ราคาดอกแค

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ดอกแค 35.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ดอกแค
19/09/2561 35.00
18/09/2561 35.00
17/09/2561 35.00
16/09/2561 40.00
15/09/2561 35.00
14/09/2561 38.33
13/09/2561 38.33
12/09/2561 38.33
11/09/2561 38.33
10/09/2561 41.67
09/09/2561 42.50
08/09/2561 41.67
07/09/2561 41.67
06/09/2561 41.67
05/09/2561 45.00
04/09/2561 45.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาดอกแคที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาดอกแครายวัน, ราคาดอกแค,
bg product