ราคาคะน้า

ประจำวันที่ 22 กันยายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แขนงคะน้า 70.00 บาท/กก.
(B) คะน้าต้น 32.00 บาท/กก.
(C) คะน้ายอด 39.50 บาท/กก.
(D) คะน้าฮ่องกง 80.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) แขนงคะน้า (B) คะน้าต้น (C) คะน้ายอด (D) คะน้าฮ่องกง
22/09/2560 70.00 32.00 39.50 80.00
21/09/2560 70.00 36.00 47.00 80.00
20/09/2560 42.50 29.50 38.33 80.00
19/09/2560 45.00 31.50 40.00 80.00
18/09/2560 40.00 31.50 39.33 80.00
17/09/2560 45.00 29.50 33.00 70.00
16/09/2560 45.00 29.50 31.33 70.00
15/09/2560 45.00 27.00 29.67 70.00
14/09/2560 45.00 27.50 30.33 70.00
13/09/2560 45.00 28.00 26.00 70.00
12/09/2560 45.00 26.00 26.00 70.00
11/09/2560 45.00 28.00 26.67 70.00
10/09/2560 45.00 30.00 28.33 70.00
09/09/2560 45.00 30.00 29.67 70.00
08/09/2560 45.00 27.00 28.33 70.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาคะน้าที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาคะน้ารายวัน, ราคาแขนงคะน้า, ราคาคะน้าต้น, ราคาคะน้ายอด, ราคาคะน้าฮ่องกง,
bg product