ราคาข้าวโพด

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่ 10.00 บาท/กก.
(B) ข้าวโพดหวานเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) ข้าวโพดขาวดำเบอร์ใหญ่ 4.50 บาท/ฝัก
(D) ข้าวโพดขาวดำเบอร์เล็ก 3.50 บาท/ฝัก
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ข้าวโพดฝักอ่อน 28.00 บาท/กก.
(F) เมล็ดข้าวโพดสด - บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่ (B) ข้าวโพดหวานเบอร์เล็ก (C) ข้าวโพดขาวดำเบอร์ใหญ่ (D) ข้าวโพดขาวดำเบอร์เล็ก (E) ข้าวโพดฝักอ่อน (F) เมล็ดข้าวโพดสด
19/09/2561 10.00 - 4.50 3.50 28.00 -
18/09/2561 15.00 10.00 4.50 3.50 28.00 22.00
17/09/2561 15.00 10.00 4.50 3.50 28.00 22.00
16/09/2561 20.00 10.00 4.50 3.50 33.00 22.00
15/09/2561 15.50 10.00 4.50 3.50 32.00 22.00
14/09/2561 15.50 10.00 4.50 3.50 33.67 22.00
13/09/2561 15.50 10.00 4.50 3.50 30.33 22.00
12/09/2561 14.00 10.00 4.50 3.50 32.00 22.00
11/09/2561 14.00 10.00 4.50 3.50 30.33 22.00
10/09/2561 14.00 10.00 5.50 4.00 33.67 22.00
09/09/2561 17.00 10.00 5.50 4.00 33.00 22.00
08/09/2561 13.50 10.00 5.50 4.00 30.33 22.00
07/09/2561 13.50 10.00 5.50 4.00 32.67 22.00
06/09/2561 13.50 10.00 5.50 4.00 24.33 22.00
05/09/2561 13.50 10.00 5.50 4.00 30.33 22.00
04/09/2561 13.50 10.00 5.50 4.00 32.00 22.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาข้าวโพดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาข้าวโพดรายวัน, ราคาข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่, ราคาข้าวโพดหวานเบอร์เล็ก, ราคาข้าวโพดขาวดำเบอร์ใหญ่, ราคาข้าวโพดขาวดำเบอร์เล็ก, ราคาข้าวโพดฝักอ่อน, ราคาเมล็ดข้าวโพดสด,
bg product