ราคากระเจี๊ยบ

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กระเจี๊ยบเขียว 19.00 บาท/กก.
(B) ใบกระเจี๊ยบ 12.00 บาท/กก.
(C) ดอกกระเจี๊ยบ - บาท/กก.
วันที่ (A) กระเจี๊ยบเขียว (B) ใบกระเจี๊ยบ (C) ดอกกระเจี๊ยบ
19/09/2561 19.00 12.00 -
18/09/2561 19.33 12.00 -
17/09/2561 18.00 12.00 -
16/09/2561 20.00 20.00 -
15/09/2561 17.67 12.00 -
14/09/2561 18.33 14.50 -
13/09/2561 17.67 14.50 -
12/09/2561 18.33 14.50 -
11/09/2561 18.33 14.50 -
10/09/2561 17.67 14.50 -
09/09/2561 20.50 25.00 -
08/09/2561 17.67 14.50 -
07/09/2561 18.33 14.50 -
06/09/2561 18.33 14.50 -
05/09/2561 18.00 12.00 -
04/09/2561 18.33 12.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคากระเจี๊ยบที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากระเจี๊ยบรายวัน, ราคากระเจี๊ยบเขียว, ราคาใบกระเจี๊ยบ, ราคาดอกกระเจี๊ยบ,
bg product