ราคากะหล่ำ

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กะหล่ำปลีเขียว 21.00 บาท/กก.
(B) กะหล่ำปลีม่วง 25.00 บาท/กก.
(C) กะหล่ำปลีหัวใจ 14.00 บาท/กก.
(D) กะหล่ำดอก (ขาว) 25.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) กะหล่ำดอกเจดีย์ - บาท/กก.
(F) กะหล่ำดอกจีน 45.00 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) กะหล่ำปลีเขียว (B) กะหล่ำปลีม่วง (C) กะหล่ำปลีหัวใจ (D) กะหล่ำดอก (ขาว) (E) กะหล่ำดอกเจดีย์ (F) กะหล่ำดอกจีน
16/07/2562 21.00 25.00 14.00 25.00 - 45.00
15/07/2562 21.00 30.00 25.00 25.00 - 50.00
14/07/2562 18.00 30.00 25.00 35.00 - 50.00
13/07/2562 22.00 25.00 30.00 28.50 - 50.00
12/07/2562 22.00 25.00 30.00 26.00 - 50.00
11/07/2562 22.00 25.00 30.00 26.00 - 50.00
10/07/2562 22.00 25.00 30.00 26.00 - 50.00
09/07/2562 22.00 25.00 30.00 26.00 - 55.00
08/07/2562 23.00 25.00 30.00 28.50 - 55.00
07/07/2562 20.00 30.00 30.00 35.00 - 55.00
06/07/2562 20.00 30.00 30.00 35.00 - 55.00
05/07/2562 23.00 25.00 30.00 28.50 - 55.00
04/07/2562 23.00 25.00 30.00 28.50 - 55.00
03/07/2562 23.00 25.00 30.00 28.50 - 55.00
02/07/2562 23.00 25.00 30.00 29.50 - 55.00
01/07/2562 26.00 25.00 25.00 24.00 - 50.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากะหล่ำที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคากะหล่ำรายวัน, ราคากะหล่ำปลีเขียว, ราคากะหล่ำปลีม่วง, ราคากะหล่ำปลีหัวใจ, ราคากะหล่ำดอก (ขาว), ราคากะหล่ำดอกเจดีย์, ราคากะหล่ำดอกจีน,
bg product