ราคากล้วย

ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กล้วยหอมเบอร์ใหญ่ 515.00 บาท/เข่ง
(B) กล้วยไข่เบอร์ใหญ่ 35.00 บาท/หวี
(C) กล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่ 30.00 บาท/หวี
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) กล้วยหอมเบอร์ใหญ่ (B) กล้วยไข่เบอร์ใหญ่ (C) กล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่
19/11/2560 515.00 35.00 30.00
18/11/2560 432.50 35.00 27.50
17/11/2560 550.00 32.50 27.50
16/11/2560 420.00 32.50 27.50
15/11/2560 395.00 35.00 30.00
14/11/2560 400.00 32.50 27.50
13/11/2560 410.00 32.50 27.50
12/11/2560 400.00 32.50 27.50
11/11/2560 400.00 32.50 27.50
10/11/2560 400.00 35.00 30.00
09/11/2560 440.00 35.00 27.50
08/11/2560 430.00 32.50 32.50
07/11/2560 430.00 35.00 30.00
06/11/2560 440.00 32.50 27.50
05/11/2560 500.00 40.00 30.00
04/11/2560 350.00 30.00 25.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากล้วยที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากล้วยรายวัน, ราคากล้วยหอมเบอร์ใหญ่, ราคากล้วยไข่เบอร์ใหญ่, ราคากล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่,
bg product