ราคาชมพู่

ประจำวันที่ 20 มกราคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ชมพู่ทับทิมจันทร์เบอร์ใหญ่ 50.00 บาท/กก.
(B) ชมพู่ทูลเกล้าเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(C) ชมพู่เพ็ชรเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(D) ชมพู่เขียวอําพันเบอร์ใหญ่ 40.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) ชมพู่ทับทิมจันทร์เบอร์ใหญ่ (B) ชมพู่ทูลเกล้าเบอร์ใหญ่ (C) ชมพู่เพ็ชรเบอร์ใหญ่ (D) ชมพู่เขียวอําพันเบอร์ใหญ่
20/01/2561 50.00 - - 40.00
19/01/2561 45.00 - - 40.00
18/01/2561 47.50 - - 40.00
17/01/2561 47.50 - - 35.00
16/01/2561 50.00 - - 40.00
15/01/2561 - - - 40.00
14/01/2561 50.00 - - 40.00
13/01/2561 55.00 - - 45.00
12/01/2561 47.50 - - 45.00
11/01/2561 47.50 - - 45.00
10/01/2561 47.50 - - 45.00
09/01/2561 70.00 - - 50.00
08/01/2561 60.00 - - 50.00
07/01/2561 55.00 - - -
06/01/2561 70.00 - - -
05/01/2561 62.50 - - 50.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาชมพู่ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ราคาปลาช่อน
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ปลาช่อนนาเบอร์ใหญ่ 125.00 บาท/กก.
ปลาช่อนนาเบอร์กลาง 110.00 บาท/กก.
ปลาช่อนเลี้ยงเบอร์ใหญ่ 85.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาปลากด
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ปลากดเหลือง 120.00 บาท/กก.
ปลากดคัง 230.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาปลาตะเพียน
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ปลาตะเพียนเบอร์ใหญ่ 53.00 บาท/กก.
ปลาตะเพียนเบอร์กลาง 45.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาปลาดุก
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ปลาดุกนาเบอร์กลาง 100.00 บาท/กก.
ปลาดุกนาเบอร์เล็ก 90.00 บาท/กก.
ปลาดุกเลี้ยงเบอร์ใหญ่ 38.00 บาท/กก.
ปลาดุกเลี้ยงเบอร์เล็ก 40.00 บาท/กก.
20/01/2561
ป้ายกำกับ: ราคาชมพู่รายวัน, ราคาชมพู่ทับทิมจันทร์เบอร์ใหญ่, ราคาชมพู่ทูลเกล้าเบอร์ใหญ่, ราคาชมพู่เพ็ชรเบอร์ใหญ่, ราคาชมพู่เขียวอําพันเบอร์ใหญ่,
bg product