ราคาขมิ้น

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขมิ้นขาว 75.00 บาท/กก.
(B) ขมิ้นเหลือง 41.67 บาท/กก.
วันที่ (A) ขมิ้นขาว (B) ขมิ้นเหลือง
19/09/2561 75.00 41.67
18/09/2561 75.00 41.67
17/09/2561 75.00 41.67
16/09/2561 75.00 47.50
15/09/2561 75.00 41.67
14/09/2561 75.00 41.67
13/09/2561 75.00 41.67
12/09/2561 75.00 41.67
11/09/2561 75.00 41.67
10/09/2561 75.00 41.67
09/09/2561 75.00 45.00
08/09/2561 75.00 40.00
07/09/2561 75.00 40.00
06/09/2561 80.00 45.00
05/09/2561 80.00 43.33
04/09/2561 80.00 43.33
ข้อมูลนี้เป็นราคาขมิ้นที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขมิ้นรายวัน, ราคาขมิ้นขาว, ราคาขมิ้นเหลือง,
bg product