ราคาข่า

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ข่าแก่ 26.67 บาท/กก.
(B) ข่าอ่อน 33.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ข่าแก่ (B) ข่าอ่อน
19/09/2561 26.67 33.00
18/09/2561 26.67 33.00
17/09/2561 26.67 33.00
16/09/2561 35.00 19.50
15/09/2561 27.33 33.00
14/09/2561 27.33 33.00
13/09/2561 23.33 33.00
12/09/2561 23.33 33.00
11/09/2561 23.33 33.00
10/09/2561 21.67 33.00
09/09/2561 27.50 37.50
08/09/2561 21.67 33.00
07/09/2561 20.00 33.00
06/09/2561 20.00 33.00
05/09/2561 20.00 33.00
04/09/2561 20.00 33.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาข่าที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาข่ารายวัน, ราคาข่าแก่, ราคาข่าอ่อน,
bg product