ราคาดาวเรือง

ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ดาวเรืองเบอร์จัมโบ้ - บาท/ร้อยดอก
(B) ดาวเรืองเบอร์ใหญ่ 120.00 บาท/ร้อยดอก
(C) ดาวเรืองเบอร์กลาง - บาท/ร้อยดอก
(D) ดาวเรืองเบอร์เล็ก - บาท/ร้อยดอก
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) ดาวเรืองเบอร์จัมโบ้ (B) ดาวเรืองเบอร์ใหญ่ (C) ดาวเรืองเบอร์กลาง (D) ดาวเรืองเบอร์เล็ก
29/03/2560 - 120.00 - -
28/03/2560 120.00 105.00 60.00 30.00
27/03/2560 120.00 125.00 60.00 30.00
26/03/2560 120.00 95.00 50.00 30.00
25/03/2560 120.00 85.00 50.00 30.00
24/03/2560 120.00 100.00 50.00 30.00
23/03/2560 80.00 75.00 40.00 20.00
22/03/2560 120.00 97.50 100.00 30.00
21/03/2560 120.00 105.00 100.00 30.00
20/03/2560 120.00 107.50 100.00 30.00
19/03/2560 100.00 97.50 60.00 30.00
18/03/2560 100.00 97.50 60.00 30.00
17/03/2560 100.00 95.00 60.00 30.00
16/03/2560 100.00 92.50 60.00 30.00
15/03/2560 100.00 85.00 60.00 30.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาดาวเรืองที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาดาวเรืองรายวัน, ราคาดาวเรืองเบอร์จัมโบ้, ราคาดาวเรืองเบอร์ใหญ่, ราคาดาวเรืองเบอร์กลาง, ราคาดาวเรืองเบอร์เล็ก,
bg product