ราคาชมพู่

ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ชมพู่ทับทิมจันทร์เบอร์ใหญ่ 65.00 บาท/กก.
(B) ชมพู่ทูลเกล้าเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(C) ชมพู่เพ็ชรเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(D) ชมพู่เขียวอําพันเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) ชมพู่ทับทิมจันทร์เบอร์ใหญ่ (B) ชมพู่ทูลเกล้าเบอร์ใหญ่ (C) ชมพู่เพ็ชรเบอร์ใหญ่ (D) ชมพู่เขียวอําพันเบอร์ใหญ่
19/11/2560 65.00 - - -
18/11/2560 67.50 - - 45.00
17/11/2560 60.00 - - -
16/11/2560 55.00 - - 40.00
15/11/2560 55.00 - - 40.00
14/11/2560 52.50 - - 40.00
13/11/2560 55.00 - - -
12/11/2560 50.00 - - 40.00
11/11/2560 50.00 - - 35.00
10/11/2560 52.50 - - -
09/11/2560 50.00 - - 40.00
08/11/2560 45.00 - - 40.00
07/11/2560 47.50 - - 40.00
06/11/2560 51.50 - - 40.00
05/11/2560 50.00 - - 35.00
04/11/2560 45.00 - - 35.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาชมพู่ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาชมพู่รายวัน, ราคาชมพู่ทับทิมจันทร์เบอร์ใหญ่, ราคาชมพู่ทูลเกล้าเบอร์ใหญ่, ราคาชมพู่เพ็ชรเบอร์ใหญ่, ราคาชมพู่เขียวอําพันเบอร์ใหญ่,
bg product