ราคากล้วยไม้

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กล้วยไม้ขาว 4 เอ็น 190.00 บาท/กำ
(B) กล้วยไม้ขาวผ่อง 190.00 บาท/กำ
(C) กล้วยไม้คัทลิยา 190.00 บาท/กำ
(D) กล้วยไม้ซากุระ 190.00 บาท/กำ
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) กล้วยไม้ซาบิ้น 190.00 บาท/กำ
(F) กล้วยไม้ซีซ่า 190.00 บาท/กำ
(G) กล้วยไม้ทับทิม 190.00 บาท/กำ
(H) กล้วยไม้ม็อก 125.00 บาท/กำ
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) กล้วยไม้มาดาม 190.00 บาท/กำ
(J) กล้วยไม้รินนภา 190.00 บาท/กำ
(K) กล้วยไม้แอนนา 190.00 บาท/กำ
(L) กล้วยไม้ไม้ย้อม - บาท/กำ
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(M) กล้วยไม้ไม้ขาว 180.00 บาท/กำ
(N) กล้วยไม้โจแดง 250.00 บาท/กำ
     
     
วันที่ (A) กล้วยไม้ขาว 4 เอ็น (B) กล้วยไม้ขาวผ่อง (C) กล้วยไม้คัทลิยา (D) กล้วยไม้ซากุระ (E) กล้วยไม้ซาบิ้น (F) กล้วยไม้ซีซ่า (G) กล้วยไม้ทับทิม (H) กล้วยไม้ม็อก (I) กล้วยไม้มาดาม (J) กล้วยไม้รินนภา (K) กล้วยไม้แอนนา (L) กล้วยไม้ไม้ย้อม (M) กล้วยไม้ไม้ขาว (N) กล้วยไม้โจแดง
24/05/2562 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 125.00 190.00 190.00 190.00 - 180.00 250.00
23/05/2562 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 125.00 190.00 190.00 190.00 - - 250.00
22/05/2562 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 125.00 190.00 190.00 190.00 - - 250.00
21/05/2562 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 120.00 180.00 180.00 180.00 - - 200.00
20/05/2562 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 125.00 190.00 190.00 190.00 - - 200.00
19/05/2562 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 - - -
18/05/2562 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 - - -
17/05/2562 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 115.00 170.00 170.00 170.00 - 230.00 200.00
16/05/2562 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 115.00 170.00 170.00 170.00 - 230.00 200.00
15/05/2562 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 - - 180.00
14/05/2562 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 - - 180.00
13/05/2562 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 115.00 170.00 170.00 170.00 - - 180.00
12/05/2562 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 - - -
11/05/2562 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 135.00 150.00 150.00 150.00 - - 150.00
10/05/2562 155.00 155.00 155.00 155.00 155.00 155.00 155.00 137.50 155.00 155.00 155.00 - 170.00 150.00
09/05/2562 155.00 155.00 155.00 155.00 155.00 155.00 155.00 107.50 155.00 155.00 155.00 - - 150.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากล้วยไม้ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากล้วยไม้รายวัน, ราคากล้วยไม้ขาว 4 เอ็น, ราคากล้วยไม้ขาวผ่อง, ราคากล้วยไม้คัทลิยา, ราคากล้วยไม้ซากุระ, ราคากล้วยไม้ซาบิ้น, ราคากล้วยไม้ซีซ่า, ราคากล้วยไม้ทับทิม, ราคากล้วยไม้ม็อก, ราคากล้วยไม้มาดาม, ราคากล้วยไม้รินนภา, ราคากล้วยไม้แอนนา, ราคากล้วยไม้ไม้ย้อม, ราคากล้วยไม้ไม้ขาว, ราคากล้วยไม้โจแดง,
bg product