ราคาข่า

ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ข่าแก่ 25.00 บาท/กก.
(B) ข่าอ่อน 30.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ข่าแก่ (B) ข่าอ่อน
17/11/2561 25.00 30.00
16/11/2561 16.67 28.00
15/11/2561 17.33 28.00
14/11/2561 15.00 21.00
13/11/2561 15.00 25.00
12/11/2561 15.00 25.00
11/11/2561 22.50 35.00
10/11/2561 25.00 17.50
09/11/2561 23.33 23.00
08/11/2561 23.33 23.00
07/11/2561 18.33 28.33
06/11/2561 18.33 28.33
05/11/2561 18.33 30.00
04/11/2561 22.50 35.00
03/11/2561 18.33 30.00
02/11/2561 18.33 30.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาข่าที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาข่ารายวัน, ราคาข่าแก่, ราคาข่าอ่อน,
bg product