ราคากะหล่ำ

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กะหล่ำปลีเขียว 11.00 บาท/กก.
(B) กะหล่ำปลีม่วง 30.00 บาท/กก.
(C) กะหล่ำปลีหัวใจ - บาท/กก.
(D) กะหล่ำดอก (ขาว) 50.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) กะหล่ำดอกเจดีย์ - บาท/กก.
(F) กะหล่ำดอกจีน - บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) กะหล่ำปลีเขียว (B) กะหล่ำปลีม่วง (C) กะหล่ำปลีหัวใจ (D) กะหล่ำดอก (ขาว) (E) กะหล่ำดอกเจดีย์ (F) กะหล่ำดอกจีน
27/05/2561 11.00 30.00 - 50.00 - -
26/05/2561 12.00 26.67 25.00 40.00 70.00 60.00
25/05/2561 13.50 25.00 25.00 33.50 70.00 60.00
24/05/2561 12.50 30.00 25.00 47.50 70.00 60.00
23/05/2561 12.00 26.33 25.00 42.50 70.00 60.00
22/05/2561 12.00 26.33 25.00 39.17 70.00 60.00
21/05/2561 12.33 26.33 25.00 39.17 - 60.00
20/05/2561 12.50 29.50 25.00 41.25 70.00 60.00
19/05/2561 12.00 26.33 25.00 38.33 70.00 60.00
18/05/2561 12.33 26.33 25.00 38.33 70.00 60.00
17/05/2561 12.50 29.50 25.00 42.50 70.00 60.00
16/05/2561 11.00 29.50 25.00 42.50 70.00 60.00
15/05/2561 11.00 26.33 25.00 31.67 70.00 60.00
14/05/2561 10.33 26.33 25.00 38.33 - 35.00
13/05/2561 10.00 29.00 25.00 35.00 - 35.00
12/05/2561 10.00 26.00 25.00 30.00 70.00 35.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากะหล่ำที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากะหล่ำรายวัน, ราคากะหล่ำปลีเขียว, ราคากะหล่ำปลีม่วง, ราคากะหล่ำปลีหัวใจ, ราคากะหล่ำดอก (ขาว), ราคากะหล่ำดอกเจดีย์, ราคากะหล่ำดอกจีน,
bg product