ราคากุยช่าย

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กุยช่ายขาว 116.67 บาท/กก.
(B) กุยช่ายเขียว 40.83 บาท/กก.
(C) กุยช่ายดอก 80.00 บาท/กก.
วันที่ (A) กุยช่ายขาว (B) กุยช่ายเขียว (C) กุยช่ายดอก
24/05/2562 116.67 40.83 80.00
23/05/2562 116.67 40.83 81.67
22/05/2562 123.33 40.83 80.00
21/05/2562 126.67 40.83 76.67
20/05/2562 126.67 40.83 76.67
19/05/2562 125.00 43.75 85.00
18/05/2562 125.00 43.75 90.00
17/05/2562 126.67 40.83 80.00
16/05/2562 126.67 39.17 80.00
15/05/2562 126.67 40.83 80.00
14/05/2562 126.67 40.83 80.00
13/05/2562 126.67 40.83 80.00
12/05/2562 125.00 45.00 90.00
11/05/2562 126.67 41.67 83.33
10/05/2562 126.67 41.67 81.67
09/05/2562 116.67 41.67 90.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากุยช่ายที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากุยช่ายรายวัน, ราคากุยช่ายขาว, ราคากุยช่ายเขียว, ราคากุยช่ายดอก,
bg product