ราคาข้าวโพด

ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) ข้าวโพดหวานเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) ข้าวโพดขาวดำเบอร์ใหญ่ 4.00 บาท/ฝัก
(D) ข้าวโพดขาวดำเบอร์เล็ก 3.00 บาท/ฝัก
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ข้าวโพดฝักอ่อน 20.00 บาท/กก.
(F) เมล็ดข้าวโพดสด - บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่ (B) ข้าวโพดหวานเบอร์เล็ก (C) ข้าวโพดขาวดำเบอร์ใหญ่ (D) ข้าวโพดขาวดำเบอร์เล็ก (E) ข้าวโพดฝักอ่อน (F) เมล็ดข้าวโพดสด
23/05/2561 - - 4.00 3.00 20.00 -
22/05/2561 - - 4.00 3.00 25.00 -
21/05/2561 15.00 8.00 4.00 3.00 27.00 22.00
20/05/2561 - - 4.00 3.00 27.00 -
19/05/2561 15.00 8.00 4.00 3.00 29.50 22.00
18/05/2561 15.00 8.00 4.00 3.00 27.50 22.00
17/05/2561 15.00 8.00 4.00 3.00 27.50 22.00
16/05/2561 - - 4.00 3.00 35.00 -
15/05/2561 15.00 8.00 4.00 3.00 35.00 22.00
14/05/2561 15.00 8.00 4.00 3.00 25.00 22.00
13/05/2561 - - 4.00 3.00 25.00 -
12/05/2561 15.00 8.00 4.00 3.00 25.00 22.00
11/05/2561 15.00 8.00 4.00 3.00 25.00 22.00
10/05/2561 15.00 8.00 4.00 3.00 25.00 22.00
09/05/2561 15.00 8.00 4.00 3.00 35.00 22.00
08/05/2561 - - 4.00 3.00 20.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาข้าวโพดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาข้าวโพดรายวัน, ราคาข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่, ราคาข้าวโพดหวานเบอร์เล็ก, ราคาข้าวโพดขาวดำเบอร์ใหญ่, ราคาข้าวโพดขาวดำเบอร์เล็ก, ราคาข้าวโพดฝักอ่อน, ราคาเมล็ดข้าวโพดสด,
bg product