ราคาดอกพุด

ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ดอกพุด 50.00 บาท/ลิตร
วันที่ (A) ดอกพุด
23/05/2561 50.00
21/05/2561 50.00
20/05/2561 50.00
19/05/2561 50.00
18/05/2561 50.00
17/05/2561 50.00
15/05/2561 50.00
14/05/2561 50.00
13/05/2561 50.00
10/05/2561 50.00
08/05/2561 50.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาดอกพุดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาดอกพุดรายวัน, ราคาดอกพุด,
bg product