ราคากล้วย

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กล้วยหอมเบอร์ใหญ่ 500.00 บาท/เข่ง
(B) กล้วยไข่เบอร์ใหญ่ 37.50 บาท/หวี
(C) กล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่ 33.33 บาท/หวี
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) กล้วยหอมเบอร์ใหญ่ (B) กล้วยไข่เบอร์ใหญ่ (C) กล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่
20/02/2560 500.00 37.50 33.33
19/02/2560 506.67 42.50 35.00
18/02/2560 485.00 42.50 35.00
17/02/2560 506.67 42.50 35.00
16/02/2560 506.67 42.50 35.00
15/02/2560 500.00 45.00 35.00
14/02/2560 506.67 45.00 35.00
13/02/2560 506.67 50.00 37.50
12/02/2560 523.33 45.00 35.00
11/02/2560 530.00 45.00 35.00
10/02/2560 533.33 45.00 36.67
09/02/2560 620.00 45.00 35.00
08/02/2560 625.00 45.00 36.67
07/02/2560 516.67 45.00 36.67
06/02/2560 475.00 45.00 35.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากล้วยที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากล้วยรายวัน, ราคากล้วยหอมเบอร์ใหญ่, ราคากล้วยไข่เบอร์ใหญ่, ราคากล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่,
bg product