ราคากระเจี๊ยบ

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กระเจี๊ยบเขียว 25.33 บาท/กก.
(B) ใบกระเจี๊ยบ 17.75 บาท/กก.
(C) ดอกกระเจี๊ยบ 25.00 บาท/กก.
วันที่ (A) กระเจี๊ยบเขียว (B) ใบกระเจี๊ยบ (C) ดอกกระเจี๊ยบ
24/05/2562 25.33 17.75 25.00
23/05/2562 26.33 17.75 25.00
22/05/2562 26.67 17.75 25.00
21/05/2562 24.33 16.50 25.00
20/05/2562 26.00 16.50 27.50
19/05/2562 29.00 25.00 25.00
18/05/2562 27.00 25.00 25.00
17/05/2562 24.83 16.50 25.00
16/05/2562 25.33 16.50 25.00
15/05/2562 25.33 16.50 25.00
14/05/2562 24.67 16.50 25.00
13/05/2562 20.00 16.25 25.00
12/05/2562 26.00 25.00 25.00
11/05/2562 24.00 16.50 25.00
10/05/2562 23.67 16.50 25.00
09/05/2562 23.33 16.50 25.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากระเจี๊ยบที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากระเจี๊ยบรายวัน, ราคากระเจี๊ยบเขียว, ราคาใบกระเจี๊ยบ, ราคาดอกกระเจี๊ยบ,
bg product