ราคาตะไคร้

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ต้นตะไคร้ 15.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ต้นตะไคร้
24/05/2562 15.00
23/05/2562 15.00
22/05/2562 16.00
21/05/2562 10.00
20/05/2562 15.00
19/05/2562 20.00
18/05/2562 20.00
17/05/2562 15.00
16/05/2562 15.00
15/05/2562 16.00
14/05/2562 16.00
13/05/2562 16.00
12/05/2562 20.00
11/05/2562 16.00
10/05/2562 16.00
09/05/2562 15.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาตะไคร้ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาตะไคร้รายวัน, ราคาต้นตะไคร้,
bg product