ราคากล้วย

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กล้วยหอมห่ามเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี) 435.00 บาท/เข่ง
(B) กล้วยหอมสุกเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี) 280.00 บาท/เข่ง
(C) กล้วยหอมดิบเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี) 450.00 บาท/เข่ง
(D) กล้วยไข่เบอร์ใหญ่ 30.00 บาท/หวี
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) กล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่ 22.50 บาท/หวี
     
     
     
วันที่ (A) กล้วยหอมห่ามเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี) (B) กล้วยหอมสุกเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี) (C) กล้วยหอมดิบเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี) (D) กล้วยไข่เบอร์ใหญ่ (E) กล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่
19/09/2561 435.00 280.00 450.00 30.00 22.50
18/09/2561 435.00 280.00 450.00 30.00 25.00
17/09/2561 435.00 280.00 450.00 30.00 25.00
16/09/2561 550.00 - - 30.00 25.00
15/09/2561 422.50 250.00 400.00 30.00 25.00
14/09/2561 412.50 200.00 450.00 30.00 20.00
13/09/2561 422.50 250.00 450.00 30.00 20.00
12/09/2561 435.00 250.00 450.00 30.00 20.00
11/09/2561 400.00 150.00 450.00 30.00 25.00
10/09/2561 412.50 180.00 450.00 30.00 25.00
09/09/2561 525.00 - - 30.00 25.00
08/09/2561 412.50 200.00 400.00 30.00 25.00
07/09/2561 400.00 200.00 400.00 30.00 25.00
06/09/2561 410.00 - 450.00 30.00 27.50
05/09/2561 400.00 160.00 400.00 30.00 27.50
04/09/2561 390.00 200.00 450.00 35.00 25.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากล้วยที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากล้วยรายวัน, ราคากล้วยหอมห่ามเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี), ราคากล้วยหอมสุกเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี), ราคากล้วยหอมดิบเบอร์ใหญ่ (เข่ง 7 หวี), ราคากล้วยไข่เบอร์ใหญ่, ราคากล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่,
bg product