ราคากุหลาบ

ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กุหลาบตากเบอร์ใหญ่ 6.70 บาท/ดอก
(B) กุหลาบตากเบอร์กลาง 5.20 บาท/ดอก
(C) กุหลาบเชียงใหม่ - A (80 ซ.ม.) - บาท/ดอก
(D) กุหลาบเชียงใหม่ - C (60 ซ.ม.) - บาท/ดอก
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) กุหลาบมอญ 1.00 บาท/ดอก
(F) กุหลาบหนู 0.80 บาท/ดอก
     
     
วันที่ (A) กุหลาบตากเบอร์ใหญ่ (B) กุหลาบตากเบอร์กลาง (C) กุหลาบเชียงใหม่ - A (80 ซ.ม.) (D) กุหลาบเชียงใหม่ - C (60 ซ.ม.) (E) กุหลาบมอญ (F) กุหลาบหนู
25/05/2562 6.70 5.20 - - 1.00 0.80
24/05/2562 6.60 4.70 - - 1.00 0.80
23/05/2562 6.60 4.70 - - 1.00 0.80
22/05/2562 6.60 4.50 - - 1.00 0.80
21/05/2562 6.60 4.50 - 24.00 - 0.90
20/05/2562 6.80 4.50 - - 1.20 0.90
19/05/2562 5.60 4.00 - - - 1.00
18/05/2562 5.60 4.00 - - - 1.00
17/05/2562 6.80 4.50 - - 1.20 1.30
16/05/2562 6.80 4.50 - 22.00 1.20 1.30
15/05/2562 6.80 4.60 - - 1.20 1.10
14/05/2562 6.60 4.30 - - 1.20 1.20
13/05/2562 6.80 4.30 - - 1.20 0.95
12/05/2562 5.60 3.60 - - - 0.95
11/05/2562 6.80 4.30 - - 0.80 0.95
10/05/2562 6.80 4.30 - - 1.00 1.20
ข้อมูลนี้เป็นราคากุหลาบที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากุหลาบรายวัน, ราคากุหลาบตากเบอร์ใหญ่, ราคากุหลาบตากเบอร์กลาง, ราคากุหลาบเชียงใหม่ - A (80 ซ.ม.), ราคากุหลาบเชียงใหม่ - C (60 ซ.ม.), ราคากุหลาบมอญ, ราคากุหลาบหนู,
bg product