ราคาคะน้า

ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แขนงคะน้า 45.00 บาท/กก.
(B) คะน้าต้น 10.00 บาท/กก.
(C) คะน้ายอด 11.00 บาท/กก.
(D) คะน้าฮ่องกง 67.50 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) แขนงคะน้า (B) คะน้าต้น (C) คะน้ายอด (D) คะน้าฮ่องกง
28/07/2560 45.00 10.00 11.00 67.50
27/07/2560 60.00 13.00 18.67 67.50
26/07/2560 60.00 12.50 15.33 80.00
25/07/2560 50.00 11.00 14.00 80.00
24/07/2560 50.00 13.00 16.33 80.00
23/07/2560 50.00 13.50 17.00 80.00
22/07/2560 55.00 12.50 16.33 80.00
21/07/2560 52.50 16.50 19.00 80.00
20/07/2560 52.50 15.50 18.33 80.00
19/07/2560 50.00 18.50 21.67 72.50
18/07/2560 50.00 18.50 18.00 72.50
17/07/2560 - 20.00 17.00 60.00
16/07/2560 - 20.00 29.50 -
15/07/2560 45.00 17.00 23.67 60.00
14/07/2560 45.00 18.00 20.00 60.00
13/07/2560 50.00 20.00 24.67 60.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาคะน้าที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาคะน้ารายวัน, ราคาแขนงคะน้า, ราคาคะน้าต้น, ราคาคะน้ายอด, ราคาคะน้าฮ่องกง,
bg product