ราคาดอกรัก

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ดอกรัก 65.00 บาท/ลิตร
(A)
วันที่ (A) ดอกรัก
20/02/2560 65.00
19/02/2560 75.00
18/02/2560 82.50
17/02/2560 82.50
16/02/2560 82.50
15/02/2560 85.00
14/02/2560 95.00
13/02/2560 95.00
12/02/2560 102.50
11/02/2560 110.00
10/02/2560 102.50
09/02/2560 110.00
08/02/2560 110.00
07/02/2560 102.50
06/02/2560 97.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาดอกรักที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาดอกรักรายวัน, ราคาดอกรัก,
bg product