ราคากล้วยไม้

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กล้วยไม้ขาว 4 เอ็น 100.00 บาท/กำ
(B) กล้วยไม้ขาวผ่อง 100.00 บาท/กำ
(C) กล้วยไม้คัทลิยา 100.00 บาท/กำ
(D) กล้วยไม้ซากุระ 100.00 บาท/กำ
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) กล้วยไม้ซาบิ้น 100.00 บาท/กำ
(F) กล้วยไม้ซีซ่า 100.00 บาท/กำ
(G) กล้วยไม้ทับทิม 100.00 บาท/กำ
(H) กล้วยไม้ม็อก 100.00 บาท/กำ
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) กล้วยไม้มาดาม 100.00 บาท/กำ
(J) กล้วยไม้รินนภา 100.00 บาท/กำ
(K) กล้วยไม้แอนนา 100.00 บาท/กำ
(L) กล้วยไม้ไม้ย้อม - บาท/กำ
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(M) กล้วยไม้ไม้ขาว - บาท/กำ
(N) กล้วยไม้โจแดง - บาท/กำ
     
     
วันที่ (A) กล้วยไม้ขาว 4 เอ็น (B) กล้วยไม้ขาวผ่อง (C) กล้วยไม้คัทลิยา (D) กล้วยไม้ซากุระ (E) กล้วยไม้ซาบิ้น (F) กล้วยไม้ซีซ่า (G) กล้วยไม้ทับทิม (H) กล้วยไม้ม็อก (I) กล้วยไม้มาดาม (J) กล้วยไม้รินนภา (K) กล้วยไม้แอนนา (L) กล้วยไม้ไม้ย้อม (M) กล้วยไม้ไม้ขาว (N) กล้วยไม้โจแดง
16/01/2562 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 - - -
15/01/2562 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 115.00 100.00 100.00 100.00 - 80.00 120.00
14/01/2562 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 - 80.00 120.00
13/01/2562 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 - - -
12/01/2562 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 110.00 100.00 100.00 100.00 - 100.00 120.00
11/01/2562 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 122.50 115.00 115.00 115.00 - 100.00 120.00
10/01/2562 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 115.00 90.00 90.00 90.00 - 100.00 120.00
09/01/2562 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 80.00 100.00 100.00 100.00 - 100.00 120.00
08/01/2562 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 82.50 105.00 105.00 105.00 - 120.00 120.00
07/01/2562 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 90.00 120.00 120.00 120.00 130.00 100.00 120.00
06/01/2562 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 - - -
05/01/2562 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 135.00 130.00 130.00 130.00 - 100.00 140.00
04/01/2562 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 130.00 120.00 120.00 120.00 - 120.00 140.00
03/01/2562 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 92.50 125.00 125.00 125.00 - 100.00 130.00
02/01/2562 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 - 120.00 130.00
01/01/2562 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 - - -
ข้อมูลนี้เป็นราคากล้วยไม้ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากล้วยไม้รายวัน, ราคากล้วยไม้ขาว 4 เอ็น, ราคากล้วยไม้ขาวผ่อง, ราคากล้วยไม้คัทลิยา, ราคากล้วยไม้ซากุระ, ราคากล้วยไม้ซาบิ้น, ราคากล้วยไม้ซีซ่า, ราคากล้วยไม้ทับทิม, ราคากล้วยไม้ม็อก, ราคากล้วยไม้มาดาม, ราคากล้วยไม้รินนภา, ราคากล้วยไม้แอนนา, ราคากล้วยไม้ไม้ย้อม, ราคากล้วยไม้ไม้ขาว, ราคากล้วยไม้โจแดง,
bg product