ราคาคะน้า

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แขนงคะน้า 35.00 บาท/กก.
(B) คะน้าต้น 12.00 บาท/กก.
(C) คะน้ายอด 12.00 บาท/กก.
(D) คะน้าฮ่องกง 70.00 บาท/กก.
วันที่ (A) แขนงคะน้า (B) คะน้าต้น (C) คะน้ายอด (D) คะน้าฮ่องกง
16/01/2562 35.00 12.00 12.00 70.00
15/01/2562 36.00 15.33 17.00 40.00
14/01/2562 30.50 14.67 14.67 45.00
13/01/2562 35.00 15.50 18.00 80.00
12/01/2562 34.00 13.67 15.33 46.00
11/01/2562 31.50 14.00 14.67 45.00
10/01/2562 29.00 13.67 15.00 45.00
09/01/2562 30.00 15.00 16.00 46.00
08/01/2562 38.50 14.67 14.00 45.00
07/01/2562 41.00 14.67 14.67 47.00
06/01/2562 50.00 17.50 23.00 70.00
05/01/2562 50.00 15.33 19.33 42.00
04/01/2562 57.50 14.33 19.33 41.50
03/01/2562 52.50 17.67 20.67 42.00
02/01/2562 60.00 14.33 18.67 42.00
01/01/2562 40.00 17.50 15.00 70.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาคะน้าที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาคะน้ารายวัน, ราคาแขนงคะน้า, ราคาคะน้าต้น, ราคาคะน้ายอด, ราคาคะน้าฮ่องกง,
bg product