ราคาจำปี

ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) จำปี 80.00 บาท/ร้อยละ
วันที่ (A) จำปี
20/07/2562 80.00
19/07/2562 80.00
18/07/2562 80.00
17/07/2562 80.00
13/07/2562 80.00
12/07/2562 70.00
11/07/2562 70.00
10/07/2562 80.00
09/07/2562 80.00
08/07/2562 80.00
06/07/2562 80.00
05/07/2562 80.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาจำปีที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาจำปีรายวัน, ราคาจำปี,
bg product