ราคาดอกหน้าวัว

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ดอกหน้าวัว 15.00 บาท/ดอก
(B) ดอกหน้าวัวมาเลย์ 35.00 บาท/ดอก
วันที่ (A) ดอกหน้าวัว (B) ดอกหน้าวัวมาเลย์
19/09/2561 15.00 35.00
18/09/2561 15.00 35.00
17/09/2561 15.00 35.00
16/09/2561 - 35.00
15/09/2561 15.00 35.00
14/09/2561 15.00 35.00
13/09/2561 15.00 35.00
12/09/2561 15.00 35.00
11/09/2561 15.00 35.00
10/09/2561 15.00 37.50
09/09/2561 - 37.50
08/09/2561 15.00 37.50
07/09/2561 15.00 37.50
06/09/2561 15.00 37.50
05/09/2561 15.00 37.50
04/09/2561 15.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาดอกหน้าวัวที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาดอกหน้าวัวรายวัน, ราคาดอกหน้าวัว, ราคาดอกหน้าวัวมาเลย์,
bg product