ราคาข่า

ประจำวันที่ 23 มกราคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ข่าแก่ 17.50 บาท/กก.
(B) ข่าอ่อน 28.33 บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) ข่าแก่ (B) ข่าอ่อน
23/01/2560 17.50 28.33
22/01/2560 17.50 28.33
21/01/2560 17.50 28.33
20/01/2560 17.50 30.00
19/01/2560 17.50 30.00
18/01/2560 17.50 30.00
17/01/2560 17.50 30.00
16/01/2560 17.50 30.00
15/01/2560 17.50 30.00
14/01/2560 17.50 30.00
13/01/2560 17.50 30.00
12/01/2560 17.50 33.33
11/01/2560 15.00 31.67
10/01/2560 15.00 27.50
09/01/2560 15.00 31.67
ข้อมูลนี้เป็นราคาข่าที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาข่ารายวัน, ราคาข่าแก่, ราคาข่าอ่อน,
bg product