ราคากล้วย

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กล้วยหอมห่ามเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี) 640.00 บาท/เข่ง
(B) กล้วยหอมสุกเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี) - บาท/เข่ง
(C) กล้วยหอมดิบเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี) 500.00 บาท/เข่ง
(D) กล้วยไข่เบอร์ใหญ่ 36.50 บาท/หวี
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) กล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่ 32.50 บาท/หวี
     
     
     
วันที่ (A) กล้วยหอมห่ามเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี) (B) กล้วยหอมสุกเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี) (C) กล้วยหอมดิบเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี) (D) กล้วยไข่เบอร์ใหญ่ (E) กล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่
24/05/2562 640.00 - 500.00 36.50 32.50
23/05/2562 680.00 - 500.00 37.50 32.50
22/05/2562 650.00 - 500.00 37.50 30.00
21/05/2562 550.00 - - 37.50 25.00
20/05/2562 550.00 - 500.00 37.50 25.00
19/05/2562 650.00 - - 35.00 32.50
18/05/2562 650.00 - 500.00 36.50 30.00
17/05/2562 690.00 - - 36.50 30.00
16/05/2562 650.00 - 500.00 36.50 32.50
15/05/2562 650.00 - 500.00 32.50 27.50
14/05/2562 650.00 - - 36.00 30.00
13/05/2562 560.00 - - 36.00 25.00
12/05/2562 650.00 - 450.00 32.50 30.00
11/05/2562 650.00 - 450.00 32.50 30.00
10/05/2562 600.00 - - 32.50 27.50
09/05/2562 600.00 - 450.00 32.50 27.50
ข้อมูลนี้เป็นราคากล้วยที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากล้วยรายวัน, ราคากล้วยหอมห่ามเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี), ราคากล้วยหอมสุกเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี), ราคากล้วยหอมดิบเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี), ราคากล้วยไข่เบอร์ใหญ่, ราคากล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่,
bg product