ราคางา

ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) งาขาว 95.00 บาท/กก.
(B) งาดำ 113.75 บาท/กก.
วันที่ (A) งาขาว (B) งาดำ
20/11/2561 95.00 113.75
19/11/2561 95.00 120.00
18/11/2561 95.00 120.00
17/11/2561 95.00 113.75
16/11/2561 95.00 113.75
15/11/2561 95.00 113.75
14/11/2561 95.00 120.00
13/11/2561 95.00 120.00
12/11/2561 95.00 120.00
11/11/2561 95.00 113.75
10/11/2561 95.00 120.00
09/11/2561 95.00 113.75
08/11/2561 95.00 113.75
07/11/2561 95.00 113.75
06/11/2561 95.00 113.75
05/11/2561 95.00 113.75
ข้อมูลนี้เป็นราคางาที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคางารายวัน, ราคางาขาว, ราคางาดำ,
bg product