ราคากะทิ

ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กะทิ 65.00 บาท/ถุง
วันที่ (A) กะทิ
23/03/2562 65.00
22/03/2562 65.00
21/03/2562 65.00
20/03/2562 65.00
19/03/2562 65.00
16/03/2562 65.00
15/03/2562 65.00
14/03/2562 65.00
13/03/2562 65.00
12/03/2562 65.00
11/03/2562 65.00
09/03/2562 65.00
08/03/2562 65.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากะทิที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคากะทิรายวัน, ราคากะทิ,
bg product