ราคาขนุน

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขนุนทองประเสริฐ 14.50 บาท/กก.
(B) ขนุนเพชรราชา 20.00 บาท/กก.
(C) ขนุนมาเลย์ 13.50 บาท/กก.
วันที่ (A) ขนุนทองประเสริฐ (B) ขนุนเพชรราชา (C) ขนุนมาเลย์
18/07/2561 14.50 20.00 13.50
17/07/2561 14.00 - 13.50
16/07/2561 14.50 17.00 14.25
15/07/2561 14.50 17.00 14.25
14/07/2561 14.50 17.00 14.25
13/07/2561 14.50 20.00 14.25
12/07/2561 14.25 20.00 14.25
11/07/2561 14.25 20.00 14.25
10/07/2561 14.25 20.00 14.25
09/07/2561 12.75 15.00 12.25
08/07/2561 12.75 15.00 12.25
07/07/2561 12.75 15.00 12.25
06/07/2561 12.75 15.00 12.25
05/07/2561 13.50 - 13.50
04/07/2561 12.75 15.00 12.25
03/07/2561 12.00 15.00 11.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาขนุนที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขนุนรายวัน, ราคาขนุนทองประเสริฐ, ราคาขนุนเพชรราชา, ราคาขนุนมาเลย์,
bg product