ราคาขนมจีน

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขนมจีน 20.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ขนมจีน
16/07/2562 20.00
15/07/2562 20.00
14/07/2562 20.00
13/07/2562 20.00
12/07/2562 20.00
11/07/2562 20.00
10/07/2562 20.00
09/07/2562 20.00
08/07/2562 20.00
07/07/2562 20.00
06/07/2562 20.00
05/07/2562 20.00
04/07/2562 20.00
03/07/2562 20.00
02/07/2562 20.00
01/07/2562 20.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาขนมจีนที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขนมจีนรายวัน, ราคาขนมจีน,
bg product