ราคาดอกรัก

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ดอกรัก 60.00 บาท/ลิตร
วันที่ (A) ดอกรัก
16/01/2562 60.00
15/01/2562 67.50
14/01/2562 72.50
13/01/2562 80.00
12/01/2562 90.00
11/01/2562 95.00
10/01/2562 87.50
09/01/2562 100.00
08/01/2562 105.00
07/01/2562 105.00
06/01/2562 120.00
05/01/2562 140.00
04/01/2562 115.00
03/01/2562 90.00
02/01/2562 70.00
01/01/2562 60.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาดอกรักที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาดอกรักรายวัน, ราคาดอกรัก,
bg product