ราคากุหลาบ

ประจำวันที่ 23 มกราคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กุหลาบตากเบอร์ใหญ่ 5.50 บาท/ดอก
(B) กุหลาบตากเบอร์กลาง 3.50 บาท/ดอก
(C) กุหลาบเชียงใหม่ - A (80 ซ.ม.) - บาท/ดอก
(D) กุหลาบเชียงใหม่ - C (60 ซ.ม.) - บาท/ดอก
(E) กุหลาบมอญ 0.70 บาท/ดอก
(F) กุหลาบหนู 0.85 บาท/ดอก
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
วันที่ (A) กุหลาบตากเบอร์ใหญ่ (B) กุหลาบตากเบอร์กลาง (C) กุหลาบเชียงใหม่ - A (80 ซ.ม.) (D) กุหลาบเชียงใหม่ - C (60 ซ.ม.) (E) กุหลาบมอญ (F) กุหลาบหนู
23/01/2560 5.50 3.50 - - 0.70 0.85
22/01/2560 5.10 3.00 - - 0.60 0.95
21/01/2560 5.10 3.00 - - 0.60 0.50
20/01/2560 5.20 3.30 - - 0.60 0.45
19/01/2560 5.20 3.40 - - 0.60 0.45
18/01/2560 5.10 3.20 - - 0.60 0.40
17/01/2560 4.90 3.20 - - 0.60 0.40
16/01/2560 5.00 3.00 - - 0.60 0.35
15/01/2560 5.00 3.00 - - 0.70 0.38
14/01/2560 6.00 3.00 - - 0.70 0.40
13/01/2560 5.00 3.00 - - 0.80 0.40
12/01/2560 5.10 3.00 - - 0.80 0.55
11/01/2560 5.00 3.00 - - 0.80 0.55
10/01/2560 5.00 3.00 - - 0.80 0.55
09/01/2560 5.00 3.10 - - 1.00 0.65
ข้อมูลนี้เป็นราคากุหลาบที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากุหลาบรายวัน, ราคากุหลาบตากเบอร์ใหญ่, ราคากุหลาบตากเบอร์กลาง, ราคากุหลาบเชียงใหม่ - A (80 ซ.ม.), ราคากุหลาบเชียงใหม่ - C (60 ซ.ม.), ราคากุหลาบมอญ, ราคากุหลาบหนู,
bg product