ราคากุ้ง

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กุ้งขาวเบอร์ใหญ่ 255.00 บาท/กก.
(B) กุ้งขาวเบอร์เล็ก 220.00 บาท/กก.
(C) กุ้งขาวแวนนาไม 120.00 บาท/กก.
(D) กุ้งก้ามกรามเบอร์ใหญ่ 500.00 บาท/กก.
(E) กุ้งก้ามกรามเบอร์เล็ก 300.00 บาท/กก.
(F) กุ้งแชบ๊วยเบอร์ใหญ่ 330.00 บาท/กก.
(G) กุ้งแชบ๊วยเบอร์เล็ก 210.00 บาท/กก.
(H) กุ้งกุลาดำเบอร์ใหญ่ 335.00 บาท/กก.
(I) กุ้งกุลาดำเบอร์เล็ก 265.00 บาท/กก.
(J) กุ้งแก้วเบอร์ใหญ่ 850.00 บาท/กก.
(K) กุ้งทรายแกะ 600.00 บาท/กก.
(L) กุ้งฝอยขาว 90.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
วันที่ (A) กุ้งขาวเบอร์ใหญ่ (B) กุ้งขาวเบอร์เล็ก (C) กุ้งขาวแวนนาไม (D) กุ้งก้ามกรามเบอร์ใหญ่ (E) กุ้งก้ามกรามเบอร์เล็ก (F) กุ้งแชบ๊วยเบอร์ใหญ่ (G) กุ้งแชบ๊วยเบอร์เล็ก (H) กุ้งกุลาดำเบอร์ใหญ่ (I) กุ้งกุลาดำเบอร์เล็ก (J) กุ้งแก้วเบอร์ใหญ่ (K) กุ้งทรายแกะ (L) กุ้งฝอยขาว
20/02/2560 255.00 220.00 120.00 500.00 300.00 330.00 210.00 335.00 265.00 850.00 600.00 90.00
19/02/2560 250.00 220.00 19.00 650.00 300.00 380.00 210.00 335.00 265.00 850.00 600.00 90.00
18/02/2560 255.00 220.00 18.00 650.00 300.00 380.00 210.00 335.00 265.00 850.00 600.00 90.00
17/02/2560 275.00 220.00 17.00 650.00 300.00 390.00 200.00 335.00 265.00 850.00 600.00 90.00
16/02/2560 275.00 220.00 118.00 650.00 300.00 380.00 210.00 335.00 265.00 850.00 600.00 90.00
15/02/2560 250.00 220.00 117.50 650.00 300.00 390.00 210.00 335.00 265.00 850.00 600.00 90.00
14/02/2560 270.00 220.00 117.00 650.00 300.00 400.00 210.00 335.00 265.00 850.00 600.00 90.00
13/02/2560 265.00 220.00 13.00 600.00 300.00 380.00 210.00 335.00 265.00 850.00 600.00 90.00
12/02/2560 265.00 220.00 12.00 600.00 300.00 380.00 210.00 335.00 265.00 850.00 600.00 90.00
11/02/2560 265.00 220.00 11.00 600.00 300.00 390.00 210.00 335.00 265.00 850.00 600.00 90.00
10/02/2560 265.00 220.00 105.00 600.00 300.00 390.00 200.00 335.00 265.00 850.00 600.00 90.00
09/02/2560 262.50 220.00 104.50 600.00 300.00 390.00 210.00 335.00 265.00 850.00 600.00 90.00
08/02/2560 265.00 220.00 104.00 600.00 300.00 400.00 210.00 335.00 265.00 850.00 600.00 90.00
07/02/2560 262.50 220.00 103.50 600.00 300.00 390.00 210.00 335.00 265.00 850.00 600.00 90.00
06/02/2560 262.50 220.00 103.00 600.00 300.00 390.00 210.00 335.00 265.00 850.00 600.00 90.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากุ้งที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร)notifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ร้านสินงอกงาม)notifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งฯ)notifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคากุ้งรายวัน, ราคากุ้งขาวเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งขาวเบอร์เล็ก, ราคากุ้งขาวแวนนาไม, ราคากุ้งก้ามกรามเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งก้ามกรามเบอร์เล็ก, ราคากุ้งแชบ๊วยเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งแชบ๊วยเบอร์เล็ก, ราคากุ้งกุลาดำเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งกุลาดำเบอร์เล็ก, ราคากุ้งแก้วเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งทรายแกะ, ราคากุ้งฝอยขาว,
bg product