ราคากะหล่ำ

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กะหล่ำปลีเขียว 7.17 บาท/กก.
(B) กะหล่ำปลีม่วง 37.50 บาท/กก.
(C) กะหล่ำปลีหัวใจ 25.00 บาท/กก.
(D) กะหล่ำดอก (ขาว) 29.33 บาท/กก.
(E) กะหล่ำดอกเจดีย์ 40.00 บาท/กก.
(F) กะหล่ำดอกจีน 45.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
วันที่ (A) กะหล่ำปลีเขียว (B) กะหล่ำปลีม่วง (C) กะหล่ำปลีหัวใจ (D) กะหล่ำดอก (ขาว) (E) กะหล่ำดอกเจดีย์ (F) กะหล่ำดอกจีน
20/02/2560 7.17 37.50 25.00 29.33 40.00 45.00
19/02/2560 7.00 37.50 25.00 32.67 40.00 45.00
18/02/2560 8.25 37.50 25.00 37.50 50.00 45.00
17/02/2560 7.17 37.50 25.00 29.67 50.00 45.00
16/02/2560 7.00 37.50 25.00 25.88 50.00 45.00
15/02/2560 7.33 40.00 25.00 29.33 50.00 45.00
14/02/2560 7.33 40.00 25.00 34.33 50.00 45.00
13/02/2560 7.67 40.00 25.00 34.67 50.00 45.00
12/02/2560 7.33 40.00 25.00 34.67 50.00 45.00
11/02/2560 6.67 40.00 25.00 35.00 50.00 45.00
10/02/2560 7.00 40.00 25.00 35.00 50.00 45.00
09/02/2560 7.50 40.00 25.00 47.50 50.00 45.00
08/02/2560 8.33 40.00 25.00 32.17 50.00 45.00
07/02/2560 8.33 40.00 35.00 33.83 50.00 45.00
06/02/2560 8.50 40.00 35.00 46.25 50.00 45.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากะหล่ำที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากะหล่ำรายวัน, ราคากะหล่ำปลีเขียว, ราคากะหล่ำปลีม่วง, ราคากะหล่ำปลีหัวใจ, ราคากะหล่ำดอก (ขาว), ราคากะหล่ำดอกเจดีย์, ราคากะหล่ำดอกจีน,
bg product