ราคากุ้ง

ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กุ้งขาวเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) กุ้งขาวเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) กุ้งขาวแวนนาไม 19.00 บาท/กก.
(D) กุ้งก้ามกรามเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) กุ้งก้ามกรามเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(F) กุ้งแชบ๊วยเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(G) กุ้งแชบ๊วยเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(H) กุ้งกุลาดำเบอร์ใหญ่ 385.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) กุ้งกุลาดำเบอร์เล็ก 325.00 บาท/กก.
(J) กุ้งแก้วเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(K) กุ้งทรายแกะ - บาท/กก.
(L) กุ้งฝอยขาว - บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
วันที่ (A) กุ้งขาวเบอร์ใหญ่ (B) กุ้งขาวเบอร์เล็ก (C) กุ้งขาวแวนนาไม (D) กุ้งก้ามกรามเบอร์ใหญ่ (E) กุ้งก้ามกรามเบอร์เล็ก (F) กุ้งแชบ๊วยเบอร์ใหญ่ (G) กุ้งแชบ๊วยเบอร์เล็ก (H) กุ้งกุลาดำเบอร์ใหญ่ (I) กุ้งกุลาดำเบอร์เล็ก (J) กุ้งแก้วเบอร์ใหญ่ (K) กุ้งทรายแกะ (L) กุ้งฝอยขาว
19/11/2560 - - 19.00 - - - - 385.00 325.00 - - -
18/11/2560 250.00 200.00 18.00 600.00 300.00 350.00 210.00 385.00 325.00 870.00 600.00 90.00
17/11/2560 250.00 200.00 88.50 650.00 300.00 350.00 210.00 385.00 325.00 870.00 600.00 90.00
16/11/2560 250.00 200.00 88.00 650.00 300.00 350.00 210.00 385.00 325.00 870.00 600.00 90.00
15/11/2560 250.00 200.00 87.50 650.00 300.00 350.00 210.00 400.00 280.00 870.00 600.00 90.00
14/11/2560 250.00 200.00 92.00 650.00 300.00 350.00 210.00 400.00 280.00 870.00 600.00 90.00
13/11/2560 250.00 200.00 13.00 650.00 300.00 350.00 210.00 400.00 280.00 870.00 600.00 90.00
12/11/2560 250.00 200.00 12.00 600.00 300.00 340.00 210.00 400.00 280.00 870.00 600.00 90.00
11/11/2560 250.00 200.00 11.00 600.00 300.00 340.00 210.00 400.00 300.00 870.00 600.00 90.00
10/11/2560 250.00 200.00 92.50 650.00 300.00 340.00 210.00 400.00 300.00 870.00 600.00 90.00
09/11/2560 250.00 200.00 92.00 650.00 300.00 340.00 210.00 400.00 300.00 870.00 600.00 90.00
08/11/2560 250.00 200.00 86.50 650.00 300.00 330.00 210.00 400.00 300.00 870.00 600.00 90.00
07/11/2560 250.00 200.00 86.00 650.00 300.00 330.00 210.00 400.00 300.00 870.00 600.00 90.00
06/11/2560 250.00 200.00 85.50 650.00 300.00 330.00 210.00 400.00 300.00 870.00 600.00 90.00
05/11/2560 250.00 200.00 5.00 650.00 300.00 360.00 210.00 400.00 300.00 870.00 600.00 90.00
04/11/2560 250.00 200.00 4.00 650.00 300.00 360.00 210.00 - - 870.00 600.00 90.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากุ้งที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร)notifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ร้านสินงอกงาม)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งฯ)notifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคากุ้งรายวัน, ราคากุ้งขาวเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งขาวเบอร์เล็ก, ราคากุ้งขาวแวนนาไม, ราคากุ้งก้ามกรามเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งก้ามกรามเบอร์เล็ก, ราคากุ้งแชบ๊วยเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งแชบ๊วยเบอร์เล็ก, ราคากุ้งกุลาดำเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งกุลาดำเบอร์เล็ก, ราคากุ้งแก้วเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งทรายแกะ, ราคากุ้งฝอยขาว,
bg product