ราคากระท้อน

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ทับทิมเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) ทับทิมเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) ปุยฝ้ายเบอร์ใหญ่ 62.50 บาท/กก.
(D) ปุยฝ้ายเบอร์เล็ก 23.75 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) อิล่าเบอร์ใหญ่ 40.00 บาท/กก.
(F) อิล่าเบอร์เล็ก 25.00 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ทับทิมเบอร์ใหญ่ (B) ทับทิมเบอร์เล็ก (C) ปุยฝ้ายเบอร์ใหญ่ (D) ปุยฝ้ายเบอร์เล็ก (E) อิล่าเบอร์ใหญ่ (F) อิล่าเบอร์เล็ก
18/07/2561 - - 62.50 23.75 40.00 25.00
17/07/2561 - - 65.00 17.50 40.00 20.00
16/07/2561 - - 65.00 17.50 40.00 26.00
15/07/2561 - - 65.00 17.50 40.00 26.00
14/07/2561 - - 65.00 17.50 40.00 26.00
13/07/2561 - - - - 40.00 25.00
12/07/2561 - - 65.00 30.00 40.00 20.00
11/07/2561 - - 65.00 30.00 40.00 20.00
10/07/2561 - - 65.00 30.00 40.00 20.00
09/07/2561 - - 55.00 30.00 40.00 20.00
08/07/2561 - - 55.00 30.00 40.00 20.00
07/07/2561 - - 55.00 30.00 40.00 20.00
06/07/2561 - - 55.00 30.00 40.00 20.00
05/07/2561 - - 30.00 15.00 40.00 20.00
04/07/2561 - - 37.50 22.50 40.00 20.00
03/07/2561 - - 37.50 21.50 42.50 19.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากระท้อนที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากระท้อนรายวัน, ราคาทับทิมเบอร์ใหญ่, ราคาทับทิมเบอร์เล็ก, ราคาปุยฝ้ายเบอร์ใหญ่, ราคาปุยฝ้ายเบอร์เล็ก, ราคาอิล่าเบอร์ใหญ่, ราคาอิล่าเบอร์เล็ก,
bg product