ราคาขึ้นฉ่าย

ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขึ้นฉ่าย 52.50 บาท/กก.
(B) ขึ้นฉ่ายฝรั่ง 50.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ขึ้นฉ่าย (B) ขึ้นฉ่ายฝรั่ง
26/03/2562 52.50 50.00
25/03/2562 55.00 -
24/03/2562 37.50 50.00
23/03/2562 46.67 40.00
22/03/2562 46.67 40.00
21/03/2562 45.00 40.00
20/03/2562 50.00 40.00
19/03/2562 50.00 40.00
18/03/2562 55.00 -
16/03/2562 60.00 40.00
15/03/2562 60.00 40.00
14/03/2562 58.33 40.00
13/03/2562 51.67 40.00
12/03/2562 60.00 40.00
11/03/2562 61.67 40.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาขึ้นฉ่ายที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขึ้นฉ่ายรายวัน, ราคาขึ้นฉ่าย, ราคาขึ้นฉ่ายฝรั่ง,
bg product