ราคาตำลึง

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ยอดตำลึง 13.17 บาท/กำ
วันที่ (A) ยอดตำลึง
19/09/2561 13.17
18/09/2561 12.83
17/09/2561 12.83
16/09/2561 16.75
15/09/2561 12.83
14/09/2561 12.50
13/09/2561 12.50
12/09/2561 12.50
11/09/2561 12.50
10/09/2561 12.50
09/09/2561 16.25
08/09/2561 10.83
07/09/2561 10.83
06/09/2561 10.83
05/09/2561 11.17
04/09/2561 11.17
ข้อมูลนี้เป็นราคาตำลึงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาตำลึงรายวัน, ราคายอดตำลึง,
bg product