ราคากุ้ง

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กุ้งขาวเบอร์ใหญ่ 345.00 บาท/กก.
(B) กุ้งขาวเบอร์เล็ก 210.00 บาท/กก.
(C) กุ้งขาวแวนนาไม 135.00 บาท/กก.
(D) กุ้งก้ามกรามเบอร์ใหญ่ 550.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) กุ้งก้ามกรามเบอร์เล็ก 250.00 บาท/กก.
(F) กุ้งแชบ๊วยเบอร์ใหญ่ 350.00 บาท/กก.
(G) กุ้งแชบ๊วยเบอร์เล็ก 230.00 บาท/กก.
(H) กุ้งกุลาดำเบอร์ใหญ่ 320.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) กุ้งกุลาดำเบอร์เล็ก 210.00 บาท/กก.
(J) กุ้งแก้วเบอร์ใหญ่ 940.00 บาท/กก.
(K) กุ้งทรายแกะ 650.00 บาท/กก.
(L) กุ้งฝอยขาว 160.00 บาท/กก.
วันที่ (A) กุ้งขาวเบอร์ใหญ่ (B) กุ้งขาวเบอร์เล็ก (C) กุ้งขาวแวนนาไม (D) กุ้งก้ามกรามเบอร์ใหญ่ (E) กุ้งก้ามกรามเบอร์เล็ก (F) กุ้งแชบ๊วยเบอร์ใหญ่ (G) กุ้งแชบ๊วยเบอร์เล็ก (H) กุ้งกุลาดำเบอร์ใหญ่ (I) กุ้งกุลาดำเบอร์เล็ก (J) กุ้งแก้วเบอร์ใหญ่ (K) กุ้งทรายแกะ (L) กุ้งฝอยขาว
24/05/2562 345.00 210.00 135.00 550.00 250.00 350.00 230.00 320.00 210.00 940.00 650.00 160.00
23/05/2562 345.00 210.00 135.00 - - - - 320.00 210.00 940.00 650.00 160.00
22/05/2562 345.00 210.00 135.00 550.00 250.00 350.00 230.00 320.00 210.00 940.00 650.00 160.00
21/05/2562 345.00 210.00 135.00 550.00 250.00 350.00 230.00 320.00 210.00 940.00 650.00 160.00
20/05/2562 345.00 210.00 - 550.00 250.00 350.00 230.00 320.00 210.00 940.00 650.00 160.00
19/05/2562 345.00 210.00 - 550.00 250.00 350.00 230.00 320.00 210.00 940.00 650.00 160.00
18/05/2562 - - - 550.00 250.00 350.00 230.00 320.00 210.00 940.00 650.00 160.00
17/05/2562 345.00 210.00 132.50 550.00 250.00 350.00 230.00 320.00 210.00 940.00 650.00 160.00
16/05/2562 345.00 210.00 135.00 550.00 250.00 350.00 230.00 320.00 210.00 940.00 650.00 160.00
15/05/2562 345.00 210.00 132.50 550.00 250.00 350.00 230.00 320.00 210.00 900.00 650.00 160.00
14/05/2562 345.00 210.00 132.50 550.00 250.00 350.00 230.00 320.00 210.00 900.00 650.00 160.00
13/05/2562 345.00 210.00 132.50 550.00 250.00 350.00 230.00 320.00 210.00 900.00 650.00 160.00
12/05/2562 345.00 210.00 - 550.00 250.00 350.00 230.00 320.00 210.00 900.00 650.00 160.00
11/05/2562 345.00 210.00 - 550.00 250.00 350.00 230.00 320.00 210.00 900.00 650.00 160.00
10/05/2562 - - 127.50 - - - - 320.00 210.00 - - -
09/05/2562 345.00 210.00 - 550.00 280.00 350.00 230.00 320.00 210.00 900.00 650.00 160.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากุ้งที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร)notifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ร้านสินงอกงาม)notifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากุ้งรายวัน, ราคากุ้งขาวเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งขาวเบอร์เล็ก, ราคากุ้งขาวแวนนาไม, ราคากุ้งก้ามกรามเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งก้ามกรามเบอร์เล็ก, ราคากุ้งแชบ๊วยเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งแชบ๊วยเบอร์เล็ก, ราคากุ้งกุลาดำเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งกุลาดำเบอร์เล็ก, ราคากุ้งแก้วเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งทรายแกะ, ราคากุ้งฝอยขาว,
bg product