ราคาข้าวโพด

ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) ข้าวโพดหวานเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) ข้าวโพดขาวดำเบอร์ใหญ่ 4.00 บาท/ฝัก
(D) ข้าวโพดขาวดำเบอร์เล็ก 3.00 บาท/ฝัก
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ข้าวโพดฝักอ่อน 14.00 บาท/กก.
(F) เมล็ดข้าวโพดสด - บาท/กก.
     
     
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
วันที่ (A) ข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่ (B) ข้าวโพดหวานเบอร์เล็ก (C) ข้าวโพดขาวดำเบอร์ใหญ่ (D) ข้าวโพดขาวดำเบอร์เล็ก (E) ข้าวโพดฝักอ่อน (F) เมล็ดข้าวโพดสด
24/03/2561 - - 4.00 3.00 14.00 -
23/03/2561 15.00 8.00 5.00 4.00 19.50 22.00
22/03/2561 15.00 8.00 5.00 4.00 28.00 22.00
21/03/2561 - - 5.00 4.00 28.00 -
20/03/2561 15.00 8.00 5.00 4.00 28.00 22.00
19/03/2561 15.00 8.00 5.00 4.00 28.00 22.00
18/03/2561 - - 5.00 4.00 28.00 -
17/03/2561 15.00 8.00 5.00 4.00 28.00 22.00
16/03/2561 15.00 8.00 5.00 4.00 28.00 22.00
15/03/2561 15.00 8.00 5.00 4.00 28.00 22.00
14/03/2561 15.00 8.00 5.00 4.00 28.00 22.00
13/03/2561 15.00 8.00 5.00 4.00 28.00 22.00
12/03/2561 15.00 8.00 5.00 4.00 28.00 22.00
11/03/2561 15.00 8.00 5.00 4.00 28.00 22.00
10/03/2561 15.00 8.00 5.00 4.00 28.00 22.00
09/03/2561 15.00 8.00 5.00 4.00 28.00 22.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาข้าวโพดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาข้าวโพดรายวัน, ราคาข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่, ราคาข้าวโพดหวานเบอร์เล็ก, ราคาข้าวโพดขาวดำเบอร์ใหญ่, ราคาข้าวโพดขาวดำเบอร์เล็ก, ราคาข้าวโพดฝักอ่อน, ราคาเมล็ดข้าวโพดสด,
bg product