ราคาดอกแค

ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ดอกแค 28.33 บาท/กก.
วันที่ (A) ดอกแค
20/11/2561 28.33
19/11/2561 22.50
18/11/2561 20.00
17/11/2561 30.00
16/11/2561 31.67
15/11/2561 31.67
14/11/2561 27.50
13/11/2561 27.50
12/11/2561 27.50
11/11/2561 35.00
10/11/2561 30.00
09/11/2561 36.67
08/11/2561 35.00
07/11/2561 33.33
06/11/2561 33.33
05/11/2561 33.33
ข้อมูลนี้เป็นราคาดอกแคที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาดอกแครายวัน, ราคาดอกแค,
bg product