ราคางา

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) งาขาว 95.00 บาท/กก.
(B) งาดำ 110.00 บาท/กก.
วันที่ (A) งาขาว (B) งาดำ
24/05/2562 95.00 110.00
23/05/2562 95.00 110.00
22/05/2562 95.00 110.00
21/05/2562 95.00 110.00
20/05/2562 95.00 110.00
19/05/2562 95.00 110.00
18/05/2562 95.00 110.00
17/05/2562 95.00 110.00
16/05/2562 95.00 110.00
15/05/2562 95.00 110.00
14/05/2562 95.00 110.00
13/05/2562 95.00 110.00
12/05/2562 95.00 110.00
11/05/2562 95.00 110.00
10/05/2562 - 100.00
09/05/2562 95.00 110.00
ข้อมูลนี้เป็นราคางาที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคางารายวัน, ราคางาขาว, ราคางาดำ,
bg product