ราคากล้วยไม้

ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กล้วยไม้ขาว 4 เอ็น 120.00 บาท/กำ
(B) กล้วยไม้ขาวผ่อง 120.00 บาท/กำ
(C) กล้วยไม้คัทลิยา 120.00 บาท/กำ
(D) กล้วยไม้ซากุระ 120.00 บาท/กำ
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) กล้วยไม้ซาบิ้น 120.00 บาท/กำ
(F) กล้วยไม้ซีซ่า 120.00 บาท/กำ
(G) กล้วยไม้ทับทิม 120.00 บาท/กำ
(H) กล้วยไม้ม็อก 120.00 บาท/กำ
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) กล้วยไม้มาดาม 120.00 บาท/กำ
(J) กล้วยไม้รินนภา 120.00 บาท/กำ
(K) กล้วยไม้แอนนา 120.00 บาท/กำ
(L) กล้วยไม้ไม้ย้อม - บาท/กำ
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(M) กล้วยไม้ไม้ขาว - บาท/กำ
(N) กล้วยไม้โจแดง - บาท/กำ
     
     
วันที่ (A) กล้วยไม้ขาว 4 เอ็น (B) กล้วยไม้ขาวผ่อง (C) กล้วยไม้คัทลิยา (D) กล้วยไม้ซากุระ (E) กล้วยไม้ซาบิ้น (F) กล้วยไม้ซีซ่า (G) กล้วยไม้ทับทิม (H) กล้วยไม้ม็อก (I) กล้วยไม้มาดาม (J) กล้วยไม้รินนภา (K) กล้วยไม้แอนนา (L) กล้วยไม้ไม้ย้อม (M) กล้วยไม้ไม้ขาว (N) กล้วยไม้โจแดง
23/07/2561 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 - - -
22/07/2561 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 90.00 120.00 120.00 120.00 - - 100.00
21/07/2561 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 80.00 100.00 100.00 100.00 - - 100.00
20/07/2561 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 105.00 100.00 100.00 100.00 - 80.00 130.00
19/07/2561 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 105.00 100.00 100.00 100.00 - 80.00 100.00
18/07/2561 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 105.00 100.00 100.00 100.00 - 80.00 120.00
17/07/2561 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 80.00 100.00 100.00 100.00 - 80.00 120.00
16/07/2561 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 80.00 100.00 100.00 100.00 - 80.00 120.00
15/07/2561 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 85.00 110.00 110.00 110.00 - 100.00 120.00
14/07/2561 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 85.00 110.00 110.00 110.00 - 100.00 120.00
13/07/2561 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 - - -
12/07/2561 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 - - -
11/07/2561 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 - 100.00 120.00
10/07/2561 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 90.00 120.00 120.00 120.00 - 100.00 120.00
09/07/2561 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 90.00 120.00 120.00 120.00 - 80.00 130.00
08/07/2561 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 90.00 120.00 120.00 120.00 - - 120.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากล้วยไม้ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากล้วยไม้รายวัน, ราคากล้วยไม้ขาว 4 เอ็น, ราคากล้วยไม้ขาวผ่อง, ราคากล้วยไม้คัทลิยา, ราคากล้วยไม้ซากุระ, ราคากล้วยไม้ซาบิ้น, ราคากล้วยไม้ซีซ่า, ราคากล้วยไม้ทับทิม, ราคากล้วยไม้ม็อก, ราคากล้วยไม้มาดาม, ราคากล้วยไม้รินนภา, ราคากล้วยไม้แอนนา, ราคากล้วยไม้ไม้ย้อม, ราคากล้วยไม้ไม้ขาว, ราคากล้วยไม้โจแดง,
bg product