ราคาซุกินี

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ซุกินี 60.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ซุกินี
18/07/2561 60.00
17/07/2561 60.00
16/07/2561 60.00
15/07/2561 55.00
14/07/2561 56.67
13/07/2561 56.67
12/07/2561 55.00
11/07/2561 56.67
10/07/2561 56.67
09/07/2561 56.67
08/07/2561 55.00
07/07/2561 55.00
06/07/2561 55.00
05/07/2561 55.00
04/07/2561 55.00
03/07/2561 55.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาซุกินีที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาซุกินีรายวัน, ราคาซุกินี,
bg product