ราคาตะไคร้

ประจำวันที่ 23 มกราคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ต้นตะไคร้ 20.00 บาท/กก.
(A)
วันที่ (A) ต้นตะไคร้
23/01/2560 20.00
22/01/2560 20.00
21/01/2560 20.00
20/01/2560 20.00
19/01/2560 20.00
18/01/2560 20.00
17/01/2560 20.00
16/01/2560 20.00
15/01/2560 20.00
14/01/2560 20.00
13/01/2560 20.00
12/01/2560 20.00
11/01/2560 20.00
10/01/2560 20.00
09/01/2560 20.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาตะไคร้ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาตะไคร้รายวัน, ราคาต้นตะไคร้,
bg product