ราคากล้วย

ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กล้วยหอมเบอร์ใหญ่ 565.00 บาท/เข่ง
(B) กล้วยไข่เบอร์ใหญ่ 40.00 บาท/หวี
(C) กล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่ 27.50 บาท/หวี
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) กล้วยหอมเบอร์ใหญ่ (B) กล้วยไข่เบอร์ใหญ่ (C) กล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่
28/07/2560 565.00 40.00 27.50
27/07/2560 410.00 35.00 32.50
26/07/2560 435.00 32.50 30.00
25/07/2560 435.00 40.00 30.00
24/07/2560 425.00 40.00 30.00
23/07/2560 432.50 35.00 30.00
22/07/2560 457.50 35.00 30.00
21/07/2560 450.00 35.00 30.00
20/07/2560 450.00 35.00 30.00
19/07/2560 450.00 40.00 30.00
18/07/2560 450.00 35.00 27.50
17/07/2560 450.00 35.00 27.50
16/07/2560 - 30.00 25.00
15/07/2560 450.00 35.00 27.50
14/07/2560 475.00 32.50 27.50
13/07/2560 475.00 32.50 29.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากล้วยที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคากล้วยรายวัน, ราคากล้วยหอมเบอร์ใหญ่, ราคากล้วยไข่เบอร์ใหญ่, ราคากล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่,
bg product