ราคาขึ้นฉ่าย

ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขึ้นฉ่าย 45.00 บาท/กก.
(B) ขึ้นฉ่ายฝรั่ง 40.00 บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) ขึ้นฉ่าย (B) ขึ้นฉ่ายฝรั่ง
24/03/2561 45.00 40.00
23/03/2561 56.67 40.00
22/03/2561 67.50 40.00
21/03/2561 65.00 40.00
20/03/2561 68.33 40.00
19/03/2561 65.00 40.00
18/03/2561 70.00 40.00
17/03/2561 68.33 40.00
16/03/2561 65.00 40.00
15/03/2561 61.67 40.00
14/03/2561 63.33 50.00
13/03/2561 75.00 50.00
12/03/2561 80.00 50.00
11/03/2561 68.33 45.00
10/03/2561 76.67 45.00
09/03/2561 48.33 45.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาขึ้นฉ่ายที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขึ้นฉ่ายรายวัน, ราคาขึ้นฉ่าย, ราคาขึ้นฉ่ายฝรั่ง,
bg product