ราคากล้วยไม้บอม

ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กล้วยไม้บอม 16 120.00 บาท/กำ
(B) กล้วยไม้บอม 17 120.00 บาท/กำ
(C) กล้วยไม้บอมโจ 120.00 บาท/กำ
(D) กล้วยไม้บอมแดง 120.00 บาท/กำ
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) กล้วยไม้บอมนิว 120.00 บาท/กำ
     
     
     
วันที่ (A) กล้วยไม้บอม 16 (B) กล้วยไม้บอม 17 (C) กล้วยไม้บอมโจ (D) กล้วยไม้บอมแดง (E) กล้วยไม้บอมนิว
23/07/2561 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
22/07/2561 120.00 120.00 120.00 110.00 120.00
21/07/2561 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20/07/2561 100.00 100.00 100.00 115.00 100.00
19/07/2561 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
18/07/2561 100.00 100.00 100.00 110.00 100.00
17/07/2561 100.00 100.00 100.00 110.00 100.00
16/07/2561 100.00 100.00 100.00 110.00 100.00
15/07/2561 110.00 110.00 110.00 115.00 110.00
14/07/2561 110.00 110.00 110.00 115.00 110.00
13/07/2561 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
12/07/2561 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
11/07/2561 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
10/07/2561 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
09/07/2561 120.00 120.00 120.00 125.00 120.00
08/07/2561 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากล้วยไม้บอมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากล้วยไม้บอมรายวัน, ราคากล้วยไม้บอม 16, ราคากล้วยไม้บอม 17, ราคากล้วยไม้บอมโจ, ราคากล้วยไม้บอมแดง, ราคากล้วยไม้บอมนิว,
bg product