ราคากะหล่ำ

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กะหล่ำปลีเขียว 12.83 บาท/กก.
(B) กะหล่ำปลีม่วง 42.50 บาท/กก.
(C) กะหล่ำปลีหัวใจ 30.00 บาท/กก.
(D) กะหล่ำดอก (ขาว) 29.33 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) กะหล่ำดอกเจดีย์ 10.00 บาท/กก.
(F) กะหล่ำดอกจีน 45.00 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) กะหล่ำปลีเขียว (B) กะหล่ำปลีม่วง (C) กะหล่ำปลีหัวใจ (D) กะหล่ำดอก (ขาว) (E) กะหล่ำดอกเจดีย์ (F) กะหล่ำดอกจีน
19/09/2561 12.83 42.50 30.00 29.33 10.00 45.00
18/09/2561 12.67 42.50 30.00 43.33 - 45.00
17/09/2561 12.50 45.00 30.00 43.33 - 45.00
16/09/2561 13.75 45.00 30.00 45.00 7.00 45.00
15/09/2561 13.17 43.33 30.00 39.17 7.00 45.00
14/09/2561 13.00 43.33 30.00 39.17 - 45.00
13/09/2561 13.33 43.33 30.00 38.33 - 45.00
12/09/2561 13.00 40.00 20.00 38.00 7.00 45.00
11/09/2561 14.00 40.00 20.00 38.33 7.00 45.00
10/09/2561 13.67 40.00 20.00 38.67 7.00 45.00
09/09/2561 15.50 40.00 20.00 42.50 - 45.00
08/09/2561 13.67 40.00 19.00 36.33 - 40.00
07/09/2561 14.00 40.00 19.00 36.33 - 40.00
06/09/2561 12.67 40.00 15.00 34.00 - 40.00
05/09/2561 13.00 40.00 15.00 34.00 - 45.00
04/09/2561 13.67 40.00 15.00 33.33 - 42.50
ข้อมูลนี้เป็นราคากะหล่ำที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากะหล่ำรายวัน, ราคากะหล่ำปลีเขียว, ราคากะหล่ำปลีม่วง, ราคากะหล่ำปลีหัวใจ, ราคากะหล่ำดอก (ขาว), ราคากะหล่ำดอกเจดีย์, ราคากะหล่ำดอกจีน,
bg product