ราคาดาวเรือง

ประจำวันที่ 22 กันยายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ดาวเรืองเบอร์จัมโบ้ 120.00 บาท/ร้อยดอก
(B) ดาวเรืองเบอร์ใหญ่ 125.00 บาท/ร้อยดอก
(C) ดาวเรืองเบอร์กลาง 70.00 บาท/ร้อยดอก
(D) ดาวเรืองเบอร์เล็ก 50.00 บาท/ร้อยดอก
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) ดาวเรืองเบอร์จัมโบ้ (B) ดาวเรืองเบอร์ใหญ่ (C) ดาวเรืองเบอร์กลาง (D) ดาวเรืองเบอร์เล็ก
22/09/2560 120.00 125.00 70.00 50.00
21/09/2560 120.00 115.00 60.00 40.00
20/09/2560 120.00 115.00 60.00 40.00
19/09/2560 120.00 105.00 70.00 50.00
18/09/2560 120.00 105.00 60.00 40.00
17/09/2560 120.00 85.00 60.00 35.00
16/09/2560 120.00 85.00 60.00 40.00
15/09/2560 120.00 87.50 70.00 50.00
14/09/2560 120.00 77.50 60.00 40.00
13/09/2560 120.00 95.00 60.00 40.00
12/09/2560 130.00 95.00 60.00 40.00
11/09/2560 130.00 105.00 70.00 40.00
10/09/2560 150.00 120.00 100.00 70.00
09/09/2560 130.00 112.50 70.00 40.00
08/09/2560 150.00 125.00 80.00 50.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาดาวเรืองที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาดาวเรืองรายวัน, ราคาดาวเรืองเบอร์จัมโบ้, ราคาดาวเรืองเบอร์ใหญ่, ราคาดาวเรืองเบอร์กลาง, ราคาดาวเรืองเบอร์เล็ก,
bg product