ราคาคะน้า

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แขนงคะน้า 27.50 บาท/กก.
(B) คะน้าต้น 17.00 บาท/กก.
(C) คะน้ายอด 18.25 บาท/กก.
(D) คะน้าฮ่องกง 70.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) แขนงคะน้า (B) คะน้าต้น (C) คะน้ายอด (D) คะน้าฮ่องกง
20/02/2560 27.50 17.00 18.25 70.00
19/02/2560 30.00 17.00 17.67 70.00
18/02/2560 27.50 17.00 21.33 70.00
17/02/2560 30.00 17.00 17.25 70.00
16/02/2560 25.00 17.00 17.40 70.00
15/02/2560 35.00 16.00 18.00 80.00
14/02/2560 28.50 17.00 19.00 80.00
13/02/2560 28.50 17.00 20.75 80.00
12/02/2560 34.50 17.00 19.25 80.00
11/02/2560 40.00 15.00 16.50 80.00
10/02/2560 40.00 15.00 16.00 80.00
09/02/2560 40.00 15.00 16.00 80.00
08/02/2560 40.00 14.00 14.33 70.00
07/02/2560 45.00 16.00 19.25 70.00
06/02/2560 45.00 16.50 22.33 70.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาคะน้าที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาคะน้ารายวัน, ราคาแขนงคะน้า, ราคาคะน้าต้น, ราคาคะน้ายอด, ราคาคะน้าฮ่องกง,
bg product