ราคากล้วยไม้บอม

ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กล้วยไม้บอม 16 - บาท/กำ
(B) กล้วยไม้บอม 17 - บาท/กำ
(C) กล้วยไม้บอมโจ - บาท/กำ
(D) กล้วยไม้บอมแดง 280.00 บาท/กำ
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) กล้วยไม้บอมนิว - บาท/กำ
     
     
     
วันที่ (A) กล้วยไม้บอม 16 (B) กล้วยไม้บอม 17 (C) กล้วยไม้บอมโจ (D) กล้วยไม้บอมแดง (E) กล้วยไม้บอมนิว
13/07/2562 - - - 280.00 -
12/07/2562 - - - 250.00 -
10/07/2562 - - - 250.00 -
09/07/2562 - - - 250.00 -
08/07/2562 - - - 220.00 -
06/07/2562 - - - 250.00 -
05/07/2562 - - - 250.00 -
04/07/2562 - - - 200.00 -
03/07/2562 - - - 200.00 -
02/07/2562 - - - 180.00 -
01/07/2562 - - - 180.00 -
29/06/2562 - - - 150.00 -
28/06/2562 - - - 150.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคากล้วยไม้บอมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคากล้วยไม้บอมรายวัน, ราคากล้วยไม้บอม 16, ราคากล้วยไม้บอม 17, ราคากล้วยไม้บอมโจ, ราคากล้วยไม้บอมแดง, ราคากล้วยไม้บอมนิว,
bg product