ราคาดอกแค

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ดอกแค 30.83 บาท/กก.
วันที่ (A) ดอกแค
24/05/2562 30.83
23/05/2562 32.50
22/05/2562 30.83
21/05/2562 35.83
20/05/2562 33.33
19/05/2562 35.00
18/05/2562 37.50
17/05/2562 35.83
16/05/2562 35.83
15/05/2562 35.83
14/05/2562 35.83
13/05/2562 35.83
12/05/2562 38.75
11/05/2562 35.83
10/05/2562 35.83
09/05/2562 36.67
ข้อมูลนี้เป็นราคาดอกแคที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาดอกแครายวัน, ราคาดอกแค,
bg product