ราคากะปิ

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กะปิธรรมดา 65.00 บาท/กก.
(B) กะปิขาวพิเศษ 65.00 บาท/กก.
วันที่ (A) กะปิธรรมดา (B) กะปิขาวพิเศษ
24/05/2562 65.00 65.00
23/05/2562 65.00 65.00
22/05/2562 65.00 65.00
21/05/2562 65.00 65.00
20/05/2562 65.00 65.00
19/05/2562 65.00 65.00
18/05/2562 65.00 65.00
17/05/2562 65.00 65.00
16/05/2562 65.00 65.00
15/05/2562 65.00 65.00
14/05/2562 65.00 65.00
13/05/2562 65.00 65.00
12/05/2562 65.00 65.00
11/05/2562 65.00 65.00
10/05/2562 50.00 65.00
09/05/2562 65.00 65.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากะปิที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากะปิรายวัน, ราคากะปิธรรมดา, ราคากะปิขาวพิเศษ,
bg product