ราคากุหลาบ

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กุหลาบตากเบอร์ใหญ่ 5.60 บาท/ดอก
(B) กุหลาบตากเบอร์กลาง 3.60 บาท/ดอก
(C) กุหลาบเชียงใหม่ - A (80 ซ.ม.) - บาท/ดอก
(D) กุหลาบเชียงใหม่ - C (60 ซ.ม.) - บาท/ดอก
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) กุหลาบมอญ - บาท/ดอก
(F) กุหลาบหนู 0.80 บาท/ดอก
     
     
วันที่ (A) กุหลาบตากเบอร์ใหญ่ (B) กุหลาบตากเบอร์กลาง (C) กุหลาบเชียงใหม่ - A (80 ซ.ม.) (D) กุหลาบเชียงใหม่ - C (60 ซ.ม.) (E) กุหลาบมอญ (F) กุหลาบหนู
16/01/2562 5.60 3.60 - - - 0.80
15/01/2562 5.80 3.60 14.00 9.00 0.60 0.45
14/01/2562 5.60 3.60 14.00 9.00 0.70 0.50
13/01/2562 5.60 3.60 - - - 0.50
12/01/2562 5.60 3.60 15.00 10.00 0.70 0.50
11/01/2562 5.60 3.60 15.00 10.00 0.70 0.55
10/01/2562 5.60 3.70 15.00 10.00 0.80 0.55
09/01/2562 5.80 3.90 - - 0.80 0.75
08/01/2562 5.80 3.90 - - 0.80 0.65
07/01/2562 5.70 3.60 - - 0.80 0.75
06/01/2562 5.60 3.60 - - - 1.00
05/01/2562 6.00 4.10 - - 1.20 1.00
04/01/2562 6.00 4.00 - - 1.20 1.00
03/01/2562 5.50 3.20 - - 1.00 0.80
02/01/2562 5.50 3.20 - - 1.00 0.90
01/01/2562 5.00 3.00 - - - 0.90
ข้อมูลนี้เป็นราคากุหลาบที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากุหลาบรายวัน, ราคากุหลาบตากเบอร์ใหญ่, ราคากุหลาบตากเบอร์กลาง, ราคากุหลาบเชียงใหม่ - A (80 ซ.ม.), ราคากุหลาบเชียงใหม่ - C (60 ซ.ม.), ราคากุหลาบมอญ, ราคากุหลาบหนู,
bg product