ราคากุหลาบ

ประจำวันที่ 20 มกราคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กุหลาบตากเบอร์ใหญ่ 7.00 บาท/ดอก
(B) กุหลาบตากเบอร์กลาง 5.00 บาท/ดอก
(C) กุหลาบเชียงใหม่ - A (80 ซ.ม.) - บาท/ดอก
(D) กุหลาบเชียงใหม่ - C (60 ซ.ม.) - บาท/ดอก
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) กุหลาบมอญ 0.60 บาท/ดอก
(F) กุหลาบหนู - บาท/ดอก
     
     
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
วันที่ (A) กุหลาบตากเบอร์ใหญ่ (B) กุหลาบตากเบอร์กลาง (C) กุหลาบเชียงใหม่ - A (80 ซ.ม.) (D) กุหลาบเชียงใหม่ - C (60 ซ.ม.) (E) กุหลาบมอญ (F) กุหลาบหนู
20/01/2561 7.00 5.00 - - 0.60 -
19/01/2561 6.50 4.50 - - 0.60 0.50
18/01/2561 6.00 4.20 - - 0.80 0.50
17/01/2561 6.00 4.30 - - 0.80 0.50
16/01/2561 6.00 3.80 - 30.00 0.80 0.70
15/01/2561 6.00 4.00 - 30.00 0.80 -
14/01/2561 4.80 3.40 - 30.00 0.70 -
13/01/2561 4.80 3.40 - 30.00 0.70 -
12/01/2561 5.00 3.30 - 30.00 0.70 0.55
11/01/2561 5.00 3.30 - 30.00 0.70 0.60
10/01/2561 5.40 3.10 - - 0.70 0.60
09/01/2561 5.40 3.10 - - 0.70 0.55
08/01/2561 5.60 3.40 - - 0.70 0.70
07/01/2561 5.60 3.60 - - - 0.70
06/01/2561 5.60 3.40 - - 0.70 0.70
05/01/2561 5.60 3.40 - - 0.70 0.70
ข้อมูลนี้เป็นราคากุหลาบที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ราคาสับปะรด
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
สับปะรดตราดสีทองเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
สับปะรดตราดสีทองเบอร์เล็ก - บาท/กก.
สับปะรดปัตตาเวียเบอร์ใหญ่ 24.00 บาท/ลูก
สับปะรดปัตตาเวียเบอร์เล็ก 8.00 บาท/ลูก
สับปะรดภูแล 100.00 บาท/กก.
สับปะรดโรงานผลขนาดใหญ่ - บาท/กก.
20/01/2561
ราคายางพารา
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ยางแผ่นดิบ คุณภาพดี 43.80 บาท/กก.
ยางแผ่นดิบ ความชื้น 5-7% - บาท/กก.
ยางแผ่นดิบ ความชื้น 7-10% - บาท/กก.
เศษยาง - บาท/กก.
น้ำยางสด 44.00 บาท/กก.
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 50.05 บาท/กก.
19/01/2561
ราคาเมล่อน-แคนตาลูป
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
เมล่อนญี่ปุ่น 400.00 บาท/กก.
เมล่อนไทยเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
แคนตาลูปเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
แคนตาลูปเบอร์เบอร์เล็ก - บาท/กก.
20/01/2561
ราคาส้ม
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ส้มเขียวหวานเบอร์ 00 26.00 บาท/กก.
ส้มเขียวหวานเบอร์ 1 24.00 บาท/กก.
ส้มเขียวหวานเบอร์ 3 10.00 บาท/กก.
ส้มโชกุนเบอร์ 7 40.00 บาท/กก.
ส้มโชกุนเบอร์ 5 35.00 บาท/กก.
ส้มโชกุนเบอร์ 3 - บาท/กก.
ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 7 35.00 บาท/กก.
ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 5 32.50 บาท/กก.
ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 3 - บาท/กก.
ส้มเหนือเบอร์ 00 - บาท/กก.
20/01/2561
ป้ายกำกับ: ราคากุหลาบรายวัน, ราคากุหลาบตากเบอร์ใหญ่, ราคากุหลาบตากเบอร์กลาง, ราคากุหลาบเชียงใหม่ - A (80 ซ.ม.), ราคากุหลาบเชียงใหม่ - C (60 ซ.ม.), ราคากุหลาบมอญ, ราคากุหลาบหนู,
bg product