ราคาข่า

ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ข่าแก่ 15.00 บาท/กก.
(B) ข่าอ่อน 30.00 บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) ข่าแก่ (B) ข่าอ่อน
26/05/2560 15.00 30.00
25/05/2560 15.00 28.33
24/05/2560 15.00 32.50
23/05/2560 15.00 25.00
22/05/2560 15.00 28.75
21/05/2560 17.50 30.00
20/05/2560 12.50 25.00
19/05/2560 12.50 26.67
18/05/2560 12.50 25.00
17/05/2560 15.00 28.33
16/05/2560 15.00 28.33
15/05/2560 15.00 28.75
14/05/2560 17.50 30.00
13/05/2560 15.00 28.33
12/05/2560 15.00 28.33
ข้อมูลนี้เป็นราคาข่าที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาข่ารายวัน, ราคาข่าแก่, ราคาข่าอ่อน,
bg product