ราคากระเจี๊ยบ

ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กระเจี๊ยบเขียว 22.00 บาท/กก.
(B) ใบกระเจี๊ยบ 17.25 บาท/กก.
(C) ดอกกระเจี๊ยบ 27.50 บาท/กก.
วันที่ (A) กระเจี๊ยบเขียว (B) ใบกระเจี๊ยบ (C) ดอกกระเจี๊ยบ
23/03/2562 22.00 17.25 27.50
22/03/2562 22.00 17.75 27.50
21/03/2562 22.67 18.50 30.00
20/03/2562 25.33 18.00 30.00
19/03/2562 22.67 18.00 30.00
18/03/2562 32.00 7.00 -
16/03/2562 27.00 18.50 30.00
15/03/2562 28.33 18.50 30.00
14/03/2562 29.33 18.00 30.00
13/03/2562 28.67 18.00 30.00
12/03/2562 28.67 18.50 30.00
11/03/2562 28.67 16.00 25.00
10/03/2562 30.00 - -
09/03/2562 24.00 16.00 25.00
08/03/2562 24.00 15.50 25.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากระเจี๊ยบที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคากระเจี๊ยบรายวัน, ราคากระเจี๊ยบเขียว, ราคาใบกระเจี๊ยบ, ราคาดอกกระเจี๊ยบ,
bg product