ราคาขนมจีน

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขนมจีน 25.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ขนมจีน
19/09/2561 25.00
18/09/2561 25.00
17/09/2561 25.00
16/09/2561 25.00
15/09/2561 25.00
14/09/2561 25.00
13/09/2561 25.00
12/09/2561 25.00
11/09/2561 25.00
10/09/2561 25.00
09/09/2561 25.00
08/09/2561 25.00
07/09/2561 25.00
06/09/2561 25.00
05/09/2561 25.00
04/09/2561 25.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาขนมจีนที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขนมจีนรายวัน, ราคาขนมจีน,
bg product