ราคาดอกรัก

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ดอกรัก 80.00 บาท/ลิตร
วันที่ (A) ดอกรัก
19/09/2561 80.00
18/09/2561 55.00
17/09/2561 70.00
16/09/2561 50.00
15/09/2561 65.00
14/09/2561 70.00
13/09/2561 70.00
12/09/2561 75.00
11/09/2561 85.00
10/09/2561 90.00
09/09/2561 100.00
08/09/2561 90.00
07/09/2561 70.00
06/09/2561 75.00
05/09/2561 70.00
04/09/2561 80.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาดอกรักที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาดอกรักรายวัน, ราคาดอกรัก,
bg product