ราคากุหลาบ

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กุหลาบตากเบอร์ใหญ่ 3.80 บาท/ดอก
(B) กุหลาบตากเบอร์กลาง 2.60 บาท/ดอก
(C) กุหลาบเชียงใหม่ - A (80 ซ.ม.) - บาท/ดอก
(D) กุหลาบเชียงใหม่ - C (60 ซ.ม.) - บาท/ดอก
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) กุหลาบมอญ 0.70 บาท/ดอก
(F) กุหลาบหนู 0.50 บาท/ดอก
     
     
วันที่ (A) กุหลาบตากเบอร์ใหญ่ (B) กุหลาบตากเบอร์กลาง (C) กุหลาบเชียงใหม่ - A (80 ซ.ม.) (D) กุหลาบเชียงใหม่ - C (60 ซ.ม.) (E) กุหลาบมอญ (F) กุหลาบหนู
18/07/2561 3.80 2.60 - - 0.70 0.50
17/07/2561 3.80 2.60 - - 0.70 0.50
16/07/2561 3.80 2.60 8.00 6.00 0.80 0.50
15/07/2561 3.80 2.40 - 6.00 0.70 0.50
14/07/2561 3.80 2.40 - 6.00 0.70 0.50
13/07/2561 4.00 2.80 - - - 0.60
12/07/2561 4.00 2.80 - - - 0.60
11/07/2561 3.80 2.40 8.00 6.00 0.70 0.70
10/07/2561 4.00 2.60 - - 0.70 0.40
09/07/2561 3.60 2.60 - - 0.60 0.60
08/07/2561 3.80 2.60 - - 0.60 0.50
07/07/2561 4.00 2.80 8.00 6.00 0.60 0.40
06/07/2561 4.20 2.80 8.00 6.00 0.60 0.50
05/07/2561 3.30 2.60 - - 0.50 0.50
04/07/2561 3.80 2.60 8.00 6.00 0.60 0.50
03/07/2561 3.40 2.60 - - 0.70 0.60
ข้อมูลนี้เป็นราคากุหลาบที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากุหลาบรายวัน, ราคากุหลาบตากเบอร์ใหญ่, ราคากุหลาบตากเบอร์กลาง, ราคากุหลาบเชียงใหม่ - A (80 ซ.ม.), ราคากุหลาบเชียงใหม่ - C (60 ซ.ม.), ราคากุหลาบมอญ, ราคากุหลาบหนู,
bg product