ราคาขิง

ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขิงซอย 27.50 บาท/กก.
(B) ขิงแก่ 31.00 บาท/กก.
(C) ขิงอ่อน 64.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ขิงซอย (B) ขิงแก่ (C) ขิงอ่อน
26/03/2562 27.50 31.00 64.00
25/03/2562 27.50 22.00 64.00
24/03/2562 30.00 31.00 70.00
23/03/2562 28.33 27.33 64.00
22/03/2562 28.33 27.33 64.00
21/03/2562 28.33 27.33 64.00
20/03/2562 28.33 27.33 64.00
19/03/2562 28.33 27.33 64.00
18/03/2562 27.50 21.00 63.00
16/03/2562 28.33 27.33 64.00
15/03/2562 31.67 30.00 49.00
14/03/2562 30.00 30.00 49.00
13/03/2562 31.67 30.00 49.00
12/03/2562 31.67 30.00 49.00
11/03/2562 31.67 25.00 49.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาขิงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขิงรายวัน, ราคาขิงซอย, ราคาขิงแก่, ราคาขิงอ่อน,
bg product