ราคากระเจี๊ยบ

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กระเจี๊ยบเขียว 14.00 บาท/กก.
(B) ใบกระเจี๊ยบ 22.50 บาท/กก.
(C) ดอกกระเจี๊ยบ - บาท/กก.
วันที่ (A) กระเจี๊ยบเขียว (B) ใบกระเจี๊ยบ (C) ดอกกระเจี๊ยบ
27/05/2561 14.00 22.50 -
26/05/2561 20.17 16.25 -
25/05/2561 21.00 10.00 -
24/05/2561 17.00 22.50 -
23/05/2561 20.33 16.25 -
22/05/2561 20.67 16.25 -
21/05/2561 18.67 16.25 -
20/05/2561 20.50 22.50 -
19/05/2561 21.67 16.25 -
18/05/2561 19.33 16.25 -
17/05/2561 23.50 22.50 -
16/05/2561 24.00 25.00 -
15/05/2561 21.33 17.50 -
14/05/2561 18.00 17.50 -
13/05/2561 19.00 25.00 -
12/05/2561 17.33 17.50 -
ข้อมูลนี้เป็นราคากระเจี๊ยบที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากระเจี๊ยบรายวัน, ราคากระเจี๊ยบเขียว, ราคาใบกระเจี๊ยบ, ราคาดอกกระเจี๊ยบ,
bg product