ราคาขนมจีน

ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขนมจีน 25.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ขนมจีน
20/11/2561 25.00
19/11/2561 20.00
18/11/2561 20.00
17/11/2561 25.00
16/11/2561 25.00
15/11/2561 25.00
14/11/2561 20.00
13/11/2561 20.00
12/11/2561 20.00
11/11/2561 25.00
10/11/2561 20.00
09/11/2561 25.00
08/11/2561 25.00
07/11/2561 25.00
06/11/2561 25.00
05/11/2561 25.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาขนมจีนที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขนมจีนรายวัน, ราคาขนมจีน,
bg product