ราคากระเพรา

ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ใบกระเพรา 20.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ใบกระเพรา
25/05/2562 20.00
24/05/2562 20.00
23/05/2562 22.50
22/05/2562 22.50
21/05/2562 22.50
20/05/2562 22.50
19/05/2562 23.75
18/05/2562 23.75
17/05/2562 22.50
16/05/2562 23.33
15/05/2562 23.33
14/05/2562 26.67
13/05/2562 20.83
12/05/2562 23.75
11/05/2562 22.50
10/05/2562 23.33
ข้อมูลนี้เป็นราคากระเพราที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากระเพรารายวัน, ราคาใบกระเพรา,
bg product