ราคากระเพรา

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ใบกระเพรา 20.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ใบกระเพรา
16/01/2562 20.00
15/01/2562 21.67
14/01/2562 28.33
13/01/2562 35.00
12/01/2562 28.33
11/01/2562 21.67
10/01/2562 23.33
09/01/2562 21.67
08/01/2562 23.33
07/01/2562 23.33
06/01/2562 30.00
05/01/2562 26.67
04/01/2562 30.00
03/01/2562 30.00
02/01/2562 25.00
01/01/2562 23.75
ข้อมูลนี้เป็นราคากระเพราที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากระเพรารายวัน, ราคาใบกระเพรา,
bg product