ราคาขนมจีน

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขนมจีน 19.75 บาท/กก.
วันที่ (A) ขนมจีน
24/05/2562 19.75
23/05/2562 19.75
22/05/2562 19.75
21/05/2562 19.75
20/05/2562 19.75
19/05/2562 19.75
18/05/2562 19.75
17/05/2562 19.75
16/05/2562 19.75
15/05/2562 19.75
14/05/2562 19.75
13/05/2562 19.75
12/05/2562 19.75
11/05/2562 19.75
10/05/2562 19.50
09/05/2562 19.75
ข้อมูลนี้เป็นราคาขนมจีนที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขนมจีนรายวัน, ราคาขนมจีน,
bg product