ราคากะปิ

ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กะปิธรรมดา 67.50 บาท/กก.
(B) กะปิขาวพิเศษ 60.00 บาท/กก.
วันที่ (A) กะปิธรรมดา (B) กะปิขาวพิเศษ
20/11/2561 67.50 60.00
19/11/2561 80.00 -
18/11/2561 80.00 -
17/11/2561 67.50 60.00
16/11/2561 67.50 60.00
15/11/2561 67.50 60.00
14/11/2561 80.00 -
13/11/2561 80.00 -
12/11/2561 80.00 -
11/11/2561 67.50 60.00
10/11/2561 80.00 -
09/11/2561 67.50 60.00
08/11/2561 67.50 60.00
07/11/2561 67.50 60.00
06/11/2561 67.50 60.00
05/11/2561 67.50 60.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากะปิที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากะปิรายวัน, ราคากะปิธรรมดา, ราคากะปิขาวพิเศษ,
bg product