ราคาคะน้า

ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แขนงคะน้า 35.00 บาท/กก.
(B) คะน้าต้น 7.50 บาท/กก.
(C) คะน้ายอด 19.00 บาท/กก.
(D) คะน้าฮ่องกง 80.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) แขนงคะน้า (B) คะน้าต้น (C) คะน้ายอด (D) คะน้าฮ่องกง
19/11/2560 35.00 7.50 19.00 80.00
18/11/2560 35.00 8.67 13.33 45.00
17/11/2560 35.00 8.33 12.00 45.00
16/11/2560 40.00 6.83 10.33 46.25
15/11/2560 35.00 6.75 9.00 34.17
14/11/2560 35.00 8.00 11.33 46.25
13/11/2560 29.00 8.00 12.00 50.00
12/11/2560 40.00 9.50 18.00 100.00
11/11/2560 35.00 8.83 14.00 52.50
10/11/2560 45.00 9.67 12.00 55.00
09/11/2560 65.00 12.50 15.50 100.00
08/11/2560 70.00 17.00 22.50 110.00
07/11/2560 70.00 19.50 25.00 110.00
06/11/2560 60.00 20.50 26.00 110.00
05/11/2560 55.00 22.50 26.50 110.00
04/11/2560 - 28.00 28.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาคะน้าที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาคะน้ารายวัน, ราคาแขนงคะน้า, ราคาคะน้าต้น, ราคาคะน้ายอด, ราคาคะน้าฮ่องกง,
bg product