ราคาขิง

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขิงซอย 30.00 บาท/กก.
(B) ขิงแก่ 40.00 บาท/กก.
(C) ขิงอ่อน 18.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ขิงซอย (B) ขิงแก่ (C) ขิงอ่อน
16/01/2562 30.00 40.00 18.00
15/01/2562 28.33 40.00 43.33
14/01/2562 28.33 40.00 43.33
13/01/2562 30.00 50.00 39.00
12/01/2562 28.33 40.00 42.67
11/01/2562 28.33 40.00 42.67
10/01/2562 28.33 40.00 42.67
09/01/2562 28.33 40.00 42.67
08/01/2562 28.33 40.00 42.67
07/01/2562 28.33 40.00 42.67
06/01/2562 30.00 50.00 49.00
05/01/2562 28.33 41.33 43.33
04/01/2562 28.33 41.33 44.00
03/01/2562 28.33 46.67 60.67
02/01/2562 28.33 46.67 57.33
01/01/2562 30.00 60.00 65.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาขิงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขิงรายวัน, ราคาขิงซอย, ราคาขิงแก่, ราคาขิงอ่อน,
bg product