ราคากล้วยไม้

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กล้วยไม้ขาว 4 เอ็น 55.00 บาท/กำ
(B) กล้วยไม้ขาวผ่อง 55.00 บาท/กำ
(C) กล้วยไม้คัทลิยา 55.00 บาท/กำ
(D) กล้วยไม้ซากุระ 55.00 บาท/กำ
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) กล้วยไม้ซาบิ้น 55.00 บาท/กำ
(F) กล้วยไม้ซีซ่า 55.00 บาท/กำ
(G) กล้วยไม้ทับทิม 55.00 บาท/กำ
(H) กล้วยไม้ม็อก 55.00 บาท/กำ
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) กล้วยไม้มาดาม 55.00 บาท/กำ
(J) กล้วยไม้รินนภา 55.00 บาท/กำ
(K) กล้วยไม้แอนนา 55.00 บาท/กำ
(L) กล้วยไม้ไม้ย้อม - บาท/กำ
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(M) กล้วยไม้ไม้ขาว - บาท/กำ
(N) กล้วยไม้โจแดง - บาท/กำ
     
     
วันที่ (A) กล้วยไม้ขาว 4 เอ็น (B) กล้วยไม้ขาวผ่อง (C) กล้วยไม้คัทลิยา (D) กล้วยไม้ซากุระ (E) กล้วยไม้ซาบิ้น (F) กล้วยไม้ซีซ่า (G) กล้วยไม้ทับทิม (H) กล้วยไม้ม็อก (I) กล้วยไม้มาดาม (J) กล้วยไม้รินนภา (K) กล้วยไม้แอนนา (L) กล้วยไม้ไม้ย้อม (M) กล้วยไม้ไม้ขาว (N) กล้วยไม้โจแดง
19/09/2561 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 - - -
18/09/2561 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 70.00 80.00 80.00 80.00 - - 100.00
17/09/2561 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 72.50 85.00 85.00 85.00 - - 80.00
16/09/2561 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 - - -
15/09/2561 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 97.50 75.00 75.00 75.00 - 50.00 60.00
14/09/2561 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 95.00 70.00 70.00 70.00 - 60.00 60.00
13/09/2561 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 95.00 70.00 70.00 70.00 - 50.00 60.00
12/09/2561 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 95.00 70.00 70.00 70.00 - 50.00 80.00
11/09/2561 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 87.50 55.00 55.00 55.00 - 60.00 60.00
10/09/2561 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 57.50 55.00 55.00 55.00 - 60.00 60.00
09/09/2561 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 - - -
08/09/2561 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 57.50 55.00 55.00 55.00 70.00 60.00 70.00
07/09/2561 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 65.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 80.00
06/09/2561 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 65.00 70.00 70.00 70.00 - - 80.00
05/09/2561 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 - - 80.00
04/09/2561 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 - 80.00 80.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากล้วยไม้ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากล้วยไม้รายวัน, ราคากล้วยไม้ขาว 4 เอ็น, ราคากล้วยไม้ขาวผ่อง, ราคากล้วยไม้คัทลิยา, ราคากล้วยไม้ซากุระ, ราคากล้วยไม้ซาบิ้น, ราคากล้วยไม้ซีซ่า, ราคากล้วยไม้ทับทิม, ราคากล้วยไม้ม็อก, ราคากล้วยไม้มาดาม, ราคากล้วยไม้รินนภา, ราคากล้วยไม้แอนนา, ราคากล้วยไม้ไม้ย้อม, ราคากล้วยไม้ไม้ขาว, ราคากล้วยไม้โจแดง,
bg product