ราคาคะน้า

ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แขนงคะน้า 29.00 บาท/กก.
(B) คะน้าต้น 18.00 บาท/กก.
(C) คะน้ายอด 24.00 บาท/กก.
(D) คะน้าฮ่องกง 65.00 บาท/กก.
วันที่ (A) แขนงคะน้า (B) คะน้าต้น (C) คะน้ายอด (D) คะน้าฮ่องกง
26/03/2562 29.00 18.00 24.00 65.00
25/03/2562 18.00 18.00 22.50 20.00
24/03/2562 40.00 16.00 22.50 120.00
23/03/2562 31.50 17.67 21.67 72.50
22/03/2562 34.00 19.00 21.67 73.50
21/03/2562 34.00 22.00 25.00 70.00
20/03/2562 34.00 22.00 26.00 72.50
19/03/2562 34.00 22.00 24.00 71.00
18/03/2562 18.00 22.00 22.50 22.00
16/03/2562 34.00 24.00 25.33 74.50
15/03/2562 34.00 23.33 27.33 74.50
14/03/2562 34.00 24.33 30.00 72.50
13/03/2562 35.00 23.00 29.33 74.50
12/03/2562 35.00 23.00 28.67 74.50
11/03/2562 30.00 24.67 30.00 81.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาคะน้าที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาคะน้ารายวัน, ราคาแขนงคะน้า, ราคาคะน้าต้น, ราคาคะน้ายอด, ราคาคะน้าฮ่องกง,
bg product