ราคาขมิ้น

ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขมิ้นขาว 55.00 บาท/กก.
(B) ขมิ้นเหลือง 32.50 บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) ขมิ้นขาว (B) ขมิ้นเหลือง
29/03/2560 55.00 32.50
28/03/2560 55.00 32.50
27/03/2560 55.00 32.50
26/03/2560 55.00 32.50
25/03/2560 50.00 30.00
24/03/2560 50.00 30.00
23/03/2560 50.00 30.00
22/03/2560 50.00 30.00
21/03/2560 50.00 30.00
20/03/2560 50.00 30.00
19/03/2560 50.00 30.00
18/03/2560 50.00 30.00
17/03/2560 50.00 34.00
16/03/2560 50.00 34.00
15/03/2560 50.00 30.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาขมิ้นที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขมิ้นรายวัน, ราคาขมิ้นขาว, ราคาขมิ้นเหลือง,
bg product