ราคากล้วย

ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กล้วยหอมเบอร์ใหญ่ 443.33 บาท/เข่ง
(B) กล้วยไข่เบอร์ใหญ่ 40.00 บาท/หวี
(C) กล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่ 32.50 บาท/หวี
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) กล้วยหอมเบอร์ใหญ่ (B) กล้วยไข่เบอร์ใหญ่ (C) กล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่
26/05/2560 443.33 40.00 32.50
25/05/2560 390.00 35.00 27.50
24/05/2560 340.00 25.00 30.00
23/05/2560 325.00 32.50 30.00
22/05/2560 393.33 35.00 30.00
21/05/2560 500.00 35.00 27.50
20/05/2560 500.00 30.00 30.00
19/05/2560 500.00 30.00 27.50
18/05/2560 280.00 30.00 28.00
17/05/2560 410.00 35.00 31.50
16/05/2560 500.00 35.00 31.50
15/05/2560 440.00 32.50 31.67
14/05/2560 440.00 35.00 31.67
13/05/2560 500.00 35.00 27.50
12/05/2560 435.00 35.00 30.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากล้วยที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากล้วยรายวัน, ราคากล้วยหอมเบอร์ใหญ่, ราคากล้วยไข่เบอร์ใหญ่, ราคากล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่,
bg product