ราคาซุกินี

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ซุกินี 50.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ซุกินี
16/01/2562 50.00
15/01/2562 60.00
14/01/2562 61.67
13/01/2562 52.50
12/01/2562 65.00
11/01/2562 65.00
10/01/2562 65.00
09/01/2562 65.00
08/01/2562 71.67
07/01/2562 71.67
06/01/2562 62.50
05/01/2562 71.67
04/01/2562 71.67
03/01/2562 71.67
02/01/2562 68.33
01/01/2562 57.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาซุกินีที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาซุกินีรายวัน, ราคาซุกินี,
bg product