ราคาขึ้นฉ่าย

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขึ้นฉ่าย 76.67 บาท/กก.
(B) ขึ้นฉ่ายฝรั่ง 57.50 บาท/กก.
วันที่ (A) ขึ้นฉ่าย (B) ขึ้นฉ่ายฝรั่ง
24/05/2562 76.67 57.50
23/05/2562 78.33 57.50
22/05/2562 80.00 57.50
21/05/2562 83.33 70.00
20/05/2562 78.33 70.00
19/05/2562 87.50 70.00
18/05/2562 90.00 70.00
17/05/2562 80.00 70.00
16/05/2562 93.33 70.00
15/05/2562 100.00 70.00
14/05/2562 103.33 70.00
13/05/2562 96.67 70.00
12/05/2562 110.00 70.00
11/05/2562 78.67 70.00
10/05/2562 75.33 70.00
09/05/2562 82.00 70.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาขึ้นฉ่ายที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขึ้นฉ่ายรายวัน, ราคาขึ้นฉ่าย, ราคาขึ้นฉ่ายฝรั่ง,
bg product