ราคาขึ้นฉ่าย

ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขึ้นฉ่าย 75.00 บาท/กก.
(B) ขึ้นฉ่ายฝรั่ง 60.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ขึ้นฉ่าย (B) ขึ้นฉ่ายฝรั่ง
23/05/2561 75.00 60.00
22/05/2561 86.67 60.00
21/05/2561 90.00 60.00
20/05/2561 100.00 60.00
19/05/2561 86.67 60.00
18/05/2561 90.00 60.00
17/05/2561 87.50 60.00
16/05/2561 77.50 60.00
15/05/2561 88.33 60.00
14/05/2561 98.33 60.00
13/05/2561 122.50 80.00
12/05/2561 88.33 80.00
11/05/2561 88.33 80.00
10/05/2561 88.33 80.00
09/05/2561 80.00 80.00
08/05/2561 67.50 50.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาขึ้นฉ่ายที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขึ้นฉ่ายรายวัน, ราคาขึ้นฉ่าย, ราคาขึ้นฉ่ายฝรั่ง,
bg product