ราคางา

ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) งาขาว - บาท/กก.
(B) งาดำ 100.00 บาท/กก.
วันที่ (A) งาขาว (B) งาดำ
26/03/2562 - 100.00
25/03/2562 95.00 120.00
24/03/2562 95.00 120.00
23/03/2562 95.00 110.00
22/03/2562 95.00 110.00
21/03/2562 95.00 110.00
20/03/2562 95.00 110.00
19/03/2562 95.00 110.00
18/03/2562 95.00 120.00
17/03/2562 95.00 120.00
16/03/2562 - 100.00
15/03/2562 95.00 110.00
14/03/2562 95.00 110.00
13/03/2562 95.00 110.00
12/03/2562 95.00 110.00
11/03/2562 95.00 110.00
ข้อมูลนี้เป็นราคางาที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคางารายวัน, ราคางาขาว, ราคางาดำ,
bg product