ราคาข้าวโพด

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่ 15.00 บาท/กก.
(B) ข้าวโพดหวานเบอร์เล็ก 8.00 บาท/กก.
(C) ข้าวโพดขาวดำเบอร์ใหญ่ 5.50 บาท/ฝัก
(D) ข้าวโพดขาวดำเบอร์เล็ก 4.00 บาท/ฝัก
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ข้าวโพดฝักอ่อน 29.00 บาท/กก.
(F) เมล็ดข้าวโพดสด 22.00 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่ (B) ข้าวโพดหวานเบอร์เล็ก (C) ข้าวโพดขาวดำเบอร์ใหญ่ (D) ข้าวโพดขาวดำเบอร์เล็ก (E) ข้าวโพดฝักอ่อน (F) เมล็ดข้าวโพดสด
18/07/2561 15.00 8.00 5.50 4.00 29.00 22.00
17/07/2561 15.00 8.00 5.50 4.00 30.00 22.00
16/07/2561 15.00 8.00 5.50 4.00 30.00 22.00
15/07/2561 15.00 8.00 5.50 4.00 30.00 22.00
14/07/2561 15.00 8.00 5.50 4.00 30.00 22.00
13/07/2561 15.00 8.00 5.50 4.00 20.00 22.00
12/07/2561 - - 5.50 4.00 20.00 -
11/07/2561 15.00 8.00 5.50 4.00 31.00 22.00
10/07/2561 15.00 8.00 5.50 4.00 32.00 22.00
09/07/2561 - - 5.50 4.00 32.00 -
08/07/2561 15.00 8.00 5.50 4.00 32.00 22.00
07/07/2561 15.00 8.00 5.50 4.00 32.00 22.00
06/07/2561 - - 5.50 4.00 32.00 -
05/07/2561 15.00 8.00 5.50 4.00 33.00 22.00
04/07/2561 - - 5.50 4.00 33.00 -
03/07/2561 15.00 8.00 5.50 4.00 33.00 22.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาข้าวโพดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาข้าวโพดรายวัน, ราคาข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่, ราคาข้าวโพดหวานเบอร์เล็ก, ราคาข้าวโพดขาวดำเบอร์ใหญ่, ราคาข้าวโพดขาวดำเบอร์เล็ก, ราคาข้าวโพดฝักอ่อน, ราคาเมล็ดข้าวโพดสด,
bg product