ราคาข้าวโพด

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่ 13.00 บาท/กก.
(B) ข้าวโพดหวานเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) ข้าวโพดขาวดำเบอร์ใหญ่ - บาท/ฝัก
(D) ข้าวโพดขาวดำเบอร์เล็ก - บาท/ฝัก
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ข้าวโพดฝักอ่อน 55.00 บาท/กก.
(F) เมล็ดข้าวโพดสด - บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่ (B) ข้าวโพดหวานเบอร์เล็ก (C) ข้าวโพดขาวดำเบอร์ใหญ่ (D) ข้าวโพดขาวดำเบอร์เล็ก (E) ข้าวโพดฝักอ่อน (F) เมล็ดข้าวโพดสด
16/07/2562 13.00 - - - 55.00 -
15/07/2562 16.50 12.00 - - 52.50 25.00
14/07/2562 20.00 12.00 - - 60.00 25.00
13/07/2562 16.50 12.00 - - 50.00 25.00
12/07/2562 16.50 12.00 - - 52.50 25.00
11/07/2562 16.50 12.00 - - 50.00 25.00
10/07/2562 16.50 12.00 - - 50.00 25.00
09/07/2562 16.50 12.00 - - 50.00 25.00
08/07/2562 16.50 12.00 - - 50.00 25.00
07/07/2562 20.00 12.00 - - 60.00 25.00
06/07/2562 20.00 12.00 - - 60.00 25.00
05/07/2562 16.50 12.00 - - 50.00 25.00
04/07/2562 15.00 10.00 - - 50.00 25.00
03/07/2562 15.00 10.00 - - 45.00 25.00
02/07/2562 15.00 10.00 - - 45.00 25.00
01/07/2562 15.00 10.00 - - 40.00 25.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาข้าวโพดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาข้าวโพดรายวัน, ราคาข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่, ราคาข้าวโพดหวานเบอร์เล็ก, ราคาข้าวโพดขาวดำเบอร์ใหญ่, ราคาข้าวโพดขาวดำเบอร์เล็ก, ราคาข้าวโพดฝักอ่อน, ราคาเมล็ดข้าวโพดสด,
bg product