ราคากุยช่าย

ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กุยช่ายขาว 100.00 บาท/กก.
(B) กุยช่ายเขียว 40.00 บาท/กก.
(C) กุยช่ายดอก 60.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) กุยช่ายขาว (B) กุยช่ายเขียว (C) กุยช่ายดอก
24/03/2561 100.00 40.00 60.00
23/03/2561 110.00 40.00 58.33
22/03/2561 110.00 45.00 60.00
21/03/2561 110.00 40.00 63.33
20/03/2561 111.67 40.00 61.67
19/03/2561 111.67 39.17 65.00
18/03/2561 112.50 43.75 65.00
17/03/2561 111.67 39.17 60.00
16/03/2561 111.67 39.17 56.67
15/03/2561 111.67 39.17 58.33
14/03/2561 111.67 40.00 63.33
13/03/2561 112.50 45.00 70.00
12/03/2561 112.50 45.00 70.00
11/03/2561 111.67 40.00 63.33
10/03/2561 111.67 40.00 60.00
09/03/2561 111.67 40.00 58.33
ข้อมูลนี้เป็นราคากุยช่ายที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากุยช่ายรายวัน, ราคากุยช่ายขาว, ราคากุยช่ายเขียว, ราคากุยช่ายดอก,
bg product