ราคาขิง
ประจำวันที่ 15 กันยายน 2562
ขิงซอย
42.50
บาท/กก.
ขิงแก่
57.50
บาท/กก.
ขิงอ่อน
32.50
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
ขิง
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม