ราคากระเจี๊ยบ
ประจำวันที่ 05 ธันวาคม 2566
กระเจี๊ยบเขียว
22.00
บาท/กก.
ใบกระเจี๊ยบ
40.00
บาท/กก.
ดอกกระเจี๊ยบ
40.00
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
กระเจี๊ยบ
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม