ราคาตำลึง

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ยอดตำลึง 13.00 บาท/กำ
วันที่ (A) ยอดตำลึง
16/01/2562 13.00
15/01/2562 10.83
14/01/2562 11.00
13/01/2562 14.50
12/01/2562 11.67
11/01/2562 11.67
10/01/2562 11.67
09/01/2562 10.50
08/01/2562 11.33
07/01/2562 11.67
06/01/2562 13.00
05/01/2562 10.33
04/01/2562 10.67
03/01/2562 11.33
02/01/2562 11.33
01/01/2562 14.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาตำลึงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาตำลึงรายวัน, ราคายอดตำลึง,
bg product