ราคาข่า

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ข่าแก่ 18.33 บาท/กก.
(B) ข่าอ่อน 41.67 บาท/กก.
วันที่ (A) ข่าแก่ (B) ข่าอ่อน
24/05/2562 18.33 41.67
23/05/2562 19.00 41.67
22/05/2562 19.33 41.67
21/05/2562 18.33 40.00
20/05/2562 19.00 41.67
19/05/2562 22.50 42.50
18/05/2562 22.50 42.50
17/05/2562 18.33 40.00
16/05/2562 17.67 40.00
15/05/2562 18.33 41.00
14/05/2562 18.33 41.67
13/05/2562 18.33 41.67
12/05/2562 20.00 45.00
11/05/2562 16.67 43.33
10/05/2562 16.67 42.67
09/05/2562 20.67 41.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาข่าที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาข่ารายวัน, ราคาข่าแก่, ราคาข่าอ่อน,
bg product