ราคาขิง

ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขิงซอย 31.67 บาท/กก.
(B) ขิงแก่ 31.67 บาท/กก.
(C) ขิงอ่อน 68.33 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) ขิงซอย (B) ขิงแก่ (C) ขิงอ่อน
29/03/2560 31.67 31.67 68.33
28/03/2560 31.67 31.67 68.33
27/03/2560 31.67 31.67 68.33
26/03/2560 31.67 31.67 68.33
25/03/2560 31.67 31.67 78.33
24/03/2560 31.67 30.00 81.67
23/03/2560 27.50 25.00 115.00
22/03/2560 31.67 30.00 80.67
21/03/2560 31.67 30.00 80.67
20/03/2560 35.00 32.50 56.00
19/03/2560 31.67 30.00 81.67
18/03/2560 27.50 27.50 85.00
17/03/2560 31.67 31.67 60.67
16/03/2560 31.67 31.67 60.67
15/03/2560 31.67 31.67 60.67
ข้อมูลนี้เป็นราคาขิงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขิงรายวัน, ราคาขิงซอย, ราคาขิงแก่, ราคาขิงอ่อน,
bg product