ราคากุยช่าย

ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กุยช่ายขาว 106.67 บาท/กก.
(B) กุยช่ายเขียว 41.67 บาท/กก.
(C) กุยช่ายดอก 83.33 บาท/กก.
วันที่ (A) กุยช่ายขาว (B) กุยช่ายเขียว (C) กุยช่ายดอก
23/03/2562 106.67 41.67 83.33
22/03/2562 106.67 41.67 83.33
21/03/2562 106.67 41.67 83.33
20/03/2562 106.67 41.67 83.33
19/03/2562 106.67 41.67 83.33
18/03/2562 115.00 77.50 85.00
16/03/2562 110.00 65.00 91.67
15/03/2562 110.00 65.00 91.67
14/03/2562 110.00 65.00 91.67
13/03/2562 110.00 65.00 91.67
12/03/2562 110.00 65.00 91.67
11/03/2562 110.00 65.00 91.67
10/03/2562 120.00 120.00 120.00
09/03/2562 106.67 63.33 90.00
08/03/2562 106.67 63.33 90.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากุยช่ายที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคากุยช่ายรายวัน, ราคากุยช่ายขาว, ราคากุยช่ายเขียว, ราคากุยช่ายดอก,
bg product