ราคากุหลาบ

ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กุหลาบตากเบอร์ใหญ่ 5.40 บาท/ดอก
(B) กุหลาบตากเบอร์กลาง 3.20 บาท/ดอก
(C) กุหลาบเชียงใหม่ - A (80 ซ.ม.) - บาท/ดอก
(D) กุหลาบเชียงใหม่ - C (60 ซ.ม.) - บาท/ดอก
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) กุหลาบมอญ - บาท/ดอก
(F) กุหลาบหนู 0.50 บาท/ดอก
     
     
วันที่ (A) กุหลาบตากเบอร์ใหญ่ (B) กุหลาบตากเบอร์กลาง (C) กุหลาบเชียงใหม่ - A (80 ซ.ม.) (D) กุหลาบเชียงใหม่ - C (60 ซ.ม.) (E) กุหลาบมอญ (F) กุหลาบหนู
26/03/2562 5.40 3.20 - - - 0.50
25/03/2562 5.60 3.60 - - - 0.65
24/03/2562 6.00 4.00 - - - 0.65
23/03/2562 6.00 4.00 - - - 0.50
22/03/2562 7.50 5.80 - - 0.80 0.50
21/03/2562 6.80 5.00 - - 0.80 0.60
20/03/2562 6.80 5.00 - - 0.80 0.70
19/03/2562 6.80 4.80 - - 0.80 0.65
18/03/2562 6.80 4.80 18.00 - 0.80 0.75
17/03/2562 5.60 3.60 - - - 0.60
16/03/2562 5.60 3.60 - - - 0.60
15/03/2562 6.60 4.80 - - 0.60 0.50
14/03/2562 6.60 4.80 - - 0.60 0.50
13/03/2562 6.60 4.80 - - 0.60 0.60
12/03/2562 6.30 4.80 - - 0.60 0.50
11/03/2562 6.20 4.60 - - 0.60 0.45
ข้อมูลนี้เป็นราคากุหลาบที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากุหลาบรายวัน, ราคากุหลาบตากเบอร์ใหญ่, ราคากุหลาบตากเบอร์กลาง, ราคากุหลาบเชียงใหม่ - A (80 ซ.ม.), ราคากุหลาบเชียงใหม่ - C (60 ซ.ม.), ราคากุหลาบมอญ, ราคากุหลาบหนู,
bg product