ราคาตำลึง

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ยอดตำลึง 11.17 บาท/กำ
วันที่ (A) ยอดตำลึง
18/07/2561 11.17
17/07/2561 11.50
16/07/2561 11.50
15/07/2561 14.75
14/07/2561 11.50
13/07/2561 9.75
12/07/2561 14.50
11/07/2561 10.83
10/07/2561 10.83
09/07/2561 32.50
08/07/2561 46.25
07/07/2561 32.17
06/07/2561 22.50
05/07/2561 22.50
04/07/2561 22.50
03/07/2561 22.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาตำลึงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาตำลึงรายวัน, ราคายอดตำลึง,
bg product