ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ประจำวันที่ 19 มกราคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ข้าวโพดเม็ด 9.56 บาท/กก.
(A)
วันที่ (A) ข้าวโพดเม็ด
19/01/2561 9.56
18/01/2561 9.56
17/01/2561 9.56
16/01/2561 9.56
15/01/2561 9.58
12/01/2561 9.58
11/01/2561 9.59
10/01/2561 9.61
09/01/2561 9.61
08/01/2561 9.59
ข้อมูลนี้เป็นราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ได้จากเว็บไซต์ CPF Feed Marketing Bureaunotifications_none, สมาคมพ่อค้าข้าวโพดฯ (กรุงไทยฯ-บ้านบึง)notifications_none, สมาคมพ่อค้าข้าวโพดฯ (กรุงไทยฯ-พระประแดง)notifications_none, สมาคมพ่อค้าข้าวโพดฯ (ซีพีโคราช)notifications_none, สมาคมพ่อค้าข้าวโพดฯ (ซีพีบางนา)notifications_none, สมาคมพ่อค้าข้าวโพดฯ (ซีพีราชบุรี)notifications_none, สมาคมพ่อค้าข้าวโพดฯ (ซีพีศรีราชา)notifications_none, สมาคมพ่อค้าข้าวโพดฯ (เซ็นทาโก)notifications_none, สมาคมพ่อค้าข้าวโพดฯ (เบทาโกร)notifications_none, ...
ราคาปาล์มน้ำมัน
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ปาล์มทะลายสุกดี น้ำมัน 17% 3.20 บาท/กก.
ปาล์มทะลายสุกดี น้ำมัน 15% 3.60 บาท/กก.
ปาล์มทะลายสุกดี น้ำมัน 13% - บาท/กก.
20/01/2561
ราคาปลาไหล
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ปลาไหลเบอร์ใหญ่ 250.00 บาท/กก.
ปลาไหลเบอร์เล็ก 320.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาปู
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ปูม้าเป็น - บาท/กก.
ปูม้าเบอร์ใหญ่ 700.00 บาท/กก.
ปูม้าเบอร์กลาง 350.00 บาท/กก.
ปูม้าเบอร์เล็ก 250.00 บาท/กก.
ปูทะเลเป็น - บาท/กก.
ปูทะเลเบอร์ใหญ่ 850.00 บาท/กก.
ปูทะเลเบอร์กลาง - บาท/กก.
ปูทะเลเบอร์เล็ก - บาท/กก.
ปูนา - บาท/กก.
20/01/2561
ราคาปลาหมอ
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ปลาหมอเบอร์ใหญ่ 95.00 บาท/กก.
ปลาหมอเบอร์เล็ก 80.00 บาท/กก.
ปลาหมอเลี้ยงเบอร์ใหญ่ 100.00 บาท/กก.
ปลาหมอเลี้ยงเบอร์เล็ก 85.00 บาท/กก.
20/01/2561
ป้ายกำกับ: ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รายวัน, ราคาข้าวโพดเม็ด,
bg product