ราคากุ้งแห้ง
ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
กุ้งแห้งเนื้อ
290.00
บาท/กก.
กุ้งแห้งแก้ว
850.00
บาท/กก.
กุ้งแห้งฝอยแดง
170.00
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
กุ้งแห้ง
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม