ราคาคะน้า

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แขนงคะน้า 55.00 บาท/กก.
(B) คะน้าต้น 24.00 บาท/กก.
(C) คะน้ายอด 29.00 บาท/กก.
(D) คะน้าฮ่องกง 38.00 บาท/กก.
วันที่ (A) แขนงคะน้า (B) คะน้าต้น (C) คะน้ายอด (D) คะน้าฮ่องกง
27/05/2561 55.00 24.00 29.00 38.00
26/05/2561 55.00 24.00 27.67 43.50
25/05/2561 - 22.50 26.00 22.00
24/05/2561 55.00 26.50 27.50 60.00
23/05/2561 55.00 22.33 25.67 48.50
22/05/2561 60.00 20.33 22.67 47.50
21/05/2561 50.00 18.67 23.00 46.50
20/05/2561 50.00 22.00 27.00 67.50
19/05/2561 50.00 18.33 24.00 47.50
18/05/2561 50.00 17.00 22.33 47.50
17/05/2561 60.00 19.00 25.00 75.00
16/05/2561 60.00 22.50 26.50 75.00
15/05/2561 50.00 20.67 23.67 40.00
14/05/2561 50.00 20.67 26.67 40.00
13/05/2561 50.00 23.00 27.00 60.00
12/05/2561 50.00 21.33 25.33 40.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาคะน้าที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาคะน้ารายวัน, ราคาแขนงคะน้า, ราคาคะน้าต้น, ราคาคะน้ายอด, ราคาคะน้าฮ่องกง,
bg product