ราคาขมิ้น

ประจำวันที่ 20 มกราคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขมิ้นขาว 50.00 บาท/กก.
(B) ขมิ้นเหลือง 31.00 บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) ขมิ้นขาว (B) ขมิ้นเหลือง
20/01/2561 50.00 31.00
19/01/2561 55.00 33.33
18/01/2561 55.00 34.00
17/01/2561 55.00 34.00
16/01/2561 55.00 34.00
15/01/2561 50.00 31.00
14/01/2561 50.00 40.00
13/01/2561 50.00 31.00
12/01/2561 55.00 35.67
11/01/2561 55.00 42.50
10/01/2561 55.00 35.67
09/01/2561 55.00 35.67
08/01/2561 55.00 35.67
07/01/2561 55.00 42.50
06/01/2561 55.00 35.67
05/01/2561 55.00 35.67
ข้อมูลนี้เป็นราคาขมิ้นที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ราคามะนาว
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
มะนาวแป้น เบอร์ 1 2.23 บาท/ลูก
มะนาวแป้น เบอร์ 2 1.60 บาท/ลูก
มะนาวแป้น เบอร์ 3 1.10 บาท/ลูก
มะนาวแป้น เบอร์ 4 0.85 บาท/ลูก
19/01/2561
ราคามะเขือ
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
มะเขือเทศผลใหญ่ 12.00 บาท/กก.
มะเขือเทศราชินี 35.00 บาท/กก.
มะเขือเทศสีดา 13.00 บาท/กก.
มะเขือเทศเชอร์รี่ - บาท/กก.
มะเขือเปราะ 21.00 บาท/กก.
มะเขือไข่เต่า 24.00 บาท/กก.
มะเขือพวงไม่เด็ดขั่ว 70.00 บาท/กก.
มะเขือม่วง 45.00 บาท/กก.
มะเขือยาว 21.50 บาท/กก.
มะเขือลาย 30.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคามะพร้าว
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
มะพร้าวเผาเบอร์ใหญ่ 17.00 บาท/ลูก
มะพร้าวเผาเบอร์เล็ก 15.00 บาท/ลูก
มะพร้าวอ่อนเบอร์ใหญ่ - บาท/ลูก
มะพร้าวอ่อนเบอร์กลาง - บาท/ลูก
มะพร้าวอ่อนน้ำหอมเบอร์ใหญ่ 18.00 บาท/ลูก
ผลแห้งขนาดใหญ่ (ขายส่ง) 16.50 บาท/ผล
19/01/2561
ราคามะกรูด
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ใบมะกรูด 60.00 บาท/กก.
ลูกมะกรูด 22.00 บาท/ร้อยลูก
19/01/2561
ป้ายกำกับ: ราคาขมิ้นรายวัน, ราคาขมิ้นขาว, ราคาขมิ้นเหลือง,
bg product