ราคากล้วย

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กล้วยหอมห่ามเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี) 550.00 บาท/เข่ง
(B) กล้วยหอมสุกเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี) - บาท/เข่ง
(C) กล้วยหอมดิบเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี) - บาท/เข่ง
(D) กล้วยไข่เบอร์ใหญ่ 35.00 บาท/หวี
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) กล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่ 25.00 บาท/หวี
     
     
     
วันที่ (A) กล้วยหอมห่ามเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี) (B) กล้วยหอมสุกเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี) (C) กล้วยหอมดิบเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี) (D) กล้วยไข่เบอร์ใหญ่ (E) กล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่
27/05/2561 550.00 - - 35.00 25.00
26/05/2561 500.00 - - 30.00 25.00
25/05/2561 350.00 300.00 420.00 25.00 25.00
24/05/2561 425.00 300.00 420.00 30.00 25.00
23/05/2561 450.00 350.00 450.00 30.00 27.50
22/05/2561 450.00 350.00 450.00 30.00 22.50
21/05/2561 500.00 - - 30.00 22.50
20/05/2561 400.00 250.00 380.00 30.00 22.50
19/05/2561 420.00 280.00 420.00 30.00 22.50
18/05/2561 420.00 280.00 420.00 30.00 22.50
17/05/2561 420.00 280.00 420.00 30.00 37.50
16/05/2561 420.00 280.00 420.00 30.00 22.50
15/05/2561 420.00 - 450.00 30.00 22.50
14/05/2561 425.00 280.00 450.00 32.50 25.00
13/05/2561 425.00 280.00 450.00 32.50 25.00
12/05/2561 425.00 - 450.00 32.50 22.50
ข้อมูลนี้เป็นราคากล้วยที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากล้วยรายวัน, ราคากล้วยหอมห่ามเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี), ราคากล้วยหอมสุกเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี), ราคากล้วยหอมดิบเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี), ราคากล้วยไข่เบอร์ใหญ่, ราคากล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่,
bg product