ราคาคะน้า

ประจำวันที่ 23 มกราคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แขนงคะน้า 16.00 บาท/กก.
(B) คะน้าต้น 22.50 บาท/กก.
(C) คะน้ายอด 26.25 บาท/กก.
(D) คะน้าฮ่องกง 80.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) แขนงคะน้า (B) คะน้าต้น (C) คะน้ายอด (D) คะน้าฮ่องกง
23/01/2560 16.00 22.50 26.25 80.00
22/01/2560 45.00 20.00 25.75 80.00
21/01/2560 48.00 21.00 24.00 80.00
20/01/2560 45.00 16.50 25.67 80.00
19/01/2560 45.00 15.00 22.75 90.00
18/01/2560 45.00 14.50 26.00 90.00
17/01/2560 45.00 14.00 26.00 90.00
16/01/2560 45.00 15.00 22.00 90.00
15/01/2560 52.50 13.50 20.50 90.00
14/01/2560 52.50 15.00 23.67 90.00
13/01/2560 55.00 14.25 19.50 90.00
12/01/2560 45.00 13.00 15.50 90.00
11/01/2560 45.00 15.00 16.67 90.00
10/01/2560 45.00 14.00 15.00 90.00
09/01/2560 50.00 13.00 13.50 90.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาคะน้าที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาคะน้ารายวัน, ราคาแขนงคะน้า, ราคาคะน้าต้น, ราคาคะน้ายอด, ราคาคะน้าฮ่องกง,
bg product