ราคาชมพู่

ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ชมพู่ทับทิมจันทร์เบอร์ใหญ่ 50.00 บาท/กก.
(B) ชมพู่ทูลเกล้าเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(C) ชมพู่เพ็ชรเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(D) ชมพู่เขียวอําพันเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
วันที่ (A) ชมพู่ทับทิมจันทร์เบอร์ใหญ่ (B) ชมพู่ทูลเกล้าเบอร์ใหญ่ (C) ชมพู่เพ็ชรเบอร์ใหญ่ (D) ชมพู่เขียวอําพันเบอร์ใหญ่
23/07/2561 50.00 - - -
22/07/2561 57.50 - - -
21/07/2561 50.00 - - -
20/07/2561 50.00 - - -
19/07/2561 55.00 - - -
18/07/2561 67.50 - - -
17/07/2561 55.00 - - -
16/07/2561 55.00 - - -
15/07/2561 55.00 - - -
14/07/2561 50.00 - - -
13/07/2561 45.00 - - -
12/07/2561 45.00 - - -
11/07/2561 47.50 - - 45.00
10/07/2561 47.50 - - -
09/07/2561 52.50 - - -
08/07/2561 45.00 - - -
ข้อมูลนี้เป็นราคาชมพู่ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาชมพู่รายวัน, ราคาชมพู่ทับทิมจันทร์เบอร์ใหญ่, ราคาชมพู่ทูลเกล้าเบอร์ใหญ่, ราคาชมพู่เพ็ชรเบอร์ใหญ่, ราคาชมพู่เขียวอําพันเบอร์ใหญ่,
bg product