ราคาดอกบัว
ประจำวันที่ 03 มิถุนายน 2563
ดอกบัวหลวง (ขาว-แดง)
40.00
บาท/กำ
สายบัว
-
บาท/กก.
ไหลบัว
-
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
ดอกบัว
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม