ราคากระเพรา

ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ใบกระเพรา 37.50 บาท/กก.
วันที่ (A) ใบกระเพรา
17/11/2561 37.50
16/11/2561 28.33
15/11/2561 30.83
14/11/2561 30.00
13/11/2561 22.50
12/11/2561 22.50
11/11/2561 50.00
10/11/2561 30.00
09/11/2561 35.00
08/11/2561 38.33
07/11/2561 36.67
06/11/2561 40.00
05/11/2561 31.67
04/11/2561 37.50
03/11/2561 30.00
02/11/2561 26.67
ข้อมูลนี้เป็นราคากระเพราที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากระเพรารายวัน, ราคาใบกระเพรา,
bg product