ราคากล้วย

ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กล้วยหอมห่ามเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี) 550.00 บาท/เข่ง
(B) กล้วยหอมสุกเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี) - บาท/เข่ง
(C) กล้วยหอมดิบเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี) - บาท/เข่ง
(D) กล้วยไข่เบอร์ใหญ่ 35.00 บาท/หวี
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) กล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่ 25.00 บาท/หวี
     
     
     
วันที่ (A) กล้วยหอมห่ามเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี) (B) กล้วยหอมสุกเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี) (C) กล้วยหอมดิบเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี) (D) กล้วยไข่เบอร์ใหญ่ (E) กล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่
23/03/2562 550.00 - - 35.00 25.00
22/03/2562 425.00 280.00 450.00 35.00 25.00
21/03/2562 425.00 280.00 450.00 35.00 25.00
20/03/2562 425.00 280.00 450.00 35.00 22.50
19/03/2562 425.00 300.00 450.00 30.00 25.00
18/03/2562 425.00 300.00 450.00 35.00 22.50
17/03/2562 500.00 - - 32.50 22.50
16/03/2562 500.00 - - 35.00 22.50
15/03/2562 425.00 300.00 400.00 35.00 22.50
14/03/2562 425.00 280.00 400.00 35.00 22.50
13/03/2562 425.00 280.00 400.00 35.00 22.50
12/03/2562 410.00 280.00 400.00 35.00 22.50
11/03/2562 500.00 - - 40.00 25.00
10/03/2562 500.00 - - 35.00 25.00
09/03/2562 410.00 280.00 400.00 35.00 22.50
08/03/2562 410.00 280.00 400.00 27.50 22.50
ข้อมูลนี้เป็นราคากล้วยที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคากล้วยรายวัน, ราคากล้วยหอมห่ามเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี), ราคากล้วยหอมสุกเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี), ราคากล้วยหอมดิบเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี), ราคากล้วยไข่เบอร์ใหญ่, ราคากล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่,
bg product