ราคากุหลาบ

ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กุหลาบตากเบอร์ใหญ่ 3.40 บาท/ดอก
(B) กุหลาบตากเบอร์กลาง 2.00 บาท/ดอก
(C) กุหลาบเชียงใหม่ - A (80 ซ.ม.) - บาท/ดอก
(D) กุหลาบเชียงใหม่ - C (60 ซ.ม.) - บาท/ดอก
(E) กุหลาบมอญ - บาท/ดอก
(F) กุหลาบหนู 0.60 บาท/ดอก
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
วันที่ (A) กุหลาบตากเบอร์ใหญ่ (B) กุหลาบตากเบอร์กลาง (C) กุหลาบเชียงใหม่ - A (80 ซ.ม.) (D) กุหลาบเชียงใหม่ - C (60 ซ.ม.) (E) กุหลาบมอญ (F) กุหลาบหนู
28/07/2560 3.40 2.00 - - - 0.60
27/07/2560 3.20 2.00 9.00 7.00 0.80 0.60
26/07/2560 3.20 1.80 9.00 7.00 0.70 0.55
25/07/2560 4.00 2.40 9.00 7.00 - 0.70
24/07/2560 3.40 2.10 9.00 7.00 0.70 0.65
23/07/2560 3.40 2.20 - - 0.80 0.75
22/07/2560 3.50 2.20 - - 0.80 0.75
21/07/2560 3.30 2.20 6.00 6.00 0.80 0.75
20/07/2560 3.80 2.40 - - 0.80 0.55
19/07/2560 3.80 2.40 - - 0.80 0.40
18/07/2560 3.60 2.20 - - 0.80 0.60
17/07/2560 3.60 2.20 - - 0.80 0.70
15/07/2560 3.80 2.20 - - 1.00 0.90
14/07/2560 3.80 2.90 - - 1.00 1.00
13/07/2560 4.20 3.20 - - 1.00 0.80
ข้อมูลนี้เป็นราคากุหลาบที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากุหลาบรายวัน, ราคากุหลาบตากเบอร์ใหญ่, ราคากุหลาบตากเบอร์กลาง, ราคากุหลาบเชียงใหม่ - A (80 ซ.ม.), ราคากุหลาบเชียงใหม่ - C (60 ซ.ม.), ราคากุหลาบมอญ, ราคากุหลาบหนู,
bg product