ราคากระเทียม

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กระเทียมไทยเบอร์กลาง 60.00 บาท/กก.
(B) กระเทียมจีนเบอร์กลาง 30.00 บาท/กก.
(C) กระเทียมโทน - บาท/กก.
(D) ต้นกระเทียม 100.00 บาท/กก.
วันที่ (A) กระเทียมไทยเบอร์กลาง (B) กระเทียมจีนเบอร์กลาง (C) กระเทียมโทน (D) ต้นกระเทียม
16/01/2562 60.00 30.00 - 100.00
15/01/2562 55.00 27.50 70.00 100.00
14/01/2562 55.00 27.50 70.00 90.00
13/01/2562 55.00 27.50 70.00 90.00
12/01/2562 53.33 27.50 70.00 90.00
11/01/2562 53.33 27.50 70.00 90.00
10/01/2562 53.33 27.50 70.00 90.00
09/01/2562 53.33 27.50 70.00 90.00
08/01/2562 53.33 28.00 70.00 80.00
07/01/2562 53.33 28.00 70.00 80.00
06/01/2562 55.00 28.00 70.00 80.00
05/01/2562 53.33 28.00 70.00 85.00
04/01/2562 53.33 28.00 70.00 90.00
03/01/2562 53.33 28.00 70.00 80.00
02/01/2562 53.33 27.50 70.00 90.00
01/01/2562 55.00 27.50 70.00 80.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากระเทียมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากระเทียมรายวัน, ราคากระเทียมไทยเบอร์กลาง, ราคากระเทียมจีนเบอร์กลาง, ราคากระเทียมโทน, ราคาต้นกระเทียม,
bg product