ราคาข่า

ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ข่าแก่ 15.00 บาท/กก.
(B) ข่าอ่อน 37.50 บาท/กก.
วันที่ (A) ข่าแก่ (B) ข่าอ่อน
26/03/2562 15.00 37.50
25/03/2562 15.00 32.50
24/03/2562 20.00 40.00
23/03/2562 16.67 36.67
22/03/2562 16.67 36.67
21/03/2562 16.67 36.67
20/03/2562 16.67 33.33
19/03/2562 16.67 36.67
18/03/2562 15.00 32.50
16/03/2562 16.67 36.67
15/03/2562 18.33 39.00
14/03/2562 18.33 38.33
13/03/2562 18.33 38.33
12/03/2562 18.33 38.33
11/03/2562 18.33 36.67
ข้อมูลนี้เป็นราคาข่าที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาข่ารายวัน, ราคาข่าแก่, ราคาข่าอ่อน,
bg product