ราคากุ้งแห้ง

ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กุ้งแห้งเนื้อ 310.00 บาท/กก.
(B) กุ้งแห้งแก้ว 655.00 บาท/กก.
(C) กุ้งแห้งฝอยแดง 170.00 บาท/กก.
วันที่ (A) กุ้งแห้งเนื้อ (B) กุ้งแห้งแก้ว (C) กุ้งแห้งฝอยแดง
26/06/2562 310.00 655.00 170.00
25/06/2562 310.00 655.00 170.00
24/06/2562 310.00 655.00 170.00
23/06/2562 310.00 655.00 170.00
22/06/2562 310.00 655.00 170.00
21/06/2562 310.00 655.00 170.00
20/06/2562 310.00 655.00 170.00
19/06/2562 310.00 655.00 170.00
18/06/2562 310.00 655.00 170.00
17/06/2562 310.00 655.00 170.00
16/06/2562 310.00 655.00 170.00
15/06/2562 310.00 655.00 170.00
14/06/2562 310.00 655.00 170.00
13/06/2562 310.00 655.00 170.00
12/06/2562 310.00 655.00 170.00
11/06/2562 310.00 655.00 170.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากุ้งแห้งที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคากุ้งแห้งรายวัน, ราคากุ้งแห้งเนื้อ, ราคากุ้งแห้งแก้ว, ราคากุ้งแห้งฝอยแดง,
bg product