ราคาดอกหน้าวัว

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ดอกหน้าวัว - บาท/ดอก
(B) ดอกหน้าวัวมาเลย์ 35.00 บาท/ดอก
วันที่ (A) ดอกหน้าวัว (B) ดอกหน้าวัวมาเลย์
27/05/2561 - 35.00
26/05/2561 15.00 35.00
25/05/2561 15.00 -
24/05/2561 15.00 35.00
23/05/2561 15.00 35.00
22/05/2561 15.00 35.00
21/05/2561 15.00 35.00
20/05/2561 15.00 35.00
19/05/2561 15.00 35.00
18/05/2561 15.00 35.00
17/05/2561 15.00 35.00
16/05/2561 15.00 35.00
15/05/2561 15.00 35.00
14/05/2561 15.00 35.00
13/05/2561 15.00 35.00
12/05/2561 15.00 35.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาดอกหน้าวัวที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาดอกหน้าวัวรายวัน, ราคาดอกหน้าวัว, ราคาดอกหน้าวัวมาเลย์,
bg product