ราคากะทิ

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กะทิ 65.00 บาท/ถุง
วันที่ (A) กะทิ
16/01/2562 65.00
15/01/2562 65.00
14/01/2562 65.00
13/01/2562 65.00
12/01/2562 65.00
11/01/2562 65.00
10/01/2562 65.00
09/01/2562 65.00
08/01/2562 65.00
07/01/2562 62.50
06/01/2562 62.50
05/01/2562 62.50
04/01/2562 62.50
03/01/2562 62.50
02/01/2562 62.50
01/01/2562 62.50
ข้อมูลนี้เป็นราคากะทิที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากะทิรายวัน, ราคากะทิ,
bg product