ราคากระเทียม

ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กระเทียมไทยเบอร์กลาง 121.25 บาท/กก.
(B) กระเทียมจีนเบอร์กลาง 104.67 บาท/กก.
(C) กระเทียมโทน 130.00 บาท/กก.
(D) ต้นกระเทียม 62.50 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) กระเทียมไทยเบอร์กลาง (B) กระเทียมจีนเบอร์กลาง (C) กระเทียมโทน (D) ต้นกระเทียม
26/05/2560 121.25 104.67 130.00 62.50
25/05/2560 115.00 100.00 130.00 62.50
24/05/2560 127.50 111.50 130.00 65.00
23/05/2560 115.00 100.00 130.00 72.50
22/05/2560 121.25 106.00 130.00 72.50
21/05/2560 107.50 100.00 130.00 72.50
20/05/2560 122.50 105.00 130.00 65.00
19/05/2560 131.67 112.50 130.00 65.00
18/05/2560 122.50 105.00 130.00 65.00
17/05/2560 115.00 100.00 130.00 72.50
16/05/2560 115.00 100.00 130.00 72.50
15/05/2560 123.75 106.67 130.00 72.50
14/05/2560 121.67 106.67 120.00 72.50
13/05/2560 115.00 100.00 120.00 72.50
12/05/2560 115.00 100.00 120.00 72.50
ข้อมูลนี้เป็นราคากระเทียมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากระเทียมรายวัน, ราคากระเทียมไทยเบอร์กลาง, ราคากระเทียมจีนเบอร์กลาง, ราคากระเทียมโทน, ราคาต้นกระเทียม,
bg product