ราคากล้วยไม้บอม

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กล้วยไม้บอม 16 55.00 บาท/กำ
(B) กล้วยไม้บอม 17 55.00 บาท/กำ
(C) กล้วยไม้บอมโจ 55.00 บาท/กำ
(D) กล้วยไม้บอมแดง 67.50 บาท/กำ
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) กล้วยไม้บอมนิว 55.00 บาท/กำ
     
     
     
วันที่ (A) กล้วยไม้บอม 16 (B) กล้วยไม้บอม 17 (C) กล้วยไม้บอมโจ (D) กล้วยไม้บอมแดง (E) กล้วยไม้บอมนิว
19/09/2561 55.00 55.00 55.00 67.50 55.00
18/09/2561 80.00 80.00 80.00 90.00 80.00
17/09/2561 85.00 85.00 85.00 82.50 85.00
16/09/2561 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00
15/09/2561 75.00 75.00 75.00 67.50 75.00
14/09/2561 70.00 70.00 70.00 65.00 70.00
13/09/2561 70.00 70.00 70.00 65.00 70.00
12/09/2561 70.00 70.00 70.00 75.00 70.00
11/09/2561 55.00 55.00 55.00 57.50 55.00
10/09/2561 55.00 55.00 55.00 57.50 55.00
09/09/2561 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00
08/09/2561 55.00 55.00 55.00 62.50 55.00
07/09/2561 70.00 70.00 70.00 75.00 70.00
06/09/2561 70.00 70.00 70.00 75.00 70.00
05/09/2561 60.00 60.00 60.00 70.00 60.00
04/09/2561 60.00 60.00 60.00 70.00 60.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากล้วยไม้บอมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากล้วยไม้บอมรายวัน, ราคากล้วยไม้บอม 16, ราคากล้วยไม้บอม 17, ราคากล้วยไม้บอมโจ, ราคากล้วยไม้บอมแดง, ราคากล้วยไม้บอมนิว,
bg product