ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ประจำวันที่ 15 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ข้าวโพดเม็ด 9.89 บาท/กก.
วันที่ (A) ข้าวโพดเม็ด
15/01/2562 9.89
14/01/2562 9.90
11/01/2562 9.90
10/01/2562 9.89
09/01/2562 9.89
08/01/2562 9.92
07/01/2562 10.07
04/01/2562 10.24
03/01/2562 10.19
ข้อมูลนี้เป็นราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ได้จากเว็บไซต์ สมาคมพ่อค้าข้าวโพดฯ (กรุงไทยฯ-บ้านบึง)notifications, สมาคมพ่อค้าข้าวโพดฯ (กรุงไทยฯ-พระประแดง)notifications_none, สมาคมพ่อค้าข้าวโพดฯ (ซีพีโคราช)notifications, สมาคมพ่อค้าข้าวโพดฯ (ซีพีบางนา)notifications, สมาคมพ่อค้าข้าวโพดฯ (ซีพีราชบุรี)notifications_none, สมาคมพ่อค้าข้าวโพดฯ (ซีพีศรีราชา)notifications_none, สมาคมพ่อค้าข้าวโพดฯ (เซ็นทาโก)notifications, สมาคมพ่อค้าข้าวโพดฯ (เบทาโกร)notifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รายวัน, ราคาข้าวโพดเม็ด,
bg product