ราคาขนุน

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขนุนทองประเสริฐ 15.67 บาท/กก.
(B) ขนุนเพชรราชา 17.00 บาท/กก.
(C) ขนุนมาเลย์ 14.67 บาท/กก.
วันที่ (A) ขนุนทองประเสริฐ (B) ขนุนเพชรราชา (C) ขนุนมาเลย์
19/09/2561 15.67 17.00 14.67
18/09/2561 16.33 20.00 14.67
17/09/2561 15.00 - 14.50
16/09/2561 16.00 20.00 14.50
15/09/2561 16.00 20.00 14.67
14/09/2561 15.00 - 14.50
13/09/2561 15.00 - 14.50
12/09/2561 15.00 - 14.50
11/09/2561 16.00 20.00 15.00
10/09/2561 16.00 20.00 15.00
09/09/2561 14.00 - 14.00
08/09/2561 15.00 20.00 15.00
07/09/2561 16.00 20.00 15.00
06/09/2561 16.00 20.00 15.00
05/09/2561 16.00 20.00 15.00
04/09/2561 15.00 - 14.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาขนุนที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขนุนรายวัน, ราคาขนุนทองประเสริฐ, ราคาขนุนเพชรราชา, ราคาขนุนมาเลย์,
bg product