ราคากะหล่ำ

ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กะหล่ำปลีเขียว 6.67 บาท/กก.
(B) กะหล่ำปลีม่วง 38.33 บาท/กก.
(C) กะหล่ำปลีหัวใจ 20.00 บาท/กก.
(D) กะหล่ำดอก (ขาว) 26.67 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) กะหล่ำดอกเจดีย์ - บาท/กก.
(F) กะหล่ำดอกจีน 40.00 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) กะหล่ำปลีเขียว (B) กะหล่ำปลีม่วง (C) กะหล่ำปลีหัวใจ (D) กะหล่ำดอก (ขาว) (E) กะหล่ำดอกเจดีย์ (F) กะหล่ำดอกจีน
20/11/2561 6.67 38.33 20.00 26.67 - 40.00
19/11/2561 6.50 37.50 20.00 19.50 - 40.00
18/11/2561 8.00 40.00 20.00 25.00 - 40.00
17/11/2561 7.00 40.00 20.00 32.50 - 40.00
16/11/2561 7.00 40.00 25.00 26.33 - 55.00
15/11/2561 7.67 40.00 25.00 26.67 - 55.00
14/11/2561 8.00 40.00 25.00 21.50 - 55.00
13/11/2561 8.00 32.50 25.00 23.00 - 55.00
12/11/2561 8.00 32.50 25.00 23.00 - 55.00
11/11/2561 7.50 42.50 25.00 40.00 - 55.00
10/11/2561 7.00 45.00 25.00 24.00 - 55.00
09/11/2561 7.00 45.00 25.00 32.67 - 55.00
08/11/2561 6.33 45.00 25.00 30.00 - 55.00
07/11/2561 8.67 45.00 25.00 33.33 - 50.00
06/11/2561 7.33 34.33 25.00 32.00 - 50.00
05/11/2561 8.00 45.00 20.00 37.33 - 60.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากะหล่ำที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากะหล่ำรายวัน, ราคากะหล่ำปลีเขียว, ราคากะหล่ำปลีม่วง, ราคากะหล่ำปลีหัวใจ, ราคากะหล่ำดอก (ขาว), ราคากะหล่ำดอกเจดีย์, ราคากะหล่ำดอกจีน,
bg product