ราคากะปิ

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กะปิธรรมดา 67.50 บาท/กก.
(B) กะปิขาวพิเศษ 60.00 บาท/กก.
วันที่ (A) กะปิธรรมดา (B) กะปิขาวพิเศษ
19/09/2561 67.50 60.00
18/09/2561 67.50 60.00
17/09/2561 55.00 60.00
16/09/2561 67.50 60.00
15/09/2561 67.50 60.00
14/09/2561 67.50 60.00
13/09/2561 67.50 60.00
12/09/2561 67.50 60.00
11/09/2561 67.50 60.00
10/09/2561 67.50 60.00
09/09/2561 67.50 60.00
08/09/2561 67.50 60.00
07/09/2561 67.50 60.00
06/09/2561 67.50 60.00
05/09/2561 67.50 60.00
04/09/2561 67.50 60.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากะปิที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากะปิรายวัน, ราคากะปิธรรมดา, ราคากะปิขาวพิเศษ,
bg product