ราคาจำปี

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) จำปี 65.00 บาท/ร้อยละ
วันที่ (A) จำปี
18/07/2561 65.00
17/07/2561 60.00
16/07/2561 65.00
15/07/2561 60.00
14/07/2561 65.00
13/07/2561 70.00
12/07/2561 70.00
11/07/2561 65.00
10/07/2561 70.00
09/07/2561 70.00
08/07/2561 70.00
07/07/2561 70.00
06/07/2561 75.00
05/07/2561 75.00
04/07/2561 75.00
03/07/2561 65.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาจำปีที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาจำปีรายวัน, ราคาจำปี,
bg product