ราคาดอกรัก

ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ดอกรัก 70.00 บาท/ลิตร
(A)
วันที่ (A) ดอกรัก
29/03/2560 70.00
28/03/2560 62.50
27/03/2560 67.50
26/03/2560 65.00
25/03/2560 60.00
24/03/2560 62.50
23/03/2560 65.00
22/03/2560 65.00
21/03/2560 60.00
20/03/2560 62.50
19/03/2560 65.00
18/03/2560 55.00
17/03/2560 55.00
16/03/2560 60.00
15/03/2560 65.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาดอกรักที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาดอกรักรายวัน, ราคาดอกรัก,
bg product