ราคาคะน้า

ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แขนงคะน้า 30.00 บาท/กก.
(B) คะน้าต้น 17.50 บาท/กก.
(C) คะน้ายอด 20.00 บาท/กก.
(D) คะน้าฮ่องกง 70.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) แขนงคะน้า (B) คะน้าต้น (C) คะน้ายอด (D) คะน้าฮ่องกง
29/03/2560 30.00 17.50 20.00 70.00
28/03/2560 30.00 14.00 19.20 70.00
27/03/2560 30.00 12.00 19.50 70.00
26/03/2560 30.00 12.00 18.75 70.00
25/03/2560 30.00 11.00 16.75 70.00
24/03/2560 27.50 9.50 16.75 70.00
23/03/2560 30.00 9.00 19.00 70.00
22/03/2560 27.50 10.00 15.67 60.00
21/03/2560 27.50 11.25 17.50 60.00
20/03/2560 - 14.00 14.00 -
19/03/2560 27.50 10.25 22.50 60.00
18/03/2560 30.00 11.00 16.25 60.00
17/03/2560 30.00 9.75 15.50 60.00
16/03/2560 40.00 11.00 14.75 60.00
15/03/2560 30.00 11.00 13.67 60.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาคะน้าที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาคะน้ารายวัน, ราคาแขนงคะน้า, ราคาคะน้าต้น, ราคาคะน้ายอด, ราคาคะน้าฮ่องกง,
bg product