2562 25.00 15.00 57.50 29.00 60.00 26.00
10/05/2562 25.00 15.00 57.50 31.50 60.00 22.00
09/05/2562 25.00 15.00 57.50 29.00 60.00 26.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากระท้อนที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากระท้อนรายวัน, ราคาทับทิมเบอร์ใหญ่, ราคาทับทิมเบอร์เล็ก, ราคาปุยฝ้ายเบอร์ใหญ่, ราคาปุยฝ้ายเบอร์เล็ก, ราคาอิล่าเบอร์ใหญ่, ราคาอิล่าเบอร์เล็ก,
bg product