ราคาคะน้า

ประจำวันที่ 20 มกราคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แขนงคะน้า - บาท/กก.
(B) คะน้าต้น 27.00 บาท/กก.
(C) คะน้ายอด 21.50 บาท/กก.
(D) คะน้าฮ่องกง 20.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) แขนงคะน้า (B) คะน้าต้น (C) คะน้ายอด (D) คะน้าฮ่องกง
20/01/2561 - 27.00 21.50 20.00
19/01/2561 40.00 17.33 20.67 50.00
18/01/2561 35.00 18.33 21.33 50.00
17/01/2561 37.50 20.67 23.00 43.75
16/01/2561 45.00 19.33 22.00 43.75
15/01/2561 - 19.00 20.00 20.00
14/01/2561 - 20.00 20.00 -
13/01/2561 - 17.00 20.00 20.00
12/01/2561 35.00 18.00 17.33 42.50
11/01/2561 27.50 18.00 19.50 65.00
10/01/2561 37.50 18.67 18.00 50.00
09/01/2561 40.00 18.67 21.00 48.00
08/01/2561 40.00 18.33 19.67 48.00
07/01/2561 37.00 14.50 23.00 80.00
06/01/2561 40.00 16.33 16.67 48.00
05/01/2561 40.00 17.00 17.00 49.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาคะน้าที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ราคาดอกรัก
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ดอกรัก 150.00 บาท/ลิตร
20/01/2561
ราคาต้นหอม
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ต้นหอม 50.00 บาท/กก.
ต้นหอมญี่ปุ่น 55.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาชมพู่
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ชมพู่ทับทิมจันทร์เบอร์ใหญ่ 50.00 บาท/กก.
ชมพู่ทูลเกล้าเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
ชมพู่เพ็ชรเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
ชมพู่เขียวอําพันเบอร์ใหญ่ 40.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาดาวเรือง
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ดาวเรืองเบอร์จัมโบ้ 140.00 บาท/ร้อยดอก
ดาวเรืองเบอร์ใหญ่ 120.00 บาท/ร้อยดอก
ดาวเรืองเบอร์กลาง 80.00 บาท/ร้อยดอก
ดาวเรืองเบอร์เล็ก 30.00 บาท/ร้อยดอก
20/01/2561
ป้ายกำกับ: ราคาคะน้ารายวัน, ราคาแขนงคะน้า, ราคาคะน้าต้น, ราคาคะน้ายอด, ราคาคะน้าฮ่องกง,
bg product