ราคากล้วย

ประจำวันที่ 20 มกราคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กล้วยหอมเบอร์ใหญ่ 300.00 บาท/เข่ง
(B) กล้วยไข่เบอร์ใหญ่ 30.00 บาท/หวี
(C) กล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่ 20.00 บาท/หวี
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) กล้วยหอมเบอร์ใหญ่ (B) กล้วยไข่เบอร์ใหญ่ (C) กล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่
20/01/2561 300.00 30.00 20.00
19/01/2561 412.50 35.00 30.00
18/01/2561 412.50 35.00 30.00
17/01/2561 450.00 32.50 25.00
16/01/2561 425.00 32.50 25.00
15/01/2561 250.00 30.00 20.00
14/01/2561 250.00 - -
13/01/2561 300.00 30.00 20.00
12/01/2561 390.00 32.50 30.00
11/01/2561 390.00 32.50 25.00
10/01/2561 375.00 32.50 25.00
09/01/2561 425.00 32.50 25.00
08/01/2561 390.00 32.50 25.00
07/01/2561 500.00 32.50 25.00
06/01/2561 475.00 32.50 25.00
05/01/2561 375.00 30.00 27.50
ข้อมูลนี้เป็นราคากล้วยที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ราคาตะไคร้
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ต้นตะไคร้ 20.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาต้นหอม
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ต้นหอม 50.00 บาท/กก.
ต้นหอมญี่ปุ่น 55.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาดาวเรือง
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ดาวเรืองเบอร์จัมโบ้ 140.00 บาท/ร้อยดอก
ดาวเรืองเบอร์ใหญ่ 120.00 บาท/ร้อยดอก
ดาวเรืองเบอร์กลาง 80.00 บาท/ร้อยดอก
ดาวเรืองเบอร์เล็ก 30.00 บาท/ร้อยดอก
20/01/2561
ราคาแตง
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
แตงกวาทั่วไป 12.50 บาท/กก.
แตงกวาอ่อน 25.00 บาท/กก.
แตงร้าน 16.00 บาท/กก.
แตงกวาญี่ปุ่น 60.00 บาท/กก.
20/01/2561
ป้ายกำกับ: ราคากล้วยรายวัน, ราคากล้วยหอมเบอร์ใหญ่, ราคากล้วยไข่เบอร์ใหญ่, ราคากล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่,
bg product