ราคากุยช่าย

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กุยช่ายขาว 100.00 บาท/กก.
(B) กุยช่ายเขียว 40.00 บาท/กก.
(C) กุยช่ายดอก 50.00 บาท/กก.
วันที่ (A) กุยช่ายขาว (B) กุยช่ายเขียว (C) กุยช่ายดอก
27/05/2561 100.00 40.00 50.00
26/05/2561 110.00 40.00 45.00
25/05/2561 115.00 40.00 42.50
24/05/2561 110.00 35.00 50.00
23/05/2561 110.00 43.33 41.67
22/05/2561 110.00 43.33 46.67
21/05/2561 110.00 43.33 41.67
20/05/2561 110.00 50.00 50.00
19/05/2561 110.00 38.33 53.33
18/05/2561 110.00 38.33 56.67
17/05/2561 110.00 40.00 55.00
16/05/2561 110.00 45.00 55.00
15/05/2561 110.00 40.00 53.33
14/05/2561 110.00 46.67 50.00
13/05/2561 110.00 55.00 55.00
12/05/2561 110.00 46.67 50.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากุยช่ายที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากุยช่ายรายวัน, ราคากุยช่ายขาว, ราคากุยช่ายเขียว, ราคากุยช่ายดอก,
bg product