ราคากระเพรา

ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ใบกระเพรา 20.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ใบกระเพรา
23/05/2561 20.00
22/05/2561 20.00
21/05/2561 21.67
20/05/2561 20.00
19/05/2561 23.33
18/05/2561 25.00
17/05/2561 25.00
16/05/2561 50.00
15/05/2561 30.00
14/05/2561 33.33
13/05/2561 35.00
12/05/2561 29.17
11/05/2561 30.00
10/05/2561 33.33
09/05/2561 36.67
08/05/2561 32.50
ข้อมูลนี้เป็นราคากระเพราที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากระเพรารายวัน, ราคาใบกระเพรา,
bg product