ราคาดอกแค

ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ดอกแค 60.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ดอกแค
23/07/2561 60.00
22/07/2561 52.50
21/07/2561 43.33
20/07/2561 43.33
19/07/2561 43.33
18/07/2561 45.00
17/07/2561 45.00
16/07/2561 46.67
15/07/2561 55.00
14/07/2561 45.00
13/07/2561 42.50
12/07/2561 60.00
11/07/2561 41.67
10/07/2561 41.67
09/07/2561 43.33
08/07/2561 50.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาดอกแคที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาดอกแครายวัน, ราคาดอกแค,
bg product