ราคาดาวเรือง

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ดาวเรืองเบอร์จัมโบ้ 130.00 บาท/ร้อยดอก
(B) ดาวเรืองเบอร์ใหญ่ 105.00 บาท/ร้อยดอก
(C) ดาวเรืองเบอร์กลาง 70.00 บาท/ร้อยดอก
(D) ดาวเรืองเบอร์เล็ก 40.00 บาท/ร้อยดอก
วันที่ (A) ดาวเรืองเบอร์จัมโบ้ (B) ดาวเรืองเบอร์ใหญ่ (C) ดาวเรืองเบอร์กลาง (D) ดาวเรืองเบอร์เล็ก
19/09/2561 130.00 105.00 70.00 40.00
18/09/2561 120.00 110.00 70.00 30.00
17/09/2561 130.00 105.00 70.00 50.00
16/09/2561 - 140.00 - -
15/09/2561 140.00 105.00 80.00 30.00
14/09/2561 140.00 115.00 80.00 30.00
13/09/2561 140.00 115.00 80.00 30.00
12/09/2561 140.00 105.00 70.00 30.00
11/09/2561 130.00 120.00 70.00 30.00
10/09/2561 120.00 120.00 70.00 30.00
09/09/2561 - 140.00 - -
08/09/2561 140.00 125.00 80.00 40.00
07/09/2561 140.00 120.00 80.00 40.00
06/09/2561 140.00 105.00 60.00 30.00
05/09/2561 140.00 125.00 70.00 40.00
04/09/2561 130.00 125.00 60.00 30.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาดาวเรืองที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาดาวเรืองรายวัน, ราคาดาวเรืองเบอร์จัมโบ้, ราคาดาวเรืองเบอร์ใหญ่, ราคาดาวเรืองเบอร์กลาง, ราคาดาวเรืองเบอร์เล็ก,
bg product