ราคาขนุน

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขนุนทองประเสริฐ 18.00 บาท/กก.
(B) ขนุนเพชรราชา - บาท/กก.
(C) ขนุนมาเลย์ 15.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ขนุนทองประเสริฐ (B) ขนุนเพชรราชา (C) ขนุนมาเลย์
16/01/2562 18.00 - 15.00
15/01/2562 16.50 - 17.50
14/01/2562 16.50 20.00 16.67
13/01/2562 16.50 20.00 15.00
12/01/2562 15.67 20.00 16.67
11/01/2562 16.00 - 17.50
10/01/2562 15.50 - 15.00
09/01/2562 14.50 - 17.50
08/01/2562 16.00 - 17.50
07/01/2562 17.00 25.00 17.00
06/01/2562 18.00 25.00 15.50
05/01/2562 17.00 25.00 17.00
04/01/2562 16.33 25.00 16.00
03/01/2562 17.00 25.00 16.00
02/01/2562 15.00 - 16.50
01/01/2562 16.50 25.00 13.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาขนุนที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขนุนรายวัน, ราคาขนุนทองประเสริฐ, ราคาขนุนเพชรราชา, ราคาขนุนมาเลย์,
bg product