ราคากุ้ง

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กุ้งขาวเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) กุ้งขาวเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) กุ้งขาวแวนนาไม - บาท/กก.
(D) กุ้งก้ามกรามเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) กุ้งก้ามกรามเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(F) กุ้งแชบ๊วยเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(G) กุ้งแชบ๊วยเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(H) กุ้งกุลาดำเบอร์ใหญ่ 375.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) กุ้งกุลาดำเบอร์เล็ก 250.00 บาท/กก.
(J) กุ้งแก้วเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(K) กุ้งทรายแกะ - บาท/กก.
(L) กุ้งฝอยขาว - บาท/กก.
วันที่ (A) กุ้งขาวเบอร์ใหญ่ (B) กุ้งขาวเบอร์เล็ก (C) กุ้งขาวแวนนาไม (D) กุ้งก้ามกรามเบอร์ใหญ่ (E) กุ้งก้ามกรามเบอร์เล็ก (F) กุ้งแชบ๊วยเบอร์ใหญ่ (G) กุ้งแชบ๊วยเบอร์เล็ก (H) กุ้งกุลาดำเบอร์ใหญ่ (I) กุ้งกุลาดำเบอร์เล็ก (J) กุ้งแก้วเบอร์ใหญ่ (K) กุ้งทรายแกะ (L) กุ้งฝอยขาว
27/05/2561 - - - - - - - 375.00 250.00 - - -
26/05/2561 250.00 200.00 115.00 550.00 300.00 340.00 210.00 375.00 250.00 870.00 610.00 100.00
25/05/2561 250.00 200.00 115.00 550.00 300.00 340.00 210.00 - - 870.00 610.00 100.00
24/05/2561 250.00 200.00 115.00 550.00 300.00 340.00 210.00 375.00 250.00 870.00 610.00 100.00
23/05/2561 250.00 200.00 115.00 550.00 300.00 340.00 210.00 375.00 250.00 870.00 610.00 100.00
22/05/2561 250.00 200.00 115.00 550.00 300.00 340.00 200.00 375.00 250.00 870.00 610.00 100.00
21/05/2561 250.00 200.00 - - - - - 375.00 250.00 870.00 610.00 100.00
20/05/2561 250.00 200.00 - 550.00 300.00 340.00 210.00 375.00 250.00 870.00 610.00 100.00
19/05/2561 250.00 200.00 115.00 600.00 300.00 340.00 210.00 375.00 250.00 870.00 610.00 100.00
18/05/2561 250.00 200.00 115.00 600.00 300.00 340.00 210.00 375.00 250.00 870.00 610.00 100.00
17/05/2561 250.00 200.00 115.00 600.00 300.00 340.00 210.00 375.00 250.00 870.00 610.00 100.00
16/05/2561 250.00 200.00 115.00 600.00 300.00 340.00 210.00 375.00 250.00 870.00 610.00 100.00
15/05/2561 250.00 200.00 - 600.00 300.00 340.00 210.00 375.00 250.00 870.00 610.00 100.00
14/05/2561 250.00 200.00 - 600.00 300.00 340.00 210.00 375.00 250.00 870.00 610.00 100.00
13/05/2561 250.00 200.00 - - - - - 375.00 250.00 870.00 610.00 100.00
12/05/2561 250.00 200.00 - 600.00 300.00 340.00 210.00 375.00 250.00 870.00 610.00 100.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากุ้งที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ร้านสินงอกงาม)notifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคากุ้งรายวัน, ราคากุ้งขาวเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งขาวเบอร์เล็ก, ราคากุ้งขาวแวนนาไม, ราคากุ้งก้ามกรามเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งก้ามกรามเบอร์เล็ก, ราคากุ้งแชบ๊วยเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งแชบ๊วยเบอร์เล็ก, ราคากุ้งกุลาดำเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งกุลาดำเบอร์เล็ก, ราคากุ้งแก้วเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งทรายแกะ, ราคากุ้งฝอยขาว,
bg product