ราคากล้วย

ประจำวันที่ 23 มกราคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กล้วยหอมเบอร์ใหญ่ 533.33 บาท/เข่ง
(B) กล้วยไข่เบอร์ใหญ่ 37.50 บาท/หวี
(C) กล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่ 35.00 บาท/หวี
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) กล้วยหอมเบอร์ใหญ่ (B) กล้วยไข่เบอร์ใหญ่ (C) กล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่
23/01/2560 533.33 37.50 35.00
22/01/2560 543.33 40.00 31.67
21/01/2560 543.33 45.00 33.33
20/01/2560 650.00 45.00 40.00
19/01/2560 550.00 45.00 32.50
18/01/2560 525.00 50.00 40.00
17/01/2560 515.00 40.00 35.00
16/01/2560 625.00 40.00 33.33
15/01/2560 550.00 40.00 33.33
14/01/2560 515.00 40.00 35.00
13/01/2560 550.00 40.00 33.33
12/01/2560 625.00 40.00 35.00
11/01/2560 550.00 40.00 35.00
10/01/2560 515.00 42.50 35.00
09/01/2560 625.00 40.00 35.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากล้วยที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากล้วยรายวัน, ราคากล้วยหอมเบอร์ใหญ่, ราคากล้วยไข่เบอร์ใหญ่, ราคากล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่,
bg product