ราคาขิง

ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขิงซอย 30.00 บาท/กก.
(B) ขิงแก่ 38.33 บาท/กก.
(C) ขิงอ่อน 52.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ขิงซอย (B) ขิงแก่ (C) ขิงอ่อน
25/05/2562 30.00 38.33 52.00
24/05/2562 30.00 38.33 58.00
23/05/2562 31.67 41.67 51.33
22/05/2562 30.00 37.67 58.67
21/05/2562 31.67 40.00 55.33
20/05/2562 31.67 39.33 55.33
19/05/2562 32.50 45.00 55.00
18/05/2562 30.00 37.50 60.00
17/05/2562 28.33 34.33 58.67
16/05/2562 28.33 34.33 58.67
15/05/2562 28.33 34.33 58.67
14/05/2562 28.33 34.33 58.67
13/05/2562 28.33 34.33 58.67
12/05/2562 30.00 42.50 55.00
11/05/2562 28.33 37.00 55.33
10/05/2562 28.33 37.33 55.33
ข้อมูลนี้เป็นราคาขิงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขิงรายวัน, ราคาขิงซอย, ราคาขิงแก่, ราคาขิงอ่อน,
bg product