ราคาขิง

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขิงซอย 31.67 บาท/กก.
(B) ขิงแก่ 38.33 บาท/กก.
(C) ขิงอ่อน 20.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ขิงซอย (B) ขิงแก่ (C) ขิงอ่อน
19/09/2561 31.67 38.33 20.00
18/09/2561 31.67 38.33 20.00
17/09/2561 31.67 38.33 20.00
16/09/2561 35.00 42.50 23.00
15/09/2561 31.67 40.00 20.00
14/09/2561 31.67 40.00 20.00
13/09/2561 31.67 40.00 20.00
12/09/2561 31.67 40.00 19.33
11/09/2561 31.67 40.00 20.00
10/09/2561 31.67 40.00 20.00
09/09/2561 32.50 45.00 23.00
08/09/2561 30.00 40.00 22.67
07/09/2561 30.00 40.00 20.00
06/09/2561 31.67 41.67 19.33
05/09/2561 31.67 41.67 19.33
04/09/2561 31.67 41.67 20.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาขิงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขิงรายวัน, ราคาขิงซอย, ราคาขิงแก่, ราคาขิงอ่อน,
bg product