ราคาคะน้า

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แขนงคะน้า 90.00 บาท/กก.
(B) คะน้าต้น 21.00 บาท/กก.
(C) คะน้ายอด 20.00 บาท/กก.
(D) คะน้าฮ่องกง 18.00 บาท/กก.
วันที่ (A) แขนงคะน้า (B) คะน้าต้น (C) คะน้ายอด (D) คะน้าฮ่องกง
16/07/2562 90.00 21.00 20.00 18.00
15/07/2562 80.00 21.00 21.00 18.00
14/07/2562 - 20.00 24.00 -
13/07/2562 80.00 21.00 22.00 18.00
12/07/2562 70.00 19.00 22.00 18.00
11/07/2562 70.00 19.00 20.00 18.00
10/07/2562 70.00 18.00 21.00 16.00
09/07/2562 80.00 21.00 21.00 14.00
08/07/2562 85.00 21.00 23.00 12.00
07/07/2562 - 24.00 28.00 -
06/07/2562 - 24.00 28.00 -
05/07/2562 85.00 23.00 24.00 16.00
04/07/2562 90.00 23.00 24.00 14.00
03/07/2562 90.00 18.00 19.00 14.00
02/07/2562 90.00 18.00 18.00 18.00
01/07/2562 90.00 16.00 18.00 14.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาคะน้าที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาคะน้ารายวัน, ราคาแขนงคะน้า, ราคาคะน้าต้น, ราคาคะน้ายอด, ราคาคะน้าฮ่องกง,
bg product