ราคาดอกแค

ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ดอกแค 26.25 บาท/กก.
วันที่ (A) ดอกแค
26/03/2562 26.25
25/03/2562 25.00
24/03/2562 30.00
23/03/2562 25.83
22/03/2562 25.83
21/03/2562 28.33
20/03/2562 30.83
19/03/2562 30.00
18/03/2562 30.00
16/03/2562 31.67
15/03/2562 31.67
14/03/2562 31.67
13/03/2562 31.67
12/03/2562 30.00
11/03/2562 31.67
ข้อมูลนี้เป็นราคาดอกแคที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาดอกแครายวัน, ราคาดอกแค,
bg product