ราคาขมิ้น

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขมิ้นขาว 75.00 บาท/กก.
(B) ขมิ้นเหลือง 34.33 บาท/กก.
วันที่ (A) ขมิ้นขาว (B) ขมิ้นเหลือง
18/07/2561 75.00 34.33
17/07/2561 75.00 34.33
16/07/2561 77.50 34.33
15/07/2561 80.00 37.50
14/07/2561 80.00 34.33
13/07/2561 100.00 34.00
12/07/2561 100.00 40.00
11/07/2561 80.00 34.33
10/07/2561 80.00 34.33
09/07/2561 80.00 34.33
08/07/2561 60.00 37.50
07/07/2561 60.00 34.33
06/07/2561 60.00 34.33
05/07/2561 60.00 34.33
04/07/2561 60.00 34.33
03/07/2561 60.00 34.33
ข้อมูลนี้เป็นราคาขมิ้นที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขมิ้นรายวัน, ราคาขมิ้นขาว, ราคาขมิ้นเหลือง,
bg product