ราคาดอกรัก

ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ดอกรัก 60.00 บาท/ลิตร
วันที่ (A) ดอกรัก
26/03/2562 60.00
25/03/2562 60.00
24/03/2562 60.00
23/03/2562 60.00
22/03/2562 110.00
21/03/2562 110.00
20/03/2562 110.00
19/03/2562 105.00
18/03/2562 120.00
17/03/2562 120.00
16/03/2562 120.00
15/03/2562 100.00
14/03/2562 100.00
13/03/2562 120.00
12/03/2562 110.00
11/03/2562 82.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาดอกรักที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาดอกรักรายวัน, ราคาดอกรัก,
bg product