ราคางา

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) งาขาว 95.00 บาท/กก.
(B) งาดำ 120.00 บาท/กก.
วันที่ (A) งาขาว (B) งาดำ
16/07/2562 95.00 120.00
15/07/2562 95.00 120.00
14/07/2562 95.00 120.00
13/07/2562 95.00 120.00
12/07/2562 95.00 120.00
11/07/2562 95.00 120.00
10/07/2562 95.00 120.00
09/07/2562 95.00 120.00
08/07/2562 95.00 120.00
07/07/2562 95.00 120.00
06/07/2562 95.00 120.00
05/07/2562 95.00 120.00
04/07/2562 95.00 120.00
03/07/2562 95.00 120.00
02/07/2562 95.00 120.00
01/07/2562 95.00 120.00
ข้อมูลนี้เป็นราคางาที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคางารายวัน, ราคางาขาว, ราคางาดำ,
bg product