ราคากระเจี๊ยบ

ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กระเจี๊ยบเขียว 14.00 บาท/กก.
(B) ใบกระเจี๊ยบ 20.00 บาท/กก.
(C) ดอกกระเจี๊ยบ - บาท/กก.
วันที่ (A) กระเจี๊ยบเขียว (B) ใบกระเจี๊ยบ (C) ดอกกระเจี๊ยบ
23/07/2561 14.00 20.00 -
22/07/2561 17.00 20.00 -
21/07/2561 16.67 13.00 -
20/07/2561 16.67 13.00 -
19/07/2561 16.67 13.00 -
18/07/2561 17.00 13.00 -
17/07/2561 16.67 12.50 -
16/07/2561 17.00 12.50 -
15/07/2561 17.50 20.00 -
14/07/2561 18.33 12.50 -
13/07/2561 16.50 12.50 -
12/07/2561 19.00 20.00 -
11/07/2561 18.67 12.50 -
10/07/2561 18.00 12.50 -
09/07/2561 17.33 12.50 -
08/07/2561 17.00 20.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคากระเจี๊ยบที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากระเจี๊ยบรายวัน, ราคากระเจี๊ยบเขียว, ราคาใบกระเจี๊ยบ, ราคาดอกกระเจี๊ยบ,
bg product