ราคากล้วย

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กล้วยหอมห่ามเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี) 485.00 บาท/เข่ง
(B) กล้วยหอมสุกเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี) 380.00 บาท/เข่ง
(C) กล้วยหอมดิบเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี) 500.00 บาท/เข่ง
(D) กล้วยไข่เบอร์ใหญ่ 30.00 บาท/หวี
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) กล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่ 25.00 บาท/หวี
     
     
     
วันที่ (A) กล้วยหอมห่ามเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี) (B) กล้วยหอมสุกเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี) (C) กล้วยหอมดิบเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี) (D) กล้วยไข่เบอร์ใหญ่ (E) กล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่
18/07/2561 485.00 380.00 500.00 30.00 25.00
17/07/2561 500.00 380.00 480.00 30.00 30.00
16/07/2561 450.00 - 480.00 31.25 25.00
15/07/2561 450.00 - 480.00 31.25 25.00
14/07/2561 550.00 - - 30.00 22.50
13/07/2561 580.00 - - 30.00 22.50
12/07/2561 565.00 - - 30.00 23.50
11/07/2561 465.00 - 500.00 32.50 23.50
10/07/2561 575.00 - 550.00 32.50 27.50
09/07/2561 550.00 - 550.00 32.50 24.00
08/07/2561 485.00 380.00 550.00 30.00 22.50
07/07/2561 485.00 380.00 550.00 30.00 22.50
06/07/2561 485.00 380.00 500.00 30.00 22.50
05/07/2561 497.50 360.00 550.00 30.00 25.00
04/07/2561 497.50 350.00 550.00 27.50 24.00
03/07/2561 485.00 350.00 480.00 27.50 24.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากล้วยที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากล้วยรายวัน, ราคากล้วยหอมห่ามเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี), ราคากล้วยหอมสุกเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี), ราคากล้วยหอมดิบเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี), ราคากล้วยไข่เบอร์ใหญ่, ราคากล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่,
bg product