ราคาขมิ้น

ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขมิ้นขาว 60.00 บาท/กก.
(B) ขมิ้นเหลือง 40.00 บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) ขมิ้นขาว (B) ขมิ้นเหลือง
19/11/2560 60.00 40.00
18/11/2560 60.00 33.33
17/11/2560 60.00 33.33
16/11/2560 60.00 33.33
15/11/2560 60.00 31.25
14/11/2560 60.00 33.33
13/11/2560 60.00 33.33
12/11/2560 60.00 37.50
11/11/2560 60.00 35.00
10/11/2560 60.00 35.00
09/11/2560 60.00 40.00
08/11/2560 60.00 40.00
07/11/2560 60.00 40.00
06/11/2560 60.00 40.00
05/11/2560 60.00 40.00
04/11/2560 60.00 40.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาขมิ้นที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขมิ้นรายวัน, ราคาขมิ้นขาว, ราคาขมิ้นเหลือง,
bg product