ราคากระเจี๊ยบ

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กระเจี๊ยบเขียว 14.00 บาท/กก.
(B) ใบกระเจี๊ยบ 27.50 บาท/กก.
(C) ดอกกระเจี๊ยบ 27.50 บาท/กก.
วันที่ (A) กระเจี๊ยบเขียว (B) ใบกระเจี๊ยบ (C) ดอกกระเจี๊ยบ
16/01/2562 14.00 27.50 27.50
15/01/2562 22.00 18.50 30.00
14/01/2562 24.00 18.50 30.00
13/01/2562 26.00 30.00 30.00
12/01/2562 23.00 18.50 30.00
11/01/2562 24.00 18.00 30.00
10/01/2562 26.67 18.50 30.00
09/01/2562 24.00 18.50 30.00
08/01/2562 24.00 18.00 30.00
07/01/2562 24.00 18.00 30.00
06/01/2562 26.00 30.00 30.00
05/01/2562 24.00 18.50 30.00
04/01/2562 25.33 18.50 30.00
03/01/2562 23.33 18.50 28.00
02/01/2562 23.33 18.50 30.00
01/01/2562 26.50 30.00 30.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากระเจี๊ยบที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากระเจี๊ยบรายวัน, ราคากระเจี๊ยบเขียว, ราคาใบกระเจี๊ยบ, ราคาดอกกระเจี๊ยบ,
bg product