ราคาข้าวเปลือก

ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) หอมมะลิ (ไม่เกิน 1 ปี) - บาท/ตัน
(B) หอมปทุมธานี 1 12,500.00 บาท/ตัน
(C) ข้าวเจ้า 8,100.00 บาท/ตัน
(D) ข้าวเหนียวเมล็ดยาว (ไม่เกิน 1 ปี) - บาท/ตัน
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ข้าวเหนียวเมล็ดสั้น (ไม่เกิน 1 ปี) - บาท/ตัน
     
     
     
วันที่ (A) หอมมะลิ (ไม่เกิน 1 ปี) (B) หอมปทุมธานี 1 (C) ข้าวเจ้า (D) ข้าวเหนียวเมล็ดยาว (ไม่เกิน 1 ปี) (E) ข้าวเหนียวเมล็ดสั้น (ไม่เกิน 1 ปี)
08/05/2562 - 12,500.00 8,100.00 - -
07/05/2562 - 12,500.00 8,100.00 - -
04/05/2562 - 12,500.00 8,100.00 - -
03/05/2562 - 12,500.00 8,100.00 - -
02/05/2562 - 12,500.00 8,100.00 - -
01/05/2562 - 12,500.00 8,100.00 - -
ข้อมูลนี้เป็นราคาข้าวเปลือกที่ได้จากเว็บไซต์ กรมการข้าว (จุดรับซื้อพิษณุโลก)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (จุกพืชไร่)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (โชคไพศาลการเกษตร)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (โรงสีไฟโชครุ่งเรือง)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (โรงสีสินทรัพย์ถาวร)notifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาข้าวเปลือกรายวัน, ราคาหอมมะลิ (ไม่เกิน 1 ปี), ราคาหอมปทุมธานี 1, ราคาข้าวเจ้า, ราคาข้าวเหนียวเมล็ดยาว (ไม่เกิน 1 ปี), ราคาข้าวเหนียวเมล็ดสั้น (ไม่เกิน 1 ปี),
bg product