ราคาดาวเรือง

ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ดาวเรืองเบอร์จัมโบ้ 180.00 บาท/ร้อยดอก
(B) ดาวเรืองเบอร์ใหญ่ 130.00 บาท/ร้อยดอก
(C) ดาวเรืองเบอร์กลาง 80.00 บาท/ร้อยดอก
(D) ดาวเรืองเบอร์เล็ก 50.00 บาท/ร้อยดอก
วันที่ (A) ดาวเรืองเบอร์จัมโบ้ (B) ดาวเรืองเบอร์ใหญ่ (C) ดาวเรืองเบอร์กลาง (D) ดาวเรืองเบอร์เล็ก
20/07/2562 180.00 130.00 80.00 50.00
19/07/2562 200.00 150.00 120.00 80.00
18/07/2562 200.00 150.00 120.00 80.00
17/07/2562 200.00 150.00 - 80.00
13/07/2562 200.00 160.00 120.00 80.00
12/07/2562 200.00 160.00 120.00 80.00
11/07/2562 200.00 160.00 120.00 80.00
10/07/2562 200.00 160.00 120.00 80.00
09/07/2562 200.00 160.00 120.00 80.00
08/07/2562 200.00 170.00 120.00 80.00
06/07/2562 200.00 160.00 80.00 50.00
05/07/2562 200.00 160.00 80.00 50.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาดาวเรืองที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาดาวเรืองรายวัน, ราคาดาวเรืองเบอร์จัมโบ้, ราคาดาวเรืองเบอร์ใหญ่, ราคาดาวเรืองเบอร์กลาง, ราคาดาวเรืองเบอร์เล็ก,
bg product