ราคาดอกขจร

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ดอกขจร 50.00 บาท/กก.
(B) ผักขจร 10.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ดอกขจร (B) ผักขจร
19/09/2561 50.00 10.00
18/09/2561 50.00 10.00
17/09/2561 50.00 10.00
16/09/2561 - 10.00
15/09/2561 50.00 10.00
14/09/2561 60.00 10.00
13/09/2561 60.00 10.00
12/09/2561 60.00 10.00
11/09/2561 60.00 10.00
10/09/2561 50.00 10.00
09/09/2561 - 10.00
08/09/2561 50.00 10.00
07/09/2561 60.00 10.00
06/09/2561 60.00 60.00
05/09/2561 60.00 60.00
04/09/2561 60.00 60.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาดอกขจรที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาดอกขจรรายวัน, ราคาดอกขจร, ราคาผักขจร,
bg product