ราคากุ้ง

ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กุ้งขาวเบอร์ใหญ่ 240.00 บาท/กก.
(B) กุ้งขาวเบอร์เล็ก 220.00 บาท/กก.
(C) กุ้งขาวแวนนาไม 95.50 บาท/กก.
(D) กุ้งก้ามกรามเบอร์ใหญ่ 600.00 บาท/กก.
(E) กุ้งก้ามกรามเบอร์เล็ก 300.00 บาท/กก.
(F) กุ้งแชบ๊วยเบอร์ใหญ่ 360.00 บาท/กก.
(G) กุ้งแชบ๊วยเบอร์เล็ก 210.00 บาท/กก.
(H) กุ้งกุลาดำเบอร์ใหญ่ 337.50 บาท/กก.
(I) กุ้งกุลาดำเบอร์เล็ก 275.00 บาท/กก.
(J) กุ้งแก้วเบอร์ใหญ่ 870.00 บาท/กก.
(K) กุ้งทรายแกะ 600.00 บาท/กก.
(L) กุ้งฝอยขาว 90.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
วันที่ (A) กุ้งขาวเบอร์ใหญ่ (B) กุ้งขาวเบอร์เล็ก (C) กุ้งขาวแวนนาไม (D) กุ้งก้ามกรามเบอร์ใหญ่ (E) กุ้งก้ามกรามเบอร์เล็ก (F) กุ้งแชบ๊วยเบอร์ใหญ่ (G) กุ้งแชบ๊วยเบอร์เล็ก (H) กุ้งกุลาดำเบอร์ใหญ่ (I) กุ้งกุลาดำเบอร์เล็ก (J) กุ้งแก้วเบอร์ใหญ่ (K) กุ้งทรายแกะ (L) กุ้งฝอยขาว
26/05/2560 240.00 220.00 95.50 600.00 300.00 360.00 210.00 337.50 275.00 870.00 600.00 90.00
25/05/2560 240.00 220.00 95.00 500.00 300.00 360.00 210.00 337.50 275.00 870.00 600.00 90.00
24/05/2560 240.00 220.00 24.00 500.00 300.00 360.00 210.00 - - 870.00 600.00 90.00
23/05/2560 240.00 220.00 96.50 500.00 300.00 380.00 210.00 337.50 275.00 870.00 600.00 90.00
22/05/2560 240.00 220.00 96.00 500.00 300.00 340.00 200.00 337.50 275.00 870.00 600.00 90.00
21/05/2560 190.00 220.00 21.00 650.00 300.00 380.00 210.00 337.50 275.00 870.00 600.00 90.00
20/05/2560 190.00 220.00 20.00 550.00 300.00 360.00 210.00 - - 870.00 600.00 90.00
19/05/2560 260.00 - 94.50 550.00 300.00 360.00 210.00 - - - - -
18/05/2560 250.00 220.00 94.00 500.00 300.00 340.00 210.00 - - 870.00 600.00 90.00
17/05/2560 250.00 220.00 93.50 600.00 300.00 360.00 210.00 337.50 275.00 870.00 600.00 90.00
16/05/2560 250.00 220.00 88.00 600.00 300.00 360.00 210.00 337.50 275.00 870.00 600.00 90.00
15/05/2560 250.00 220.00 87.50 600.00 300.00 360.00 210.00 337.50 275.00 870.00 600.00 90.00
14/05/2560 250.00 220.00 14.00 550.00 300.00 380.00 210.00 337.50 275.00 870.00 600.00 90.00
13/05/2560 250.00 220.00 13.00 600.00 300.00 340.00 210.00 337.50 275.00 870.00 600.00 90.00
12/05/2560 250.00 220.00 12.00 600.00 300.00 340.00 210.00 337.50 275.00 870.00 600.00 90.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากุ้งที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร)notifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ร้านสินงอกงาม)notifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งฯ)notifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคากุ้งรายวัน, ราคากุ้งขาวเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งขาวเบอร์เล็ก, ราคากุ้งขาวแวนนาไม, ราคากุ้งก้ามกรามเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งก้ามกรามเบอร์เล็ก, ราคากุ้งแชบ๊วยเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งแชบ๊วยเบอร์เล็ก, ราคากุ้งกุลาดำเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งกุลาดำเบอร์เล็ก, ราคากุ้งแก้วเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งทรายแกะ, ราคากุ้งฝอยขาว,
bg product