ราคาดอกรัก

ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ดอกรัก 80.00 บาท/ลิตร
วันที่ (A) ดอกรัก
23/07/2561 80.00
22/07/2561 80.00
21/07/2561 62.50
20/07/2561 42.50
19/07/2561 50.00
18/07/2561 45.00
17/07/2561 45.00
16/07/2561 45.00
15/07/2561 30.00
14/07/2561 30.00
13/07/2561 15.00
12/07/2561 30.00
11/07/2561 45.00
10/07/2561 50.00
09/07/2561 50.00
08/07/2561 55.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาดอกรักที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาดอกรักรายวัน, ราคาดอกรัก,
bg product