ราคาดอกบัว

ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ดอกบัวหลวง (ขาว-แดง) 28.75 บาท/กำ
(B) สายบัว 15.00 บาท/กก.
(C) ไหลบัว 70.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) ดอกบัวหลวง (ขาว-แดง) (B) สายบัว (C) ไหลบัว
24/03/2561 28.75 15.00 70.00
23/03/2561 30.00 16.33 65.00
22/03/2561 28.75 17.50 70.00
21/03/2561 22.50 16.33 65.00
20/03/2561 22.50 31.33 65.00
19/03/2561 22.50 14.67 65.00
18/03/2561 30.00 15.00 70.00
17/03/2561 32.50 14.67 65.00
16/03/2561 27.50 14.67 65.00
15/03/2561 30.00 16.00 65.00
14/03/2561 26.25 16.33 65.00
13/03/2561 28.75 17.50 70.00
12/03/2561 26.25 17.50 70.00
11/03/2561 26.25 31.33 65.00
10/03/2561 26.25 18.00 65.00
09/03/2561 25.00 18.00 65.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาดอกบัวที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาดอกบัวรายวัน, ราคาดอกบัวหลวง (ขาว-แดง), ราคาสายบัว, ราคาไหลบัว,
bg product