ราคาข้าวเปลือก

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) หอมมะลิ (ไม่เกิน 1 ปี) 8,000.00 บาท/ตัน
(B) หอมปทุมธานี 1 - บาท/ตัน
(C) ข้าวเจ้า 7,400.00 บาท/ตัน
(D) ข้าวเหนียวเมล็ดยาว (ไม่เกิน 1 ปี) - บาท/ตัน
(E) ข้าวเหนียวเมล็ดสั้น (ไม่เกิน 1 ปี) - บาท/ตัน
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
วันที่ (A) หอมมะลิ (ไม่เกิน 1 ปี) (B) หอมปทุมธานี 1 (C) ข้าวเจ้า (D) ข้าวเหนียวเมล็ดยาว (ไม่เกิน 1 ปี) (E) ข้าวเหนียวเมล็ดสั้น (ไม่เกิน 1 ปี)
20/02/2560 8,000.00 - 7,400.00 - -
17/02/2560 10,625.00 8,747.00 7,492.00 11,198.00 -
16/02/2560 8,000.00 - 7,400.00 - -
15/02/2560 8,000.00 - 7,400.00 - -
14/02/2560 8,000.00 - 7,400.00 - -
10/02/2560 8,000.00 - 7,400.00 - -
09/02/2560 9,766.67 8,747.00 7,446.00 11,205.00 -
08/02/2560 8,000.00 - 7,400.00 - -
07/02/2560 8,000.00 - 7,400.00 - -
06/02/2560 8,000.00 - 7,400.00 - -
ข้อมูลนี้เป็นราคาข้าวเปลือกที่ได้จากเว็บไซต์ กรมการข้าว (จุดรับซื้อพิษณุโลก)notifications_none, กรมการข้าว (จุดรับซื้อสุพรรณบุรี)notifications_none, กรมการข้าว (จุดรับซื้อสุรินทร์)notifications_none, กรมการข้าว (จุดรับซื้ออุดรธานี)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (จุกพืชไร่)notifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (โชคไพศาลการเกษตร)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (โรงสีไฟโชครุ่งเรือง)notifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (โรงสีสินทรัพย์ถาวร)notifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาข้าวเปลือกรายวัน, ราคาหอมมะลิ (ไม่เกิน 1 ปี), ราคาหอมปทุมธานี 1, ราคาข้าวเจ้า, ราคาข้าวเหนียวเมล็ดยาว (ไม่เกิน 1 ปี), ราคาข้าวเหนียวเมล็ดสั้น (ไม่เกิน 1 ปี),
bg product