ราคาตำลึง

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ยอดตำลึง 10.50 บาท/กำ
วันที่ (A) ยอดตำลึง
16/07/2562 10.50
15/07/2562 10.50
14/07/2562 16.00
13/07/2562 10.50
12/07/2562 10.50
11/07/2562 10.50
10/07/2562 10.50
09/07/2562 10.50
08/07/2562 10.50
07/07/2562 16.00
06/07/2562 16.00
05/07/2562 10.50
04/07/2562 10.50
03/07/2562 10.50
02/07/2562 12.50
01/07/2562 5.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาตำลึงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาตำลึงรายวัน, ราคายอดตำลึง,
bg product