ราคาขิง

ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขิงซอย 30.00 บาท/กก.
(B) ขิงแก่ 50.00 บาท/กก.
(C) ขิงอ่อน 27.50 บาท/กก.
วันที่ (A) ขิงซอย (B) ขิงแก่ (C) ขิงอ่อน
17/11/2561 30.00 50.00 27.50
16/11/2561 28.33 45.33 26.33
15/11/2561 28.33 44.00 26.33
14/11/2561 27.50 40.00 24.50
13/11/2561 27.50 40.00 32.00
12/11/2561 27.50 40.00 28.00
11/11/2561 32.50 55.00 30.00
10/11/2561 27.50 36.00 15.50
09/11/2561 28.33 38.17 16.67
08/11/2561 28.33 37.50 16.67
07/11/2561 28.33 38.17 20.00
06/11/2561 28.33 40.50 22.00
05/11/2561 28.33 40.83 22.67
04/11/2561 30.00 46.25 25.00
03/11/2561 28.33 40.83 22.00
02/11/2561 28.33 40.83 22.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาขิงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขิงรายวัน, ราคาขิงซอย, ราคาขิงแก่, ราคาขิงอ่อน,
bg product