ราคากะหล่ำ

ประจำวันที่ 20 มกราคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กะหล่ำปลีเขียว 10.50 บาท/กก.
(B) กะหล่ำปลีม่วง 27.50 บาท/กก.
(C) กะหล่ำปลีหัวใจ 42.50 บาท/กก.
(D) กะหล่ำดอก (ขาว) 24.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) กะหล่ำดอกเจดีย์ 60.00 บาท/กก.
(F) กะหล่ำดอกจีน 40.00 บาท/กก.
     
     
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
วันที่ (A) กะหล่ำปลีเขียว (B) กะหล่ำปลีม่วง (C) กะหล่ำปลีหัวใจ (D) กะหล่ำดอก (ขาว) (E) กะหล่ำดอกเจดีย์ (F) กะหล่ำดอกจีน
20/01/2561 10.50 27.50 42.50 24.00 60.00 40.00
19/01/2561 9.67 31.67 40.00 28.33 50.00 35.00
18/01/2561 9.00 31.67 40.00 28.33 50.00 35.00
17/01/2561 9.17 30.00 40.00 27.67 50.00 35.00
16/01/2561 9.00 30.00 40.00 34.00 50.00 55.00
15/01/2561 9.50 30.00 40.00 33.50 50.00 55.00
14/01/2561 10.00 35.00 20.00 55.00 50.00 55.00
13/01/2561 9.50 30.00 40.00 33.50 50.00 55.00
12/01/2561 8.00 30.00 40.00 34.00 50.00 55.00
11/01/2561 6.50 32.50 25.00 45.00 50.00 55.00
10/01/2561 8.83 30.00 42.50 34.00 50.00 55.00
09/01/2561 10.33 31.67 42.50 35.00 50.00 55.00
08/01/2561 10.67 31.67 42.50 35.67 50.00 55.00
07/01/2561 9.00 32.50 25.00 47.50 50.00 55.00
06/01/2561 11.50 31.67 42.50 34.67 50.00 55.00
05/01/2561 11.67 31.67 42.50 34.67 50.00 55.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากะหล่ำที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ราคาแก้วมังกร
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
แก้วมังกรไทยเนื้อขาวเบอร์ใหญ่ 38.00 บาท/กก.
แก้วมังกรไทยเนื้อแดงเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
แก้วมังกรเวียดนามเนื้อขาวเบอร์ใหญ่ 33.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาข่า
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ข่าแก่ 16.00 บาท/กก.
ข่าอ่อน 30.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาขมิ้น
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ขมิ้นขาว 50.00 บาท/กก.
ขมิ้นเหลือง 31.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาข้าวเปลือก
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
หอมมะลิ (ไม่เกิน 1 ปี) 10,200.00 บาท/ตัน
หอมปทุมธานี 1 11,350.00 บาท/ตัน
ข้าวเจ้า 7,650.00 บาท/ตัน
ข้าวเหนียวเมล็ดยาว (ไม่เกิน 1 ปี) - บาท/ตัน
ข้าวเหนียวเมล็ดสั้น (ไม่เกิน 1 ปี) - บาท/ตัน
19/01/2561
ป้ายกำกับ: ราคากะหล่ำรายวัน, ราคากะหล่ำปลีเขียว, ราคากะหล่ำปลีม่วง, ราคากะหล่ำปลีหัวใจ, ราคากะหล่ำดอก (ขาว), ราคากะหล่ำดอกเจดีย์, ราคากะหล่ำดอกจีน,
bg product