ราคากะปิ

ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กะปิธรรมดา 50.00 บาท/กก.
(B) กะปิขาวพิเศษ 65.00 บาท/กก.
วันที่ (A) กะปิธรรมดา (B) กะปิขาวพิเศษ
26/03/2562 50.00 65.00
25/03/2562 80.00 -
24/03/2562 80.00 -
23/03/2562 65.00 65.00
22/03/2562 65.00 65.00
21/03/2562 65.00 65.00
20/03/2562 65.00 65.00
19/03/2562 65.00 65.00
18/03/2562 80.00 -
17/03/2562 80.00 -
16/03/2562 50.00 65.00
15/03/2562 65.00 65.00
14/03/2562 65.00 65.00
13/03/2562 65.00 65.00
12/03/2562 65.00 65.00
11/03/2562 65.00 65.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากะปิที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากะปิรายวัน, ราคากะปิธรรมดา, ราคากะปิขาวพิเศษ,
bg product