ราคากุยช่าย

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กุยช่ายขาว 103.33 บาท/กก.
(B) กุยช่ายเขียว 37.50 บาท/กก.
(C) กุยช่ายดอก 40.00 บาท/กก.
วันที่ (A) กุยช่ายขาว (B) กุยช่ายเขียว (C) กุยช่ายดอก
18/07/2561 103.33 37.50 40.00
17/07/2561 103.33 36.50 38.33
16/07/2561 103.33 37.50 40.83
15/07/2561 100.00 43.75 48.75
14/07/2561 103.33 40.83 44.17
13/07/2561 105.00 36.25 41.25
12/07/2561 100.00 37.50 47.50
11/07/2561 103.33 40.83 44.17
10/07/2561 103.33 41.67 45.00
09/07/2561 103.33 41.67 45.00
08/07/2561 100.00 45.00 50.00
07/07/2561 103.33 41.67 40.67
06/07/2561 103.33 41.67 43.33
05/07/2561 110.00 41.67 48.33
04/07/2561 110.00 40.83 44.17
03/07/2561 110.00 40.83 42.50
ข้อมูลนี้เป็นราคากุยช่ายที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากุยช่ายรายวัน, ราคากุยช่ายขาว, ราคากุยช่ายเขียว, ราคากุยช่ายดอก,
bg product