ราคาชมพู่

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ชมพู่ทับทิมจันทร์เบอร์ใหญ่ 50.00 บาท/กก.
(B) ชมพู่ทูลเกล้าเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(C) ชมพู่เพ็ชรเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(D) ชมพู่เขียวอําพันเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
วันที่ (A) ชมพู่ทับทิมจันทร์เบอร์ใหญ่ (B) ชมพู่ทูลเกล้าเบอร์ใหญ่ (C) ชมพู่เพ็ชรเบอร์ใหญ่ (D) ชมพู่เขียวอําพันเบอร์ใหญ่
16/01/2562 50.00 - - -
15/01/2562 51.67 - - -
14/01/2562 50.00 - - -
13/01/2562 45.00 - - -
12/01/2562 46.67 - - -
11/01/2562 45.00 - - 28.00
10/01/2562 53.33 - - -
09/01/2562 48.33 - - -
08/01/2562 51.67 - - -
07/01/2562 50.00 - - -
06/01/2562 45.00 - - -
05/01/2562 41.67 - - -
04/01/2562 45.00 - - -
03/01/2562 43.33 - - -
02/01/2562 38.33 - - -
01/01/2562 35.00 - - -
ข้อมูลนี้เป็นราคาชมพู่ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาชมพู่รายวัน, ราคาชมพู่ทับทิมจันทร์เบอร์ใหญ่, ราคาชมพู่ทูลเกล้าเบอร์ใหญ่, ราคาชมพู่เพ็ชรเบอร์ใหญ่, ราคาชมพู่เขียวอําพันเบอร์ใหญ่,
bg product