ราคาข้าวโพด

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) ข้าวโพดหวานเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) ข้าวโพดขาวดำเบอร์ใหญ่ 5.50 บาท/ฝัก
(D) ข้าวโพดขาวดำเบอร์เล็ก 4.50 บาท/ฝัก
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ข้าวโพดฝักอ่อน 18.00 บาท/กก.
(F) เมล็ดข้าวโพดสด - บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่ (B) ข้าวโพดหวานเบอร์เล็ก (C) ข้าวโพดขาวดำเบอร์ใหญ่ (D) ข้าวโพดขาวดำเบอร์เล็ก (E) ข้าวโพดฝักอ่อน (F) เมล็ดข้าวโพดสด
16/01/2562 - - 5.50 4.50 18.00 -
15/01/2562 18.50 12.00 5.50 4.50 58.67 23.00
14/01/2562 12.00 - 5.50 4.50 58.83 -
13/01/2562 25.00 12.00 5.50 4.50 35.00 23.00
12/01/2562 18.50 12.00 5.50 4.50 60.00 23.00
11/01/2562 18.50 12.00 5.50 4.50 63.33 23.00
10/01/2562 18.50 12.00 5.50 4.50 65.00 23.00
09/01/2562 18.50 12.00 5.50 4.50 61.00 23.00
08/01/2562 18.50 12.00 5.50 4.50 61.83 23.00
07/01/2562 18.50 12.00 5.50 4.50 62.00 23.00
06/01/2562 25.00 12.00 5.50 4.50 49.00 22.00
05/01/2562 18.50 12.00 5.50 4.50 54.67 22.00
04/01/2562 18.50 12.00 5.50 4.50 55.33 22.00
03/01/2562 18.50 12.00 5.50 4.50 56.67 22.00
02/01/2562 12.00 - 5.50 4.50 60.00 -
01/01/2562 25.00 12.00 5.50 4.50 50.00 22.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาข้าวโพดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาข้าวโพดรายวัน, ราคาข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่, ราคาข้าวโพดหวานเบอร์เล็ก, ราคาข้าวโพดขาวดำเบอร์ใหญ่, ราคาข้าวโพดขาวดำเบอร์เล็ก, ราคาข้าวโพดฝักอ่อน, ราคาเมล็ดข้าวโพดสด,
bg product