ราคาขิง

ประจำวันที่ 20 มกราคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขิงซอย 30.00 บาท/กก.
(B) ขิงแก่ 29.00 บาท/กก.
(C) ขิงอ่อน 40.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) ขิงซอย (B) ขิงแก่ (C) ขิงอ่อน
20/01/2561 30.00 29.00 40.00
19/01/2561 30.00 29.33 43.33
18/01/2561 30.00 29.33 43.33
17/01/2561 30.00 29.33 43.33
16/01/2561 30.00 29.33 46.67
15/01/2561 30.00 40.00 45.00
14/01/2561 35.00 40.00 50.00
13/01/2561 30.00 40.00 45.00
12/01/2561 30.00 55.00 40.00
11/01/2561 32.50 55.00 40.00
10/01/2561 30.00 55.00 39.33
09/01/2561 30.00 55.00 36.67
08/01/2561 30.00 55.00 36.00
07/01/2561 32.50 55.00 35.00
06/01/2561 30.00 55.00 36.00
05/01/2561 30.00 55.00 36.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาขิงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ราคามะเขือ
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
มะเขือเทศผลใหญ่ 12.00 บาท/กก.
มะเขือเทศราชินี 35.00 บาท/กก.
มะเขือเทศสีดา 13.00 บาท/กก.
มะเขือเทศเชอร์รี่ - บาท/กก.
มะเขือเปราะ 21.00 บาท/กก.
มะเขือไข่เต่า 24.00 บาท/กก.
มะเขือพวงไม่เด็ดขั่ว 70.00 บาท/กก.
มะเขือม่วง 45.00 บาท/กก.
มะเขือยาว 21.50 บาท/กก.
มะเขือลาย 30.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาพริก
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
พริกขี้หนูสวน 140.00 บาท/กก.
พริกยอดสน 50.00 บาท/กก.
พริกยำแดง 37.50 บาท/กก.
พริกกะเหรี่ยง 90.00 บาท/กก.
พริกจินดาแดง 39.00 บาท/กก.
พริกจินดาเขียว 27.50 บาท/กก.
พริกมัน 20.00 บาท/กก.
พริกเหลือง 55.00 บาท/กก.
พริกชี้ฟ้า 30.00 บาท/กก.
พริกหยวก 32.00 บาท/กก.
พริกหวาน 95.00 บาท/กก.
พริกไทยอ่อน 80.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคามะกรูด
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ใบมะกรูด 60.00 บาท/กก.
ลูกมะกรูด 22.00 บาท/ร้อยลูก
19/01/2561
ราคาฟักทอง
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ฟักทองศรีเมืองเบอร์ใหญ่ 20.00 บาท/กก.
ฟักทองพันธุ์เกษตรเบอร์ใหญ่ 18.00 บาท/กก.
ฟักทองพันธุ์ลายเบอร์ใหญ่ 20.00 บาท/กก.
ฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่ 20.00 บาท/กก.
ฟักทองทองอำไพเบอร์ใหญ่ 20.00 บาท/กก.
ฟักทองศิลาทองเบอร์ใหญ่ 20.00 บาท/กก.
ยอดฟักทอง - บาท/กำ
20/01/2561
ป้ายกำกับ: ราคาขิงรายวัน, ราคาขิงซอย, ราคาขิงแก่, ราคาขิงอ่อน,
bg product