ราคางา

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) งาขาว - บาท/กก.
(B) งาดำ 100.00 บาท/กก.
วันที่ (A) งาขาว (B) งาดำ
16/01/2562 - 100.00
15/01/2562 95.00 110.00
14/01/2562 95.00 110.00
13/01/2562 95.00 110.00
12/01/2562 95.00 110.00
11/01/2562 95.00 110.00
10/01/2562 95.00 110.00
09/01/2562 95.00 110.00
08/01/2562 95.00 110.00
07/01/2562 95.00 110.00
06/01/2562 95.00 110.00
05/01/2562 95.00 110.00
04/01/2562 95.00 110.00
03/01/2562 95.00 110.00
02/01/2562 95.00 110.00
01/01/2562 95.00 110.00
ข้อมูลนี้เป็นราคางาที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคางารายวัน, ราคางาขาว, ราคางาดำ,
bg product