ราคาดาวเรือง

ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ดาวเรืองเบอร์จัมโบ้ 120.00 บาท/ร้อยดอก
(B) ดาวเรืองเบอร์ใหญ่ 140.00 บาท/ร้อยดอก
(C) ดาวเรืองเบอร์กลาง 80.00 บาท/ร้อยดอก
(D) ดาวเรืองเบอร์เล็ก 50.00 บาท/ร้อยดอก
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) ดาวเรืองเบอร์จัมโบ้ (B) ดาวเรืองเบอร์ใหญ่ (C) ดาวเรืองเบอร์กลาง (D) ดาวเรืองเบอร์เล็ก
26/05/2560 120.00 140.00 80.00 50.00
25/05/2560 170.00 150.00 120.00 70.00
24/05/2560 170.00 160.00 80.00 60.00
23/05/2560 160.00 137.50 80.00 50.00
22/05/2560 140.00 115.00 80.00 50.00
21/05/2560 - 130.00 - -
20/05/2560 180.00 160.00 120.00 50.00
18/05/2560 130.00 100.00 80.00 50.00
17/05/2560 140.00 122.50 70.00 50.00
16/05/2560 - 125.00 - -
15/05/2560 120.00 100.00 60.00 40.00
14/05/2560 120.00 95.00 60.00 40.00
13/05/2560 - 120.00 - -
12/05/2560 120.00 110.00 70.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาดาวเรืองที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาดาวเรืองรายวัน, ราคาดาวเรืองเบอร์จัมโบ้, ราคาดาวเรืองเบอร์ใหญ่, ราคาดาวเรืองเบอร์กลาง, ราคาดาวเรืองเบอร์เล็ก,
bg product