ราคาคะน้า

ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แขนงคะน้า 50.00 บาท/กก.
(B) คะน้าต้น 24.33 บาท/กก.
(C) คะน้ายอด 30.20 บาท/กก.
(D) คะน้าฮ่องกง 49.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) แขนงคะน้า (B) คะน้าต้น (C) คะน้ายอด (D) คะน้าฮ่องกง
26/05/2560 50.00 24.33 30.20 49.00
25/05/2560 50.00 22.67 26.88 47.00
24/05/2560 - 30.00 32.50 -
23/05/2560 50.00 20.00 26.75 52.00
22/05/2560 50.00 20.67 23.00 53.00
21/05/2560 50.00 21.00 26.00 80.00
20/05/2560 - 22.00 27.75 24.00
19/05/2560 - 21.50 26.00 24.00
18/05/2560 - 20.00 25.80 24.00
17/05/2560 47.50 20.67 27.00 52.00
16/05/2560 35.00 21.33 28.00 50.00
15/05/2560 40.00 19.33 27.60 52.00
14/05/2560 45.00 21.50 29.00 80.00
13/05/2560 45.00 22.67 28.50 52.00
12/05/2560 49.00 22.00 28.00 52.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาคะน้าที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาคะน้ารายวัน, ราคาแขนงคะน้า, ราคาคะน้าต้น, ราคาคะน้ายอด, ราคาคะน้าฮ่องกง,
bg product