ราคากระเจี๊ยบ

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กระเจี๊ยบเขียว 19.00 บาท/กก.
(B) ใบกระเจี๊ยบ 8.00 บาท/กก.
(C) ดอกกระเจี๊ยบ - บาท/กก.
วันที่ (A) กระเจี๊ยบเขียว (B) ใบกระเจี๊ยบ (C) ดอกกระเจี๊ยบ
16/07/2562 19.00 8.00 -
15/07/2562 19.00 8.00 -
14/07/2562 20.00 - -
13/07/2562 18.00 8.00 -
12/07/2562 21.50 8.00 -
11/07/2562 21.50 8.00 -
10/07/2562 22.50 8.00 -
09/07/2562 21.50 8.00 -
08/07/2562 21.50 8.00 -
07/07/2562 25.00 - -
06/07/2562 25.00 - -
05/07/2562 21.00 8.00 -
04/07/2562 20.50 8.00 -
03/07/2562 21.00 8.00 -
02/07/2562 21.00 8.00 -
01/07/2562 18.00 8.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคากระเจี๊ยบที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคากระเจี๊ยบรายวัน, ราคากระเจี๊ยบเขียว, ราคาใบกระเจี๊ยบ, ราคาดอกกระเจี๊ยบ,
bg product