ราคาซุกินี

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ซุกินี 50.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ซุกินี
16/07/2562 50.00
15/07/2562 47.50
14/07/2562 50.00
13/07/2562 33.00
12/07/2562 33.00
11/07/2562 33.00
10/07/2562 33.00
09/07/2562 72.50
08/07/2562 72.50
07/07/2562 50.00
06/07/2562 50.00
05/07/2562 33.50
04/07/2562 33.50
03/07/2562 33.50
02/07/2562 33.50
01/07/2562 33.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาซุกินีที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาซุกินีรายวัน, ราคาซุกินี,
bg product