ราคาขนมจีน

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขนมจีน 19.50 บาท/กก.
วันที่ (A) ขนมจีน
16/01/2562 19.50
15/01/2562 19.75
14/01/2562 19.75
13/01/2562 19.75
12/01/2562 19.75
11/01/2562 19.75
10/01/2562 19.75
09/01/2562 19.75
08/01/2562 19.75
07/01/2562 19.75
06/01/2562 19.75
05/01/2562 19.75
04/01/2562 19.75
03/01/2562 19.75
02/01/2562 19.75
01/01/2562 19.75
ข้อมูลนี้เป็นราคาขนมจีนที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขนมจีนรายวัน, ราคาขนมจีน,
bg product