ราคากระเทียม
ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2563
กระเทียมไทยเบอร์กลาง
60.00
บาท/กก.
กระเทียมจีนเบอร์กลาง
32.00
บาท/กก.
กระเทียมโทน
90.00
บาท/กก.
ต้นกระเทียม
80.00
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
กระเทียม
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม