ราคาขมิ้น

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขมิ้นขาว 65.00 บาท/กก.
(B) ขมิ้นเหลือง 34.33 บาท/กก.
วันที่ (A) ขมิ้นขาว (B) ขมิ้นเหลือง
24/05/2562 65.00 34.33
23/05/2562 70.00 29.33
22/05/2562 65.00 34.33
21/05/2562 70.00 27.67
20/05/2562 70.00 27.67
19/05/2562 70.00 32.50
18/05/2562 65.00 25.00
17/05/2562 65.00 22.67
16/05/2562 65.00 22.00
15/05/2562 65.00 22.00
14/05/2562 65.00 22.67
13/05/2562 65.00 23.50
12/05/2562 65.00 27.50
11/05/2562 65.00 24.33
10/05/2562 65.00 23.67
09/05/2562 60.00 27.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาขมิ้นที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขมิ้นรายวัน, ราคาขมิ้นขาว, ราคาขมิ้นเหลือง,
bg product