ราคากล้วย

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กล้วยหอมห่ามเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี) 550.00 บาท/เข่ง
(B) กล้วยหอมสุกเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี) - บาท/เข่ง
(C) กล้วยหอมดิบเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี) - บาท/เข่ง
(D) กล้วยไข่เบอร์ใหญ่ 35.00 บาท/หวี
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) กล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่ 25.00 บาท/หวี
     
     
     
วันที่ (A) กล้วยหอมห่ามเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี) (B) กล้วยหอมสุกเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี) (C) กล้วยหอมดิบเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี) (D) กล้วยไข่เบอร์ใหญ่ (E) กล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่
16/01/2562 550.00 - - 35.00 25.00
15/01/2562 550.00 - - 35.00 25.00
14/01/2562 462.50 300.00 450.00 31.50 22.50
13/01/2562 550.00 - - 31.50 22.50
12/01/2562 437.50 300.00 450.00 31.50 22.50
11/01/2562 450.00 300.00 480.00 35.00 25.00
10/01/2562 525.00 - - 35.00 25.00
09/01/2562 550.00 - - 35.00 25.00
08/01/2562 485.00 350.00 480.00 30.00 25.00
07/01/2562 550.00 - - 30.00 25.00
06/01/2562 550.00 - - 30.00 25.00
05/01/2562 450.00 300.00 450.00 30.00 25.00
04/01/2562 550.00 - - 30.00 25.00
03/01/2562 450.00 250.00 450.00 26.25 25.00
02/01/2562 525.00 - - 35.00 25.00
01/01/2562 525.00 - - 30.00 25.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากล้วยที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากล้วยรายวัน, ราคากล้วยหอมห่ามเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี), ราคากล้วยหอมสุกเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี), ราคากล้วยหอมดิบเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี), ราคากล้วยไข่เบอร์ใหญ่, ราคากล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่,
bg product