ราคากล้วย

ประจำวันที่ 22 กันยายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กล้วยหอมเบอร์ใหญ่ 480.00 บาท/เข่ง
(B) กล้วยไข่เบอร์ใหญ่ 35.00 บาท/หวี
(C) กล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่ 32.50 บาท/หวี
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) กล้วยหอมเบอร์ใหญ่ (B) กล้วยไข่เบอร์ใหญ่ (C) กล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่
22/09/2560 480.00 35.00 32.50
21/09/2560 435.00 35.00 32.50
20/09/2560 410.00 35.00 32.50
19/09/2560 425.00 40.00 35.00
18/09/2560 425.00 33.75 32.50
17/09/2560 435.00 33.75 32.50
16/09/2560 422.50 33.75 32.50
15/09/2560 525.00 32.50 32.50
14/09/2560 435.00 32.50 32.50
13/09/2560 437.50 37.50 35.00
12/09/2560 450.00 33.75 29.00
11/09/2560 450.00 33.75 29.00
10/09/2560 400.00 32.50 29.00
09/09/2560 600.00 32.50 29.00
08/09/2560 400.00 32.50 31.50
ข้อมูลนี้เป็นราคากล้วยที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคากล้วยรายวัน, ราคากล้วยหอมเบอร์ใหญ่, ราคากล้วยไข่เบอร์ใหญ่, ราคากล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่,
bg product