ราคาตะไคร้

ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ต้นตะไคร้ 20.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ต้นตะไคร้
17/11/2561 20.00
16/11/2561 15.00
15/11/2561 16.00
14/11/2561 17.00
13/11/2561 14.50
12/11/2561 14.50
11/11/2561 20.00
10/11/2561 17.00
09/11/2561 16.00
08/11/2561 18.50
07/11/2561 16.00
06/11/2561 17.00
05/11/2561 16.00
04/11/2561 20.00
03/11/2561 16.00
02/11/2561 16.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาตะไคร้ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาตะไคร้รายวัน, ราคาต้นตะไคร้,
bg product