ราคากระเทียม

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กระเทียมไทยเบอร์กลาง 58.00 บาท/กก.
(B) กระเทียมจีนเบอร์กลาง 40.00 บาท/กก.
(C) กระเทียมโทน 90.00 บาท/กก.
(D) ต้นกระเทียม 85.00 บาท/กก.
วันที่ (A) กระเทียมไทยเบอร์กลาง (B) กระเทียมจีนเบอร์กลาง (C) กระเทียมโทน (D) ต้นกระเทียม
24/05/2562 58.00 40.00 90.00 85.00
23/05/2562 58.00 40.00 90.00 85.00
22/05/2562 58.00 40.00 90.00 80.00
21/05/2562 58.00 43.50 85.00 80.00
20/05/2562 58.00 43.50 85.00 85.00
19/05/2562 56.00 43.50 85.00 85.00
18/05/2562 56.00 43.50 85.00 85.00
17/05/2562 56.50 37.00 85.00 85.00
16/05/2562 56.00 37.00 85.00 90.00
15/05/2562 56.00 37.00 85.00 90.00
14/05/2562 56.00 37.00 85.00 90.00
13/05/2562 56.00 37.00 85.00 90.00
12/05/2562 52.00 37.00 85.00 85.00
11/05/2562 58.50 37.00 85.00 85.00
10/05/2562 58.50 37.00 85.00 85.00
09/05/2562 58.50 37.00 85.00 85.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากระเทียมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากระเทียมรายวัน, ราคากระเทียมไทยเบอร์กลาง, ราคากระเทียมจีนเบอร์กลาง, ราคากระเทียมโทน, ราคาต้นกระเทียม,
bg product