ราคากระท้อน
ประจำวันที่ 17 กันยายน 2562
ทับทิมเบอร์ใหญ่
-
บาท/กก.
ทับทิมเบอร์เล็ก
-
บาท/กก.
ปุยฝ้ายเบอร์ใหญ่
72.50
บาท/กก.
ปุยฝ้ายเบอร์เล็ก
45.00
บาท/กก.
อิล่าเบอร์ใหญ่
50.00
บาท/กก.
อิล่าเบอร์เล็ก
30.00
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
กระท้อน
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม