ราคาดาวเรือง

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ดาวเรืองเบอร์จัมโบ้ 120.00 บาท/ร้อยดอก
(B) ดาวเรืองเบอร์ใหญ่ 107.50 บาท/ร้อยดอก
(C) ดาวเรืองเบอร์กลาง 60.00 บาท/ร้อยดอก
(D) ดาวเรืองเบอร์เล็ก 30.00 บาท/ร้อยดอก
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) ดาวเรืองเบอร์จัมโบ้ (B) ดาวเรืองเบอร์ใหญ่ (C) ดาวเรืองเบอร์กลาง (D) ดาวเรืองเบอร์เล็ก
20/02/2560 120.00 107.50 60.00 30.00
19/02/2560 100.00 105.00 50.00 30.00
18/02/2560 100.00 95.00 50.00 30.00
17/02/2560 130.00 105.00 60.00 30.00
16/02/2560 130.00 105.00 60.00 30.00
15/02/2560 100.00 95.00 60.00 30.00
14/02/2560 100.00 82.50 50.00 30.00
13/02/2560 130.00 105.00 60.00 30.00
12/02/2560 140.00 105.00 70.00 30.00
11/02/2560 140.00 120.00 70.00 40.00
10/02/2560 140.00 115.00 70.00 30.00
09/02/2560 140.00 102.50 70.00 40.00
08/02/2560 120.00 90.00 60.00 30.00
07/02/2560 100.00 90.00 60.00 30.00
06/02/2560 100.00 95.00 60.00 30.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาดาวเรืองที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาดาวเรืองรายวัน, ราคาดาวเรืองเบอร์จัมโบ้, ราคาดาวเรืองเบอร์ใหญ่, ราคาดาวเรืองเบอร์กลาง, ราคาดาวเรืองเบอร์เล็ก,
bg product