ราคากุหลาบ

ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กุหลาบตากเบอร์ใหญ่ 3.60 บาท/ดอก
(B) กุหลาบตากเบอร์กลาง 2.40 บาท/ดอก
(C) กุหลาบเชียงใหม่ - A (80 ซ.ม.) - บาท/ดอก
(D) กุหลาบเชียงใหม่ - C (60 ซ.ม.) - บาท/ดอก
(E) กุหลาบมอญ - บาท/ดอก
(F) กุหลาบหนู 0.50 บาท/ดอก
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
วันที่ (A) กุหลาบตากเบอร์ใหญ่ (B) กุหลาบตากเบอร์กลาง (C) กุหลาบเชียงใหม่ - A (80 ซ.ม.) (D) กุหลาบเชียงใหม่ - C (60 ซ.ม.) (E) กุหลาบมอญ (F) กุหลาบหนู
29/03/2560 3.60 2.40 - - - 0.50
28/03/2560 4.20 2.70 12.00 10.00 0.70 0.55
27/03/2560 4.20 2.70 12.00 10.00 0.70 0.55
26/03/2560 4.20 3.10 12.00 10.00 0.60 0.65
25/03/2560 4.20 3.00 12.00 10.00 0.60 0.55
24/03/2560 4.20 3.20 12.00 10.00 0.50 0.55
23/03/2560 4.90 6.30 17.00 15.00 0.50 0.40
22/03/2560 5.60 4.00 17.00 15.00 0.50 0.35
21/03/2560 6.00 4.00 25.00 15.00 0.50 0.35
20/03/2560 6.00 4.00 25.00 15.00 0.50 0.35
19/03/2560 7.50 4.50 15.00 12.00 0.50 0.35
18/03/2560 8.30 4.50 15.00 12.00 0.50 0.25
17/03/2560 7.50 4.50 15.00 12.00 0.50 0.35
16/03/2560 7.50 4.50 15.00 12.00 0.50 0.35
15/03/2560 8.30 4.50 15.00 12.00 0.50 0.35
ข้อมูลนี้เป็นราคากุหลาบที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากุหลาบรายวัน, ราคากุหลาบตากเบอร์ใหญ่, ราคากุหลาบตากเบอร์กลาง, ราคากุหลาบเชียงใหม่ - A (80 ซ.ม.), ราคากุหลาบเชียงใหม่ - C (60 ซ.ม.), ราคากุหลาบมอญ, ราคากุหลาบหนู,
bg product