ราคาขิง

ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขิงซอย 30.00 บาท/กก.
(B) ขิงแก่ 30.00 บาท/กก.
(C) ขิงอ่อน 63.75 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) ขิงซอย (B) ขิงแก่ (C) ขิงอ่อน
26/05/2560 30.00 30.00 63.75
25/05/2560 26.67 26.67 70.00
24/05/2560 35.00 40.00 67.50
23/05/2560 26.67 26.67 70.00
22/05/2560 30.00 32.50 65.00
21/05/2560 27.50 30.00 80.00
20/05/2560 27.50 25.00 70.00
19/05/2560 31.67 30.00 51.33
18/05/2560 27.50 25.00 70.00
17/05/2560 26.67 26.67 70.00
16/05/2560 26.67 26.67 70.00
15/05/2560 30.00 30.00 58.00
14/05/2560 31.67 33.33 58.00
13/05/2560 26.67 26.67 80.00
12/05/2560 26.67 26.67 80.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาขิงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขิงรายวัน, ราคาขิงซอย, ราคาขิงแก่, ราคาขิงอ่อน,
bg product