ราคาดาวเรือง

ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ดาวเรืองเบอร์จัมโบ้ 200.00 บาท/ร้อยดอก
(B) ดาวเรืองเบอร์ใหญ่ 170.00 บาท/ร้อยดอก
(C) ดาวเรืองเบอร์กลาง 120.00 บาท/ร้อยดอก
(D) ดาวเรืองเบอร์เล็ก 80.00 บาท/ร้อยดอก
วันที่ (A) ดาวเรืองเบอร์จัมโบ้ (B) ดาวเรืองเบอร์ใหญ่ (C) ดาวเรืองเบอร์กลาง (D) ดาวเรืองเบอร์เล็ก
25/05/2562 200.00 170.00 120.00 80.00
24/05/2562 200.00 190.00 120.00 80.00
23/05/2562 200.00 170.00 100.00 80.00
22/05/2562 200.00 165.00 120.00 80.00
21/05/2562 200.00 175.00 120.00 80.00
20/05/2562 250.00 185.00 120.00 60.00
19/05/2562 - 190.00 - -
18/05/2562 - 190.00 - -
17/05/2562 250.00 195.00 120.00 60.00
16/05/2562 250.00 207.50 150.00 80.00
15/05/2562 200.00 170.00 120.00 60.00
14/05/2562 200.00 170.00 100.00 70.00
13/05/2562 250.00 155.00 120.00 80.00
12/05/2562 - 190.00 - -
11/05/2562 250.00 185.00 120.00 70.00
10/05/2562 250.00 190.00 100.00 60.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาดาวเรืองที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาดาวเรืองรายวัน, ราคาดาวเรืองเบอร์จัมโบ้, ราคาดาวเรืองเบอร์ใหญ่, ราคาดาวเรืองเบอร์กลาง, ราคาดาวเรืองเบอร์เล็ก,
bg product