ราคางา

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) งาขาว 90.00 บาท/กก.
(B) งาดำ 111.25 บาท/กก.
วันที่ (A) งาขาว (B) งาดำ
19/09/2561 90.00 111.25
18/09/2561 90.00 111.25
17/09/2561 - 107.50
16/09/2561 90.00 111.25
15/09/2561 90.00 111.25
14/09/2561 90.00 111.25
13/09/2561 90.00 111.25
12/09/2561 90.00 111.25
11/09/2561 90.00 111.25
10/09/2561 90.00 111.25
09/09/2561 90.00 111.25
08/09/2561 90.00 111.25
07/09/2561 90.00 111.25
06/09/2561 90.00 111.25
05/09/2561 90.00 111.25
04/09/2561 90.00 111.25
ข้อมูลนี้เป็นราคางาที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคางารายวัน, ราคางาขาว, ราคางาดำ,
bg product