ราคาดอกแค

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ดอกแค 37.50 บาท/กก.
วันที่ (A) ดอกแค
16/01/2562 37.50
15/01/2562 31.67
14/01/2562 31.67
13/01/2562 32.50
12/01/2562 31.67
11/01/2562 33.33
10/01/2562 33.33
09/01/2562 33.33
08/01/2562 33.33
07/01/2562 33.33
06/01/2562 40.00
05/01/2562 35.00
04/01/2562 36.67
03/01/2562 36.67
02/01/2562 35.00
01/01/2562 40.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาดอกแคที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาดอกแครายวัน, ราคาดอกแค,
bg product