ราคาซุกินี

ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ซุกินี 66.67 บาท/กก.
วันที่ (A) ซุกินี
23/05/2561 66.67
22/05/2561 70.00
21/05/2561 70.00
20/05/2561 70.00
19/05/2561 70.00
18/05/2561 70.00
17/05/2561 70.00
16/05/2561 70.00
15/05/2561 70.00
14/05/2561 70.00
13/05/2561 75.00
12/05/2561 83.33
11/05/2561 83.33
10/05/2561 75.00
09/05/2561 83.33
08/05/2561 73.33
ข้อมูลนี้เป็นราคาซุกินีที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาซุกินีรายวัน, ราคาซุกินี,
bg product