ราคาขนุน

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขนุนทองประเสริฐ 17.00 บาท/กก.
(B) ขนุนเพชรราชา 22.00 บาท/กก.
(C) ขนุนมาเลย์ 19.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ขนุนทองประเสริฐ (B) ขนุนเพชรราชา (C) ขนุนมาเลย์
16/07/2562 17.00 22.00 19.00
15/07/2562 18.00 25.00 20.00
14/07/2562 20.00 25.00 -
13/07/2562 18.00 25.00 20.00
12/07/2562 18.00 25.00 20.00
11/07/2562 18.00 25.00 21.00
10/07/2562 16.00 - -
09/07/2562 19.00 28.00 20.00
08/07/2562 19.00 28.00 20.00
07/07/2562 20.00 25.00 18.00
06/07/2562 20.00 25.00 18.00
05/07/2562 18.00 25.00 20.00
04/07/2562 18.00 25.00 20.00
03/07/2562 18.00 22.00 18.50
02/07/2562 18.50 22.00 18.50
01/07/2562 18.50 22.00 18.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาขนุนที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขนุนรายวัน, ราคาขนุนทองประเสริฐ, ราคาขนุนเพชรราชา, ราคาขนุนมาเลย์,
bg product