ราคาดาวเรือง

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ดาวเรืองเบอร์จัมโบ้ - บาท/ร้อยดอก
(B) ดาวเรืองเบอร์ใหญ่ 170.00 บาท/ร้อยดอก
(C) ดาวเรืองเบอร์กลาง - บาท/ร้อยดอก
(D) ดาวเรืองเบอร์เล็ก - บาท/ร้อยดอก
วันที่ (A) ดาวเรืองเบอร์จัมโบ้ (B) ดาวเรืองเบอร์ใหญ่ (C) ดาวเรืองเบอร์กลาง (D) ดาวเรืองเบอร์เล็ก
27/05/2561 - 170.00 - -
26/05/2561 180.00 155.00 100.00 60.00
25/05/2561 180.00 140.00 100.00 60.00
24/05/2561 180.00 147.50 100.00 60.00
23/05/2561 180.00 150.00 100.00 60.00
22/05/2561 200.00 155.00 120.00 80.00
21/05/2561 200.00 162.50 120.00 100.00
20/05/2561 200.00 155.00 120.00 80.00
19/05/2561 200.00 152.50 120.00 80.00
18/05/2561 180.00 130.00 100.00 50.00
17/05/2561 160.00 125.00 80.00 50.00
16/05/2561 160.00 120.00 100.00 70.00
15/05/2561 160.00 130.00 100.00 70.00
14/05/2561 150.00 135.00 100.00 70.00
13/05/2561 180.00 150.00 100.00 80.00
12/05/2561 180.00 140.00 100.00 80.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาดาวเรืองที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาดาวเรืองรายวัน, ราคาดาวเรืองเบอร์จัมโบ้, ราคาดาวเรืองเบอร์ใหญ่, ราคาดาวเรืองเบอร์กลาง, ราคาดาวเรืองเบอร์เล็ก,
bg product