ราคาคะน้า

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แขนงคะน้า 35.00 บาท/กก.
(B) คะน้าต้น 12.33 บาท/กก.
(C) คะน้ายอด 18.00 บาท/กก.
(D) คะน้าฮ่องกง 48.75 บาท/กก.
วันที่ (A) แขนงคะน้า (B) คะน้าต้น (C) คะน้ายอด (D) คะน้าฮ่องกง
18/07/2561 35.00 12.33 18.00 48.75
17/07/2561 35.00 11.67 14.67 50.00
16/07/2561 35.00 11.00 14.67 47.50
15/07/2561 49.00 14.50 21.00 85.00
14/07/2561 45.00 12.33 16.00 51.00
13/07/2561 45.00 8.00 10.00 51.00
12/07/2561 50.00 10.00 11.00 90.00
11/07/2561 50.00 13.33 14.33 52.00
10/07/2561 50.00 16.33 18.00 46.50
09/07/2561 50.00 15.00 19.00 47.00
08/07/2561 50.00 19.50 23.00 80.00
07/07/2561 50.00 14.67 18.33 47.00
06/07/2561 50.00 17.00 20.00 48.00
05/07/2561 50.00 16.67 20.33 49.00
04/07/2561 50.00 15.33 20.67 54.00
03/07/2561 55.00 18.00 20.00 51.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาคะน้าที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาคะน้ารายวัน, ราคาแขนงคะน้า, ราคาคะน้าต้น, ราคาคะน้ายอด, ราคาคะน้าฮ่องกง,
bg product