ราคากะหล่ำ

ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กะหล่ำปลีเขียว 5.67 บาท/กก.
(B) กะหล่ำปลีม่วง 30.00 บาท/กก.
(C) กะหล่ำปลีหัวใจ - บาท/กก.
(D) กะหล่ำดอก (ขาว) 21.75 บาท/กก.
(E) กะหล่ำดอกเจดีย์ - บาท/กก.
(F) กะหล่ำดอกจีน - บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
วันที่ (A) กะหล่ำปลีเขียว (B) กะหล่ำปลีม่วง (C) กะหล่ำปลีหัวใจ (D) กะหล่ำดอก (ขาว) (E) กะหล่ำดอกเจดีย์ (F) กะหล่ำดอกจีน
29/03/2560 5.67 30.00 - 21.75 - -
28/03/2560 5.67 32.50 20.00 21.75 - 40.00
27/03/2560 5.67 32.50 20.00 27.00 40.00 40.00
26/03/2560 5.33 32.50 20.00 27.00 40.00 40.00
25/03/2560 5.33 32.50 20.00 27.00 40.00 40.00
24/03/2560 5.33 32.50 20.00 27.00 40.00 40.00
23/03/2560 6.00 32.50 20.00 37.50 40.00 40.00
22/03/2560 5.67 32.50 15.00 26.67 40.00 40.00
21/03/2560 5.67 32.50 15.00 27.00 40.00 40.00
20/03/2560 5.33 35.00 15.00 17.33 40.00 40.00
19/03/2560 5.33 32.50 15.00 27.00 40.00 40.00
18/03/2560 6.33 32.50 15.00 27.33 40.00 40.00
17/03/2560 5.50 32.50 15.00 27.33 40.00 40.00
16/03/2560 5.33 32.50 15.00 27.33 40.00 40.00
15/03/2560 5.17 32.50 15.00 27.33 40.00 40.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากะหล่ำที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากะหล่ำรายวัน, ราคากะหล่ำปลีเขียว, ราคากะหล่ำปลีม่วง, ราคากะหล่ำปลีหัวใจ, ราคากะหล่ำดอก (ขาว), ราคากะหล่ำดอกเจดีย์, ราคากะหล่ำดอกจีน,
bg product