ราคาดาวเรือง
ประจำวันที่ 03 มิถุนายน 2563
ดาวเรืองเบอร์จัมโบ้
180.00
บาท/ร้อยดอก
ดาวเรืองเบอร์ใหญ่
140.00
บาท/ร้อยดอก
ดาวเรืองเบอร์กลาง
120.00
บาท/ร้อยดอก
ดาวเรืองเบอร์เล็ก
80.00
บาท/ร้อยดอก
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
ดาวเรือง
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม