ราคากล้วย
ประจำวันที่ 17 กันยายน 2562
กล้วยไข่เบอร์ใหญ่
40.00
บาท/หวี
กล้วยหอมห่ามเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี)
500.00
บาท/เข่ง
กล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่
35.00
บาท/หวี
กล้วยหอมสุกเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี)
350.00
บาท/เข่ง
กล้วยหอมดิบเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี)
600.00
บาท/เข่ง
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
กล้วย
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม