ราคากุยช่าย

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กุยช่ายขาว 120.00 บาท/กก.
(B) กุยช่ายเขียว 40.00 บาท/กก.
(C) กุยช่ายดอก 55.00 บาท/กก.
วันที่ (A) กุยช่ายขาว (B) กุยช่ายเขียว (C) กุยช่ายดอก
16/07/2562 120.00 40.00 55.00
15/07/2562 120.00 47.50 52.50
14/07/2562 120.00 50.00 60.00
13/07/2562 125.00 40.00 50.00
12/07/2562 125.00 45.00 52.50
11/07/2562 125.00 40.00 50.00
10/07/2562 125.00 40.00 50.00
09/07/2562 125.00 40.00 55.00
08/07/2562 125.00 40.00 55.00
07/07/2562 120.00 50.00 70.00
06/07/2562 120.00 50.00 70.00
05/07/2562 125.00 40.00 55.00
04/07/2562 125.00 40.00 55.00
03/07/2562 125.00 55.00 55.00
02/07/2562 125.00 55.00 60.00
01/07/2562 130.00 30.00 40.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากุยช่ายที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคากุยช่ายรายวัน, ราคากุยช่ายขาว, ราคากุยช่ายเขียว, ราคากุยช่ายดอก,
bg product