ราคาข่า

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ข่าแก่ 20.00 บาท/กก.
(B) ข่าอ่อน 40.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ข่าแก่ (B) ข่าอ่อน
27/05/2561 20.00 40.00
26/05/2561 20.67 33.67
25/05/2561 21.00 30.50
24/05/2561 25.00 37.50
23/05/2561 19.00 33.67
22/05/2561 17.33 33.67
21/05/2561 17.33 33.67
20/05/2561 20.00 37.50
19/05/2561 18.00 33.67
18/05/2561 17.33 33.67
17/05/2561 20.00 37.50
16/05/2561 20.00 37.50
15/05/2561 17.33 33.67
14/05/2561 19.00 32.00
13/05/2561 22.50 35.00
12/05/2561 19.00 32.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาข่าที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาข่ารายวัน, ราคาข่าแก่, ราคาข่าอ่อน,
bg product