ราคาขิง

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขิงซอย 35.00 บาท/กก.
(B) ขิงแก่ 38.33 บาท/กก.
(C) ขิงอ่อน 38.67 บาท/กก.
วันที่ (A) ขิงซอย (B) ขิงแก่ (C) ขิงอ่อน
18/07/2561 35.00 38.33 38.67
17/07/2561 35.00 38.33 38.67
16/07/2561 35.00 38.33 38.67
15/07/2561 37.50 42.50 45.00
14/07/2561 35.00 38.33 38.67
13/07/2561 32.50 37.50 33.00
12/07/2561 35.00 45.00 40.00
11/07/2561 35.00 38.33 40.00
10/07/2561 35.00 38.33 40.00
09/07/2561 36.67 38.33 40.00
08/07/2561 37.50 40.00 45.00
07/07/2561 36.67 36.67 40.00
06/07/2561 35.00 36.67 40.00
05/07/2561 35.00 36.67 40.00
04/07/2561 35.00 36.67 40.00
03/07/2561 35.00 36.67 40.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาขิงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขิงรายวัน, ราคาขิงซอย, ราคาขิงแก่, ราคาขิงอ่อน,
bg product