ราคาตะไคร้

ประจำวันที่ 20 มกราคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ต้นตะไคร้ 20.00 บาท/กก.
(A)
วันที่ (A) ต้นตะไคร้
20/01/2561 20.00
19/01/2561 20.00
18/01/2561 20.00
17/01/2561 20.00
16/01/2561 15.00
15/01/2561 20.00
14/01/2561 20.00
13/01/2561 20.00
12/01/2561 20.00
11/01/2561 20.00
10/01/2561 20.00
09/01/2561 20.00
08/01/2561 20.00
07/01/2561 20.00
06/01/2561 20.00
05/01/2561 20.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาตะไคร้ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ...
ราคาข้าวเปลือก
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
หอมมะลิ (ไม่เกิน 1 ปี) 10,200.00 บาท/ตัน
หอมปทุมธานี 1 11,350.00 บาท/ตัน
ข้าวเจ้า 7,650.00 บาท/ตัน
ข้าวเหนียวเมล็ดยาว (ไม่เกิน 1 ปี) - บาท/ตัน
ข้าวเหนียวเมล็ดสั้น (ไม่เกิน 1 ปี) - บาท/ตัน
19/01/2561
ราคาไข่ไก่
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ไข่ไก่เบอร์ 0 3.33 บาท/ฟอง
ไข่ไก่เบอร์ 1 3.43 บาท/ฟอง
ไข่ไก่เบอร์ 2 3.25 บาท/ฟอง
ไข่ไก่เบอร์ 3 2.92 บาท/ฟอง
ไข่ไก่เบอร์ 4 2.68 บาท/ฟอง
ไข่ไก่เบอร์ 5 2.00 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ต้ม 3.50 บาท/ฟอง
ไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม - บาท/ฟอง
20/01/2561
ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ข้าวโพดเม็ด 9.56 บาท/กก.
19/01/2561
ราคาขิง
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ขิงซอย 30.00 บาท/กก.
ขิงแก่ 29.00 บาท/กก.
ขิงอ่อน 40.00 บาท/กก.
20/01/2561
ป้ายกำกับ: ราคาตะไคร้รายวัน, ราคาต้นตะไคร้,
bg product