ราคาซุกินี

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ซุกินี 60.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ซุกินี
19/09/2561 60.00
18/09/2561 60.00
17/09/2561 60.00
16/09/2561 60.00
15/09/2561 60.00
14/09/2561 60.00
13/09/2561 60.00
12/09/2561 57.50
11/09/2561 57.50
10/09/2561 57.50
09/09/2561 57.50
08/09/2561 70.00
07/09/2561 70.00
06/09/2561 70.00
05/09/2561 73.33
04/09/2561 73.33
ข้อมูลนี้เป็นราคาซุกินีที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาซุกินีรายวัน, ราคาซุกินี,
bg product