ราคากล้วยไม้บอม

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กล้วยไม้บอม 16 200.00 บาท/กำ
(B) กล้วยไม้บอม 17 200.00 บาท/กำ
(C) กล้วยไม้บอมโจ 200.00 บาท/กำ
(D) กล้วยไม้บอมแดง 200.00 บาท/กำ
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) กล้วยไม้บอมนิว 200.00 บาท/กำ
     
     
     
วันที่ (A) กล้วยไม้บอม 16 (B) กล้วยไม้บอม 17 (C) กล้วยไม้บอมโจ (D) กล้วยไม้บอมแดง (E) กล้วยไม้บอมนิว
27/05/2561 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
26/05/2561 170.00 170.00 170.00 165.00 170.00
25/05/2561 - - - 160.00 -
24/05/2561 140.00 140.00 140.00 145.00 140.00
23/05/2561 140.00 140.00 140.00 160.00 140.00
22/05/2561 140.00 140.00 140.00 160.00 140.00
21/05/2561 140.00 140.00 140.00 160.00 140.00
20/05/2561 140.00 140.00 140.00 145.00 140.00
19/05/2561 140.00 140.00 140.00 145.00 140.00
18/05/2561 140.00 140.00 140.00 130.00 140.00
17/05/2561 140.00 140.00 140.00 145.00 140.00
16/05/2561 140.00 140.00 140.00 145.00 140.00
15/05/2561 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
14/05/2561 140.00 140.00 140.00 145.00 140.00
13/05/2561 140.00 140.00 140.00 145.00 140.00
12/05/2561 140.00 140.00 140.00 145.00 140.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากล้วยไม้บอมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากล้วยไม้บอมรายวัน, ราคากล้วยไม้บอม 16, ราคากล้วยไม้บอม 17, ราคากล้วยไม้บอมโจ, ราคากล้วยไม้บอมแดง, ราคากล้วยไม้บอมนิว,
bg product