ราคาขนุน

ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขนุนทองประเสริฐ 11.00 บาท/กก.
(B) ขนุนเพชรราชา 15.00 บาท/กก.
(C) ขนุนมาเลย์ 12.50 บาท/กก.
วันที่ (A) ขนุนทองประเสริฐ (B) ขนุนเพชรราชา (C) ขนุนมาเลย์
23/05/2561 11.00 15.00 12.50
22/05/2561 9.50 15.00 11.50
21/05/2561 10.50 15.00 12.50
20/05/2561 9.50 15.00 11.50
19/05/2561 9.50 15.00 11.50
18/05/2561 9.50 15.00 11.50
17/05/2561 9.75 15.00 11.25
16/05/2561 9.75 15.00 11.25
15/05/2561 9.75 15.00 11.25
14/05/2561 12.25 14.00 13.00
13/05/2561 12.25 14.00 13.00
12/05/2561 12.25 14.00 13.00
11/05/2561 13.00 14.00 13.50
10/05/2561 13.00 14.00 13.50
09/05/2561 13.00 14.00 13.50
08/05/2561 13.00 14.00 13.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาขนุนที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขนุนรายวัน, ราคาขนุนทองประเสริฐ, ราคาขนุนเพชรราชา, ราคาขนุนมาเลย์,
bg product