ราคาตะไคร้

ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ต้นตะไคร้ 20.00 บาท/กก.
(A)
วันที่ (A) ต้นตะไคร้
26/05/2560 20.00
25/05/2560 20.00
24/05/2560 20.00
23/05/2560 15.00
22/05/2560 15.00
21/05/2560 15.00
20/05/2560 15.00
19/05/2560 15.00
18/05/2560 15.00
17/05/2560 15.00
16/05/2560 15.00
15/05/2560 15.00
14/05/2560 15.00
13/05/2560 15.00
12/05/2560 15.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาตะไคร้ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาตะไคร้รายวัน, ราคาต้นตะไคร้,
bg product