ราคากะหล่ำ

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กะหล่ำปลีเขียว 12.00 บาท/กก.
(B) กะหล่ำปลีม่วง 46.67 บาท/กก.
(C) กะหล่ำปลีหัวใจ 25.00 บาท/กก.
(D) กะหล่ำดอก (ขาว) 31.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) กะหล่ำดอกเจดีย์ - บาท/กก.
(F) กะหล่ำดอกจีน 50.00 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) กะหล่ำปลีเขียว (B) กะหล่ำปลีม่วง (C) กะหล่ำปลีหัวใจ (D) กะหล่ำดอก (ขาว) (E) กะหล่ำดอกเจดีย์ (F) กะหล่ำดอกจีน
18/07/2561 12.00 46.67 25.00 31.00 - 50.00
17/07/2561 12.00 46.67 25.00 31.00 - 50.00
16/07/2561 11.83 46.67 25.00 34.33 - 50.00
15/07/2561 10.50 42.50 25.00 47.50 - 65.00
14/07/2561 11.67 40.00 25.00 40.00 7.00 65.00
13/07/2561 12.00 40.00 25.00 37.50 - 65.00
12/07/2561 10.00 42.50 25.00 60.00 - 65.00
11/07/2561 11.33 40.00 25.00 44.00 - 65.00
10/07/2561 11.33 40.00 25.00 45.67 - 65.00
09/07/2561 11.67 40.00 25.00 45.67 - 65.00
08/07/2561 9.00 42.50 25.00 57.50 - 65.00
07/07/2561 11.67 41.67 25.00 44.00 - 65.00
06/07/2561 11.67 41.67 25.00 44.00 - 65.00
05/07/2561 13.00 41.67 25.00 41.67 - 65.00
04/07/2561 13.00 41.67 25.00 38.33 - 65.00
03/07/2561 12.67 36.67 25.00 34.33 - 65.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากะหล่ำที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากะหล่ำรายวัน, ราคากะหล่ำปลีเขียว, ราคากะหล่ำปลีม่วง, ราคากะหล่ำปลีหัวใจ, ราคากะหล่ำดอก (ขาว), ราคากะหล่ำดอกเจดีย์, ราคากะหล่ำดอกจีน,
bg product