ราคากระเพรา

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ใบกระเพรา 15.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ใบกระเพรา
18/07/2561 15.00
17/07/2561 15.00
16/07/2561 16.67
15/07/2561 21.25
14/07/2561 15.83
13/07/2561 13.75
12/07/2561 12.50
11/07/2561 18.33
10/07/2561 20.83
09/07/2561 16.67
08/07/2561 17.50
07/07/2561 20.83
06/07/2561 17.50
05/07/2561 15.83
04/07/2561 16.67
03/07/2561 18.33
ข้อมูลนี้เป็นราคากระเพราที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากระเพรารายวัน, ราคาใบกระเพรา,
bg product