ราคาดาวเรือง

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ดาวเรืองเบอร์จัมโบ้ 140.00 บาท/ร้อยดอก
(B) ดาวเรืองเบอร์ใหญ่ 115.00 บาท/ร้อยดอก
(C) ดาวเรืองเบอร์กลาง 60.00 บาท/ร้อยดอก
(D) ดาวเรืองเบอร์เล็ก 30.00 บาท/ร้อยดอก
วันที่ (A) ดาวเรืองเบอร์จัมโบ้ (B) ดาวเรืองเบอร์ใหญ่ (C) ดาวเรืองเบอร์กลาง (D) ดาวเรืองเบอร์เล็ก
18/07/2561 140.00 115.00 60.00 30.00
17/07/2561 140.00 115.00 60.00 30.00
16/07/2561 130.00 115.00 80.00 40.00
15/07/2561 140.00 115.00 80.00 50.00
14/07/2561 140.00 107.50 80.00 50.00
13/07/2561 - 120.00 - -
12/07/2561 - 110.00 - -
11/07/2561 140.00 115.00 80.00 50.00
10/07/2561 170.00 147.50 100.00 60.00
09/07/2561 150.00 132.50 70.00 50.00
08/07/2561 150.00 125.00 80.00 50.00
07/07/2561 170.00 120.00 100.00 60.00
06/07/2561 170.00 140.00 100.00 60.00
05/07/2561 150.00 137.50 120.00 80.00
04/07/2561 150.00 137.50 80.00 60.00
03/07/2561 160.00 135.00 120.00 50.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาดาวเรืองที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาดาวเรืองรายวัน, ราคาดาวเรืองเบอร์จัมโบ้, ราคาดาวเรืองเบอร์ใหญ่, ราคาดาวเรืองเบอร์กลาง, ราคาดาวเรืองเบอร์เล็ก,
bg product