ราคากล้วยไม้

ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กล้วยไม้ขาว 4 เอ็น 150.00 บาท/กำ
(B) กล้วยไม้ขาวผ่อง 150.00 บาท/กำ
(C) กล้วยไม้คัทลิยา 150.00 บาท/กำ
(D) กล้วยไม้ซากุระ 150.00 บาท/กำ
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) กล้วยไม้ซาบิ้น 150.00 บาท/กำ
(F) กล้วยไม้ซีซ่า 150.00 บาท/กำ
(G) กล้วยไม้ทับทิม 150.00 บาท/กำ
(H) กล้วยไม้ม็อก 150.00 บาท/กำ
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) กล้วยไม้มาดาม 150.00 บาท/กำ
(J) กล้วยไม้รินนภา 150.00 บาท/กำ
(K) กล้วยไม้แอนนา 150.00 บาท/กำ
(L) กล้วยไม้ไม้ย้อม - บาท/กำ
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(M) กล้วยไม้ไม้ขาว - บาท/กำ
(N) กล้วยไม้โจแดง - บาท/กำ
     
     
วันที่ (A) กล้วยไม้ขาว 4 เอ็น (B) กล้วยไม้ขาวผ่อง (C) กล้วยไม้คัทลิยา (D) กล้วยไม้ซากุระ (E) กล้วยไม้ซาบิ้น (F) กล้วยไม้ซีซ่า (G) กล้วยไม้ทับทิม (H) กล้วยไม้ม็อก (I) กล้วยไม้มาดาม (J) กล้วยไม้รินนภา (K) กล้วยไม้แอนนา (L) กล้วยไม้ไม้ย้อม (M) กล้วยไม้ไม้ขาว (N) กล้วยไม้โจแดง
23/03/2562 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 - - -
22/03/2562 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 135.00 150.00 150.00 150.00 - - 150.00
21/03/2562 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 140.00 150.00 150.00 150.00 - 150.00 150.00
20/03/2562 145.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 105.00 150.00 150.00 150.00 - 140.00 150.00
19/03/2562 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 145.00 150.00 150.00 150.00 - - 150.00
18/03/2562 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 145.00 150.00 150.00 150.00 - 140.00 150.00
17/03/2562 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 - - -
16/03/2562 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 - - -
15/03/2562 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 - 120.00 150.00
14/03/2562 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 - - 150.00
13/03/2562 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 97.50 135.00 135.00 135.00 - 120.00 150.00
12/03/2562 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 97.50 135.00 135.00 135.00 - 120.00 150.00
11/03/2562 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 102.50 145.00 145.00 145.00 - - 150.00
10/03/2562 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 - - -
09/03/2562 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 - 120.00 120.00
08/03/2562 - - 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 127.50 125.00 125.00 125.00 - 120.00 130.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากล้วยไม้ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคากล้วยไม้รายวัน, ราคากล้วยไม้ขาว 4 เอ็น, ราคากล้วยไม้ขาวผ่อง, ราคากล้วยไม้คัทลิยา, ราคากล้วยไม้ซากุระ, ราคากล้วยไม้ซาบิ้น, ราคากล้วยไม้ซีซ่า, ราคากล้วยไม้ทับทิม, ราคากล้วยไม้ม็อก, ราคากล้วยไม้มาดาม, ราคากล้วยไม้รินนภา, ราคากล้วยไม้แอนนา, ราคากล้วยไม้ไม้ย้อม, ราคากล้วยไม้ไม้ขาว, ราคากล้วยไม้โจแดง,
bg product