ราคาดาวเรือง

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ดาวเรืองเบอร์จัมโบ้ - บาท/ร้อยดอก
(B) ดาวเรืองเบอร์ใหญ่ 110.00 บาท/ร้อยดอก
(C) ดาวเรืองเบอร์กลาง - บาท/ร้อยดอก
(D) ดาวเรืองเบอร์เล็ก - บาท/ร้อยดอก
วันที่ (A) ดาวเรืองเบอร์จัมโบ้ (B) ดาวเรืองเบอร์ใหญ่ (C) ดาวเรืองเบอร์กลาง (D) ดาวเรืองเบอร์เล็ก
16/01/2562 - 110.00 - -
15/01/2562 120.00 115.00 60.00 40.00
14/01/2562 120.00 115.00 80.00 50.00
13/01/2562 - 120.00 - -
12/01/2562 120.00 115.00 70.00 40.00
11/01/2562 120.00 115.00 80.00 40.00
10/01/2562 120.00 115.00 80.00 50.00
09/01/2562 120.00 105.00 60.00 40.00
08/01/2562 120.00 105.00 60.00 40.00
07/01/2562 120.00 105.00 60.00 40.00
06/01/2562 - 150.00 - -
05/01/2562 150.00 135.00 80.00 50.00
04/01/2562 150.00 140.00 80.00 50.00
03/01/2562 150.00 132.50 80.00 50.00
02/01/2562 130.00 115.00 80.00 50.00
01/01/2562 - 130.00 - -
ข้อมูลนี้เป็นราคาดาวเรืองที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาดาวเรืองรายวัน, ราคาดาวเรืองเบอร์จัมโบ้, ราคาดาวเรืองเบอร์ใหญ่, ราคาดาวเรืองเบอร์กลาง, ราคาดาวเรืองเบอร์เล็ก,
bg product