ราคาคะน้า

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แขนงคะน้า 28.00 บาท/กก.
(B) คะน้าต้น 15.67 บาท/กก.
(C) คะน้ายอด 20.67 บาท/กก.
(D) คะน้าฮ่องกง 61.00 บาท/กก.
วันที่ (A) แขนงคะน้า (B) คะน้าต้น (C) คะน้ายอด (D) คะน้าฮ่องกง
19/09/2561 28.00 15.67 20.67 61.00
18/09/2561 25.50 15.33 19.00 76.00
17/09/2561 25.50 15.67 20.00 76.00
16/09/2561 35.00 19.50 22.00 77.50
15/09/2561 24.50 15.00 20.33 44.75
14/09/2561 30.00 15.33 17.33 47.50
13/09/2561 32.50 16.00 17.33 46.00
12/09/2561 32.50 16.67 20.67 46.00
11/09/2561 35.00 13.67 22.00 53.50
10/09/2561 35.00 13.67 22.00 56.00
09/09/2561 35.00 18.50 26.50 85.00
08/09/2561 27.50 13.67 21.00 48.50
07/09/2561 27.50 12.00 19.67 48.50
06/09/2561 27.50 13.33 18.00 46.00
05/09/2561 27.50 14.33 17.33 38.50
04/09/2561 28.75 15.00 17.67 41.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาคะน้าที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาคะน้ารายวัน, ราคาแขนงคะน้า, ราคาคะน้าต้น, ราคาคะน้ายอด, ราคาคะน้าฮ่องกง,
bg product