ราคาดาวเรือง

ประจำวันที่ 23 มกราคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ดาวเรืองเบอร์จัมโบ้ 250.00 บาท/ร้อยดอก
(B) ดาวเรืองเบอร์ใหญ่ 175.00 บาท/ร้อยดอก
(C) ดาวเรืองเบอร์กลาง 120.00 บาท/ร้อยดอก
(D) ดาวเรืองเบอร์เล็ก 60.00 บาท/ร้อยดอก
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) ดาวเรืองเบอร์จัมโบ้ (B) ดาวเรืองเบอร์ใหญ่ (C) ดาวเรืองเบอร์กลาง (D) ดาวเรืองเบอร์เล็ก
23/01/2560 250.00 175.00 120.00 60.00
22/01/2560 150.00 125.00 80.00 40.00
21/01/2560 150.00 122.50 80.00 50.00
20/01/2560 150.00 115.00 80.00 40.00
19/01/2560 120.00 85.00 40.00 25.00
18/01/2560 100.00 80.00 40.00 25.00
17/01/2560 120.00 75.00 40.00 25.00
16/01/2560 120.00 82.50 50.00 30.00
15/01/2560 120.00 95.00 50.00 30.00
14/01/2560 120.00 85.00 60.00 30.00
13/01/2560 120.00 92.50 50.00 30.00
12/01/2560 120.00 105.00 50.00 30.00
11/01/2560 120.00 105.00 50.00 30.00
10/01/2560 120.00 105.00 50.00 30.00
09/01/2560 160.00 110.00 70.00 30.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาดาวเรืองที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาดาวเรืองรายวัน, ราคาดาวเรืองเบอร์จัมโบ้, ราคาดาวเรืองเบอร์ใหญ่, ราคาดาวเรืองเบอร์กลาง, ราคาดาวเรืองเบอร์เล็ก,
bg product