ราคาขมิ้น

ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขมิ้นขาว 60.00 บาท/กก.
(B) ขมิ้นเหลือง 43.33 บาท/กก.
วันที่ (A) ขมิ้นขาว (B) ขมิ้นเหลือง
20/11/2561 60.00 43.33
19/11/2561 50.00 40.00
18/11/2561 50.00 60.00
17/11/2561 60.00 55.00
16/11/2561 60.00 44.00
15/11/2561 60.00 44.00
14/11/2561 50.00 40.00
13/11/2561 60.00 30.00
12/11/2561 60.00 30.00
11/11/2561 65.00 40.00
10/11/2561 60.00 35.00
09/11/2561 60.00 36.67
08/11/2561 65.00 36.67
07/11/2561 65.00 36.67
06/11/2561 65.00 36.67
05/11/2561 65.00 35.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาขมิ้นที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขมิ้นรายวัน, ราคาขมิ้นขาว, ราคาขมิ้นเหลือง,
bg product