ราคาขนุน

ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขนุนทองประเสริฐ 17.25 บาท/กก.
(B) ขนุนเพชรราชา 20.00 บาท/กก.
(C) ขนุนมาเลย์ 14.50 บาท/กก.
วันที่ (A) ขนุนทองประเสริฐ (B) ขนุนเพชรราชา (C) ขนุนมาเลย์
17/11/2561 17.25 20.00 14.50
16/11/2561 16.83 20.00 14.67
15/11/2561 16.25 - 14.00
14/11/2561 17.00 20.00 15.00
13/11/2561 16.00 - 15.00
12/11/2561 17.50 20.00 15.00
11/11/2561 15.75 20.00 13.00
10/11/2561 16.50 18.00 13.50
09/11/2561 16.50 18.00 13.33
08/11/2561 16.17 20.00 13.00
07/11/2561 16.50 20.00 13.67
06/11/2561 16.17 20.00 13.67
05/11/2561 17.17 25.00 15.00
04/11/2561 17.75 25.00 16.25
03/11/2561 17.50 25.00 15.83
02/11/2561 17.75 - 15.75
ข้อมูลนี้เป็นราคาขนุนที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขนุนรายวัน, ราคาขนุนทองประเสริฐ, ราคาขนุนเพชรราชา, ราคาขนุนมาเลย์,
bg product