ราคากล้วยไม้บอม

ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กล้วยไม้บอม 16 150.00 บาท/กำ
(B) กล้วยไม้บอม 17 150.00 บาท/กำ
(C) กล้วยไม้บอมโจ 150.00 บาท/กำ
(D) กล้วยไม้บอมแดง 150.00 บาท/กำ
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) กล้วยไม้บอมนิว 150.00 บาท/กำ
     
     
     
วันที่ (A) กล้วยไม้บอม 16 (B) กล้วยไม้บอม 17 (C) กล้วยไม้บอมโจ (D) กล้วยไม้บอมแดง (E) กล้วยไม้บอมนิว
23/03/2562 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
22/03/2562 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
21/03/2562 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
20/03/2562 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
19/03/2562 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
18/03/2562 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
17/03/2562 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00
16/03/2562 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00
15/03/2562 135.00 135.00 135.00 142.50 135.00
14/03/2562 135.00 135.00 135.00 142.50 135.00
13/03/2562 135.00 135.00 135.00 142.50 135.00
12/03/2562 135.00 135.00 135.00 142.50 135.00
11/03/2562 145.00 145.00 145.00 147.50 145.00
10/03/2562 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00
09/03/2562 125.00 125.00 125.00 122.50 125.00
08/03/2562 125.00 - 125.00 127.50 125.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากล้วยไม้บอมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคากล้วยไม้บอมรายวัน, ราคากล้วยไม้บอม 16, ราคากล้วยไม้บอม 17, ราคากล้วยไม้บอมโจ, ราคากล้วยไม้บอมแดง, ราคากล้วยไม้บอมนิว,
bg product