ราคาข่า

ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ข่าแก่ 20.00 บาท/กก.
(B) ข่าอ่อน 35.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ข่าแก่ (B) ข่าอ่อน
23/07/2561 20.00 35.00
22/07/2561 17.50 35.00
21/07/2561 15.00 31.33
20/07/2561 15.00 31.33
19/07/2561 15.00 31.67
18/07/2561 15.00 31.67
17/07/2561 15.00 31.67
16/07/2561 15.00 31.67
15/07/2561 17.50 35.00
14/07/2561 15.00 31.67
13/07/2561 16.00 30.00
12/07/2561 20.00 35.00
11/07/2561 15.00 31.67
10/07/2561 15.00 31.67
09/07/2561 15.00 31.67
08/07/2561 17.50 35.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาข่าที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาข่ารายวัน, ราคาข่าแก่, ราคาข่าอ่อน,
bg product