ราคากล้วยไม้บอม

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กล้วยไม้บอม 16 100.00 บาท/กำ
(B) กล้วยไม้บอม 17 100.00 บาท/กำ
(C) กล้วยไม้บอมโจ 100.00 บาท/กำ
(D) กล้วยไม้บอมแดง 100.00 บาท/กำ
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) กล้วยไม้บอมนิว 100.00 บาท/กำ
     
     
     
วันที่ (A) กล้วยไม้บอม 16 (B) กล้วยไม้บอม 17 (C) กล้วยไม้บอมโจ (D) กล้วยไม้บอมแดง (E) กล้วยไม้บอมนิว
16/01/2562 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
15/01/2562 100.00 100.00 100.00 110.00 100.00
14/01/2562 100.00 100.00 100.00 110.00 100.00
13/01/2562 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
12/01/2562 100.00 100.00 100.00 110.00 100.00
11/01/2562 115.00 115.00 115.00 117.50 115.00
10/01/2562 90.00 90.00 90.00 105.00 90.00
09/01/2562 100.00 100.00 100.00 110.00 100.00
08/01/2562 105.00 105.00 105.00 112.50 105.00
07/01/2562 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
06/01/2562 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00
05/01/2562 130.00 130.00 130.00 135.00 130.00
04/01/2562 80.00 120.00 120.00 130.00 120.00
03/01/2562 125.00 125.00 125.00 127.50 125.00
02/01/2562 120.00 120.00 120.00 125.00 120.00
01/01/2562 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากล้วยไม้บอมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากล้วยไม้บอมรายวัน, ราคากล้วยไม้บอม 16, ราคากล้วยไม้บอม 17, ราคากล้วยไม้บอมโจ, ราคากล้วยไม้บอมแดง, ราคากล้วยไม้บอมนิว,
bg product