ราคาตำลึง

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ยอดตำลึง 11.00 บาท/กำ
วันที่ (A) ยอดตำลึง
27/05/2561 11.00
26/05/2561 8.00
25/05/2561 5.00
24/05/2561 10.00
23/05/2561 7.50
22/05/2561 7.50
21/05/2561 11.67
20/05/2561 15.00
19/05/2561 11.67
18/05/2561 13.33
17/05/2561 17.50
16/05/2561 17.50
15/05/2561 13.33
14/05/2561 13.33
13/05/2561 17.50
12/05/2561 13.33
ข้อมูลนี้เป็นราคาตำลึงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาตำลึงรายวัน, ราคายอดตำลึง,
bg product