ราคากุ้ง

ประจำวันที่ 20 มกราคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กุ้งขาวเบอร์ใหญ่ 250.00 บาท/กก.
(B) กุ้งขาวเบอร์เล็ก 200.00 บาท/กก.
(C) กุ้งขาวแวนนาไม 20.00 บาท/กก.
(D) กุ้งก้ามกรามเบอร์ใหญ่ 600.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) กุ้งก้ามกรามเบอร์เล็ก 300.00 บาท/กก.
(F) กุ้งแชบ๊วยเบอร์ใหญ่ 340.00 บาท/กก.
(G) กุ้งแชบ๊วยเบอร์เล็ก 210.00 บาท/กก.
(H) กุ้งกุลาดำเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) กุ้งกุลาดำเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(J) กุ้งแก้วเบอร์ใหญ่ 870.00 บาท/กก.
(K) กุ้งทรายแกะ 600.00 บาท/กก.
(L) กุ้งฝอยขาว 90.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
วันที่ (A) กุ้งขาวเบอร์ใหญ่ (B) กุ้งขาวเบอร์เล็ก (C) กุ้งขาวแวนนาไม (D) กุ้งก้ามกรามเบอร์ใหญ่ (E) กุ้งก้ามกรามเบอร์เล็ก (F) กุ้งแชบ๊วยเบอร์ใหญ่ (G) กุ้งแชบ๊วยเบอร์เล็ก (H) กุ้งกุลาดำเบอร์ใหญ่ (I) กุ้งกุลาดำเบอร์เล็ก (J) กุ้งแก้วเบอร์ใหญ่ (K) กุ้งทรายแกะ (L) กุ้งฝอยขาว
20/01/2561 250.00 200.00 20.00 600.00 300.00 340.00 210.00 - - 870.00 600.00 90.00
19/01/2561 250.00 200.00 99.50 600.00 300.00 340.00 210.00 375.00 250.00 870.00 600.00 90.00
18/01/2561 250.00 200.00 18.00 600.00 300.00 340.00 210.00 375.00 250.00 870.00 600.00 90.00
17/01/2561 250.00 200.00 17.00 600.00 300.00 350.00 210.00 375.00 250.00 870.00 600.00 90.00
16/01/2561 260.00 220.00 98.00 600.00 300.00 360.00 210.00 375.00 250.00 870.00 600.00 90.00
15/01/2561 260.00 220.00 15.00 600.00 300.00 340.00 210.00 - - 870.00 600.00 90.00
14/01/2561 260.00 220.00 14.00 - - - - - - 870.00 600.00 90.00
13/01/2561 260.00 220.00 13.00 650.00 300.00 370.00 210.00 - - 870.00 600.00 90.00
12/01/2561 260.00 220.00 12.00 650.00 300.00 350.00 210.00 375.00 250.00 870.00 600.00 90.00
11/01/2561 3,000.00 230.00 90.50 650.00 300.00 350.00 210.00 375.00 250.00 870.00 600.00 90.00
10/01/2561 3,000.00 230.00 95.00 650.00 300.00 350.00 210.00 375.00 250.00 870.00 600.00 90.00
09/01/2561 3,000.00 230.00 94.50 650.00 300.00 350.00 210.00 375.00 250.00 870.00 600.00 90.00
08/01/2561 3,000.00 230.00 8.00 650.00 300.00 370.00 210.00 375.00 250.00 870.00 600.00 90.00
07/01/2561 3,000.00 230.00 7.00 600.00 300.00 320.00 210.00 375.00 250.00 870.00 600.00 90.00
06/01/2561 3,000.00 230.00 6.00 - - - - 375.00 250.00 870.00 600.00 90.00
05/01/2561 3,000.00 230.00 87.50 600.00 300.00 320.00 210.00 375.00 250.00 870.00 600.00 90.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากุ้งที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร)notifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ร้านสินงอกงาม)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งฯ)notifications_none, ...
ราคาปลาหมอ
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ปลาหมอเบอร์ใหญ่ 95.00 บาท/กก.
ปลาหมอเบอร์เล็ก 80.00 บาท/กก.
ปลาหมอเลี้ยงเบอร์ใหญ่ 100.00 บาท/กก.
ปลาหมอเลี้ยงเบอร์เล็ก 85.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาปลาไหล
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ปลาไหลเบอร์ใหญ่ 250.00 บาท/กก.
ปลาไหลเบอร์เล็ก 320.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาปลาแรด
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ปลาแรด 90.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาปาล์มน้ำมัน
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ปาล์มทะลายสุกดี น้ำมัน 17% 3.20 บาท/กก.
ปาล์มทะลายสุกดี น้ำมัน 15% 3.60 บาท/กก.
ปาล์มทะลายสุกดี น้ำมัน 13% - บาท/กก.
20/01/2561
ป้ายกำกับ: ราคากุ้งรายวัน, ราคากุ้งขาวเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งขาวเบอร์เล็ก, ราคากุ้งขาวแวนนาไม, ราคากุ้งก้ามกรามเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งก้ามกรามเบอร์เล็ก, ราคากุ้งแชบ๊วยเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งแชบ๊วยเบอร์เล็ก, ราคากุ้งกุลาดำเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งกุลาดำเบอร์เล็ก, ราคากุ้งแก้วเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งทรายแกะ, ราคากุ้งฝอยขาว,
bg product