ราคาจำปี

ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) จำปี 75.00 บาท/ร้อยละ
(A)
วันที่ (A) จำปี
24/03/2561 75.00
23/03/2561 60.00
22/03/2561 60.00
21/03/2561 65.00
20/03/2561 65.00
19/03/2561 72.50
18/03/2561 85.00
17/03/2561 85.00
16/03/2561 90.00
15/03/2561 100.00
14/03/2561 95.00
13/03/2561 100.00
12/03/2561 85.00
11/03/2561 85.00
10/03/2561 70.00
09/03/2561 80.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาจำปีที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาจำปีรายวัน, ราคาจำปี,
bg product