ราคาตำลึง

ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ยอดตำลึง 10.67 บาท/กำ
วันที่ (A) ยอดตำลึง
20/11/2561 10.67
19/11/2561 7.50
18/11/2561 10.00
17/11/2561 13.50
16/11/2561 9.67
15/11/2561 10.00
14/11/2561 6.50
13/11/2561 17.50
12/11/2561 17.50
11/11/2561 21.75
10/11/2561 17.50
09/11/2561 16.17
08/11/2561 15.83
07/11/2561 9.50
06/11/2561 11.17
05/11/2561 11.17
ข้อมูลนี้เป็นราคาตำลึงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาตำลึงรายวัน, ราคายอดตำลึง,
bg product