ราคาจำปี

ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) จำปี 80.00 บาท/ร้อยละ
วันที่ (A) จำปี
23/05/2561 80.00
22/05/2561 70.00
21/05/2561 75.00
20/05/2561 90.00
19/05/2561 90.00
18/05/2561 90.00
17/05/2561 90.00
16/05/2561 90.00
15/05/2561 90.00
14/05/2561 120.00
13/05/2561 110.00
12/05/2561 102.50
11/05/2561 85.00
10/05/2561 85.00
09/05/2561 80.00
08/05/2561 80.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาจำปีที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาจำปีรายวัน, ราคาจำปี,
bg product