ราคาชมพู่

ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ชมพู่ทับทิมจันทร์เบอร์ใหญ่ 45.83 บาท/กก.
(B) ชมพู่ทูลเกล้าเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(C) ชมพู่เพ็ชรเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(D) ชมพู่เขียวอําพันเบอร์ใหญ่ 40.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ชมพู่ทับทิมจันทร์เบอร์ใหญ่ (B) ชมพู่ทูลเกล้าเบอร์ใหญ่ (C) ชมพู่เพ็ชรเบอร์ใหญ่ (D) ชมพู่เขียวอําพันเบอร์ใหญ่
25/05/2562 45.83 - - 40.00
24/05/2562 45.00 - - 35.00
23/05/2562 46.67 - - 55.00
22/05/2562 43.33 - - -
21/05/2562 42.33 - - -
20/05/2562 50.00 - - 55.00
19/05/2562 40.00 - - -
18/05/2562 55.00 - - 55.00
17/05/2562 52.33 - - 55.00
16/05/2562 54.00 - - 50.00
15/05/2562 53.33 - - 50.00
14/05/2562 52.50 - - -
13/05/2562 55.00 - - -
12/05/2562 57.50 - - -
11/05/2562 56.67 - - -
10/05/2562 53.33 - - -
ข้อมูลนี้เป็นราคาชมพู่ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาชมพู่รายวัน, ราคาชมพู่ทับทิมจันทร์เบอร์ใหญ่, ราคาชมพู่ทูลเกล้าเบอร์ใหญ่, ราคาชมพู่เพ็ชรเบอร์ใหญ่, ราคาชมพู่เขียวอําพันเบอร์ใหญ่,
bg product