ราคาขึ้นฉ่าย

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขึ้นฉ่าย 35.00 บาท/กก.
(B) ขึ้นฉ่ายฝรั่ง 40.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ขึ้นฉ่าย (B) ขึ้นฉ่ายฝรั่ง
16/01/2562 35.00 40.00
15/01/2562 60.00 40.00
14/01/2562 60.00 40.00
13/01/2562 50.00 40.00
12/01/2562 60.00 40.00
11/01/2562 60.00 40.00
10/01/2562 60.00 40.00
09/01/2562 63.33 40.00
08/01/2562 66.67 40.00
07/01/2562 63.33 40.00
06/01/2562 70.00 55.00
05/01/2562 58.00 55.00
04/01/2562 65.33 55.00
03/01/2562 65.00 55.00
02/01/2562 66.67 55.00
01/01/2562 65.00 55.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาขึ้นฉ่ายที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขึ้นฉ่ายรายวัน, ราคาขึ้นฉ่าย, ราคาขึ้นฉ่ายฝรั่ง,
bg product