ราคาข่า

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ข่าแก่ 21.00 บาท/กก.
(B) ข่าอ่อน 37.50 บาท/กก.
วันที่ (A) ข่าแก่ (B) ข่าอ่อน
16/07/2562 21.00 37.50
15/07/2562 21.00 37.50
14/07/2562 30.00 40.00
13/07/2562 21.00 37.50
12/07/2562 20.00 35.00
11/07/2562 20.00 35.00
10/07/2562 21.00 37.50
09/07/2562 21.00 37.50
08/07/2562 21.00 37.50
07/07/2562 30.00 40.00
06/07/2562 30.00 40.00
05/07/2562 21.00 35.00
04/07/2562 21.00 35.00
03/07/2562 20.00 35.00
02/07/2562 21.00 35.00
01/07/2562 12.00 30.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาข่าที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาข่ารายวัน, ราคาข่าแก่, ราคาข่าอ่อน,
bg product