ราคาข้าวโพด

ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่ 13.00 บาท/กก.
(B) ข้าวโพดหวานเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) ข้าวโพดขาวดำเบอร์ใหญ่ 5.50 บาท/ฝัก
(D) ข้าวโพดขาวดำเบอร์เล็ก 4.50 บาท/ฝัก
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ข้าวโพดฝักอ่อน 41.67 บาท/กก.
(F) เมล็ดข้าวโพดสด - บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่ (B) ข้าวโพดหวานเบอร์เล็ก (C) ข้าวโพดขาวดำเบอร์ใหญ่ (D) ข้าวโพดขาวดำเบอร์เล็ก (E) ข้าวโพดฝักอ่อน (F) เมล็ดข้าวโพดสด
20/11/2561 13.00 - 5.50 4.50 41.67 -
19/11/2561 19.00 12.00 - - 50.00 22.00
18/11/2561 25.00 12.00 - - 30.00 22.00
17/11/2561 25.00 12.00 5.50 4.50 27.00 22.00
16/11/2561 13.00 - 5.50 4.50 39.67 -
15/11/2561 19.00 12.00 5.50 4.50 44.67 22.00
14/11/2561 19.00 12.00 - - 50.00 22.00
13/11/2561 19.00 12.00 - - 50.00 22.00
12/11/2561 19.00 12.00 - - 52.50 22.00
11/11/2561 25.00 12.00 5.50 4.50 27.00 22.00
10/11/2561 19.00 12.00 - - 55.00 22.00
09/11/2561 19.00 12.00 5.50 4.50 45.33 22.00
08/11/2561 19.00 12.00 5.50 4.50 42.00 22.00
07/11/2561 19.00 12.00 5.50 4.50 45.33 22.00
06/11/2561 19.00 12.00 5.50 4.50 51.33 22.00
05/11/2561 19.00 12.00 5.50 4.50 48.67 22.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาข้าวโพดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาข้าวโพดรายวัน, ราคาข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่, ราคาข้าวโพดหวานเบอร์เล็ก, ราคาข้าวโพดขาวดำเบอร์ใหญ่, ราคาข้าวโพดขาวดำเบอร์เล็ก, ราคาข้าวโพดฝักอ่อน, ราคาเมล็ดข้าวโพดสด,
bg product