ราคากุ้ง

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กุ้งขาวเบอร์ใหญ่ 250.00 บาท/กก.
(B) กุ้งขาวเบอร์เล็ก 220.00 บาท/กก.
(C) กุ้งขาวแวนนาไม 132.50 บาท/กก.
(D) กุ้งก้ามกรามเบอร์ใหญ่ 600.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) กุ้งก้ามกรามเบอร์เล็ก 320.00 บาท/กก.
(F) กุ้งแชบ๊วยเบอร์ใหญ่ 340.00 บาท/กก.
(G) กุ้งแชบ๊วยเบอร์เล็ก 245.00 บาท/กก.
(H) กุ้งกุลาดำเบอร์ใหญ่ 300.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) กุ้งกุลาดำเบอร์เล็ก 200.00 บาท/กก.
(J) กุ้งแก้วเบอร์ใหญ่ 900.00 บาท/กก.
(K) กุ้งทรายแกะ 620.00 บาท/กก.
(L) กุ้งฝอยขาว 100.00 บาท/กก.
วันที่ (A) กุ้งขาวเบอร์ใหญ่ (B) กุ้งขาวเบอร์เล็ก (C) กุ้งขาวแวนนาไม (D) กุ้งก้ามกรามเบอร์ใหญ่ (E) กุ้งก้ามกรามเบอร์เล็ก (F) กุ้งแชบ๊วยเบอร์ใหญ่ (G) กุ้งแชบ๊วยเบอร์เล็ก (H) กุ้งกุลาดำเบอร์ใหญ่ (I) กุ้งกุลาดำเบอร์เล็ก (J) กุ้งแก้วเบอร์ใหญ่ (K) กุ้งทรายแกะ (L) กุ้งฝอยขาว
19/09/2561 250.00 220.00 132.50 600.00 320.00 340.00 245.00 300.00 200.00 900.00 620.00 100.00
18/09/2561 250.00 220.00 132.50 600.00 320.00 340.00 245.00 300.00 200.00 900.00 620.00 100.00
17/09/2561 250.00 220.00 132.50 600.00 320.00 340.00 245.00 300.00 200.00 - - -
16/09/2561 250.00 200.00 - 600.00 320.00 340.00 245.00 300.00 200.00 900.00 620.00 100.00
15/09/2561 250.00 200.00 - 600.00 320.00 340.00 245.00 300.00 200.00 900.00 620.00 100.00
14/09/2561 250.00 200.00 132.50 600.00 320.00 340.00 245.00 300.00 200.00 900.00 620.00 100.00
13/09/2561 250.00 200.00 135.00 600.00 320.00 340.00 245.00 300.00 200.00 900.00 620.00 100.00
12/09/2561 250.00 200.00 137.50 600.00 320.00 340.00 245.00 300.00 200.00 900.00 620.00 100.00
11/09/2561 250.00 200.00 140.00 600.00 320.00 340.00 245.00 300.00 200.00 900.00 620.00 100.00
10/09/2561 250.00 200.00 140.00 600.00 320.00 340.00 245.00 300.00 200.00 900.00 620.00 100.00
09/09/2561 250.00 200.00 - 600.00 320.00 340.00 245.00 300.00 200.00 900.00 620.00 100.00
08/09/2561 250.00 200.00 - 600.00 320.00 340.00 245.00 300.00 200.00 900.00 620.00 100.00
07/09/2561 250.00 200.00 145.00 600.00 320.00 340.00 245.00 300.00 200.00 900,620.00 628.00 100.00
06/09/2561 250.00 200.00 147.50 600.00 320.00 340.00 245.00 300.00 200.00 900.00 620.00 100.00
05/09/2561 250.00 200.00 147.50 600.00 320.00 340.00 245.00 300.00 200.00 900.00 620.00 100.00
04/09/2561 250.00 200.00 147.50 600.00 320.00 340.00 245.00 300.00 200.00 900.00 620.00 100.00
ข้อมูลนี้เป็นราคากุ้งที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร)notifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ร้านสินงอกงาม)notifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคากุ้งรายวัน, ราคากุ้งขาวเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งขาวเบอร์เล็ก, ราคากุ้งขาวแวนนาไม, ราคากุ้งก้ามกรามเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งก้ามกรามเบอร์เล็ก, ราคากุ้งแชบ๊วยเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งแชบ๊วยเบอร์เล็ก, ราคากุ้งกุลาดำเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งกุลาดำเบอร์เล็ก, ราคากุ้งแก้วเบอร์ใหญ่, ราคากุ้งทรายแกะ, ราคากุ้งฝอยขาว,
bg product