ราคากะหล่ำ

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กะหล่ำปลีเขียว 21.00 บาท/กก.
(B) กะหล่ำปลีม่วง 26.83 บาท/กก.
(C) กะหล่ำปลีหัวใจ 25.00 บาท/กก.
(D) กะหล่ำดอก (ขาว) 39.67 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) กะหล่ำดอกเจดีย์ - บาท/กก.
(F) กะหล่ำดอกจีน 50.00 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) กะหล่ำปลีเขียว (B) กะหล่ำปลีม่วง (C) กะหล่ำปลีหัวใจ (D) กะหล่ำดอก (ขาว) (E) กะหล่ำดอกเจดีย์ (F) กะหล่ำดอกจีน
24/05/2562 21.00 26.83 25.00 39.67 - 50.00
23/05/2562 20.33 26.83 25.00 39.67 - 50.00
22/05/2562 20.67 26.83 25.00 39.00 - 50.00
21/05/2562 19.83 22.67 25.00 39.00 - 50.00
20/05/2562 19.50 26.00 25.00 40.67 - 50.00
19/05/2562 16.75 30.00 30.00 50.00 - 50.00
18/05/2562 18.25 30.00 30.00 50.00 - 50.00
17/05/2562 19.17 26.00 26.00 42.67 - 50.00
16/05/2562 19.33 26.00 26.00 42.33 - 50.00
15/05/2562 19.33 26.00 26.00 44.00 12.00 50.00
14/05/2562 22.33 26.00 26.00 44.00 12.00 50.00
13/05/2562 22.67 26.00 26.00 44.00 - 50.00
12/05/2562 18.50 26.25 30.00 57.50 12.00 65.00
11/05/2562 20.33 25.83 30.00 45.67 - 65.00
10/05/2562 20.83 25.00 30.00 46.33 - 65.00
09/05/2562 18.83 26.67 25.00 33.83 - 60.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากะหล่ำที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากะหล่ำรายวัน, ราคากะหล่ำปลีเขียว, ราคากะหล่ำปลีม่วง, ราคากะหล่ำปลีหัวใจ, ราคากะหล่ำดอก (ขาว), ราคากะหล่ำดอกเจดีย์, ราคากะหล่ำดอกจีน,
bg product