ราคากุ้ง

ประจำวันที่ 23 มกราคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กุ้งขาวเบอร์ใหญ่ 232.50 บาท/กก.
(B) กุ้งขาวเบอร์เล็ก 225.00 บาท/กก.
(C) กุ้งขาวแวนนาไม 111.50 บาท/กก.
(D) กุ้งก้ามกรามเบอร์ใหญ่ 600.00 บาท/กก.
(E) กุ้งก้ามกรามเบอร์เล็ก 300.00 บาท/กก.
(F) กุ้งแชบ๊วยเบอร์ใหญ่ 360.00 บาท/กก.
(G) กุ้งแชบ๊วยเบอร์เล็ก 210.00 บาท/กก.
(H) กุ้งกุลาดำเบอร์ใหญ่ 325.00 บาท/กก.
(I) กุ้งกุลาดำเบอร์เล็ก 265.00 บาท/กก.
(J) กุ้งแก้วเบอร์ใหญ่ 850.00 บาท/กก.
(K) กุ้งทรายแกะ 600.00 บาท/กก.
(L) กุ้งฝอยขาว 90.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
วันที่ (A) กุ้งขาวเบอร์ใหญ่ (B) กุ้งขาวเบอร์เล็ก (C) กุ้งขาวแวนนาไม (D) กุ้งก้ามกรามเบอร์ใหญ่ (E) กุ้งก้ามกรามเบอร์เล็ก (F) กุ้งแชบ๊วยเบอร์ใหญ่ (G) กุ้งแชบ๊วยเบอร์เล็ก (H) กุ้งกุลาดำเบอร์ใหญ่ (I) กุ้งกุลาดำเบอร์เล็ก (J) กุ้งแก้วเบอร์ใหญ่ (K) กุ้งทรายแกะ (L) กุ้งฝอยขาว
23/01/2560 232.50 225.00 111.50 600.00 300.00 360.00 210.00 325.00 265.00 850.00 600.00 90.00
22/01/2560 235.00 225.00 22.00 600.00 300.00 350.00 210.00 325.00 265.00 850.00 600.00 90.00
21/01/2560 245.00 225.00 21.00 600.00 300.00 370.00 210.00 325.00 265.00 850.00 600.00 90.00
20/01/2560 245.00 225.00 110.00 600.00 300.00 330.00 200.00 325.00 265.00 850.00 600.00 90.00
19/01/2560 230.00 225.00 19.00 600.00 300.00 330.00 200.00 325.00 265.00 850.00 600.00 90.00
18/01/2560 250.00 225.00 109.00 550.00 300.00 380.00 210.00 325.00 265.00 850.00 600.00 90.00
17/01/2560 235.00 200.00 108.50 600.00 300.00 400.00 210.00 325.00 265.00 850.00 600.00 90.00
16/01/2560 235.00 200.00 105.50 600.00 300.00 370.00 210.00 325.00 265.00 850.00 600.00 90.00
15/01/2560 235.00 200.00 15.00 650.00 300.00 390.00 210.00 325.00 265.00 850.00 600.00 90.00
14/01/2560 235.00 200.00 14.00 595.00 300.00 340.00 210.00 315.00 250.00 850.00 600.00 90.00
13/01/2560 235.00 200.00 101.50 600.00 300.00 340.00 210.00 315.00 250.00 850.00 600.00 90.00
12/01/2560 235.00 200.00 12.00 600.00 300.00 340.00 210.00 315.00 250.00 850.00 600.00 90.00
11/01/2560 260.00 200.00 100.50 600.00 300.00 350.00 210.00 315.00 250.00 850.00 600.00 90.00
10/01/2560 210.00 200.00 10.00 600.00 300.00 350.00 210.00 315.00 250.00 850.00 600.00 90.00
09/01/2560 210.00 200.00 99.50 600.00 300.00 380.00 210.00 315.00 250.00 - - -
ข้อมูลนี้เป็นราคากุ้งที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร)notifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ร้านสินงอกงาม)notifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งฯ)notifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคากุ้งรายวัน, ราคากุ้งขาวเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งขาวเบอร์เล็ก, ราคากุ้งขาวแวนนาไม, ราคากุ้งก้ามกรามเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งก้ามกรามเบอร์เล็ก, ราคากุ้งแชบ๊วยเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งแชบ๊วยเบอร์เล็ก, ราคากุ้งกุลาดำเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งกุลาดำเบอร์เล็ก, ราคากุ้งแก้วเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งทรายแกะ, ราคากุ้งฝอยขาว,
bg product