ราคาข้าวเปลือก

ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) หอมมะลิ (ไม่เกิน 1 ปี) - บาท/ตัน
(B) หอมปทุมธานี 1 9,150.00 บาท/ตัน
(C) ข้าวเจ้า - บาท/ตัน
(D) ข้าวเหนียวเมล็ดยาว (ไม่เกิน 1 ปี) - บาท/ตัน
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ข้าวเหนียวเมล็ดสั้น (ไม่เกิน 1 ปี) - บาท/ตัน
     
     
     
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
วันที่ (A) หอมมะลิ (ไม่เกิน 1 ปี) (B) หอมปทุมธานี 1 (C) ข้าวเจ้า (D) ข้าวเหนียวเมล็ดยาว (ไม่เกิน 1 ปี) (E) ข้าวเหนียวเมล็ดสั้น (ไม่เกิน 1 ปี)
18/11/2560 - 9,150.00 - - -
17/11/2560 10,500.00 9,150.00 7,500.00 - -
16/11/2560 10,500.00 9,150.00 7,500.00 - -
15/11/2560 10,500.00 9,150.00 7,500.00 - -
14/11/2560 8,500.00 9,150.00 7,500.00 - -
10/11/2560 8,500.00 9,150.00 7,500.00 - -
09/11/2560 8,500.00 9,050.00 7,500.00 - -
08/11/2560 8,500.00 9,050.00 7,500.00 - -
07/11/2560 8,500.00 9,050.00 7,500.00 - -
06/11/2560 8,500.00 9,050.00 7,500.00 - -
03/11/2560 8,500.00 7,500.00 8,750.00 - -
ข้อมูลนี้เป็นราคาข้าวเปลือกที่ได้จากเว็บไซต์ กรมการข้าว (จุดรับซื้อพิษณุโลก)notifications_none, กรมการข้าว (จุดรับซื้อสุพรรณบุรี)notifications_none, กรมการข้าว (จุดรับซื้อสุรินทร์)notifications_none, กรมการข้าว (จุดรับซื้ออุดรธานี)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (จุกพืชไร่)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (โชคไพศาลการเกษตร)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (โรงสีไฟโชครุ่งเรือง)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (โรงสีสินทรัพย์ถาวร)notifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาข้าวเปลือกรายวัน, ราคาหอมมะลิ (ไม่เกิน 1 ปี), ราคาหอมปทุมธานี 1, ราคาข้าวเจ้า, ราคาข้าวเหนียวเมล็ดยาว (ไม่เกิน 1 ปี), ราคาข้าวเหนียวเมล็ดสั้น (ไม่เกิน 1 ปี),
bg product