ราคาจำปี

ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) จำปี 80.00 บาท/ร้อยละ
วันที่ (A) จำปี
26/03/2562 80.00
25/03/2562 70.00
24/03/2562 80.00
23/03/2562 80.00
22/03/2562 80.00
21/03/2562 90.00
20/03/2562 140.00
19/03/2562 155.00
18/03/2562 165.00
17/03/2562 120.00
16/03/2562 120.00
15/03/2562 105.00
14/03/2562 105.00
13/03/2562 105.00
12/03/2562 95.00
11/03/2562 80.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาจำปีที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาจำปีรายวัน, ราคาจำปี,
bg product