ราคาดาวเรือง

ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ดาวเรืองเบอร์จัมโบ้ - บาท/ร้อยดอก
(B) ดาวเรืองเบอร์ใหญ่ 130.00 บาท/ร้อยดอก
(C) ดาวเรืองเบอร์กลาง - บาท/ร้อยดอก
(D) ดาวเรืองเบอร์เล็ก - บาท/ร้อยดอก
วันที่ (A) ดาวเรืองเบอร์จัมโบ้ (B) ดาวเรืองเบอร์ใหญ่ (C) ดาวเรืองเบอร์กลาง (D) ดาวเรืองเบอร์เล็ก
26/03/2562 - 130.00 - -
25/03/2562 - 150.00 - -
24/03/2562 - 150.00 - -
23/03/2562 - 130.00 - -
22/03/2562 170.00 145.00 80.00 50.00
21/03/2562 170.00 155.00 80.00 50.00
20/03/2562 170.00 155.00 80.00 50.00
19/03/2562 180.00 155.00 80.00 50.00
18/03/2562 180.00 155.00 80.00 50.00
17/03/2562 - 170.00 - -
16/03/2562 - 170.00 - -
15/03/2562 180.00 155.00 100.00 50.00
14/03/2562 180.00 155.00 - 50.00
13/03/2562 170.00 155.00 100.00 60.00
12/03/2562 170.00 155.00 100.00 60.00
11/03/2562 170.00 145.00 80.00 50.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาดาวเรืองที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาดาวเรืองรายวัน, ราคาดาวเรืองเบอร์จัมโบ้, ราคาดาวเรืองเบอร์ใหญ่, ราคาดาวเรืองเบอร์กลาง, ราคาดาวเรืองเบอร์เล็ก,
bg product