ราคาข่า

ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ข่าแก่ 17.50 บาท/กก.
(B) ข่าอ่อน 28.33 บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) ข่าแก่ (B) ข่าอ่อน
29/03/2560 17.50 28.33
28/03/2560 17.50 28.33
27/03/2560 17.50 28.33
26/03/2560 17.50 28.33
25/03/2560 17.50 26.67
24/03/2560 17.50 27.67
23/03/2560 17.50 27.50
22/03/2560 17.50 26.67
21/03/2560 17.50 26.67
20/03/2560 20.00 25.00
19/03/2560 17.50 26.67
18/03/2560 20.00 30.00
17/03/2560 20.00 28.33
16/03/2560 20.00 28.33
15/03/2560 20.00 28.33
ข้อมูลนี้เป็นราคาข่าที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาข่ารายวัน, ราคาข่าแก่, ราคาข่าอ่อน,
bg product