ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ข้าวโพดเม็ด 8.98 บาท/กก.
วันที่ (A) ข้าวโพดเม็ด
15/07/2562 8.98
12/07/2562 9.15
11/07/2562 9.15
10/07/2562 9.15
09/07/2562 9.14
08/07/2562 9.13
05/07/2562 9.09
04/07/2562 9.02
03/07/2562 9.02
02/07/2562 9.02
01/07/2562 8.99
ข้อมูลนี้เป็นราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ได้จากเว็บไซต์ สมาคมพ่อค้าข้าวโพดฯ (กรุงไทยฯ-บ้านบึง)notifications_none, สมาคมพ่อค้าข้าวโพดฯ (กรุงไทยฯ-พระประแดง)notifications_none, สมาคมพ่อค้าข้าวโพดฯ (ซีพีโคราช)notifications_none, สมาคมพ่อค้าข้าวโพดฯ (ซีพีบางนา)notifications_none, สมาคมพ่อค้าข้าวโพดฯ (ซีพีราชบุรี)notifications_none, สมาคมพ่อค้าข้าวโพดฯ (ซีพีศรีราชา)notifications_none, สมาคมพ่อค้าข้าวโพดฯ (เซ็นทาโก)notifications_none, สมาคมพ่อค้าข้าวโพดฯ (เบทาโกร)notifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รายวัน, ราคาข้าวโพดเม็ด,
bg product