ราคาตะไคร้

ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ต้นตะไคร้ 15.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ต้นตะไคร้
22/07/2561 15.00
21/07/2561 15.00
20/07/2561 15.00
19/07/2561 15.00
18/07/2561 20.00
17/07/2561 15.00
16/07/2561 15.00
15/07/2561 15.00
14/07/2561 15.00
11/07/2561 15.00
10/07/2561 15.00
09/07/2561 15.00
08/07/2561 15.00
07/07/2561 15.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาตะไคร้ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาตะไคร้รายวัน, ราคาต้นตะไคร้,
bg product