ราคากระเทียม

ประจำวันที่ 23 มกราคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กระเทียมไทยเบอร์กลาง 172.50 บาท/กก.
(B) กระเทียมจีนเบอร์กลาง 95.00 บาท/กก.
(C) กระเทียมโทน 200.00 บาท/กก.
(D) ต้นกระเทียม 75.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) กระเทียมไทยเบอร์กลาง (B) กระเทียมจีนเบอร์กลาง (C) กระเทียมโทน (D) ต้นกระเทียม
23/01/2560 172.50 95.00 200.00 75.00
22/01/2560 172.50 95.00 200.00 75.00
21/01/2560 172.50 95.00 200.00 75.00
20/01/2560 115.00 87.50 200.00 75.00
19/01/2560 172.50 95.00 200.00 75.00
18/01/2560 115.00 87.50 205.00 75.00
17/01/2560 115.00 87.50 205.00 75.00
16/01/2560 180.00 95.00 200.00 75.00
15/01/2560 180.00 95.00 200.00 75.00
14/01/2560 155.00 87.50 200.00 75.00
13/01/2560 180.00 95.00 200.00 75.00
12/01/2560 180.00 95.00 - 75.00
11/01/2560 172.50 95.00 - 75.00
10/01/2560 115.00 87.50 - 75.00
09/01/2560 172.50 95.00 - 75.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากระเทียมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากระเทียมรายวัน, ราคากระเทียมไทยเบอร์กลาง, ราคากระเทียมจีนเบอร์กลาง, ราคากระเทียมโทน, ราคาต้นกระเทียม,
bg product