ราคาดาวเรือง

ประจำวันที่ 20 มกราคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ดาวเรืองเบอร์จัมโบ้ 140.00 บาท/ร้อยดอก
(B) ดาวเรืองเบอร์ใหญ่ 120.00 บาท/ร้อยดอก
(C) ดาวเรืองเบอร์กลาง 80.00 บาท/ร้อยดอก
(D) ดาวเรืองเบอร์เล็ก 30.00 บาท/ร้อยดอก
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) ดาวเรืองเบอร์จัมโบ้ (B) ดาวเรืองเบอร์ใหญ่ (C) ดาวเรืองเบอร์กลาง (D) ดาวเรืองเบอร์เล็ก
20/01/2561 140.00 120.00 80.00 30.00
19/01/2561 140.00 115.00 80.00 30.00
18/01/2561 100.00 90.00 50.00 30.00
17/01/2561 100.00 80.00 50.00 30.00
16/01/2561 120.00 85.00 50.00 30.00
15/01/2561 120.00 80.00 50.00 30.00
14/01/2561 120.00 80.00 50.00 30.00
13/01/2561 120.00 80.00 50.00 30.00
12/01/2561 100.00 80.00 50.00 20.00
11/01/2561 80.00 85.00 50.00 30.00
10/01/2561 120.00 95.00 60.00 40.00
09/01/2561 120.00 85.00 60.00 40.00
08/01/2561 100.00 95.00 60.00 40.00
07/01/2561 - 110.00 - -
06/01/2561 120.00 110.00 80.00 50.00
05/01/2561 120.00 110.00 80.00 50.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาดาวเรืองที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ราคาผักหวาน
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ผักหวานป่า 180.00 บาท/กก.
ผักหวานบ้าน - บาท/กก.
20/01/2561
ราคาผักชี
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ผักชีไทย 70.00 บาท/กก.
รากผักชี 100.00 บาท/กก.
ผักชีฝรั่ง 60.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาผักบุ้ง
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ผักบุ้งจีน 20.00 บาท/กก.
ผักบุ้งนา 20.00 บาท/กำ
ผักบุ้งไทย - บาท/มัด
20/01/2561
ราคาฝรั่ง
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ฝรั่งไร้เมล็ดเบอร์ใหญ่ 15.00 บาท/กก.
ฝรั่งกิมจูเบอร์ใหญ่ 16.00 บาท/กก.
ฝรั่งแป้นสีทองเบอร์ใหญ่ 14.00 บาท/กก.
20/01/2561
ป้ายกำกับ: ราคาดาวเรืองรายวัน, ราคาดาวเรืองเบอร์จัมโบ้, ราคาดาวเรืองเบอร์ใหญ่, ราคาดาวเรืองเบอร์กลาง, ราคาดาวเรืองเบอร์เล็ก,
bg product