ราคาดอกขจร

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ดอกขจร 70.00 บาท/กก.
(B) ผักขจร 60.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ดอกขจร (B) ผักขจร
18/07/2561 70.00 60.00
17/07/2561 80.00 60.00
16/07/2561 80.00 60.00
15/07/2561 - 60.00
14/07/2561 70.00 60.00
13/07/2561 70.00 -
11/07/2561 70.00 60.00
10/07/2561 70.00 60.00
09/07/2561 70.00 60.00
08/07/2561 - 70.00
07/07/2561 70.00 70.00
06/07/2561 70.00 70.00
05/07/2561 70.00 70.00
04/07/2561 70.00 70.00
03/07/2561 70.00 70.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาดอกขจรที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาดอกขจรรายวัน, ราคาดอกขจร, ราคาผักขจร,
bg product