ราคากระเจี๊ยบ

ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กระเจี๊ยบเขียว 12.00 บาท/กก.
(B) ใบกระเจี๊ยบ 25.00 บาท/กก.
(C) ดอกกระเจี๊ยบ 25.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) กระเจี๊ยบเขียว (B) ใบกระเจี๊ยบ (C) ดอกกระเจี๊ยบ
24/03/2561 12.00 25.00 25.00
23/03/2561 15.33 16.00 25.00
22/03/2561 16.00 25.00 25.00
21/03/2561 15.67 16.50 25.00
20/03/2561 16.00 16.50 25.00
19/03/2561 17.33 16.50 25.00
18/03/2561 18.00 25.00 25.00
17/03/2561 18.00 16.50 25.00
16/03/2561 18.00 16.50 25.00
15/03/2561 18.67 16.50 25.00
14/03/2561 19.00 16.50 25.00
13/03/2561 19.50 25.00 25.00
12/03/2561 21.00 25.00 25.00
11/03/2561 19.67 16.50 25.00
10/03/2561 19.00 15.50 25.00
09/03/2561 18.00 15.50 25.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากระเจี๊ยบที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากระเจี๊ยบรายวัน, ราคากระเจี๊ยบเขียว, ราคาใบกระเจี๊ยบ, ราคาดอกกระเจี๊ยบ,
bg product