ราคาซุกินี

ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ซุกินี 42.50 บาท/กก.
(A)
วันที่ (A) ซุกินี
24/03/2561 42.50
23/03/2561 48.33
22/03/2561 45.00
21/03/2561 48.33
20/03/2561 51.67
19/03/2561 51.67
18/03/2561 50.00
17/03/2561 51.67
16/03/2561 51.67
15/03/2561 51.67
14/03/2561 51.67
13/03/2561 50.00
12/03/2561 50.00
11/03/2561 51.67
10/03/2561 56.67
09/03/2561 56.67
ข้อมูลนี้เป็นราคาซุกินีที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาซุกินีรายวัน, ราคาซุกินี,
bg product