ราคากุ้งแห้ง

ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กุ้งแห้งเนื้อ 420.00 บาท/กก.
(B) กุ้งแห้งแก้ว 875.00 บาท/กก.
(C) กุ้งแห้งฝอยแดง 107.50 บาท/กก.
วันที่ (A) กุ้งแห้งเนื้อ (B) กุ้งแห้งแก้ว (C) กุ้งแห้งฝอยแดง
20/11/2561 420.00 875.00 107.50
17/11/2561 420.00 875.00 107.50
16/11/2561 420.00 875.00 107.50
15/11/2561 420.00 875.00 107.50
11/11/2561 420.00 875.00 107.50
09/11/2561 420.00 875.00 107.50
08/11/2561 420.00 875.00 107.50
07/11/2561 420.00 875.00 107.50
06/11/2561 420.00 875.00 107.50
05/11/2561 420.00 875.00 107.50
ข้อมูลนี้เป็นราคากุ้งแห้งที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากุ้งแห้งรายวัน, ราคากุ้งแห้งเนื้อ, ราคากุ้งแห้งแก้ว, ราคากุ้งแห้งฝอยแดง,
bg product