ราคาขึ้นฉ่าย

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขึ้นฉ่าย 20.83 บาท/กก.
(B) ขึ้นฉ่ายฝรั่ง 90.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ขึ้นฉ่าย (B) ขึ้นฉ่ายฝรั่ง
19/09/2561 20.83 90.00
18/09/2561 26.67 90.00
17/09/2561 40.00 70.00
16/09/2561 35.00 70.00
15/09/2561 26.00 70.00
14/09/2561 21.00 70.00
13/09/2561 1,021.00 70.00
12/09/2561 25.17 60.00
11/09/2561 31.00 60.00
10/09/2561 24.33 60.00
09/09/2561 27.50 60.00
08/09/2561 23.50 60.00
07/09/2561 21.83 60.00
06/09/2561 22.50 60.00
05/09/2561 24.33 50.00
04/09/2561 24.33 50.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาขึ้นฉ่ายที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาขึ้นฉ่ายรายวัน, ราคาขึ้นฉ่าย, ราคาขึ้นฉ่ายฝรั่ง,
bg product