ราคาดอกขจร

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ดอกขจร 70.00 บาท/กก.
(B) ผักขจร 70.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ดอกขจร (B) ผักขจร
16/07/2562 70.00 70.00
15/07/2562 70.00 70.00
14/07/2562 - 70.00
13/07/2562 60.00 70.00
12/07/2562 60.00 70.00
11/07/2562 60.00 70.00
10/07/2562 60.00 70.00
09/07/2562 60.00 80.00
08/07/2562 60.00 80.00
07/07/2562 - 80.00
06/07/2562 - 80.00
05/07/2562 70.00 80.00
04/07/2562 60.00 80.00
03/07/2562 70.00 80.00
02/07/2562 60.00 80.00
01/07/2562 70.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาดอกขจรที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาดอกขจรรายวัน, ราคาดอกขจร, ราคาผักขจร,
bg product