ราคาดอกรัก

ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ดอกรัก 75.00 บาท/ลิตร
(A)
วันที่ (A) ดอกรัก
28/07/2560 75.00
27/07/2560 72.50
26/07/2560 70.00
25/07/2560 67.50
24/07/2560 70.00
23/07/2560 75.00
22/07/2560 75.00
21/07/2560 70.00
20/07/2560 67.50
19/07/2560 70.00
18/07/2560 72.50
17/07/2560 70.00
15/07/2560 75.00
14/07/2560 85.00
13/07/2560 75.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาดอกรักที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาดอกรักรายวัน, ราคาดอกรัก,
bg product