ราคากะหล่ำ

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กะหล่ำปลีเขียว 6.00 บาท/กก.
(B) กะหล่ำปลีม่วง 35.00 บาท/กก.
(C) กะหล่ำปลีหัวใจ - บาท/กก.
(D) กะหล่ำดอก (ขาว) 35.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) กะหล่ำดอกเจดีย์ 65.00 บาท/กก.
(F) กะหล่ำดอกจีน - บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) กะหล่ำปลีเขียว (B) กะหล่ำปลีม่วง (C) กะหล่ำปลีหัวใจ (D) กะหล่ำดอก (ขาว) (E) กะหล่ำดอกเจดีย์ (F) กะหล่ำดอกจีน
16/01/2562 6.00 35.00 - 35.00 65.00 -
15/01/2562 6.50 31.67 60.00 28.67 70.00 40.00
14/01/2562 6.33 31.67 60.00 27.33 40.00 40.00
13/01/2562 6.25 32.50 20.00 22.50 - 40.00
12/01/2562 7.00 31.67 60.00 21.00 - 40.00
11/01/2562 7.00 31.67 60.00 22.67 40.00 40.00
10/01/2562 7.33 31.67 60.00 22.67 40.00 40.00
09/01/2562 6.33 31.67 60.00 22.67 - 40.00
08/01/2562 6.17 35.00 62.50 22.67 - 40.00
07/01/2562 6.67 35.00 62.50 26.00 - 40.00
06/01/2562 6.00 35.00 20.00 30.00 - 40.00
05/01/2562 6.50 35.00 60.00 26.00 - 40.00
04/01/2562 6.17 35.00 60.00 26.00 - 40.00
03/01/2562 8.33 37.50 60.00 23.67 - 40.00
02/01/2562 7.67 37.50 60.00 29.33 10.00 40.00
01/01/2562 5.50 37.50 20.00 30.00 - 40.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากะหล่ำที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากะหล่ำรายวัน, ราคากะหล่ำปลีเขียว, ราคากะหล่ำปลีม่วง, ราคากะหล่ำปลีหัวใจ, ราคากะหล่ำดอก (ขาว), ราคากะหล่ำดอกเจดีย์, ราคากะหล่ำดอกจีน,
bg product