ราคากุ้ง

ประจำวันที่ 22 กันยายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กุ้งขาวเบอร์ใหญ่ 260.00 บาท/กก.
(B) กุ้งขาวเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) กุ้งขาวแวนนาไม 22.00 บาท/กก.
(D) กุ้งก้ามกรามเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(E) กุ้งก้ามกรามเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(F) กุ้งแชบ๊วยเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(G) กุ้งแชบ๊วยเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(H) กุ้งกุลาดำเบอร์ใหญ่ 350.00 บาท/กก.
(I) กุ้งกุลาดำเบอร์เล็ก 275.00 บาท/กก.
(J) กุ้งแก้วเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(K) กุ้งทรายแกะ - บาท/กก.
(L) กุ้งฝอยขาว - บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
วันที่ (A) กุ้งขาวเบอร์ใหญ่ (B) กุ้งขาวเบอร์เล็ก (C) กุ้งขาวแวนนาไม (D) กุ้งก้ามกรามเบอร์ใหญ่ (E) กุ้งก้ามกรามเบอร์เล็ก (F) กุ้งแชบ๊วยเบอร์ใหญ่ (G) กุ้งแชบ๊วยเบอร์เล็ก (H) กุ้งกุลาดำเบอร์ใหญ่ (I) กุ้งกุลาดำเบอร์เล็ก (J) กุ้งแก้วเบอร์ใหญ่ (K) กุ้งทรายแกะ (L) กุ้งฝอยขาว
22/09/2560 260.00 - 22.00 - - - - 350.00 275.00 - - -
21/09/2560 255.00 200.00 90.50 650.00 300.00 360.00 210.00 350.00 275.00 870.00 600.00 90.00
20/09/2560 255.00 200.00 90.00 650.00 300.00 360.00 210.00 350.00 275.00 870.00 600.00 90.00
19/09/2560 255.00 200.00 89.50 650.00 300.00 360.00 210.00 350.00 275.00 870.00 600.00 90.00
18/09/2560 255.00 200.00 18.00 650.00 300.00 360.00 210.00 350.00 275.00 870.00 600.00 90.00
17/09/2560 255.00 200.00 17.00 650.00 300.00 360.00 210.00 350.00 275.00 870.00 600.00 90.00
16/09/2560 255.00 200.00 16.00 650.00 300.00 360.00 210.00 350.00 275.00 870.00 600.00 90.00
15/09/2560 255.00 200.00 90.00 650.00 300.00 340.00 210.00 350.00 275.00 870.00 600.00 90.00
14/09/2560 255.00 200.00 89.50 650.00 300.00 340.00 210.00 350.00 275.00 870.00 600.00 90.00
13/09/2560 255.00 200.00 89.00 650.00 300.00 340.00 210.00 350.00 275.00 870.00 600.00 90.00
12/09/2560 255.00 200.00 88.50 650.00 300.00 340.00 210.00 350.00 275.00 870.00 600.00 90.00
11/09/2560 255.00 200.00 90.50 650.00 300.00 340.00 210.00 350.00 275.00 870.00 600.00 90.00
10/09/2560 255.00 200.00 10.00 600.00 300.00 340.00 210.00 350.00 275.00 870.00 600.00 90.00
09/09/2560 255.00 200.00 9.00 600.00 300.00 340.00 210.00 350.00 275.00 870.00 600.00 90.00
08/09/2560 255.00 200.00 89.00 650.00 300.00 340.00 210.00 350.00 275.00 870.00 600.00 90.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากุ้งที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร)notifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ร้านสินงอกงาม)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งฯ)notifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคากุ้งรายวัน, ราคากุ้งขาวเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งขาวเบอร์เล็ก, ราคากุ้งขาวแวนนาไม, ราคากุ้งก้ามกรามเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งก้ามกรามเบอร์เล็ก, ราคากุ้งแชบ๊วยเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งแชบ๊วยเบอร์เล็ก, ราคากุ้งกุลาดำเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งกุลาดำเบอร์เล็ก, ราคากุ้งแก้วเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งทรายแกะ, ราคากุ้งฝอยขาว,
bg product