ราคาขมิ้น

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขมิ้นขาว 55.00 บาท/กก.
(B) ขมิ้นเหลือง 32.50 บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) ขมิ้นขาว (B) ขมิ้นเหลือง
20/02/2560 55.00 32.50
19/02/2560 55.00 32.50
18/02/2560 55.00 32.50
17/02/2560 55.00 32.50
16/02/2560 55.00 32.50
15/02/2560 55.00 32.50
14/02/2560 55.00 32.50
13/02/2560 55.00 32.50
12/02/2560 55.00 32.50
11/02/2560 55.00 32.50
10/02/2560 55.00 32.50
09/02/2560 55.00 32.50
08/02/2560 55.00 32.50
07/02/2560 55.00 32.50
06/02/2560 55.00 32.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาขมิ้นที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขมิ้นรายวัน, ราคาขมิ้นขาว, ราคาขมิ้นเหลือง,
bg product