ราคาข้าวเปลือก

ประจำวันที่ 19 มกราคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) หอมมะลิ (ไม่เกิน 1 ปี) 10,200.00 บาท/ตัน
(B) หอมปทุมธานี 1 11,350.00 บาท/ตัน
(C) ข้าวเจ้า 7,650.00 บาท/ตัน
(D) ข้าวเหนียวเมล็ดยาว (ไม่เกิน 1 ปี) - บาท/ตัน
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ข้าวเหนียวเมล็ดสั้น (ไม่เกิน 1 ปี) - บาท/ตัน
     
     
     
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
วันที่ (A) หอมมะลิ (ไม่เกิน 1 ปี) (B) หอมปทุมธานี 1 (C) ข้าวเจ้า (D) ข้าวเหนียวเมล็ดยาว (ไม่เกิน 1 ปี) (E) ข้าวเหนียวเมล็ดสั้น (ไม่เกิน 1 ปี)
19/01/2561 10,200.00 11,350.00 7,650.00 - -
16/01/2561 10,200.00 11,350.00 7,650.00 - -
11/01/2561 10,200.00 10,550.00 7,500.00 - -
10/01/2561 10,200.00 10.55 7,500.00 - -
09/01/2561 10,200.00 10,550.00 7,500.00 - -
05/01/2561 10,200.00 10,250.00 7,500.00 - -
04/01/2561 10,200.00 10,250.00 7,400.00 - -
ข้อมูลนี้เป็นราคาข้าวเปลือกที่ได้จากเว็บไซต์ กรมการข้าว (จุดรับซื้อพิษณุโลก)notifications_none, กรมการข้าว (จุดรับซื้อสุพรรณบุรี)notifications_none, กรมการข้าว (จุดรับซื้อสุรินทร์)notifications_none, กรมการข้าว (จุดรับซื้ออุดรธานี)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (จุกพืชไร่)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (โชคไพศาลการเกษตร)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (โรงสีไฟโชครุ่งเรือง)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (โรงสีสินทรัพย์ถาวร)notifications_none, ...
ราคามะม่วง
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
มะม่วงเขียวเสวยเบอร์ 0 50.00 บาท/กก.
มะม่วงแก้วเบอร์ 0 - บาท/กก.
มะม่วงโชคอนันต์สุกเบอร์ 0 20.00 บาท/กก.
มะม่วงโชคอนันต์ดิบเบอร์ 0 - บาท/กก.
มะม่วงน้ำดอกไม้แก่เบอร์ 0 - บาท/กก.
มะม่วงน้ำดอกไม้สุกเบอร์ 0 60.00 บาท/กก.
มะม่วงน้ำดอกไม้อ่อนเบอร์ 0 20.00 บาท/กก.
มะม่วงฟ้าลั่นเบอร์ 0 5.00 บาท/กก.
มะม่วงมันเดือนเก้าเบอร์ 0 20.00 บาท/กก.
มะม่วงแรดเบอร์ 0 - บาท/กก.
มะม่วงอกร่องดิบเบอร์ 0 - บาท/กก.
มะม่วงอกร่องสุกเบอร์ 0 - บาท/กก.
20/01/2561
ราคามะนาว
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
มะนาวแป้น เบอร์ 1 2.23 บาท/ลูก
มะนาวแป้น เบอร์ 2 1.60 บาท/ลูก
มะนาวแป้น เบอร์ 3 1.10 บาท/ลูก
มะนาวแป้น เบอร์ 4 0.85 บาท/ลูก
19/01/2561
ราคามะเขือ
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
มะเขือเทศผลใหญ่ 12.00 บาท/กก.
มะเขือเทศราชินี 35.00 บาท/กก.
มะเขือเทศสีดา 13.00 บาท/กก.
มะเขือเทศเชอร์รี่ - บาท/กก.
มะเขือเปราะ 21.00 บาท/กก.
มะเขือไข่เต่า 24.00 บาท/กก.
มะเขือพวงไม่เด็ดขั่ว 70.00 บาท/กก.
มะเขือม่วง 45.00 บาท/กก.
มะเขือยาว 21.50 บาท/กก.
มะเขือลาย 30.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคามะพร้าว
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
มะพร้าวเผาเบอร์ใหญ่ 17.00 บาท/ลูก
มะพร้าวเผาเบอร์เล็ก 15.00 บาท/ลูก
มะพร้าวอ่อนเบอร์ใหญ่ - บาท/ลูก
มะพร้าวอ่อนเบอร์กลาง - บาท/ลูก
มะพร้าวอ่อนน้ำหอมเบอร์ใหญ่ 18.00 บาท/ลูก
ผลแห้งขนาดใหญ่ (ขายส่ง) 16.50 บาท/ผล
19/01/2561
ป้ายกำกับ: ราคาข้าวเปลือกรายวัน, ราคาหอมมะลิ (ไม่เกิน 1 ปี), ราคาหอมปทุมธานี 1, ราคาข้าวเจ้า, ราคาข้าวเหนียวเมล็ดยาว (ไม่เกิน 1 ปี), ราคาข้าวเหนียวเมล็ดสั้น (ไม่เกิน 1 ปี),
bg product