ราคาชมพู่

ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ชมพู่ทับทิมจันทร์เบอร์ใหญ่ 35.00 บาท/กก.
(B) ชมพู่ทูลเกล้าเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(C) ชมพู่เพ็ชรเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(D) ชมพู่เขียวอําพันเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) ชมพู่ทับทิมจันทร์เบอร์ใหญ่ (B) ชมพู่ทูลเกล้าเบอร์ใหญ่ (C) ชมพู่เพ็ชรเบอร์ใหญ่ (D) ชมพู่เขียวอําพันเบอร์ใหญ่
29/03/2560 35.00 - - -
28/03/2560 40.00 - - -
27/03/2560 42.50 - - -
26/03/2560 42.50 - - -
25/03/2560 37.50 - - -
24/03/2560 42.50 - - -
23/03/2560 37.50 - - -
22/03/2560 45.00 - - -
21/03/2560 45.00 - - -
20/03/2560 50.00 - - -
19/03/2560 52.50 - - -
18/03/2560 47.50 - - 45.00
17/03/2560 42.50 - - 45.00
16/03/2560 42.50 - - 45.00
15/03/2560 42.50 - - 45.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาชมพู่ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาชมพู่รายวัน, ราคาชมพู่ทับทิมจันทร์เบอร์ใหญ่, ราคาชมพู่ทูลเกล้าเบอร์ใหญ่, ราคาชมพู่เพ็ชรเบอร์ใหญ่, ราคาชมพู่เขียวอําพันเบอร์ใหญ่,
bg product