ราคากุยช่าย

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กุยช่ายขาว 96.67 บาท/กก.
(B) กุยช่ายเขียว 42.50 บาท/กก.
(C) กุยช่ายดอก 39.17 บาท/กก.
วันที่ (A) กุยช่ายขาว (B) กุยช่ายเขียว (C) กุยช่ายดอก
19/09/2561 96.67 42.50 39.17
18/09/2561 96.67 48.33 38.33
17/09/2561 96.67 48.33 40.00
16/09/2561 90.00 50.00 43.75
15/09/2561 96.67 45.00 40.83
14/09/2561 96.67 43.33 41.67
13/09/2561 96.67 43.33 41.67
12/09/2561 96.67 43.33 42.50
11/09/2561 96.67 45.00 43.33
10/09/2561 96.67 45.00 43.33
09/09/2561 90.00 46.25 47.50
08/09/2561 100.00 45.00 41.67
07/09/2561 106.67 43.33 43.33
06/09/2561 113.33 43.33 38.33
05/09/2561 113.33 43.33 40.00
04/09/2561 113.33 41.67 40.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากุยช่ายที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากุยช่ายรายวัน, ราคากุยช่ายขาว, ราคากุยช่ายเขียว, ราคากุยช่ายดอก,
bg product