ราคาซุกินี

ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ซุกินี 60.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ซุกินี
20/11/2561 60.00
19/11/2561 65.00
18/11/2561 50.00
17/11/2561 50.00
16/11/2561 73.33
15/11/2561 73.33
14/11/2561 85.00
13/11/2561 85.00
12/11/2561 85.00
11/11/2561 55.00
10/11/2561 80.00
09/11/2561 70.00
08/11/2561 73.33
07/11/2561 70.00
06/11/2561 70.00
05/11/2561 70.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาซุกินีที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาซุกินีรายวัน, ราคาซุกินี,
bg product