ราคาข่า

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ข่าแก่ 20.00 บาท/กก.
(B) ข่าอ่อน 30.00 บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) ข่าแก่ (B) ข่าอ่อน
20/02/2560 20.00 30.00
19/02/2560 20.00 30.00
18/02/2560 20.00 30.00
17/02/2560 20.00 30.00
16/02/2560 20.00 30.00
15/02/2560 20.00 30.00
14/02/2560 20.00 30.00
13/02/2560 20.00 30.00
12/02/2560 20.00 28.33
11/02/2560 17.50 28.33
10/02/2560 17.50 28.33
09/02/2560 17.50 27.50
08/02/2560 17.50 28.33
07/02/2560 17.50 28.33
06/02/2560 17.50 27.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาข่าที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาข่ารายวัน, ราคาข่าแก่, ราคาข่าอ่อน,
bg product