ราคากะหล่ำ

ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กะหล่ำปลีเขียว 7.25 บาท/กก.
(B) กะหล่ำปลีม่วง 31.67 บาท/กก.
(C) กะหล่ำปลีหัวใจ 30.00 บาท/กก.
(D) กะหล่ำดอก (ขาว) 27.00 บาท/กก.
(E) กะหล่ำดอกเจดีย์ - บาท/กก.
(F) กะหล่ำดอกจีน 40.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
วันที่ (A) กะหล่ำปลีเขียว (B) กะหล่ำปลีม่วง (C) กะหล่ำปลีหัวใจ (D) กะหล่ำดอก (ขาว) (E) กะหล่ำดอกเจดีย์ (F) กะหล่ำดอกจีน
26/05/2560 7.25 31.67 30.00 27.00 - 40.00
25/05/2560 8.00 31.67 30.00 33.33 - 40.00
24/05/2560 7.00 35.00 20.00 40.00 - 40.00
23/05/2560 7.67 31.67 30.00 32.67 - 40.00
22/05/2560 7.25 31.67 30.00 29.50 - 40.00
21/05/2560 7.00 32.50 20.00 40.00 - 40.00
20/05/2560 8.00 32.50 30.00 23.33 - 40.00
19/05/2560 35.00 32.50 30.00 24.00 - 40.00
18/05/2560 8.25 32.50 33.33 22.00 - 40.00
17/05/2560 8.00 31.67 30.00 31.83 - 40.00
16/05/2560 8.33 31.67 30.00 32.67 - 40.00
15/05/2560 8.00 31.67 30.00 28.50 - 40.00
14/05/2560 7.33 32.50 20.00 32.00 - 40.00
13/05/2560 7.00 31.67 30.00 33.67 - 40.00
12/05/2560 6.50 31.67 30.00 28.00 - 40.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากะหล่ำที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากะหล่ำรายวัน, ราคากะหล่ำปลีเขียว, ราคากะหล่ำปลีม่วง, ราคากะหล่ำปลีหัวใจ, ราคากะหล่ำดอก (ขาว), ราคากะหล่ำดอกเจดีย์, ราคากะหล่ำดอกจีน,
bg product