ราคากุหลาบ

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กุหลาบตากเบอร์ใหญ่ 4.00 บาท/ดอก
(B) กุหลาบตากเบอร์กลาง 2.40 บาท/ดอก
(C) กุหลาบเชียงใหม่ - A (80 ซ.ม.) - บาท/ดอก
(D) กุหลาบเชียงใหม่ - C (60 ซ.ม.) - บาท/ดอก
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) กุหลาบมอญ - บาท/ดอก
(F) กุหลาบหนู 0.50 บาท/ดอก
     
     
วันที่ (A) กุหลาบตากเบอร์ใหญ่ (B) กุหลาบตากเบอร์กลาง (C) กุหลาบเชียงใหม่ - A (80 ซ.ม.) (D) กุหลาบเชียงใหม่ - C (60 ซ.ม.) (E) กุหลาบมอญ (F) กุหลาบหนู
27/05/2561 4.00 2.40 - - - 0.50
26/05/2561 3.80 2.40 - - 0.70 0.55
25/05/2561 3.60 2.40 - - 0.70 -
24/05/2561 4.00 2.40 - - 0.70 0.50
23/05/2561 3.80 2.20 - - 0.70 0.50
22/05/2561 3.80 2.20 - - 0.70 0.50
21/05/2561 3.80 2.20 - - 0.70 0.50
20/05/2561 3.80 2.20 - - 0.80 0.50
19/05/2561 3.80 2.20 - - 0.80 0.45
18/05/2561 4.00 2.40 - - 0.80 0.48
17/05/2561 4.20 2.40 - - 0.60 0.48
16/05/2561 4.00 2.40 - - 0.60 0.50
15/05/2561 4.00 2.40 - - 0.60 0.50
14/05/2561 4.00 2.60 - - 0.60 0.50
13/05/2561 4.00 2.60 - - 0.50 0.60
12/05/2561 3.80 2.60 - - 0.60 0.45
ข้อมูลนี้เป็นราคากุหลาบที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากุหลาบรายวัน, ราคากุหลาบตากเบอร์ใหญ่, ราคากุหลาบตากเบอร์กลาง, ราคากุหลาบเชียงใหม่ - A (80 ซ.ม.), ราคากุหลาบเชียงใหม่ - C (60 ซ.ม.), ราคากุหลาบมอญ, ราคากุหลาบหนู,
bg product