ราคาดอกรัก

ประจำวันที่ 23 มกราคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ดอกรัก 100.00 บาท/ลิตร
(A)
วันที่ (A) ดอกรัก
23/01/2560 100.00
22/01/2560 90.00
21/01/2560 75.00
20/01/2560 70.00
19/01/2560 72.50
18/01/2560 70.00
17/01/2560 70.00
16/01/2560 60.00
15/01/2560 70.00
14/01/2560 62.50
13/01/2560 62.50
12/01/2560 72.50
11/01/2560 72.50
10/01/2560 75.00
09/01/2560 85.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาดอกรักที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาดอกรักรายวัน, ราคาดอกรัก,
bg product