ราคากระเจี๊ยบ

ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กระเจี๊ยบเขียว 20.00 บาท/กก.
(B) ใบกระเจี๊ยบ 25.00 บาท/กก.
(C) ดอกกระเจี๊ยบ 25.00 บาท/กก.
วันที่ (A) กระเจี๊ยบเขียว (B) ใบกระเจี๊ยบ (C) ดอกกระเจี๊ยบ
17/11/2561 20.00 25.00 25.00
16/11/2561 18.00 16.50 25.00
15/11/2561 19.00 16.50 25.00
14/11/2561 21.00 8.00 -
13/11/2561 22.00 8.00 -
12/11/2561 20.00 8.00 -
11/11/2561 18.00 20.00 30.00
10/11/2561 23.00 8.00 -
09/11/2561 19.33 14.00 27.50
08/11/2561 20.00 15.00 27.50
07/11/2561 19.00 13.50 27.50
06/11/2561 23.00 13.00 27.50
05/11/2561 22.33 15.50 -
04/11/2561 22.00 20.00 -
03/11/2561 21.00 13.00 -
02/11/2561 19.00 13.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคากระเจี๊ยบที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากระเจี๊ยบรายวัน, ราคากระเจี๊ยบเขียว, ราคาใบกระเจี๊ยบ, ราคาดอกกระเจี๊ยบ,
bg product