ราคาข้าวโพด

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่ 14.00 บาท/กก.
(B) ข้าวโพดหวานเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) ข้าวโพดขาวดำเบอร์ใหญ่ 6.00 บาท/ฝัก
(D) ข้าวโพดขาวดำเบอร์เล็ก 5.00 บาท/ฝัก
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ข้าวโพดฝักอ่อน 69.33 บาท/กก.
(F) เมล็ดข้าวโพดสด - บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่ (B) ข้าวโพดหวานเบอร์เล็ก (C) ข้าวโพดขาวดำเบอร์ใหญ่ (D) ข้าวโพดขาวดำเบอร์เล็ก (E) ข้าวโพดฝักอ่อน (F) เมล็ดข้าวโพดสด
24/05/2562 14.00 - 6.00 5.00 69.33 -
23/05/2562 13.00 8.00 6.00 5.00 69.33 25.00
22/05/2562 13.00 8.00 6.00 5.00 69.33 25.00
21/05/2562 14.00 - 6.00 5.00 70.00 -
20/05/2562 13.00 8.00 6.00 5.00 70.00 25.00
19/05/2562 12.00 8.00 6.00 5.00 40.00 25.00
18/05/2562 12.00 8.00 6.00 5.00 38.00 25.00
17/05/2562 14.00 - 6.00 5.00 68.67 -
16/05/2562 14.00 - 5.00 4.00 69.33 -
15/05/2562 13.00 8.00 5.00 4.00 68.67 25.00
14/05/2562 14.00 - 5.00 4.00 68.67 -
13/05/2562 14.00 - 5.00 4.00 68.67 -
12/05/2562 - - 5.00 4.00 38.00 -
11/05/2562 13.00 - 5.00 4.00 48.67 -
10/05/2562 13.00 - 5.00 4.00 44.33 -
09/05/2562 13.00 - 5.00 4.00 44.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาข้าวโพดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาข้าวโพดรายวัน, ราคาข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่, ราคาข้าวโพดหวานเบอร์เล็ก, ราคาข้าวโพดขาวดำเบอร์ใหญ่, ราคาข้าวโพดขาวดำเบอร์เล็ก, ราคาข้าวโพดฝักอ่อน, ราคาเมล็ดข้าวโพดสด,
bg product