ราคากระเทียม

ประจำวันที่ 20 มกราคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กระเทียมไทยเบอร์กลาง 122.50 บาท/กก.
(B) กระเทียมจีนเบอร์กลาง 45.00 บาท/กก.
(C) กระเทียมโทน 130.00 บาท/กก.
(D) ต้นกระเทียม 100.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) กระเทียมไทยเบอร์กลาง (B) กระเทียมจีนเบอร์กลาง (C) กระเทียมโทน (D) ต้นกระเทียม
20/01/2561 122.50 45.00 130.00 100.00
19/01/2561 118.33 43.50 130.00 120.00
18/01/2561 118.33 43.50 130.00 120.00
17/01/2561 118.33 43.50 130.00 120.00
16/01/2561 118.33 43.50 130.00 120.00
15/01/2561 122.50 45.00 130.00 140.00
14/01/2561 125.00 45.00 130.00 140.00
13/01/2561 122.50 45.00 130.00 140.00
12/01/2561 118.33 43.50 130.00 130.00
11/01/2561 117.50 43.50 130.00 130.00
10/01/2561 118.33 43.50 130.00 130.00
09/01/2561 118.33 43.50 130.00 130.00
08/01/2561 118.33 43.50 130.00 130.00
07/01/2561 117.50 43.50 130.00 130.00
06/01/2561 118.75 43.50 130.00 130.00
05/01/2561 118.33 43.50 130.00 130.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากระเทียมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ราคาปลากด
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ปลากดเหลือง 120.00 บาท/กก.
ปลากดคัง 230.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาปลาดุก
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ปลาดุกนาเบอร์กลาง 100.00 บาท/กก.
ปลาดุกนาเบอร์เล็ก 90.00 บาท/กก.
ปลาดุกเลี้ยงเบอร์ใหญ่ 38.00 บาท/กก.
ปลาดุกเลี้ยงเบอร์เล็ก 40.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาปลาช่อน
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ปลาช่อนนาเบอร์ใหญ่ 125.00 บาท/กก.
ปลาช่อนนาเบอร์กลาง 110.00 บาท/กก.
ปลาช่อนเลี้ยงเบอร์ใหญ่ 85.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาใบเฟิร์น
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ใบเฟิร์นนาคราช 20.00 บาท/กำ
ใบเฟิร์นมะขาม - บาท/กำ
ใบเฟิร์นหนัง - บาท/กำ
20/01/2561
ป้ายกำกับ: ราคากระเทียมรายวัน, ราคากระเทียมไทยเบอร์กลาง, ราคากระเทียมจีนเบอร์กลาง, ราคากระเทียมโทน, ราคาต้นกระเทียม,
bg product