ราคากุยช่าย

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กุยช่ายขาว 100.00 บาท/กก.
(B) กุยช่ายเขียว 40.00 บาท/กก.
(C) กุยช่ายดอก 90.00 บาท/กก.
วันที่ (A) กุยช่ายขาว (B) กุยช่ายเขียว (C) กุยช่ายดอก
16/01/2562 100.00 40.00 90.00
15/01/2562 110.00 46.67 96.67
14/01/2562 110.00 48.33 96.67
13/01/2562 107.50 52.50 105.00
12/01/2562 110.00 46.67 96.67
11/01/2562 110.00 46.67 96.67
10/01/2562 110.00 48.33 96.67
09/01/2562 110.00 48.33 98.33
08/01/2562 108.33 48.33 93.33
07/01/2562 110.00 46.67 93.33
06/01/2562 110.00 55.00 105.00
05/01/2562 110.00 48.33 90.00
04/01/2562 110.00 48.33 90.00
03/01/2562 110.00 48.33 90.00
02/01/2562 110.00 48.33 90.00
01/01/2562 110.00 60.00 110.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากุยช่ายที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากุยช่ายรายวัน, ราคากุยช่ายขาว, ราคากุยช่ายเขียว, ราคากุยช่ายดอก,
bg product