ราคาดอกรัก

ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ดอกรัก 70.00 บาท/ลิตร
(A)
วันที่ (A) ดอกรัก
26/05/2560 70.00
25/05/2560 90.00
24/05/2560 80.00
23/05/2560 80.00
22/05/2560 82.50
21/05/2560 70.00
20/05/2560 80.00
18/05/2560 80.00
17/05/2560 77.50
16/05/2560 75.00
15/05/2560 75.00
14/05/2560 72.50
13/05/2560 65.00
12/05/2560 70.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาดอกรักที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาดอกรักรายวัน, ราคาดอกรัก,
bg product