ราคาตะไคร้

ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ต้นตะไคร้ 10.00 บาท/กก.
(A)
วันที่ (A) ต้นตะไคร้
27/07/2560 10.00
26/07/2560 11.50
25/07/2560 12.00
24/07/2560 10.00
23/07/2560 12.00
22/07/2560 23.50
21/07/2560 10.00
20/07/2560 10.00
19/07/2560 10.00
18/07/2560 10.00
17/07/2560 10.00
16/07/2560 12.00
15/07/2560 10.00
14/07/2560 10.00
13/07/2560 12.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาตะไคร้ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาตะไคร้รายวัน, ราคาต้นตะไคร้,
bg product