ราคากะทิ

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กะทิ 70.00 บาท/ถุง
วันที่ (A) กะทิ
24/05/2562 70.00
23/05/2562 70.00
22/05/2562 70.00
21/05/2562 70.00
20/05/2562 70.00
19/05/2562 70.00
18/05/2562 70.00
17/05/2562 70.00
16/05/2562 70.00
15/05/2562 70.00
14/05/2562 70.00
13/05/2562 70.00
12/05/2562 70.00
11/05/2562 70.00
10/05/2562 70.00
09/05/2562 70.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากะทิที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากะทิรายวัน, ราคากะทิ,
bg product