ราคาขนุน

ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขนุนทองประเสริฐ 17.00 บาท/กก.
(B) ขนุนเพชรราชา - บาท/กก.
(C) ขนุนมาเลย์ 15.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) ขนุนทองประเสริฐ (B) ขนุนเพชรราชา (C) ขนุนมาเลย์
24/03/2561 17.00 - 15.00
23/03/2561 17.00 - 15.00
22/03/2561 14.00 - 14.00
21/03/2561 14.50 20.00 14.50
20/03/2561 18.25 22.00 16.00
19/03/2561 18.25 22.00 16.00
18/03/2561 18.25 22.00 16.00
17/03/2561 18.25 22.00 16.00
16/03/2561 18.25 22.00 16.00
15/03/2561 18.25 22.00 16.00
14/03/2561 18.25 23.00 16.00
13/03/2561 17.25 - 13.50
12/03/2561 18.00 - 15.25
11/03/2561 19.00 23.00 17.25
10/03/2561 19.00 23.00 17.25
09/03/2561 18.25 18.00 17.25
ข้อมูลนี้เป็นราคาขนุนที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขนุนรายวัน, ราคาขนุนทองประเสริฐ, ราคาขนุนเพชรราชา, ราคาขนุนมาเลย์,
bg product