ราคาขึ้นฉ่าย

ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขึ้นฉ่าย 52.50 บาท/กก.
(B) ขึ้นฉ่ายฝรั่ง 50.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ขึ้นฉ่าย (B) ขึ้นฉ่ายฝรั่ง
17/11/2561 52.50 50.00
16/11/2561 46.67 50.00
15/11/2561 44.33 50.00
14/11/2561 44.00 -
13/11/2561 54.00 -
12/11/2561 54.00 -
11/11/2561 85.00 50.00
10/11/2561 54.00 -
09/11/2561 69.33 50.00
08/11/2561 62.67 70.00
07/11/2561 79.33 70.00
06/11/2561 102.67 70.00
05/11/2561 94.33 70.00
04/11/2561 130.00 70.00
03/11/2561 97.00 70.00
02/11/2561 92.00 70.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาขึ้นฉ่ายที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขึ้นฉ่ายรายวัน, ราคาขึ้นฉ่าย, ราคาขึ้นฉ่ายฝรั่ง,
bg product