ราคาขนุน

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขนุนทองประเสริฐ 17.00 บาท/กก.
(B) ขนุนเพชรราชา 25.00 บาท/กก.
(C) ขนุนมาเลย์ 17.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ขนุนทองประเสริฐ (B) ขนุนเพชรราชา (C) ขนุนมาเลย์
24/05/2562 17.00 25.00 17.00
23/05/2562 17.00 25.00 16.67
22/05/2562 17.67 25.00 19.67
21/05/2562 17.00 25.00 17.00
20/05/2562 16.33 18.00 16.67
19/05/2562 16.75 18.00 15.25
18/05/2562 16.75 18.00 15.25
17/05/2562 16.50 20.00 16.83
16/05/2562 17.25 - 18.25
15/05/2562 16.75 20.00 16.83
14/05/2562 16.50 20.00 16.83
13/05/2562 16.50 18.00 16.83
12/05/2562 16.50 20.00 15.00
11/05/2562 16.00 20.00 16.67
10/05/2562 17.17 20.00 17.33
09/05/2562 17.17 20.00 17.33
ข้อมูลนี้เป็นราคาขนุนที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขนุนรายวัน, ราคาขนุนทองประเสริฐ, ราคาขนุนเพชรราชา, ราคาขนุนมาเลย์,
bg product