ราคาจำปี

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) จำปี 60.00 บาท/ร้อยละ
วันที่ (A) จำปี
16/01/2562 60.00
15/01/2562 90.00
14/01/2562 95.00
13/01/2562 60.00
12/01/2562 95.00
11/01/2562 95.00
10/01/2562 100.00
09/01/2562 125.00
08/01/2562 130.00
07/01/2562 130.00
06/01/2562 170.00
05/01/2562 170.00
04/01/2562 185.00
03/01/2562 155.00
02/01/2562 150.00
01/01/2562 150.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาจำปีที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาจำปีรายวัน, ราคาจำปี,
bg product