ราคาข่า

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ข่าแก่ 20.00 บาท/กก.
(B) ข่าอ่อน 40.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ข่าแก่ (B) ข่าอ่อน
16/01/2562 20.00 40.00
15/01/2562 15.67 33.33
14/01/2562 15.67 32.00
13/01/2562 18.00 35.50
12/01/2562 15.33 31.67
11/01/2562 15.33 31.00
10/01/2562 15.33 31.00
09/01/2562 15.33 31.00
08/01/2562 15.33 31.00
07/01/2562 15.33 31.00
06/01/2562 18.00 35.50
05/01/2562 16.00 33.00
04/01/2562 15.33 32.33
03/01/2562 28.67 31.67
02/01/2562 18.33 30.00
01/01/2562 19.00 35.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาข่าที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาข่ารายวัน, ราคาข่าแก่, ราคาข่าอ่อน,
bg product