ราคาคะน้า

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แขนงคะน้า 40.00 บาท/กก.
(B) คะน้าต้น 24.67 บาท/กก.
(C) คะน้ายอด 30.33 บาท/กก.
(D) คะน้าฮ่องกง 49.00 บาท/กก.
วันที่ (A) แขนงคะน้า (B) คะน้าต้น (C) คะน้ายอด (D) คะน้าฮ่องกง
24/05/2562 40.00 24.67 30.33 49.00
23/05/2562 40.00 20.67 28.00 49.00
22/05/2562 34.00 22.67 26.67 47.00
21/05/2562 34.00 20.67 28.67 52.00
20/05/2562 40.00 20.67 29.33 55.00
19/05/2562 50.00 20.00 34.00 90.00
18/05/2562 50.00 24.00 27.00 90.00
17/05/2562 40.00 24.67 28.67 57.00
16/05/2562 31.00 28.00 30.67 57.00
15/05/2562 40.00 29.33 30.67 59.00
14/05/2562 39.00 31.00 35.67 60.00
13/05/2562 39.00 32.33 35.67 61.00
12/05/2562 50.00 29.00 34.00 80.00
11/05/2562 80.00 30.00 32.67 54.00
10/05/2562 75.00 32.67 36.00 56.00
09/05/2562 95.00 29.00 32.67 60.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาคะน้าที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาคะน้ารายวัน, ราคาแขนงคะน้า, ราคาคะน้าต้น, ราคาคะน้ายอด, ราคาคะน้าฮ่องกง,
bg product