ราคาตะไคร้

ประจำวันที่ 15 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ต้นตะไคร้ 16.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ต้นตะไคร้
15/01/2562 16.00
14/01/2562 16.00
13/01/2562 20.00
12/01/2562 16.00
11/01/2562 16.00
10/01/2562 16.00
09/01/2562 16.00
08/01/2562 18.50
07/01/2562 18.50
06/01/2562 25.00
05/01/2562 19.50
04/01/2562 19.50
03/01/2562 20.50
02/01/2562 17.00
01/01/2562 20.00
31/12/2561 20.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาตะไคร้ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาตะไคร้รายวัน, ราคาต้นตะไคร้,
bg product