ราคาขึ้นฉ่าย

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขึ้นฉ่าย 62.00 บาท/กก.
(B) ขึ้นฉ่ายฝรั่ง - บาท/กก.
วันที่ (A) ขึ้นฉ่าย (B) ขึ้นฉ่ายฝรั่ง
16/07/2562 62.00 -
15/07/2562 62.00 -
14/07/2562 100.00 -
13/07/2562 52.00 -
12/07/2562 45.50 -
11/07/2562 53.00 -
10/07/2562 52.00 -
09/07/2562 52.00 -
08/07/2562 73.00 -
07/07/2562 120.00 -
06/07/2562 120.00 -
05/07/2562 73.00 -
04/07/2562 73.00 -
03/07/2562 73.00 -
02/07/2562 73.00 -
01/07/2562 26.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาขึ้นฉ่ายที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขึ้นฉ่ายรายวัน, ราคาขึ้นฉ่าย, ราคาขึ้นฉ่ายฝรั่ง,
bg product