ราคาดอกแค

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ดอกแค 55.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ดอกแค
27/05/2561 55.00
26/05/2561 38.33
25/05/2561 30.00
24/05/2561 37.50
23/05/2561 33.33
22/05/2561 31.67
21/05/2561 30.00
20/05/2561 35.00
19/05/2561 36.67
18/05/2561 32.50
17/05/2561 37.50
16/05/2561 37.50
15/05/2561 33.33
14/05/2561 28.33
13/05/2561 30.00
12/05/2561 30.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาดอกแคที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาดอกแครายวัน, ราคาดอกแค,
bg product