ราคากุหลาบ

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กุหลาบตากเบอร์ใหญ่ 7.00 บาท/ดอก
(B) กุหลาบตากเบอร์กลาง 5.00 บาท/ดอก
(C) กุหลาบเชียงใหม่ - A (80 ซ.ม.) 12.00 บาท/ดอก
(D) กุหลาบเชียงใหม่ - C (60 ซ.ม.) 9.00 บาท/ดอก
(E) กุหลาบมอญ 0.80 บาท/ดอก
(F) กุหลาบหนู 0.38 บาท/ดอก
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
วันที่ (A) กุหลาบตากเบอร์ใหญ่ (B) กุหลาบตากเบอร์กลาง (C) กุหลาบเชียงใหม่ - A (80 ซ.ม.) (D) กุหลาบเชียงใหม่ - C (60 ซ.ม.) (E) กุหลาบมอญ (F) กุหลาบหนู
20/02/2560 7.00 5.00 12.00 9.00 0.80 0.38
19/02/2560 7.50 5.80 15.00 10.00 0.60 0.38
18/02/2560 7.50 5.80 15.00 11.00 0.60 0.35
17/02/2560 7.50 5.80 - - 0.60 0.35
16/02/2560 8.00 5.80 - - 0.60 0.35
15/02/2560 9.50 7.50 20.00 15.00 0.60 0.30
14/02/2560 10.50 8.00 30.00 22.00 0.60 0.25
13/02/2560 10.50 8.50 35.00 25.00 0.60 0.50
12/02/2560 10.50 7.50 30.00 22.00 0.80 0.40
11/02/2560 10.00 7.50 30.00 22.00 0.80 0.60
10/02/2560 10.00 7.50 30.00 22.00 0.80 0.60
09/02/2560 10.00 7.20 30.00 22.00 0.80 0.60
08/02/2560 8.70 6.70 15.00 12.00 0.60 0.60
07/02/2560 8.70 6.70 15.00 12.00 0.60 0.60
06/02/2560 8.70 6.70 15.00 12.00 0.60 0.60
ข้อมูลนี้เป็นราคากุหลาบที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากุหลาบรายวัน, ราคากุหลาบตากเบอร์ใหญ่, ราคากุหลาบตากเบอร์กลาง, ราคากุหลาบเชียงใหม่ - A (80 ซ.ม.), ราคากุหลาบเชียงใหม่ - C (60 ซ.ม.), ราคากุหลาบมอญ, ราคากุหลาบหนู,
bg product