ราคาขนมจีน

ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขนมจีน 19.50 บาท/กก.
วันที่ (A) ขนมจีน
26/03/2562 19.50
25/03/2562 20.00
24/03/2562 20.00
23/03/2562 19.75
22/03/2562 19.75
21/03/2562 19.75
20/03/2562 19.75
19/03/2562 19.75
18/03/2562 20.00
17/03/2562 20.00
16/03/2562 19.50
15/03/2562 19.75
14/03/2562 19.75
13/03/2562 19.75
12/03/2562 19.75
11/03/2562 19.75
ข้อมูลนี้เป็นราคาขนมจีนที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขนมจีนรายวัน, ราคาขนมจีน,
bg product