ราคาขิง

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขิงซอย 35.00 บาท/กก.
(B) ขิงแก่ 40.00 บาท/กก.
(C) ขิงอ่อน 60.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ขิงซอย (B) ขิงแก่ (C) ขิงอ่อน
27/05/2561 35.00 40.00 60.00
26/05/2561 35.00 36.00 54.00
25/05/2561 35.00 34.00 50.00
24/05/2561 37.50 40.00 60.00
23/05/2561 35.00 36.00 54.67
22/05/2561 35.00 36.00 54.67
21/05/2561 35.00 36.00 54.67
20/05/2561 37.50 40.00 60.00
19/05/2561 35.00 36.00 56.67
18/05/2561 35.00 36.00 56.67
17/05/2561 35.00 37.50 60.00
16/05/2561 37.50 40.00 60.00
15/05/2561 35.00 36.00 54.67
14/05/2561 35.00 36.00 53.33
13/05/2561 37.50 40.00 55.00
12/05/2561 35.00 35.33 53.33
ข้อมูลนี้เป็นราคาขิงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขิงรายวัน, ราคาขิงซอย, ราคาขิงแก่, ราคาขิงอ่อน,
bg product