ราคาขมิ้น

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขมิ้นขาว 60.00 บาท/กก.
(B) ขมิ้นเหลือง 40.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ขมิ้นขาว (B) ขมิ้นเหลือง
27/05/2561 60.00 40.00
26/05/2561 55.00 34.33
25/05/2561 50.00 30.00
24/05/2561 55.00 37.50
23/05/2561 55.00 33.33
22/05/2561 55.00 33.33
21/05/2561 55.00 33.33
20/05/2561 55.00 37.50
19/05/2561 55.00 33.33
18/05/2561 55.00 33.33
17/05/2561 55.00 37.50
16/05/2561 55.00 37.50
15/05/2561 55.00 33.33
14/05/2561 55.00 33.33
13/05/2561 55.00 37.50
12/05/2561 55.00 33.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาขมิ้นที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขมิ้นรายวัน, ราคาขมิ้นขาว, ราคาขมิ้นเหลือง,
bg product