ราคากะปิ

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กะปิธรรมดา 80.00 บาท/กก.
(B) กะปิขาวพิเศษ - บาท/กก.
วันที่ (A) กะปิธรรมดา (B) กะปิขาวพิเศษ
16/07/2562 80.00 -
15/07/2562 80.00 -
14/07/2562 80.00 -
13/07/2562 80.00 -
12/07/2562 80.00 -
11/07/2562 80.00 -
10/07/2562 80.00 -
09/07/2562 80.00 -
08/07/2562 80.00 -
07/07/2562 80.00 -
06/07/2562 80.00 -
05/07/2562 80.00 -
04/07/2562 80.00 -
03/07/2562 80.00 -
02/07/2562 80.00 -
01/07/2562 80.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคากะปิที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคากะปิรายวัน, ราคากะปิธรรมดา, ราคากะปิขาวพิเศษ,
bg product