ราคาซุกินี

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ซุกินี 43.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ซุกินี
24/05/2562 43.00
23/05/2562 43.00
22/05/2562 43.00
21/05/2562 43.00
20/05/2562 46.33
19/05/2562 60.00
18/05/2562 60.00
17/05/2562 70.00
16/05/2562 60.00
15/05/2562 70.00
14/05/2562 70.00
13/05/2562 70.00
12/05/2562 55.00
11/05/2562 43.00
10/05/2562 45.00
09/05/2562 43.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาซุกินีที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาซุกินีรายวัน, ราคาซุกินี,
bg product