ราคาขิง

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขิงซอย 31.67 บาท/กก.
(B) ขิงแก่ 31.67 บาท/กก.
(C) ขิงอ่อน 31.67 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) ขิงซอย (B) ขิงแก่ (C) ขิงอ่อน
20/02/2560 31.67 31.67 31.67
19/02/2560 31.67 30.00 31.67
18/02/2560 31.67 30.00 32.67
17/02/2560 35.00 33.33 32.67
16/02/2560 31.67 31.67 32.67
15/02/2560 31.67 30.00 32.67
14/02/2560 31.67 30.00 31.67
13/02/2560 35.00 33.33 31.67
12/02/2560 35.00 33.33 33.33
11/02/2560 33.33 33.33 33.33
10/02/2560 33.33 33.33 33.33
09/02/2560 30.00 30.00 35.00
08/02/2560 33.33 33.33 33.33
07/02/2560 33.33 33.33 33.33
06/02/2560 30.00 27.50 35.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาขิงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขิงรายวัน, ราคาขิงซอย, ราคาขิงแก่, ราคาขิงอ่อน,
bg product