ราคากุหลาบ

ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กุหลาบตากเบอร์ใหญ่ 2.90 บาท/ดอก
(B) กุหลาบตากเบอร์กลาง 1.60 บาท/ดอก
(C) กุหลาบเชียงใหม่ - A (80 ซ.ม.) - บาท/ดอก
(D) กุหลาบเชียงใหม่ - C (60 ซ.ม.) - บาท/ดอก
(E) กุหลาบมอญ 0.60 บาท/ดอก
(F) กุหลาบหนู 0.50 บาท/ดอก
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
วันที่ (A) กุหลาบตากเบอร์ใหญ่ (B) กุหลาบตากเบอร์กลาง (C) กุหลาบเชียงใหม่ - A (80 ซ.ม.) (D) กุหลาบเชียงใหม่ - C (60 ซ.ม.) (E) กุหลาบมอญ (F) กุหลาบหนู
26/05/2560 2.90 1.60 - - 0.60 0.50
25/05/2560 3.20 2.00 - - 0.70 0.60
24/05/2560 2.40 1.60 - - 0.70 -
23/05/2560 3.40 2.20 - - 0.70 0.65
22/05/2560 3.50 2.00 - - 0.60 0.65
21/05/2560 4.00 2.40 - - - 0.45
20/05/2560 3.00 2.00 - - 0.80 -
18/05/2560 3.00 1.60 - - 0.70 -
17/05/2560 3.80 2.20 - - 0.80 0.65
16/05/2560 4.00 2.40 - - - 0.65
15/05/2560 3.80 2.20 - - 0.80 0.60
14/05/2560 3.80 2.20 - - 0.80 0.65
13/05/2560 3.00 2.60 - - - 0.65
12/05/2560 3.80 2.20 - - 0.80 0.70
ข้อมูลนี้เป็นราคากุหลาบที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากุหลาบรายวัน, ราคากุหลาบตากเบอร์ใหญ่, ราคากุหลาบตากเบอร์กลาง, ราคากุหลาบเชียงใหม่ - A (80 ซ.ม.), ราคากุหลาบเชียงใหม่ - C (60 ซ.ม.), ราคากุหลาบมอญ, ราคากุหลาบหนู,
bg product