ราคากล้วยไม้บอม

ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กล้วยไม้บอม 16 65.00 บาท/กำ
(B) กล้วยไม้บอม 17 65.00 บาท/กำ
(C) กล้วยไม้บอมโจ 65.00 บาท/กำ
(D) กล้วยไม้บอมแดง 65.00 บาท/กำ
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) กล้วยไม้บอมนิว 65.00 บาท/กำ
     
     
     
วันที่ (A) กล้วยไม้บอม 16 (B) กล้วยไม้บอม 17 (C) กล้วยไม้บอมโจ (D) กล้วยไม้บอมแดง (E) กล้วยไม้บอมนิว
20/11/2561 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00
19/11/2561 65.00 65.00 65.00 72.50 65.00
18/11/2561 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00
17/11/2561 60.00 60.00 60.00 70.00 60.00
16/11/2561 60.00 60.00 60.00 70.00 60.00
15/11/2561 60.00 60.00 60.00 70.00 60.00
14/11/2561 - - - 80.00 -
13/11/2561 - - - 80.00 -
12/11/2561 - - - 80.00 -
11/11/2561 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00
10/11/2561 - - - 70.00 -
09/11/2561 65.00 65.00 65.00 67.50 65.00
08/11/2561 65.00 65.00 65.00 72.50 65.00
07/11/2561 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
06/11/2561 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
05/11/2561 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากล้วยไม้บอมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากล้วยไม้บอมรายวัน, ราคากล้วยไม้บอม 16, ราคากล้วยไม้บอม 17, ราคากล้วยไม้บอมโจ, ราคากล้วยไม้บอมแดง, ราคากล้วยไม้บอมนิว,
bg product