ราคากระเพรา

ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ใบกระเพรา 15.00 บาท/กก.
(A)
วันที่ (A) ใบกระเพรา
24/03/2561 15.00
23/03/2561 24.17
22/03/2561 27.50
21/03/2561 25.00
20/03/2561 28.33
19/03/2561 26.67
18/03/2561 25.00
17/03/2561 23.33
16/03/2561 23.33
15/03/2561 23.33
14/03/2561 23.33
13/03/2561 21.25
12/03/2561 28.75
11/03/2561 25.83
10/03/2561 21.67
09/03/2561 22.50
ข้อมูลนี้เป็นราคากระเพราที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากระเพรารายวัน, ราคาใบกระเพรา,
bg product