ราคาดอกแค

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ดอกแค 32.50 บาท/กก.
วันที่ (A) ดอกแค
16/07/2562 32.50
15/07/2562 32.50
14/07/2562 30.00
13/07/2562 32.50
12/07/2562 32.50
11/07/2562 32.50
10/07/2562 37.50
09/07/2562 35.00
08/07/2562 35.00
07/07/2562 40.00
06/07/2562 40.00
05/07/2562 30.00
04/07/2562 35.00
03/07/2562 35.00
02/07/2562 30.00
01/07/2562 30.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาดอกแคที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาดอกแครายวัน, ราคาดอกแค,
bg product