ราคาชมพู่

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ชมพู่ทับทิมจันทร์เบอร์ใหญ่ 45.00 บาท/กก.
(B) ชมพู่ทูลเกล้าเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(C) ชมพู่เพ็ชรเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(D) ชมพู่เขียวอําพันเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
วันที่ (A) ชมพู่ทับทิมจันทร์เบอร์ใหญ่ (B) ชมพู่ทูลเกล้าเบอร์ใหญ่ (C) ชมพู่เพ็ชรเบอร์ใหญ่ (D) ชมพู่เขียวอําพันเบอร์ใหญ่
27/05/2561 45.00 - - -
26/05/2561 40.00 - - -
25/05/2561 50.00 - - 40.00
24/05/2561 50.00 - - 40.00
23/05/2561 50.00 - - 40.00
22/05/2561 47.50 - - 40.00
21/05/2561 47.50 - - 30.00
20/05/2561 47.50 - - 30.00
19/05/2561 47.50 - - 35.00
18/05/2561 55.00 - - -
17/05/2561 55.00 - - 45.00
16/05/2561 55.00 - - 45.00
15/05/2561 55.00 - - 45.00
14/05/2561 50.00 - - -
13/05/2561 50.00 - - -
12/05/2561 58.50 - - -
ข้อมูลนี้เป็นราคาชมพู่ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาชมพู่รายวัน, ราคาชมพู่ทับทิมจันทร์เบอร์ใหญ่, ราคาชมพู่ทูลเกล้าเบอร์ใหญ่, ราคาชมพู่เพ็ชรเบอร์ใหญ่, ราคาชมพู่เขียวอําพันเบอร์ใหญ่,
bg product