ราคากระเทียม

ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กระเทียมไทยเบอร์กลาง 110.00 บาท/กก.
(B) กระเทียมจีนเบอร์กลาง 42.00 บาท/กก.
(C) กระเทียมโทน - บาท/กก.
(D) ต้นกระเทียม 150.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) กระเทียมไทยเบอร์กลาง (B) กระเทียมจีนเบอร์กลาง (C) กระเทียมโทน (D) ต้นกระเทียม
19/11/2560 110.00 42.00 - 150.00
18/11/2560 118.33 41.00 145.00 130.00
17/11/2560 118.33 43.50 145.00 130.00
16/11/2560 118.33 43.50 145.00 130.00
15/11/2560 118.33 43.50 145.00 130.00
14/11/2560 118.33 43.50 145.00 130.00
13/11/2560 118.33 43.50 145.00 130.00
12/11/2560 117.50 43.50 145.00 130.00
11/11/2560 118.33 43.50 145.00 130.00
10/11/2560 118.33 41.00 145.00 130.00
09/11/2560 117.50 41.00 145.00 130.00
08/11/2560 117.50 41.00 145.00 130.00
07/11/2560 117.50 41.00 145.00 130.00
06/11/2560 117.50 41.00 145.00 130.00
05/11/2560 117.50 41.00 145.00 130.00
04/11/2560 125.00 40.00 145.00 110.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากระเทียมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากระเทียมรายวัน, ราคากระเทียมไทยเบอร์กลาง, ราคากระเทียมจีนเบอร์กลาง, ราคากระเทียมโทน, ราคาต้นกระเทียม,
bg product