ราคากระท้อน

ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ทับทิมเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) ทับทิมเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) ปุยฝ้ายเบอร์ใหญ่ 47.50 บาท/กก.
(D) ปุยฝ้ายเบอร์เล็ก 22.50 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) อิล่าเบอร์ใหญ่ 50.00 บาท/กก.
(F) อิล่าเบอร์เล็ก 20.00 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ทับทิมเบอร์ใหญ่ (B) ทับทิมเบอร์เล็ก (C) ปุยฝ้ายเบอร์ใหญ่ (D) ปุยฝ้ายเบอร์เล็ก (E) อิล่าเบอร์ใหญ่ (F) อิล่าเบอร์เล็ก
23/05/2561 - - 47.50 22.50 50.00 20.00
22/05/2561 - - 62.50 27.50 50.00 20.00
21/05/2561 28.00 11.00 55.00 26.50 35.00 15.00
20/05/2561 28.00 11.00 55.00 26.50 35.00 15.00
19/05/2561 28.00 11.00 55.00 26.50 35.00 15.00
18/05/2561 - - 80.00 40.00 - -
17/05/2561 - - 80.00 40.00 - -
16/05/2561 - - 80.00 40.00 - -
15/05/2561 - - 80.00 40.00 - -
14/05/2561 - - 70.00 50.00 - -
13/05/2561 - - 70.00 50.00 - -
12/05/2561 - - 70.00 50.00 - -
11/05/2561 - - 70.00 50.00 - -
10/05/2561 - - 70.00 50.00 - -
09/05/2561 - - 70.00 50.00 - -
08/05/2561 50.00 - 70.00 50.00 - -
ข้อมูลนี้เป็นราคากระท้อนที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากระท้อนรายวัน, ราคาทับทิมเบอร์ใหญ่, ราคาทับทิมเบอร์เล็ก, ราคาปุยฝ้ายเบอร์ใหญ่, ราคาปุยฝ้ายเบอร์เล็ก, ราคาอิล่าเบอร์ใหญ่, ราคาอิล่าเบอร์เล็ก,
bg product