ราคางา

ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) งาขาว - บาท/กก.
(B) งาดำ 107.50 บาท/กก.
วันที่ (A) งาขาว (B) งาดำ
23/07/2561 - 107.50
22/07/2561 80.00 111.25
21/07/2561 80.00 111.25
20/07/2561 80.00 111.25
19/07/2561 80.00 111.25
18/07/2561 80.00 111.25
17/07/2561 80.00 111.25
16/07/2561 80.00 111.25
15/07/2561 80.00 111.25
14/07/2561 - 107.50
13/07/2561 - 107.50
12/07/2561 - 107.50
11/07/2561 80.00 111.25
10/07/2561 80.00 111.25
09/07/2561 80.00 111.25
08/07/2561 80.00 111.25
ข้อมูลนี้เป็นราคางาที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคางารายวัน, ราคางาขาว, ราคางาดำ,
bg product