ราคาตะไคร้

ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ต้นตะไคร้ 14.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ต้นตะไคร้
26/03/2562 14.00
25/03/2562 16.00
24/03/2562 20.00
23/03/2562 16.00
22/03/2562 17.00
21/03/2562 17.00
20/03/2562 16.00
19/03/2562 17.00
18/03/2562 17.00
16/03/2562 17.00
15/03/2562 17.00
14/03/2562 17.00
13/03/2562 17.00
12/03/2562 17.00
11/03/2562 16.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาตะไคร้ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาตะไคร้รายวัน, ราคาต้นตะไคร้,
bg product