ราคาขิง

ประจำวันที่ 23 มกราคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขิงซอย 31.67 บาท/กก.
(B) ขิงแก่ 31.67 บาท/กก.
(C) ขิงอ่อน 33.33 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) ขิงซอย (B) ขิงแก่ (C) ขิงอ่อน
23/01/2560 31.67 31.67 33.33
22/01/2560 33.33 33.33 35.00
21/01/2560 33.33 33.33 35.00
20/01/2560 30.00 35.00 40.00
19/01/2560 33.33 36.67 36.67
18/01/2560 30.00 35.00 27.50
17/01/2560 30.00 35.00 40.00
16/01/2560 33.33 36.67 36.67
15/01/2560 33.33 36.67 28.33
14/01/2560 30.00 35.00 27.50
13/01/2560 33.33 36.67 36.67
12/01/2560 33.33 36.67 40.00
11/01/2560 33.33 36.67 40.00
10/01/2560 30.00 35.00 37.50
09/01/2560 33.33 36.67 37.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาขิงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขิงรายวัน, ราคาขิงซอย, ราคาขิงแก่, ราคาขิงอ่อน,
bg product