ราคากุหลาบ

ประจำวันที่ 22 กันยายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กุหลาบตากเบอร์ใหญ่ 4.90 บาท/ดอก
(B) กุหลาบตากเบอร์กลาง 2.80 บาท/ดอก
(C) กุหลาบเชียงใหม่ - A (80 ซ.ม.) - บาท/ดอก
(D) กุหลาบเชียงใหม่ - C (60 ซ.ม.) - บาท/ดอก
(E) กุหลาบมอญ 0.80 บาท/ดอก
(F) กุหลาบหนู 0.45 บาท/ดอก
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
วันที่ (A) กุหลาบตากเบอร์ใหญ่ (B) กุหลาบตากเบอร์กลาง (C) กุหลาบเชียงใหม่ - A (80 ซ.ม.) (D) กุหลาบเชียงใหม่ - C (60 ซ.ม.) (E) กุหลาบมอญ (F) กุหลาบหนู
22/09/2560 4.90 2.80 - - 0.80 0.45
21/09/2560 4.90 2.80 - - 0.80 0.60
20/09/2560 4.90 2.80 - - 0.80 0.60
19/09/2560 4.90 2.80 - - 0.80 0.65
18/09/2560 4.50 2.70 - - 0.60 0.65
17/09/2560 4.20 2.40 - - 0.80 0.55
16/09/2560 4.20 2.40 - - 0.80 0.45
15/09/2560 4.50 2.40 - - 0.80 0.50
14/09/2560 4.40 2.40 - - 0.70 0.45
13/09/2560 4.50 2.80 - - 0.80 0.65
12/09/2560 4.40 2.80 - - 0.60 0.65
11/09/2560 4.45 2.50 - - 0.60 0.60
10/09/2560 4.25 2.50 - - 0.60 0.65
09/09/2560 4.40 2.50 - - 0.60 0.45
08/09/2560 4.95 3.00 - 14.00 0.80 0.60
ข้อมูลนี้เป็นราคากุหลาบที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากุหลาบรายวัน, ราคากุหลาบตากเบอร์ใหญ่, ราคากุหลาบตากเบอร์กลาง, ราคากุหลาบเชียงใหม่ - A (80 ซ.ม.), ราคากุหลาบเชียงใหม่ - C (60 ซ.ม.), ราคากุหลาบมอญ, ราคากุหลาบหนู,
bg product