ราคาข้าวเปลือก

ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) หอมมะลิ (ไม่เกิน 1 ปี) 8,500.00 บาท/ตัน
(B) หอมปทุมธานี 1 9,250.00 บาท/ตัน
(C) ข้าวเจ้า 7,600.00 บาท/ตัน
(D) ข้าวเหนียวเมล็ดยาว (ไม่เกิน 1 ปี) - บาท/ตัน
(E) ข้าวเหนียวเมล็ดสั้น (ไม่เกิน 1 ปี) - บาท/ตัน
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
วันที่ (A) หอมมะลิ (ไม่เกิน 1 ปี) (B) หอมปทุมธานี 1 (C) ข้าวเจ้า (D) ข้าวเหนียวเมล็ดยาว (ไม่เกิน 1 ปี) (E) ข้าวเหนียวเมล็ดสั้น (ไม่เกิน 1 ปี)
27/07/2560 8,500.00 9,250.00 7,600.00 - -
26/07/2560 8,500.00 9,250.00 7,600.00 - -
25/07/2560 8,500.00 9,250.00 7,600.00 - -
24/07/2560 8,500.00 9,250.00 7,600.00 - -
21/07/2560 8,500.00 9,250.00 7,600.00 - -
20/07/2560 8,500.00 9,250.00 7,600.00 - -
19/07/2560 8,500.00 9,250.00 7,600.00 - -
18/07/2560 8,500.00 9,250.00 7,600.00 - -
17/07/2560 8,500.00 9,250.00 7,600.00 - -
14/07/2560 8,500.00 9,250.00 7,600.00 - -
13/07/2560 8,500.00 9,250.00 7,600.00 - -
ข้อมูลนี้เป็นราคาข้าวเปลือกที่ได้จากเว็บไซต์ กรมการข้าว (จุดรับซื้อพิษณุโลก)notifications_none, กรมการข้าว (จุดรับซื้อสุพรรณบุรี)notifications_none, กรมการข้าว (จุดรับซื้อสุรินทร์)notifications_none, กรมการข้าว (จุดรับซื้ออุดรธานี)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (จุกพืชไร่)notifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (โชคไพศาลการเกษตร)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (โรงสีไฟโชครุ่งเรือง)notifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (โรงสีสินทรัพย์ถาวร)notifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาข้าวเปลือกรายวัน, ราคาหอมมะลิ (ไม่เกิน 1 ปี), ราคาหอมปทุมธานี 1, ราคาข้าวเจ้า, ราคาข้าวเหนียวเมล็ดยาว (ไม่เกิน 1 ปี), ราคาข้าวเหนียวเมล็ดสั้น (ไม่เกิน 1 ปี),
bg product