ราคางา

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) งาขาว - บาท/กก.
(B) งาดำ 107.50 บาท/กก.
วันที่ (A) งาขาว (B) งาดำ
27/05/2561 - 107.50
26/05/2561 85.00 111.25
25/05/2561 85.00 115.00
24/05/2561 85.00 111.25
23/05/2561 85.00 111.25
22/05/2561 85.00 111.25
21/05/2561 85.00 111.25
20/05/2561 85.00 111.25
19/05/2561 85.00 111.25
18/05/2561 85.00 111.25
17/05/2561 85.00 111.25
16/05/2561 85.00 111.25
15/05/2561 85.00 111.25
14/05/2561 85.00 111.25
13/05/2561 85.00 111.25
12/05/2561 85.00 111.25
ข้อมูลนี้เป็นราคางาที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคางารายวัน, ราคางาขาว, ราคางาดำ,
bg product