ราคาดอกหน้าวัว

ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ดอกหน้าวัว 15.00 บาท/ดอก
(B) ดอกหน้าวัวมาเลย์ 35.00 บาท/ดอก
วันที่ (A) ดอกหน้าวัว (B) ดอกหน้าวัวมาเลย์
17/11/2561 15.00 35.00
16/11/2561 15.00 35.00
15/11/2561 15.00 35.00
14/11/2561 15.00 -
13/11/2561 15.00 -
12/11/2561 15.00 -
11/11/2561 - 35.00
10/11/2561 15.00 -
09/11/2561 15.00 35.00
08/11/2561 15.00 35.00
07/11/2561 15.00 35.00
06/11/2561 15.00 35.00
05/11/2561 15.00 32.50
04/11/2561 - 35.00
03/11/2561 15.00 35.00
02/11/2561 15.00 35.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาดอกหน้าวัวที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาดอกหน้าวัวรายวัน, ราคาดอกหน้าวัว, ราคาดอกหน้าวัวมาเลย์,
bg product