ราคากะหล่ำ

ประจำวันที่ 23 มกราคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กะหล่ำปลีเขียว 10.67 บาท/กก.
(B) กะหล่ำปลีม่วง 45.00 บาท/กก.
(C) กะหล่ำปลีหัวใจ 35.00 บาท/กก.
(D) กะหล่ำดอก (ขาว) 27.00 บาท/กก.
(E) กะหล่ำดอกเจดีย์ 65.00 บาท/กก.
(F) กะหล่ำดอกจีน 40.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
วันที่ (A) กะหล่ำปลีเขียว (B) กะหล่ำปลีม่วง (C) กะหล่ำปลีหัวใจ (D) กะหล่ำดอก (ขาว) (E) กะหล่ำดอกเจดีย์ (F) กะหล่ำดอกจีน
23/01/2560 10.67 45.00 35.00 27.00 65.00 40.00
22/01/2560 10.00 42.50 35.00 30.50 65.00 40.00
21/01/2560 9.33 45.00 35.00 29.83 65.00 40.00
20/01/2560 8.25 47.50 35.00 38.75 65.00 40.00
19/01/2560 8.17 52.50 35.00 29.83 55.00 40.00
18/01/2560 7.00 47.50 35.00 38.75 55.00 40.00
17/01/2560 7.50 47.50 35.00 38.75 55.00 40.00
16/01/2560 9.00 45.00 35.00 29.17 55.00 40.00
15/01/2560 9.67 52.50 35.00 28.83 55.00 40.00
14/01/2560 11.00 52.50 35.00 38.75 55.00 40.00
13/01/2560 10.67 52.50 30.00 28.17 60.00 40.00
12/01/2560 8.00 52.50 30.00 28.17 60.00 40.00
11/01/2560 8.17 52.50 30.00 27.00 65.00 40.00
10/01/2560 9.67 48.75 30.00 30.67 65.00 50.00
09/01/2560 10.17 48.75 30.00 31.50 65.00 50.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากะหล่ำที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากะหล่ำรายวัน, ราคากะหล่ำปลีเขียว, ราคากะหล่ำปลีม่วง, ราคากะหล่ำปลีหัวใจ, ราคากะหล่ำดอก (ขาว), ราคากะหล่ำดอกเจดีย์, ราคากะหล่ำดอกจีน,
bg product