ราคาขิง

ประจำวันที่ 22 กันยายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขิงซอย 30.00 บาท/กก.
(B) ขิงแก่ 55.00 บาท/กก.
(C) ขิงอ่อน 14.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) ขิงซอย (B) ขิงแก่ (C) ขิงอ่อน
22/09/2560 30.00 55.00 14.00
21/09/2560 30.00 47.50 32.00
20/09/2560 31.25 42.50 35.00
19/09/2560 31.25 42.50 35.00
18/09/2560 31.25 42.50 35.00
17/09/2560 31.25 42.50 35.00
16/09/2560 31.25 42.50 35.00
15/09/2560 31.25 42.50 35.00
14/09/2560 31.25 42.50 35.00
13/09/2560 31.25 45.00 37.50
12/09/2560 31.25 45.00 37.50
11/09/2560 31.25 45.00 37.50
10/09/2560 31.25 45.00 36.25
09/09/2560 31.25 45.00 36.25
08/09/2560 31.25 45.00 37.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาขิงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขิงรายวัน, ราคาขิงซอย, ราคาขิงแก่, ราคาขิงอ่อน,
bg product