ราคาจำปี

ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) จำปี 130.00 บาท/ร้อยละ
วันที่ (A) จำปี
20/11/2561 130.00
19/11/2561 155.00
18/11/2561 120.00
17/11/2561 100.00
16/11/2561 120.00
15/11/2561 130.00
14/11/2561 150.00
13/11/2561 150.00
12/11/2561 120.00
11/11/2561 150.00
10/11/2561 130.00
09/11/2561 125.00
08/11/2561 125.00
07/11/2561 145.00
06/11/2561 145.00
05/11/2561 135.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาจำปีที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาจำปีรายวัน, ราคาจำปี,
bg product