ราคากล้วยไม้

ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กล้วยไม้ขาว 4 เอ็น - บาท/กำ
(B) กล้วยไม้ขาวผ่อง - บาท/กำ
(C) กล้วยไม้คัทลิยา - บาท/กำ
(D) กล้วยไม้ซากุระ - บาท/กำ
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) กล้วยไม้ซาบิ้น - บาท/กำ
(F) กล้วยไม้ซีซ่า - บาท/กำ
(G) กล้วยไม้ทับทิม - บาท/กำ
(H) กล้วยไม้ม็อก - บาท/กำ
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) กล้วยไม้มาดาม - บาท/กำ
(J) กล้วยไม้รินนภา - บาท/กำ
(K) กล้วยไม้แอนนา - บาท/กำ
(L) กล้วยไม้ไม้ย้อม - บาท/กำ
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(M) กล้วยไม้ไม้ขาว 200.00 บาท/กำ
(N) กล้วยไม้โจแดง 280.00 บาท/กำ
     
     
วันที่ (A) กล้วยไม้ขาว 4 เอ็น (B) กล้วยไม้ขาวผ่อง (C) กล้วยไม้คัทลิยา (D) กล้วยไม้ซากุระ (E) กล้วยไม้ซาบิ้น (F) กล้วยไม้ซีซ่า (G) กล้วยไม้ทับทิม (H) กล้วยไม้ม็อก (I) กล้วยไม้มาดาม (J) กล้วยไม้รินนภา (K) กล้วยไม้แอนนา (L) กล้วยไม้ไม้ย้อม (M) กล้วยไม้ไม้ขาว (N) กล้วยไม้โจแดง
13/07/2562 - - - - - - - - - - - - 200.00 280.00
12/07/2562 - - - - - - - - - - - - - 250.00
11/07/2562 - - - - - - - - - - - - 220.00 250.00
10/07/2562 - - - - - - - - - - - - 200.00 250.00
09/07/2562 - - - - - - - - - - - - 200.00 250.00
08/07/2562 - - - - - - - - - - - - - 220.00
06/07/2562 - - - - - - - 180.00 - - - - - 250.00
05/07/2562 - - - - - - - 180.00 - - - - 180.00 250.00
04/07/2562 - - - - - - - 80.00 - - - - - 200.00
03/07/2562 - - - - - - - 80.00 - - - - 170.00 180.00
02/07/2562 - - - - - - - - - - - - - 180.00
01/07/2562 - - - - - - - 160.00 - - - - - 180.00
29/06/2562 - - - - - - - - - - - - - 150.00
28/06/2562 - - - - - - - - - - - - - 150.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากล้วยไม้ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคากล้วยไม้รายวัน, ราคากล้วยไม้ขาว 4 เอ็น, ราคากล้วยไม้ขาวผ่อง, ราคากล้วยไม้คัทลิยา, ราคากล้วยไม้ซากุระ, ราคากล้วยไม้ซาบิ้น, ราคากล้วยไม้ซีซ่า, ราคากล้วยไม้ทับทิม, ราคากล้วยไม้ม็อก, ราคากล้วยไม้มาดาม, ราคากล้วยไม้รินนภา, ราคากล้วยไม้แอนนา, ราคากล้วยไม้ไม้ย้อม, ราคากล้วยไม้ไม้ขาว, ราคากล้วยไม้โจแดง,
bg product