ราคาดาวเรือง

ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ดาวเรืองเบอร์จัมโบ้ - บาท/ร้อยดอก
(B) ดาวเรืองเบอร์ใหญ่ 110.00 บาท/ร้อยดอก
(C) ดาวเรืองเบอร์กลาง - บาท/ร้อยดอก
(D) ดาวเรืองเบอร์เล็ก - บาท/ร้อยดอก
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) ดาวเรืองเบอร์จัมโบ้ (B) ดาวเรืองเบอร์ใหญ่ (C) ดาวเรืองเบอร์กลาง (D) ดาวเรืองเบอร์เล็ก
19/11/2560 - 110.00 - -
18/11/2560 - 100.00 60.00 30.00
17/11/2560 - 105.00 60.00 30.00
16/11/2560 120.00 87.50 60.00 40.00
15/11/2560 120.00 95.00 60.00 40.00
14/11/2560 120.00 95.00 60.00 40.00
13/11/2560 150.00 127.50 80.00 40.00
12/11/2560 150.00 125.00 100.00 60.00
11/11/2560 150.00 125.00 100.00 60.00
10/11/2560 150.00 127.50 100.00 50.00
09/11/2560 150.00 127.50 100.00 50.00
08/11/2560 160.00 120.00 100.00 60.00
07/11/2560 160.00 135.00 100.00 60.00
06/11/2560 150.00 130.00 60.00 -
05/11/2560 150.00 130.00 60.00 -
04/11/2560 150.00 100.00 60.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาดาวเรืองที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาดาวเรืองรายวัน, ราคาดาวเรืองเบอร์จัมโบ้, ราคาดาวเรืองเบอร์ใหญ่, ราคาดาวเรืองเบอร์กลาง, ราคาดาวเรืองเบอร์เล็ก,
bg product