ราคาตำลึง

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ยอดตำลึง 13.33 บาท/กำ
วันที่ (A) ยอดตำลึง
24/05/2562 13.33
23/05/2562 13.33
22/05/2562 13.33
21/05/2562 12.33
20/05/2562 12.33
19/05/2562 16.00
18/05/2562 16.00
17/05/2562 12.33
16/05/2562 12.33
15/05/2562 12.33
14/05/2562 12.33
13/05/2562 12.33
12/05/2562 16.00
11/05/2562 12.33
10/05/2562 12.33
09/05/2562 14.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาตำลึงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาตำลึงรายวัน, ราคายอดตำลึง,
bg product