ราคาข้าวเปลือก

ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) หอมมะลิ (ไม่เกิน 1 ปี) 8,000.00 บาท/ตัน
(B) หอมปทุมธานี 1 9,000.00 บาท/ตัน
(C) ข้าวเจ้า 8,300.00 บาท/ตัน
(D) ข้าวเหนียวเมล็ดยาว (ไม่เกิน 1 ปี) - บาท/ตัน
(E) ข้าวเหนียวเมล็ดสั้น (ไม่เกิน 1 ปี) - บาท/ตัน
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
วันที่ (A) หอมมะลิ (ไม่เกิน 1 ปี) (B) หอมปทุมธานี 1 (C) ข้าวเจ้า (D) ข้าวเหนียวเมล็ดยาว (ไม่เกิน 1 ปี) (E) ข้าวเหนียวเมล็ดสั้น (ไม่เกิน 1 ปี)
26/05/2560 8,000.00 9,000.00 8,300.00 - -
25/05/2560 8,000.00 9,000.00 8,300.00 - -
23/05/2560 8,000.00 9,000.00 8,300.00 - -
22/05/2560 8,000.00 9,000.00 8,300.00 - -
19/05/2560 8,000.00 9,000.00 7,680.00 - -
18/05/2560 8,000.00 9,000.00 7,680.00 - -
17/05/2560 8,000.00 9,000.00 7,680.00 - -
16/05/2560 9,700.00 8,873.50 7,586.00 10,913.00 -
15/05/2560 8,000.00 9,000.00 7,680.00 - -
ข้อมูลนี้เป็นราคาข้าวเปลือกที่ได้จากเว็บไซต์ กรมการข้าว (จุดรับซื้อพิษณุโลก)notifications_none, กรมการข้าว (จุดรับซื้อสุพรรณบุรี)notifications_none, กรมการข้าว (จุดรับซื้อสุรินทร์)notifications_none, กรมการข้าว (จุดรับซื้ออุดรธานี)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (จุกพืชไร่)notifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (โชคไพศาลการเกษตร)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (โรงสีไฟโชครุ่งเรือง)notifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (โรงสีสินทรัพย์ถาวร)notifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาข้าวเปลือกรายวัน, ราคาหอมมะลิ (ไม่เกิน 1 ปี), ราคาหอมปทุมธานี 1, ราคาข้าวเจ้า, ราคาข้าวเหนียวเมล็ดยาว (ไม่เกิน 1 ปี), ราคาข้าวเหนียวเมล็ดสั้น (ไม่เกิน 1 ปี),
bg product