ราคาขมิ้น

ประจำวันที่ 23 มกราคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขมิ้นขาว 55.00 บาท/กก.
(B) ขมิ้นเหลือง 32.50 บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) ขมิ้นขาว (B) ขมิ้นเหลือง
23/01/2560 55.00 32.50
22/01/2560 55.00 32.50
21/01/2560 55.00 32.50
20/01/2560 55.00 32.50
19/01/2560 55.00 32.50
18/01/2560 55.00 32.50
17/01/2560 55.00 32.50
16/01/2560 55.00 32.50
15/01/2560 55.00 32.50
14/01/2560 55.00 32.50
13/01/2560 55.00 32.50
12/01/2560 55.00 32.50
11/01/2560 55.00 32.50
10/01/2560 55.00 32.50
09/01/2560 55.00 32.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาขมิ้นที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขมิ้นรายวัน, ราคาขมิ้นขาว, ราคาขมิ้นเหลือง,
bg product