ราคาขมิ้น

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขมิ้นขาว 100.00 บาท/กก.
(B) ขมิ้นเหลือง 21.50 บาท/กก.
วันที่ (A) ขมิ้นขาว (B) ขมิ้นเหลือง
16/07/2562 100.00 21.50
15/07/2562 100.00 21.50
14/07/2562 100.00 23.00
13/07/2562 100.00 21.50
12/07/2562 120.00 20.00
11/07/2562 120.00 20.00
10/07/2562 120.00 20.00
09/07/2562 120.00 21.00
08/07/2562 120.00 21.00
07/07/2562 120.00 22.00
06/07/2562 120.00 22.00
05/07/2562 120.00 21.00
04/07/2562 120.00 21.00
03/07/2562 120.00 21.00
02/07/2562 120.00 21.00
01/07/2562 - 20.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาขมิ้นที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขมิ้นรายวัน, ราคาขมิ้นขาว, ราคาขมิ้นเหลือง,
bg product