ราคากุหลาบ

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กุหลาบตากเบอร์ใหญ่ 4.60 บาท/ดอก
(B) กุหลาบตากเบอร์กลาง 2.60 บาท/ดอก
(C) กุหลาบเชียงใหม่ - A (80 ซ.ม.) 18.00 บาท/ดอก
(D) กุหลาบเชียงใหม่ - C (60 ซ.ม.) 14.00 บาท/ดอก
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) กุหลาบมอญ 0.50 บาท/ดอก
(F) กุหลาบหนู 0.40 บาท/ดอก
     
     
วันที่ (A) กุหลาบตากเบอร์ใหญ่ (B) กุหลาบตากเบอร์กลาง (C) กุหลาบเชียงใหม่ - A (80 ซ.ม.) (D) กุหลาบเชียงใหม่ - C (60 ซ.ม.) (E) กุหลาบมอญ (F) กุหลาบหนู
19/09/2561 4.60 2.60 18.00 14.00 0.50 0.40
18/09/2561 4.50 2.70 - - 0.60 0.30
17/09/2561 4.50 2.70 - - 0.60 0.45
16/09/2561 4.00 2.40 - - - 0.45
15/09/2561 4.00 2.40 - - 0.50 0.40
14/09/2561 4.00 2.40 10.00 7.00 0.50 0.30
13/09/2561 4.00 2.40 8.00 7.00 0.50 0.30
12/09/2561 4.00 2.40 8.00 7.00 0.80 0.30
11/09/2561 4.00 2.40 - 14.00 0.40 0.35
10/09/2561 4.00 2.20 10.00 7.00 0.50 0.40
09/09/2561 4.00 2.40 - - - 0.40
08/09/2561 3.80 2.40 8.00 7.00 0.60 0.40
07/09/2561 4.00 2.40 8.00 7.00 0.60 0.40
06/09/2561 5.70 3.40 8.00 7.00 0.50 0.35
05/09/2561 5.70 3.40 - - 0.50 0.35
04/09/2561 5.70 3.40 - - 0.50 0.50
ข้อมูลนี้เป็นราคากุหลาบที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากุหลาบรายวัน, ราคากุหลาบตากเบอร์ใหญ่, ราคากุหลาบตากเบอร์กลาง, ราคากุหลาบเชียงใหม่ - A (80 ซ.ม.), ราคากุหลาบเชียงใหม่ - C (60 ซ.ม.), ราคากุหลาบมอญ, ราคากุหลาบหนู,
bg product