ราคาดอกหน้าวัว

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ดอกหน้าวัว 15.00 บาท/ดอก
(B) ดอกหน้าวัวมาเลย์ 35.00 บาท/ดอก
วันที่ (A) ดอกหน้าวัว (B) ดอกหน้าวัวมาเลย์
18/07/2561 15.00 35.00
17/07/2561 15.00 35.00
16/07/2561 15.00 35.00
15/07/2561 - 35.00
14/07/2561 - 35.00
13/07/2561 - 35.00
12/07/2561 - 35.00
11/07/2561 15.00 35.00
10/07/2561 15.00 35.00
09/07/2561 15.00 35.00
08/07/2561 15.00 35.00
07/07/2561 15.00 35.00
06/07/2561 15.00 35.00
05/07/2561 15.00 35.00
04/07/2561 15.00 35.00
03/07/2561 15.00 35.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาดอกหน้าวัวที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาดอกหน้าวัวรายวัน, ราคาดอกหน้าวัว, ราคาดอกหน้าวัวมาเลย์,
bg product