ราคาขึ้นฉ่าย

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขึ้นฉ่าย 73.33 บาท/กก.
(B) ขึ้นฉ่ายฝรั่ง 50.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ขึ้นฉ่าย (B) ขึ้นฉ่ายฝรั่ง
18/07/2561 73.33 50.00
17/07/2561 65.00 50.00
16/07/2561 61.67 50.00
15/07/2561 72.50 50.00
14/07/2561 73.33 50.00
13/07/2561 65.00 50.00
12/07/2561 65.00 50.00
11/07/2561 80.00 50.00
10/07/2561 70.00 50.00
09/07/2561 70.00 50.00
08/07/2561 72.50 50.00
07/07/2561 66.67 50.00
06/07/2561 53.33 50.00
05/07/2561 60.00 50.00
04/07/2561 75.00 50.00
03/07/2561 68.33 50.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาขึ้นฉ่ายที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขึ้นฉ่ายรายวัน, ราคาขึ้นฉ่าย, ราคาขึ้นฉ่ายฝรั่ง,
bg product