ราคากระเทียม

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กระเทียมไทยเบอร์กลาง 66.50 บาท/กก.
(B) กระเทียมจีนเบอร์กลาง 50.00 บาท/กก.
(C) กระเทียมโทน 80.00 บาท/กก.
(D) ต้นกระเทียม 90.00 บาท/กก.
วันที่ (A) กระเทียมไทยเบอร์กลาง (B) กระเทียมจีนเบอร์กลาง (C) กระเทียมโทน (D) ต้นกระเทียม
16/07/2562 66.50 50.00 80.00 90.00
15/07/2562 65.00 50.00 80.00 80.00
14/07/2562 65.00 50.00 80.00 80.00
13/07/2562 69.00 52.00 85.00 80.00
12/07/2562 69.00 52.00 85.00 80.00
11/07/2562 66.00 52.00 85.00 80.00
10/07/2562 65.00 52.00 85.00 50.00
09/07/2562 67.50 54.00 85.00 80.00
08/07/2562 65.00 50.00 83.00 80.00
07/07/2562 66.00 56.00 84.00 80.00
06/07/2562 66.00 56.00 84.00 80.00
05/07/2562 65.00 54.00 80.00 80.00
04/07/2562 65.00 54.00 80.00 80.00
03/07/2562 62.00 55.00 100.00 80.00
02/07/2562 62.00 55.00 100.00 80.00
01/07/2562 63.50 58.00 90.00 60.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากระเทียมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคากระเทียมรายวัน, ราคากระเทียมไทยเบอร์กลาง, ราคากระเทียมจีนเบอร์กลาง, ราคากระเทียมโทน, ราคาต้นกระเทียม,
bg product