ราคาดอกรัก

ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ดอกรัก 100.00 บาท/ลิตร
วันที่ (A) ดอกรัก
13/07/2562 100.00
12/07/2562 80.00
11/07/2562 80.00
10/07/2562 80.00
09/07/2562 80.00
08/07/2562 80.00
06/07/2562 80.00
05/07/2562 80.00
04/07/2562 80.00
03/07/2562 80.00
02/07/2562 90.00
01/07/2562 90.00
29/06/2562 60.00
28/06/2562 60.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาดอกรักที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาดอกรักรายวัน, ราคาดอกรัก,
bg product