ราคาขมิ้น

ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขมิ้นขาว 50.00 บาท/กก.
(B) ขมิ้นเหลือง 31.67 บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) ขมิ้นขาว (B) ขมิ้นเหลือง
26/05/2560 50.00 31.67
25/05/2560 50.00 31.67
24/05/2560 50.00 30.00
23/05/2560 50.00 31.33
22/05/2560 50.00 31.33
21/05/2560 50.00 32.50
20/05/2560 50.00 32.00
19/05/2560 50.00 32.00
18/05/2560 50.00 32.50
17/05/2560 50.00 34.00
16/05/2560 50.00 34.00
15/05/2560 50.00 34.00
14/05/2560 50.00 35.00
13/05/2560 50.00 34.00
12/05/2560 50.00 33.33
ข้อมูลนี้เป็นราคาขมิ้นที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขมิ้นรายวัน, ราคาขมิ้นขาว, ราคาขมิ้นเหลือง,
bg product