ราคากระเทียม

ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กระเทียมไทยเบอร์กลาง 55.00 บาท/กก.
(B) กระเทียมจีนเบอร์กลาง 22.50 บาท/กก.
(C) กระเทียมโทน 70.00 บาท/กก.
(D) ต้นกระเทียม 100.00 บาท/กก.
วันที่ (A) กระเทียมไทยเบอร์กลาง (B) กระเทียมจีนเบอร์กลาง (C) กระเทียมโทน (D) ต้นกระเทียม
17/11/2561 55.00 22.50 70.00 100.00
16/11/2561 56.67 22.50 70.00 100.00
15/11/2561 56.67 22.50 73.00 100.00
14/11/2561 55.00 25.00 73.00 100.00
13/11/2561 55.00 25.00 73.00 100.00
12/11/2561 55.00 25.00 73.00 100.00
11/11/2561 56.00 23.50 75.00 100.00
10/11/2561 55.00 27.00 75.00 100.00
09/11/2561 58.00 23.50 75.00 100.00
08/11/2561 58.00 23.50 75.00 100.00
07/11/2561 57.33 19.00 72.00 100.00
06/11/2561 56.00 19.00 72.00 100.00
05/11/2561 56.00 19.50 60.00 100.00
04/11/2561 55.00 19.50 60.00 100.00
03/11/2561 56.67 19.50 60.00 100.00
02/11/2561 56.67 19.50 60.00 100.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากระเทียมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากระเทียมรายวัน, ราคากระเทียมไทยเบอร์กลาง, ราคากระเทียมจีนเบอร์กลาง, ราคากระเทียมโทน, ราคาต้นกระเทียม,
bg product