ราคาชมพู่

ประจำวันที่ 23 มกราคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ชมพู่ทับทิมจันทร์เบอร์ใหญ่ 30.00 บาท/กก.
(B) ชมพู่ทูลเกล้าเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(C) ชมพู่เพ็ชรเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(D) ชมพู่เขียวอําพันเบอร์ใหญ่ 28.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) ชมพู่ทับทิมจันทร์เบอร์ใหญ่ (B) ชมพู่ทูลเกล้าเบอร์ใหญ่ (C) ชมพู่เพ็ชรเบอร์ใหญ่ (D) ชมพู่เขียวอําพันเบอร์ใหญ่
23/01/2560 30.00 - - 28.00
22/01/2560 30.00 - - -
21/01/2560 30.00 - - -
20/01/2560 40.00 - - -
19/01/2560 34.00 - - -
18/01/2560 31.50 - - -
17/01/2560 32.50 - - -
16/01/2560 40.00 - - -
15/01/2560 52.50 - - -
14/01/2560 40.00 - - 35.00
13/01/2560 52.50 - - -
12/01/2560 50.00 - - -
11/01/2560 50.00 - - -
10/01/2560 57.50 - - -
09/01/2560 57.50 - - -
ข้อมูลนี้เป็นราคาชมพู่ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาชมพู่รายวัน, ราคาชมพู่ทับทิมจันทร์เบอร์ใหญ่, ราคาชมพู่ทูลเกล้าเบอร์ใหญ่, ราคาชมพู่เพ็ชรเบอร์ใหญ่, ราคาชมพู่เขียวอําพันเบอร์ใหญ่,
bg product