ราคากุยช่าย

ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กุยช่ายขาว 113.33 บาท/กก.
(B) กุยช่ายเขียว 42.50 บาท/กก.
(C) กุยช่ายดอก 91.67 บาท/กก.
วันที่ (A) กุยช่ายขาว (B) กุยช่ายเขียว (C) กุยช่ายดอก
20/11/2561 113.33 42.50 91.67
19/11/2561 120.00 42.50 95.00
18/11/2561 120.00 50.00 120.00
17/11/2561 110.00 43.75 102.50
16/11/2561 113.33 40.83 93.33
15/11/2561 113.33 42.50 100.00
14/11/2561 120.00 45.00 95.00
13/11/2561 120.00 37.50 100.00
12/11/2561 120.00 37.50 102.50
11/11/2561 110.00 42.50 105.00
10/11/2561 120.00 37.50 90.00
09/11/2561 113.33 43.33 90.00
08/11/2561 113.33 41.67 86.67
07/11/2561 113.33 46.67 93.33
06/11/2561 113.33 45.00 90.00
05/11/2561 113.33 46.67 80.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากุยช่ายที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากุยช่ายรายวัน, ราคากุยช่ายขาว, ราคากุยช่ายเขียว, ราคากุยช่ายดอก,
bg product