ราคากล้วยไม้

ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กล้วยไม้ขาว 4 เอ็น 65.00 บาท/กำ
(B) กล้วยไม้ขาวผ่อง 65.00 บาท/กำ
(C) กล้วยไม้คัทลิยา 65.00 บาท/กำ
(D) กล้วยไม้ซากุระ 65.00 บาท/กำ
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) กล้วยไม้ซาบิ้น 65.00 บาท/กำ
(F) กล้วยไม้ซีซ่า 65.00 บาท/กำ
(G) กล้วยไม้ทับทิม 65.00 บาท/กำ
(H) กล้วยไม้ม็อก 65.00 บาท/กำ
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) กล้วยไม้มาดาม 65.00 บาท/กำ
(J) กล้วยไม้รินนภา 65.00 บาท/กำ
(K) กล้วยไม้แอนนา 65.00 บาท/กำ
(L) กล้วยไม้ไม้ย้อม - บาท/กำ
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(M) กล้วยไม้ไม้ขาว - บาท/กำ
(N) กล้วยไม้โจแดง - บาท/กำ
     
     
วันที่ (A) กล้วยไม้ขาว 4 เอ็น (B) กล้วยไม้ขาวผ่อง (C) กล้วยไม้คัทลิยา (D) กล้วยไม้ซากุระ (E) กล้วยไม้ซาบิ้น (F) กล้วยไม้ซีซ่า (G) กล้วยไม้ทับทิม (H) กล้วยไม้ม็อก (I) กล้วยไม้มาดาม (J) กล้วยไม้รินนภา (K) กล้วยไม้แอนนา (L) กล้วยไม้ไม้ย้อม (M) กล้วยไม้ไม้ขาว (N) กล้วยไม้โจแดง
20/11/2561 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 - - -
19/11/2561 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 62.50 65.00 65.00 65.00 80.00 80.00 80.00
18/11/2561 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 - - -
17/11/2561 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 - 60.00 80.00
16/11/2561 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 - 60.00 80.00
15/11/2561 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 - 80.00 80.00
14/11/2561 - - - - - - - 60.00 - - - - 80.00 80.00
13/11/2561 - - - - - - - 60.00 - - - - 80.00 80.00
12/11/2561 - - - - - - - 60.00 - - - - 80.00 80.00
11/11/2561 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 - - -
10/11/2561 - - - - - - - 120.00 - - - 80.00 70.00 70.00
09/11/2561 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 62.50 65.00 65.00 65.00 - 70.00 70.00
08/11/2561 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 62.50 65.00 65.00 65.00 - 70.00 80.00
07/11/2561 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 70.00 80.00 80.00 80.00 - 80.00 80.00
06/11/2561 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 70.00 80.00 80.00 80.00 - 70.00 80.00
05/11/2561 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 70.00 80.00 80.00 80.00 - - 80.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากล้วยไม้ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากล้วยไม้รายวัน, ราคากล้วยไม้ขาว 4 เอ็น, ราคากล้วยไม้ขาวผ่อง, ราคากล้วยไม้คัทลิยา, ราคากล้วยไม้ซากุระ, ราคากล้วยไม้ซาบิ้น, ราคากล้วยไม้ซีซ่า, ราคากล้วยไม้ทับทิม, ราคากล้วยไม้ม็อก, ราคากล้วยไม้มาดาม, ราคากล้วยไม้รินนภา, ราคากล้วยไม้แอนนา, ราคากล้วยไม้ไม้ย้อม, ราคากล้วยไม้ไม้ขาว, ราคากล้วยไม้โจแดง,
bg product